Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

PK-79 - 27-09-2020 12:32:11
Auto & Vervoer

Aanpassing polisvoorwaarden en premie autoverzekering.

klik & go wordt asr vvp
klik & go is onderdeel van de verzekeraar asr. maar de naam klik & go gaat verdwijnen. dit wordt asr vvp. bij dit nieuwe product
horen andere polisvoorwaarden en een andere premie. over het algemeen gaan de premies omhoog. de reden is dat verzekeraars sinds
enkele jaren hogere schadebedragen uitkeren. dit komt onder andere doordat er steeds meer elektronica in auto's zit, waardoor
reparaties duurder zijn. daarnaast stijgen de bedragen die verzekeraars uitkeren voor letselschade. uw nieuwe premiebedrag vindt u
op het polisblad in de bijlagen.

premie betalen
de nieuwe premie wordt rond 07-10-2020 automatisch van uw rekening afgeschreven. u hoeft dus zelf niets te doen.
de bevestiging van de automatische afschrijving (incasso) vindt u in de bijlagen.

premie gaat van 24,46 naar ruim 50 euro!
ik krijg op 26-09-2020 een mail dat de verzekering verlengd wordt per 07-10-2020 onder deze voorwaarden.
is dit een normale gang van zaken?