Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
paul_073 - 25-04-2013 18:56:48
Huishouden & Energie

Berekende kosten camera inspectie riool niet vooraf gemeld

@ron530

diep triest? ik heb hun toch gebeld om het probleem op te lossen? lijkt mij niet triest.. ik wil best voor het werk betalen maar als er tijdens de werkzaamheden zonder overleg apparatuur gebruikt wordt waar achteraf voor betaald moet worden dan wil ik dat weten, ik kan dan zelf beslissen of ik dat nodig vindt of niet (met dus het risico dat het probleem niet op gelost kan worden of dat ze langer bezig zijn maar dat is dan mijn keuze).