Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
molenheide - 06-01-2019 09:44:12
Geldzaken & Recht

Ons woonadres is geblokkeerd omdat de vorige bewoner schulden heeft gemaakt ???

Wij kunnen niet zomaar bestellen 
op ons woonadres dit is geblokkeerd
omdat de vorige bewoner  wanbetaler was
hoe kunnen wij hier vanaf komen ????