Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

na
nat33 - 23-07-2019 09:08:08
Voeding & Gezondheid

Onhandelbare zoon van 17

> mijn zoon (17) is respectloos en hij gebruikt drug waardoor hij zelf van
> huis is gegaan en vervolgens inbreek bij ons. we hebben talloze keren
> met hem gepraat maar dan wordt hij agersief in wil mijn bijna slaan
> hij stond met zijn vuisten voor me. het vertrouwen is hellemaal weg.
> het beste is dat hij uit huis gaat