Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sl
slack - 12-10-2021 09:25:26
Geldzaken & Recht

Gebruikersverklaring airco

Ik woon in een appartementencomplex en heb om toestemming gevraagd om een airco te plaatsen. dit is geaccepteerd doch ik moet wel een gebruikersverklaring ondertekenen. dit is geen probleem ware het niet dat ik voor het opstellen van deze verklaring 200,00 euro moet betalen. kan iemand mij vertellen cq uitleggen of dit een normale gang van zaken is. bvd