Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

do
doggyfriend - 19-09-2010 11:19:12
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Onlangs heb ik gehoord dat familie voor de kosten van een begrafenis moet opdraaien van een familielid die hiervoor niets (verzekering) heeft geregeld bij leven. mijn schoonzus en zwager hebben schulden en geen geld voor een polis voor o.s. begrafenisksoten. houdt dit in dat, wanneer zij komen te overlijden, wij (als enige familie zijnde) de kosten moeten voldoen?. overigens is de familieband wel goed tussen ons,