Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 17-03-2013 19:22:19
Vrije tijd & Tuin

Kattenverjagers, werkt dat?

Beste mary212

graag zou ik met u in contact willen komen (mijn mail adres ikwilgraaguwmailadres apenstaartje gmail.com)

mijn buren hebben zo een verjager in de tuin neergezet. sinds ik dat geluid steeds hoor krijg ik last van oorsuizen, het geluid blijft namelijk na echoen in mijn oren. het is een zeer scherp geluid dat ik kan horen en ik word hier gek van. de politie doet hier niets aan omdat die het geluid niet kan waarnemen. gevolg is dat ik nu niet meer even buiten kan zijn. ik heb al oordoppen ingedaan maar daar boort het geluid dwars doorheen. de gevolgen zijn verschrikkelijk. ook heb ik een decibel meter maar die werken voor een normale prijs tot 9khz. en zo een ding zit hoger in het spectrum. het ding geeft volgens mijn db meter 110db vanaf de bron. volgens de handleiding van de www.tuinwachter.nl heeft hij een bereik van 39 meter. u kunt nagaan dat dit een heel groot bereik is. helaas kan ik niet bewijzen dat mijn oren hierdoor beschadigd raken. wel heeft gezondheidsraad van belgie aangegeven dat bij dit soort geluiden, schade kan ontstaan.


de beschikbare informatie over de schadelijkheid van hoogfrequent geluid (8 khz – 20 khz) is
schaars. er wordt aangenomen dat hoogfrequent geluid (8 – 20 khz) en ultrageluid (> 20 khz) bij
voldoende sterkte traumatisch voor het gehoor kunnen zijn en daarnaast andere effecten kunnen
veroorzaken.
hoogfrequent geluid veroorzaakt twee soorten belangrijke effecten: enerzijds objectieve
specifieke effecten zoals gehoorverlies en anderzijds aspecifieke klachten. deze laatste, tijdelijke
hinder, omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na
een blootstelling van enkele minuten. in tegenstelling tot deze acute effecten is gehoorverlies een
cumulatief effect.

bovenstaande staat wel dat er vermoeidheid en oorsuizen van kan komen. dit is onderzoek geweest van de gezondheidsraad. http://www.health.fgov.be/internet2prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/15208531.pdf