aa
door aad piraat Feb 29, 2024 om 14:37
Auto & vervoer

Beperking van garantietermijn.

In de reclame aanbieding van een electrische scooter stelt de verkoper bij de aanschaf hiervan dat de normale fabrieksgarantie van 2 jaar ivm. de verlaagde aanbiedingsprijs wordt verlaagd naar 1 jaar garantie. Mag een verkoper dat doen?

4663 8 Rapporteer
mahadma
door mahadma - Feb 29, 2024 om 14:53
11649 Antwoorden / 51 Vragen
1

Neen, 2 jaar is en blijft 2 jaar

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 4, 2024 om 10:55
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@MAHADMA???? BW art 7: 17 t/m 25

Henk De Zevende
door Henk De Zevende - Feb 29, 2024 om 14:59
2173 Antwoorden / Vragen
1

Ja hoor, fabrieksgarantie is bovenwettelijke garantie een extraatje van de fabrikant. Garantie (de wettelijke soort) krijgt u van uw leverancier die zich juist absoluut niet achter de fabrieksgarantie mag verschuilen en garantie moet geven gedurende de verwachte levensduur. "Soms" zit er wel een verschil tussen theorie en praktijk. Dan nog mag men met fabrieksgarantie doen wat men wil.

1paul
door 1paul - Feb 29, 2024 om 15:04
3256 Antwoorden / 0 Vragen
3

ten eerste gaat een verkoper niet over de fabrieksgarantie maar de fabriek, verkoper staat garant voor de wettelijke garantie en die termijn is NUL jaar NUL maanden NUL weken en ook NUL dagen!!

 

Oftewel er is geen garantietermijn in Nederland wat echter niet wegneemt dat Nederland wel een garantie regeling kent en wel het recht op een goed werkend produkt voor een bepaalde termijn!!

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product#:~:text=Wettelijke%20garantie%3A%20recht%20op%20goed,geen%20wettelijke%20garantietermijn%20in%20Nederland.

aa
door aad piraat Feb 29, 2024 om 15:29
50 Antwoorden / 24 Vragen

Beste 1PAUL,   hartelijk dank voor de duidelijke info link. Hiermee is mijn vraag volledig beantwoord.

1paul
door 1paul Feb 29, 2024 om 15:44
3256 Antwoorden / 0 Vragen

alsjeblieft

aa
door aad piraat - Feb 29, 2024 om 15:32
50 Antwoorden / 24 Vragen
0

Ik beschouw met het antwoord van 1PAUL mijn vraag als volledig en duidelijk beantwoord dus verdere reacties op deze vraag acht ik niet meer nodig.

Supersic58
door Supersic58 - Mar 1, 2024 om 10:59
2 Antwoorden / Vragen
0

Nee is europees vast gelegd dat je 2 jaar hebt als ik het goed heb.

rj
door rjw Mar 1, 2024 om 23:37
3322 Antwoorden / 5 Vragen

De EU maakt slechts richtlijnen. De lidstaten maken op basis daarvan de wetten en die kunnen en mogen afwijken van de richtlijn. In dit specifieke geval heeft Nederland de richtlijn niet geheel in wetgeving omgezet, ten nadele van de consument.

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 4, 2024 om 10:50
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@SUPERSIC587 De nederlandse wetgeving is hier aan de orde. U heeft het dus helaas niet goed. Het lijk mij ookngoed dat @RJW deze wetteksten ook nog een doorneemt alvorens te melden dat in Nederland de Europese richtlijnen niet geheel zouden zijn gevolgd (mgzet) ten nadele van de consument. 

  Zie: https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7-artikel-17-conformiteit-en-non-conformiteit/#Conformiteit%20of%20Non-Conformiteit

 

en in detail : 

 

www.wetboek-online.nl/wet/BW7/17.html

 

www.wetboek-online.nl/wet/BW7/18.html

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/20.html   en evt verder t/m art 25

 

U kunt op basis van deze info overwegen om zelf al een ingebreke stelling te doen indien u van mening bent dat de wetgeving niet wordt nageleefd door bijv. deze te benutten: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-ingebrekestelling/ (achtergrond info) https://www.wetrecht.nl/ingebrekestelling/ en u kunt ook een melding doen bij www.consuwijzer.nl van de ACM.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 4, 2024 om 10:42
16906 Antwoorden / 202 Vragen
1

Toen ik onderstaande reactie gaf had ik niet gezien dat u al had gereageerd dat het antwoord van @1PAUL al voldoende was voor u. Dat antwoord was inderdaad ook terecht en daarom m.i een topantwoord.

Ik verwijder mijn late reactie echter niet.g Ook mijn antwoord is NEEN. 
  Dat wil zeggen dat er op zich niets op tegen is dat een fabrikant zelf in zekere situaties de garantietermijn beperkt doch een verkoper zich ten alle tijde dient te houden aan de wetgeving inzake de verkopersveranwtoordelijkheid voor een deugdelijk product. Zie daarvoor o.a. de inhoud van de verwijzing die u al kreehg van !@PAUL1 en zie hier de link naar de hierop betrekking hebbende wetteksten. Dat betekent dus dat indien er zich een mankement  aan het gekochte zou voordoen dan niet aan u is te verwijten de verkoper in gebrekje blijft indien hij/zij dan niet handelt volgens de wet. Naast de verwijzing naar de wetteksten geef ik u er nog één: 

https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug/gekocht-maar-kapot/moet-ik-bewijzen-dat-ik-het-niet-kapot-heb-gemaakt

 

 

www.wetboek-online.nl/wet/BW7/17.html

 

www.wetboek-online.nl/wet/BW7/18.html

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/20.html   en evt verder t/m art 25

 

U kunt op basis van deze info overwegen, zo er inderdaad sprake zou zijn onverhoopt van een niet aan u te verwijten storing/mankement  om zelf al een ingebreke stelling te doen indien u van mening bent dat de wetgeving niet wordt nageleefd door bijv. deze te benutten: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-ingebrekestelling/ (achtergrond info) https://www.wetrecht.nl/ingebrekestelling/ en u kunt ook een melding doen bij www.consuwijzer.nl van de ACM.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 4, 2024 om 10:54
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

Aanvulling: Zie ook onderstaande tekst en daaruit is ook al duidelijk af te leiden dat een verlaagde verkoopprijs geen reden mag zijn om af te wijken van hetgeen in BW boek 7 is gesteld;

Conformiteit

  1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
  3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
  4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.
  5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
  6. Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 Toelichting

Conformiteit of non-conformiteit

De verkoper van een zaak kent bepaalde hoofdverplichtingen. In dit artikel wordt een van deze hoofdverplichtingen ingekleurd. Op de verkoper rust de verplichting dat de zaak die wordt afgeleverd moet beantwoorden aan de overeenkomst. De koper moet krijgen wat hij op basis van de overeenkomst mag verwachten. Dat wordt conformiteit genoemd. Als de zaak echter niet beantwoordt aan de overeenkomst, dan is er sprake van non-conformiteit.

Consumentenkoop

Belangrijk hierbij is dat de regeling van conformiteit bij consumentenkoop van dwingend recht is. Indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, maar de verkoper is wel een professioneel handelende partij, dan kan van deze regeling niet worden afgeweken in de overeenkomst. Dit volgt uit art. 7:6 lid 1 BW.

Conformiteit

Wat betekent conformiteit? De zaak moet conform zijn – de afgeleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Het moet de eigenschappen en kenmerken bevatten waarvan de koper op basis van de overeenkomst mocht verwachten dat die aanwezig zijn. Dit geldt ook voor eventuele gebreken. De zaak mag eventuele gebreken niet bezitten waarvan de koper – ook weer op basis van de overeenkomst – mocht verwachten dat die niet aanwezig zijn.

De vraag is dus telkens: welke eigenschappen mocht de koper op grond van de overeenkomst verwachten? Belangrijk hierbij is dat het in ieder geval gaat om eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik van de zaak. Als je een fiets koopt, mag je verwachten dat deze trappers heeft.

Daarbij spelen ook de mededelingen van de koper een rol. Als de koper een horloge wil kopen, waarbij hij duidelijk heeft aangegeven dat hij deze gaat gebruiken om mee te duiken en het horloge dus waterdicht moet zijn, dan mag de koper verwachten dat hij een waterdicht horloge koopt. Als de verkoper echter duidelijk aangeeft dat het horloge absoluut niet waterdicht is, wordt het voor de koper lastiger om hier tegen op te komen.  Bron:https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7-artikel-17-conformiteit-en-non-conformiteit/#Conformiteit%20of%20Non-Conformiteit

mo
door mof - Mar 4, 2024 om 15:01
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

JA, tenzij de fabriek dit niet wil

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ni
nikkip - Jul 22, 2024 om 15:05
Geldzaken & recht

Eigenaar huurflat laat schakelaar vervangen zonder mijn toestemming, nota voor mij?

Het touwtje van mijn trekschakelaar in de badkamer was uit de trekschakelaar,.
Bij info bij de huismeester zou de verhuurder
deze vervangen.
Na mailverkeer en een foto te hebben gestuurd
van de trekschakelaar zonder kapje en zonder
touwtje, zou dit gerepareerd worden.
Er kwam idd een monteur die alles vervangen heeft. Maar helaas kwam er ook een rekening naar mij van ... Lees meer

JM
JM de Troije - Mar 26, 2024 om 14:40
Winkels & webshops
Bol.com wil geld afschrijven voor een abonnement dat ik niet heb

Bol.com wil geld afschrijven voor een abonnement dat ik niet heb

Bol.com zegt dat ik een abonnement heb genoemen maar dat heb ik niet,ik bestel zelden iets on-line, zij voegen dat zelf toe denk ik. Nu steeds verhoging etc maar zij zitten fout. Komt dit vaker voor?? Dreigen nu met incasso. Lees meer

JV
JVRO - Jul 23, 2024 om 13:27
Geldzaken & recht

Geen hulp van Revolut bij frauduleuze transacties

Vanmorgen is zijn er meerdere pogingen gedaan geld van mn Revolut rekening af te schrijven, die ik niet gedaan heb, ken de tegenrekeningen niet eens. Gelukkig zijn er 2 niet gelukt vanwege te weinig saldo, maar toch in totaal 110.99 kwijt. Nu is de reactie van Revolut, dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is, aangezien ik mijn pasje en telefoon nog heb en mn gegevens niet met iemand anders ged ... Lees meer