Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 16-03-2012 20:13:49
Computers & Telefonie

Schermafbeelding overdwars

Hallo nitwitje,

ga naar configuratiescherm
klik op beeldscherm
tabblad instellingen
knop geadvanceerd
kies het tabblad met de naam van je grafische kaart
kies voor configuratie beeldscherm starten
kies voor scherm draaien.
en kies daar voor de gewenste draaiing.

suc6