Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

eenigma - 05-02-2012 14:02:44
Voeding & Gezondheid

Cambridge dieet

@snowgirl,

hoeveel ben je afgevallen in hoeveel tijd?

hoelang geleden is dat nu en hoeveel is er nu nog vanaf?