Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ma
Magda Frandsen - 13-08-2019 14:10:27
Geldzaken & Recht

Geschik met woningbouwvereniging

goedendag,


 


ik heb een geschil met de woningbouwcorporatie waarvan ik mijn flatwoning huur.


 


op 24-01-2003 heb ik met intermaris woondiensten in hoorn een ‘contract service abonnement’ afgesloten.


voor € 3,40/maand zouden bepaalde onderhoudswerkzaamheden worden verricht. so far, so good.


 


vorige maand kregen wij huurders opnieuw een onderhoudsabonnement aangeboden. dit keer voor € 6/maand.


 


ik reageerde schriftelijk met de constatering dat ik nog steeds het contract service abonnement met intermaris heb.


daarop liet men mij weten dat dit contract in 2006 eenzijdig d.m.v. een brief was ontbonden. ik heb deze brief niet in mijn dossier; het contract nog wel – ben gewend belangrijke stukken te bewaren.


op mijn verzoek een kopie van die brief te overleggen schreef men dat ‘het al zo lang geleden was dat men die brief niet meer kon vinden’. ik nam daar geen genoegen mee waarop men mij vroeg hen te vertrouwen.


 


ik vind dit onbevredigend en vraag me af of ik hier moet accepteren dat het zo gegaan is. niemand verder in onze flat woont hier sinds 2003 dus ik kan het bij mijn buren niet navragen.


 


kunt u mij adviseren in dezen?


 


hartelijke groet,