Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 21-01-2013 15:45:51
Huishouden & Energie

Schimmel op muur

Schimmel komt alleen van bedorven lucht en vocht, dat betekend dat er onvoldoende geventileerd wordt.
de schimmel gaat altijd op de koudste plaatsen zitten.
een gemiddeld gezin brengt per dag 10 liter vocht binnen, dat kan alleen verwijderd worden door te ventileren