Rapporteren

Let op: Deze rapporteerfunctie is bedoeld om schendingen van de huisregels voor Vraag & Beantwoord te melden. De redactie beoordeelt jouw melding alleen daarop. Wil je dat jouw reactie ook op het forum leesbaar is? Log dan eerst in op de Kassa-site en plaats je bijdrage. Of start zelf even een topic met je eigen vraag erin verwoord.

Heb je een vraag voor Kassa? Stel deze dan via dit contactformulier.

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sl
slack - 12-10-2021 09:25:26
Geldzaken & Recht

Gebruikersverklaring airco

Ik woon in een appartementencomplex en heb om toestemming gevraagd om een airco te plaatsen. dit is geaccepteerd doch ik moet wel een gebruikersverklaring ondertekenen. dit is geen probleem ware het niet dat ik voor het opstellen van deze verklaring 200,00 euro moet betalen. kan iemand mij vertellen cq uitleggen of dit een normale gang van zaken is. bvd