Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fi
fisbel - 10-01-2012 21:10:35
Geldzaken & Recht

Bijzonder vermogen inkomstenbelasting

Het vermogen van een minderjarig kind waar u, uw partner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen wordt als bijzonder vermogen voor de huurtoeslag gezien. zoals u zult weten moet u wel zelf verzoeken dit vermogen (spaargeld) niet mee te rekenen as vermogen box 3.
zie http://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/verzoek_bijzondere_situaties_huurtoeslag_tg1512z5fol.pdf">hier

er is helaas voor u geen reden waarom dit vermogen voor u niet zou meetellen voor de inkomstenbelasting in box 3. het vermogen (spaargeld) van uw dochters moet u dus meenemen in uw aangifte. hier moet jaarlijks 1,2 % belasting over worden betaald.