Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sa
saskia.kuijer - 12-06-2013 21:31:15
Vrije tijd & Tuin

Composiet schutting (antraciet grijs) trekt krom (en hol) ??

E-mail 1 aan praxis (9 juni 2013)
met betrekking tot de wijze waarop praxis met mijn klacht omgaat heb ik de volgende opmerkingen.

als vervolg op mijn verzoek voor een passende oplossing heb ik als reactie ontvangen dat mijn klacht wordt doorgestuurd naar ced nomex en dat de uitslag hiervan bindend zal zijn. allereerst kan praxis niet eenzijdig verklaren dat een uitspraak van ced nomex bindend zal zijn. ik ga hier op voorhand niet mee akkoord, gezien het feit dat ik niet precies weet wat ced nomex precies komt beoordelen en wat de opdracht van ced nomex is.

de feiten zijn als volgt:
•de schuttingdelen dienen te worden gebruikt in combinatie met een hiervoor bedoelde beslagset. dit komt wel naar voren in de folder, maar dit is een stuk minder duidelijk weergegen in de instructie. hierin had moeten staan dat montage alleen mag met de beslagset en dat andere montagewijzen niet mogen. daarnaast had vermeld moeten worden dat de delen alleen mogen worden gemonteerd met de planken verticaal.
•elephant is de specialist. niet ik als eindgebruiker. elephant heeft een informatieplicht, waaraan nu niet wordt voldaan.
•hetzelfde gaat op voor praxis. als je je als klant laat voorlichten, dan dient de verkopende partij ervoor te zorgen dat je voldoende informatie krijgt voor een goed eindresultaat.
•er is niet weerlegd dat er sprake kan zijn van een materiaalfout.
•een uitspraak van een onafhankelijk deskundige is pas bindend als beide partijen zich vooraf (bij voorkeur schriftelijk) neerleggen bij de uitspraak van de onafhankelijk deskundige.
•de opmerking van de fabrikant dat horizontaal plaatsen niet is toegestaan zou te billijken zijn als de klacht zou zijn dat de planken doorhangen. daar is echter geen sprake van. als composietmateriaal niet horizontaal geplaatst mag worden, waarom verkopen ze dan tuinschermen met horizontale lamellen?
zie de forte serie op bladzijde 18 van de assortimentsbrochure: http://www.tuinhoutproducten.nl/media/brochures/th_brochure_2013_nl.pdf
deze zouden zijn verstevigd met staaldraad. naar ik aanneem tegen doorhangen, maar niet tegen zwelling en krimp, want dat kun je niet tegengaan.
•in de folder staat een duidelijke opmerking over het gebruik van beslag: "gebruik bij de elephant composiet schermen altijd elephant beslag, aangezien dit speciaal gepatenteerde beslag de lichte lengte uitzetting van composiet lamellen toelaat en daarmee kromtrekken van de lamellen voorkomt."
in de verwerkingsinstructie zie ik in de afbeelding waarin de hoekstukken (l-vormige profielen) zijn toegepast dat de schuttingdelen strak tegen de l-profielen zijn geplaatst. stel dat je deze profielen op deze wijze toepast, dan kunnen de schuttingdelen wel probleemloos krimpen, maar bij uitzetting zitten de delen nog steeds klem tussen de palen. gevolg: bolling van de delen. de fabrikant had naast het advies bijvoorbeeld l-profielen te gebruiken óók moeten adviseren een zwelruimte aan te houden tussen de schuttingdelen en de palen. bij de afbeelding waarin de blinde beslagset wordt weergegeven staat eveneens geen zwelruimte aangegeven. het materiaal is homogeen, waardoor de uitzetting een x percentage is van zowel de hoogte als de breedte. uiteraard is een x percentage van een lengte van 180 cm meer dan een x percentage van de breedte van een plank. de bewering dat de delen alleen in de lengte werken is dus onjuist.
wij hebben gelukkig de delen zo gemonteerd, dat er nog wel degelijk ruimte tussen de palen zit. (zie bijlages).

bij deze schutting lijkt hier sprake te zijn van overmatige werking. iets wat bij houten planken overigens te verwachten zou zijn, maar niet bij composiet planken. het kromtrekken van de planken duidt op een mogelijke materiaalfout. het heeft dus geen zin om een onafhankelijk bureau naar de montage te laten kijken
als deze geen materiaal voor een zwellingstest meeneemt.

verder wil ik graag de materiaalspecificaties ontvangen van de fabrikant. het gaat hier om de gegevens
met betrekking tot toegestane zwelling en krimp door invloed van temperatuur en vocht.

er is door praxis totaal niet ingegaan op mijn voorstel. ik vraag mij af of praxis eigenlijk wel de behoefte heeft om deze klacht in den minne te schikken?
aankomende donderdag is de afspraak met ced nomex ingepland. voorafgaand verneem ik graag van praxis eerst zelf een reactie op bovenstaande punten. indien ik geen tijdige reactie heb ontvangen zal ik de afspraak afzeggen. indien de afspraak met ced nomex aankomende donderdag doorgaat, verwacht ik van hun eerst inzicht in de opdracht en het dossier en een vertrouwenspersoon aan wie ik mijn bevindingen en klachtbeschrijving persoonlijk kan delen zonder tussenkomst van praxis. tot slot eis ik een materiaal test om de kwaliteit van de schuttingdelen te laten beoordelen.

ik verneem graag je reactie voor a.s. donderdag 13 juni.