Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

januitmuiden - 04-01-2019 16:25:04
Garantie & Verzekeringen

Eigenbijdrag zorgverzekering toch (en achterbaks) verhoogd

Ik heb me op basis van de berichtgeving niet gerealiseerd dat dat toegezegde "bevriezing" uit het regeeeraccoord van de eigen bijdrage van minimaal 385 euro langs de achterdeur toch wordt verhoogd met 250 euro voor mensen die medicijnen gebruiken. je betaalt dus geen 385 maar 635 euro naast de premie voor de verzekering en de kosten voor het vergrootte pakket zelfmedicatie.