je
door jenny2 Jul 27, 2017 om 15:12
Vrije tijd & tuin

Erfgrens

Hallo,

Ik heb een jaar geleden een huis gekocht en ga nu, nadat ik binnen de boel heb gedaan, de tuin opknappen.  Er staat nu een oude schutting,
die echt op instorten staat. Volgende week komt er dus een nieuwe schutting. Een buurman die het pad ernaast  gebruikt om bij zijn garage te komen wil nu dat ik 10 cm. opschuif, en dit over 8 meter. Ik heb de gegevens van het kadaster  maar weet niet zeker of hij gelijk heeft. Als ik het totaal opmeet wel, als ik ga vanaf de buitenmuur tot de schutting niet. Hij dreigt met een rechtzaak als ik niet doe wat hij wil. Ik heb al gezocht wat mijn rechten zijn. Verjaring is bij 20 jaar. De vorige bewoners hebben het huis in 2004 gekocht, dus hoe ga ik hier nog achter komen..
Het is echt een ´Rijdende Rechter' situatie, wat veel minder leuk is als je er zelf in terecht komt.

15375 28 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

me
door mein33 - Jul 27, 2017 om 15:36
5571 Antwoorden / 27 Vragen
5

@jenny2,

Op de site van het kadaster kunt u veel info vinden over de ergrensbepaling en het plaatsen van een schutting.
Uw buurman wil, zoals ik het lees, ten eigen voordeel dat u uw schutting op een andere plaats terugplaatst en dat is blijkbaar 10cm van uw erfgrens op uw eigen grond.
U mag, zonder probleem, uw schutting plaatsen op uw eigengrond en tegen de erfgrens.
De kadastrale tekening is daarbij bepalend.
Als dit zou inhouden dat u daarmee niet aan het verzoek/de eis van de buurman voldoet dan is dat jammer voor de buurmen.
Om heel zeker te zijn en om elke twijfel weg te nemen kunt u het kadaster verzoeken om terplaatse een meting te doen en de erfgrens  te markeren, daarvoor heeft u geen rechter nodig.

Ge
door Genee - Jul 27, 2017 om 15:46
1509 Antwoorden / 1 Vragen
0

Als de nieuwe schutting op dezelfde plaats komt als de oude krijg je toch weer de bestaande situatie.
Vindt de buurman dat de oude schutting 10 cm op zijn grond staat, als dat werkelijk zo is mag u die niet verwijderen.

Gerry1969
door Gerry1969 Jul 27, 2017 om 17:11
3449 Antwoorden / 25 Vragen

Schutting staat niet op grond buurman maar langs een pad/steegje.

Ge
door Genee Jul 27, 2017 om 17:17
1509 Antwoorden / 1 Vragen

@diewilik
Hoe weet u dat, zelfs de TS is daar niet zeker van.

ge
door george321 - Jul 27, 2017 om 15:53
390 Antwoorden / 1 Vragen
2

Als u (al of niet na verjaring) gelijk heeft, heeft u buur niets te eisen of te dreigen met een rechtszaak. Biedt aan dat u samen naar het kadaster gaat, laat meten, en dat op gedeelde kosten.

hansje klein
door hansje klein - Jul 27, 2017 om 15:57
3037 Antwoorden / 62 Vragen
0

Uw buurman zal het u nader kunnen/moeten uitleggen ... en uw argumenten moeten weerleggen, zoals

- de grens loopt niet zoals hij nu is
- een verjaring geldt niet
- die buitenmuur is geen criterium
- anders

of hij kan de pot op. Zijn uitspraak is daarbij dan ook bindend wanneer hij u voor de rechter daagt, dus zorg in ieder geval voor een getuige bij uw afsluitende gesprek, zodat het hoofdargument vaststaat!

PS. U kunt, wanneer een bedrijf de schutting plaatst, ook de hovenier vooraf nog vragen.

tenormin
door tenormin Jul 27, 2017 om 16:04
16597 Antwoorden / 106 Vragen

Een hovenier is geen kadaster. Zou zelf niets gaan plaatsen zonder eerst de kadastrale gegevens te hebben.

tijger1
door tijger1 - Jul 27, 2017 om 16:05
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

En van wie is dat pad? Is die schutting van u samen?


boppe1943
door boppe1943 - Jul 27, 2017 om 16:05
1129 Antwoorden / 98 Vragen
1

Ik ben het helemaal eens met George321. 

Als de erfgrens door het Kadaster is bepaald en de schutting staat op de erfgrens of op uw eigen grond, kunt u altijd nog overwegen om die strook grond aan de buurman te verkopen. Vraag dan bij een lokale makelaar de grondprijs na en bedenk dat uw buurman misschien meer baat heeft bij die reep grond dan u. Dan kunt u er mogelijk nog een aardig bedrag aan overhouden en blijft de verstandhouding hopelijk goed. Want met een dreigende buurman is het slecht kersen eten. Wel samen de kosten van die nieuwe schutting betalen dan!

Gerry1969
door Gerry1969 Jul 27, 2017 om 17:13
3449 Antwoorden / 25 Vragen

10 cm breedte over 8 meter is 0,8m2. Daar zal ts echt niet beter van worden qua opbrengst

ge
door george321 Jul 27, 2017 om 17:40
390 Antwoorden / 1 Vragen

Als er gedreigd wordt met een rechtszaak gaan de kleintjes, lees centimeters, tellen.

Gerry1969
door Gerry1969 Jul 27, 2017 om 23:18
3449 Antwoorden / 25 Vragen

@George, het gaat om het verkopen van 0,8.m2 aan de buurman.
Dus daar zal geen rechtzaak over ontstaan.

boppe1943
door boppe1943 Jul 28, 2017 om 09:25
1129 Antwoorden / 98 Vragen

@diewilik,  lees even verder. Die buurman dreigt met een rechtzaak. Het is van belang dat je met de buren op goede voet staat. Ik ga ervan uit dat dat pad van de buurman is, anders heeft hij geen poot om op te staan als hij met een rechtzaak dreigt. Er is hem dus veel aan gelegen om die strook grond in zijn bezit te krijgen. Bij (ver)koop wordt doorgaans onderhandeld. Wellicht heeft die buurman er een leuk bedrag voor over om die grond te kopen, als die inderdaad van TS is. Maar als het eind van de onderhandeling zou inhouden dat buurman bereid is om mee te betalen aan de nieuwe schutting op de ergrens, dan zijn beiden toch bij zo'n deal gebaat? Die buurman moet via dat pad met zijn auto bij zijn garage komen. Als dat inhoudt dat hij erg moet manoeuvreren om beschadiging aan zijn auto te voorkomen, zal hij er echt wel wat geld voor over hebben om wat meer ruimte te krijgen, ook al is dat maar 0,8 m2.

Gerry1969
door Gerry1969 Jul 28, 2017 om 18:17
3449 Antwoorden / 25 Vragen

Met dit soort buren zul je NOOIT een goede relatie krijgen.
Als iemand  niet direct zijn zin krijgt om maar gelijk met een rechtzaak te dreigen dit soort mensen is egoïstisch.
En laat het maar op een rechtzaak aankomen dan weet de buurman gelijk dat hij zeer waarschijnlijk geen gelijk krijgt als ik de casus zo lees.

Cookies
door Cookies - Jul 27, 2017 om 16:51
13336 Antwoorden / 36 Vragen
1

Om een hoop gedoe te voorkomen, lijkt het mij het verstandigst het advies van @mein33 op te volgen. Dan is het tenminste voor iedereen duidelijk. Het is vakantietijd, dus of je schuttingplannen volgende week al uitgevoerd kunnen worden, betwijfel ik.

panter22
door panter22 - Jul 27, 2017 om 19:43
6600 Antwoorden / Vragen
0

Ik heb de gegevens van het kadaster  maar weet niet zeker of hij gelijk heeft. Als ik het totaal opmeet wel, als ik ga vanaf de buitenmuur tot de schutting niet. 
Is het huis destijds 10 cm over de erfgens gebouwd en is daar een rechtszaak over geweest?
Waarom wil de buurman die 10 cm bij zijn eigen grond trekken? Al eens naar gevraagd?
Gaat het om een schutting op de erfgrens waar de buurman aan meebetaalt, of zet je de schutting op eigen grond. 
Jullie zouden kunnen afspreken het kadaster de erfgrens laten bepalen en de kosten te delen.
Dan ben je er uit.

Als je een beroep wilt doen op verjaring dan moet je bewijzen dat de schutting al minimaal 20 jaar op dezelfde plaats staat.
De vorige bewoners moeten meewerken en die daarvoor ook. Dan zit je bij de rechter, ook niet gratis en dat is volgende week nog niet opgelost.

ro
door ron503 - Jul 28, 2017 om 10:53
1229 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zo te lezen heeft de buurman u gevraagt om de schutting 10 centimeter op te schuiven omdat daardoor het pad naar zijn garage wat breder wordt en dus ook beter toegangkelijker wordt. Zo'n vraag lijkt me begrijpelijk want 10 centimeter per strekkende meter is 0,8 m2 over het totaal en maakt uw tuin echt niet kleiner en daardoor onleefbaar. U bent niet op die vraag ingegaan en houdt vast aan het principe de grond is van mij dus ik doe wat ik wil terwijl u niet eens zeker weet of die grond wel van u is en of er sprake van verjaring is. Als de buurman nu al zover gekomen is door te dreigen met een rechtzaak zal de uitspraak enkel maar verliezers kennen en dat is die 0,8 m2 echt niet waard. Mijn advies laat die schutting 10 centimeter verschuiven en ga eens samen met de buurman een kop koffie drinken want soms moet er eerst een conflict ontstaan voordat je iemand echt leert kennen.

Ma
door Maverick49 - Jul 28, 2017 om 11:36
8 Antwoorden / 2 Vragen
0

Geachte mevrouw, de enige die een erfgrens juist kan en mag bepalen is het kadaster. Bij twijfel zou ik zeker deze instantie inschakelen. Dan ben je van alle onzekerheden af. De verhouding met uw buren is, na het lezen van een rechtzaak waar ze mee dreigen, toch al verpest.
Succes.

ba
door bartlet - Jul 28, 2017 om 11:52
1 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hallo,
Wij hebben hetzelfde met onze buur, alleen zijn wij de eisers. Navraag bij een jurist zegt het volgende:

In het Burgerlijk Wetboek nr 3  art. 99 wordt de erfgrens en de verklaring beschreven. Het blijkt dat wanneer de eiser zich niet bewust was van de eigenlijke erfgrens en dus "te goeder trouw " is en er een verjaringstermijn geldt van 10 jaar, dat de grens zoals deze nu ligt, niet veranderd hoeft te worden.
Bne je zeker van je zaak en wil je dit aan de rechter voorleggen, dan is het handig om foto's met datum te nemen.

Je kan ook een deurwaarder een proces verbaal van constatering laten opmaken. Dat is rechtsgeldig. Kosten 190,-.

Succes,
BB

panter22
door panter22 Jul 28, 2017 om 14:16
6600 Antwoorden / Vragen

Van verkrijgende verjaring is sprake bij een onafgebroken bezit van tien jaar te goeder trouw (artikel 3:99 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Van goede trouw is alleen sprake als – kort gezegd – u zich ook terecht als eigenaar van het perceel mocht beschouwen. Als u uit de openbare registers kunt afleiden dat u geen eigenaar van het perceel grond bent, dan zal het zeer lastig zijn om verkrijgende verjaring aan te tonen. In de meeste gevallen valt uit de kadastrale gegevens in samenhang met de akte van levering namelijk wel af te leiden wie eigenaar was van een bepaald perceel. Een beroep op verkrijgende verjaring slaagt daarom vaak niet omdat de noodzakelijke goede trouw ontbreekt.
https://abmaschreurs.nl/door-verjaring-eigenaar-worden-van-grond-hoe-zit-het-ook-al-weer/

Het advies van je jurist is mogelijk niet een juist advies.

tijger1
door tijger1 - Jul 28, 2017 om 11:55
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

En als u de oude schutting laat staan, zou u niet hoeven "opschuiven"? Heeft hij al eerder over die schutting gezeurd en wat zeggen de vorige eigenaren? 

Iemand die meteen met de rechter begint te dreigen, zou ik in zijn sop laten gaarkoken.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jul 28, 2017 om 12:18
16469 Antwoorden / 202 Vragen
0

Zie het antwoord van mein@.
U mag uw schutting zonder enige belemmering plaatsen, zodanig dat de buitenkant exact tegen uw erfgrens staat
. Uw buurman claimt 10 cm van uw grond onterecht c.q zonder rechtsgrond.
Ga wel na of de oude schutting niet half op grond van uw buurman staat want dan is de oude mogelijk voor de helft zijn eigendom.
Een zeer goede remedie is: oude schutting gewoon laten staan en de nieuwe er pal tegen aan zetten!

ph
door phpieterse - Jul 28, 2017 om 12:33
24 Antwoorden / 7 Vragen
0

Heel snel een muur bouwen tot maximale hoogte. Onder het moto:"een goede afscheiding maakt goede buren". Wie miept over 10cm nu, miept over een jaar over het volgende!

aurora1
door aurora1 - Jul 28, 2017 om 13:54
15645 Antwoorden / 6 Vragen
0

Heeft die buurman een grotere/bredere auto gekocht of is hij dat van plan?
Is de buurman een slechte chauffeur die altijd knoeit met parkeren e.d.?
Heeft die buurman al eerder hierover gezeurd? Vraag dat aan de vorige bewoners.
Heeft die buurman bij de vorige bewoners ook hierover gezeurd?
Laat het kadaster opmeten voor gedeelde kosten, hij is immer de eiser.
Stel het schutting plaatsen nog even uit maar geef dat dan wel zsm door aan de plaatsers.
Anders het er maar op aan laten komen en de nieuwe schutting op dezelfde plek zetten waar de oude staat.

1paul
door 1paul - Jul 28, 2017 om 14:14
2620 Antwoorden / 0 Vragen
0

jij mag de schutting op dezelfde plek neerzetten, wil je zekerheid laat je het kadaster komen en dan zou nog wel eens kunnen blijken dat er zelfs nog meer grond van jou is...

of hij dat pad gebruikt doet helemaal niet ter zake, wat voor jou belangrijk is welke grond is van jouw, en heeft de buurman soms recht van overpad, wat staat hierover in het koopkontrakt of kadaster....

is er een verkaveling geweest en buurman heeft toen niets geregeld heeft ie ook geen recht van overpad meer...

ro
door rob pieters - Jul 28, 2017 om 16:24
1 Antwoorden / Vragen
0

Check eens pdokviewer.pdok.nl. Deze site laat alle gegevens zien ahv luchtfoto's. Selecteer in het menu de kadastrale gegevens en je kan ahv de luchtfoto en de kadastrale tekening zien of de schutting op jouw erfgrens staat.

De site werkt perfect en wordt gevoed door de info van het kadaster en de luchtfoto's van de Lokale Overheden. 

pi
door picanto - Jul 28, 2017 om 16:34
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

Het kadaster zal uitsluitsel geven en intimidatie door een buurman is helemaal NIET van DEZE TIJD.

De rijdende rechter kan en zal in dit soort zaken de oplosiing bieden.!!

tijger1
door tijger1 - Jul 28, 2017 om 16:38
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

[edit-redactie]

pi
door pieter coenen - Jul 28, 2017 om 18:20
4 Antwoorden / Vragen
0

Laat in elk geval de schutting nog even staan en laat het kadaster de erfscheiding opmeten kosten plm 250,00 euro

P. Coenen

il
door iljaha - Jul 28, 2017 om 18:58
168 Antwoorden / 3 Vragen
0

Als u zeker lijkt te zijn dat de huidige schutting OP de erfgrens staat, kunt u het kadaster vragen om een grensaanwijzing. U kunt met de buurman proberen af te spreken dat de verliezer betaalt, of dat u beiden de rekening betaalt.

Maar............. als u denkt te weten dat de huidige schutting verkeerd staat, heeft de buurman gelijk: zolang de oude schutting staat, mag die blijven staan. Zodra die weg gaat, moet die op de erfgrens (tenzij de erfgrens verplaatst is door verjaring natuurlijk, maar dat kunt u zo te zien niet hard maken). 

mamamama
door mamamama - Jul 29, 2017 om 01:53
67 Antwoorden / 7 Vragen
1

Hallo Jenny,
Na het lezen van je vraag over de erfgrens dacht ik je een plezier te kunnen doen met het gegeven dat ik in eenzelfde situatie heb gezeten en dat op een volgende manier heb opgelost. De buurman op de koffie gevraagd en hem van tevoren duidelijk gemaakt wat mijn bedoeling was, n.l. het plaatsen van een nieuwe schutting op de plek van de oude. Ik heb gevraagd of hij nog iets wilde inbrengen w.b.t. de manier waarop die schutting geplaatst moest worden. Waarop hij vroeg 20 cm ruimte te maken naast het pad. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat dat niet mjn bedoeling was omdat ik de huidige schutting ging vervangen op dezelfde plaats. Ook hij dreigde met maatregelen. Heb mijn schouders opgetrokken en gezegd:"Je doet maar wat je niet laten kunt, dat doe ik ook". Heb toen de nieuwe schutting aan de binnenkant tegen de oude aan laten plaatsen. Ik kreeg wat briefjes in de deur en iemand van de gemeente die langs kwam kijken aan de buitenkant. Die heb ik gevraagd of hij soms ook even in mijn tuin wilde kijken. Dat heeft hij graag gedaan. Nooit meer iets gehoord. Er is ook nooit een drijging of pesterij meer geweest. Ik heb de gem.ambtenaar nog een keer gebeld om zijn conclusies en die vertelde dat mijn buurman geen poot had om op te staan. We hebben er verder nooit meer ruzie over gehad. Maar dikke vrienden zij we ook nooit geworden.

hrdwerrorman
door hrdwerrorman - Jul 31, 2017 om 03:27
3809 Antwoorden / 46 Vragen
0

Hallo Jenny,

Zet de schutting op je eigen grond, dan ben je van het gezeur af. Je betaalt haar dan ook helemaal zelf. Wanneer je de schutting OP de erfgrens zet, wordt de buurman automatisch voor de helft eigenaar, ook al betaalt hij geen cent mee! De schutting wordt dan MANDELIG, heet dat.

Recentelijk heb ik een Kokowall schutting met hardhouten palen laten plaatsen.  Ze staat ongeveer 15 cm van de erfgrens op mijn grond, omdat daar eerder een coniferenhaag stond. Mijn buurman vroeg mij, zonder dat ik het er met hem over had gehad, hoeveel hij bij moest betalen aan het deel tussen hem en mij in. Na een maand heb ik hem de rekening van € 1530,- gegeven, waarvan hij binnen twee dagen de helft oveboekte. Kijk, zo kan het ook: een goede buur is beter dan een verre vriend! Er komt bij nader inzien over een maand nog een hardhouten dekbalk over de gehele schutting en die 20 mtr. neem ik volledig voor mijn rekening. Want bij zo'n buurman ga je niet over "peanuts" zeuren!

HardwERrorMAN.

je
door jenny2 - Aug 5, 2017 om 08:16
5 Antwoorden / 3 Vragen
0

Hallo,

Iedereen bedankt voor de antwoorden. De schutting staat inmiddels...
De tuinman is met de buurman in gesprek gegaan. Het compromis was iets opschuiven zodat de schutting zeker
op eigen grond staat (5 cm), dus dat gedaan. 
Ik hoorde hem nu weer klagen dat de schutting te hoog is ( is lager dan wat er stond), zodat hij geen goed zicht heeft op de weg...
Het is in een dorp waar nauwelijks verkeer is. Ik verwacht eigenlijk niet dat hij hier verder iets mee gaat doen ( behalve klagen..)
Ik ben er inmiddels achter dat meer buren problemen hebben met hem, hij bemoeit zich overal mee. Nou ja, het is al een oude man, als ik hem zie groet ik hem en daar laat ik het maar bij.

hansje klein
door hansje klein - Aug 5, 2017 om 09:04
3037 Antwoorden / 62 Vragen
0

Bedankt voor uw feedback ... en veel plezier van uw nieuwe schutting.

tijger1
door tijger1 - Aug 5, 2017 om 09:46
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Als het maar niet zo'n buurman wordt als in Leersum.

Bedankt voor het terugmelden.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

mimi40
mimi40 - Mar 20, 2023 om 15:58
Geldzaken & recht

Kalktabletten

Ik krijg op advies van mijn huisarts ook vitamine D voorgeschreven maar deze tabletten worden sinds 1 jan.  niet meer vergoed door mijn zorgverzekering CZ. Tot zover geen probleem want dan betaal ik zelf die € 29,46 voor 90 stuks. (Is voor 3 maanden) Tot mijn verbazing kreeg ik (voor het eerst dit jaar) een nota van mijn apotheek van € 40,09. Daarop staat het bedrag voor de tabletten van ... Lees meer

empee
empee - Mar 22, 2023 om 20:36
Garantie & verzekeringen

Dell.com haalt kapotte pc niet op

Op 9 november van vorig jaar heb ik een Dell Inspiron computer gekocht bij Dell. Die bleek stuk te zijn. Er is veel gebeld en overlegd, maar niemand kreeg de Dell aan de praat. Het was een "maandagmorgen-produkt" en ik kreeg een gloednieuwe. 
Die nieuwe doet het prima, maar de toezegging om de defecte Inspiron op te halen, is nog steeds niet nagekomen (sinds vorig jaar). Mijn dossier is gesl ... Lees meer

m.v
m.v - Mar 23, 2023 om 12:00
Geldzaken & recht

Via indeed is er geld afgescheven op mijn CC ik wil dit bedrag graat terug zien

Via indeed heb ik destijds voor mijn bedrijf waar ik werkte een vacature geplaatst, nu is er in feb (515 euro van mijn cc gehaald) terwijl indeed ook zag dat deze vacatures al heel lang niet meer open staan en zelf het bedrijf permantent gesloten is. hoe kan ik dit geld terug krijgen ? Lees meer