Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fr
frans68 - 11-09-2018 11:23:58
Huishouden & Energie

Riolering verstopt door gemeentelijk groen

Voor mijn woning staan bomen die geplant zijn door de gemeente en onderhouden worden door de gemeente en ook dus in eigendom zijn van de gemeente.

de wortels van de boom voor mijn huis zijn de rioleringbuis en put binnengedrongen en het gevolg is, dat de put en riolering gescheurd zijn en vervangen moeten worden. 

ik heb de gemeente aansprakelijk gesteld maar die willen de schade niet vergoeden. 

mijn vraag is: is de gemeente aansprakelijk voor de schade die wordt aangericht door gemeentelijk groen in de openbare ruimte?