dejong123
door dejong123 Aug 28, 2015 om 22:43
Geldzaken & recht

Belastingdienst niet eens urencriterium en daardoor geen zelfstandigenaftrek

Het gaat over de inkomstenbelasting 2013. Ik heb een eenmanszaak, daarnaast werk ik fulltime als uitzendkracht en ik doe thuisstudies. Ik werk me drie slagen in de rondte om alles vol te kunnen houden. Ik heb voor het jaar 2013 startersaftrek toegepast en heb minimaal 1225 uur besteed aan de onderneming en heb dit ook in excel per dag. Ik heb een kleine webwinkel waar enorm veel tijd in zit maar tot op heden nog weinig winst in zit. Nu krijg ik 2 jaar later en na een brief dat ze bewijzen willen zien, zeggen ze: '' Mede gezien de geringe omzet is het niet aannemelijk dat u in 2013 minimaal 1225 uur aan de onderneming hebt besteed. Ik kom niet in aanmerking voor de zelfstandigen- en startersaftrek. Als laatst staat er: de hiervoor genoemde correctie leidt ook tot een wijziging van de mkb-vrijstelling. deze wordt 14% van -/- €1.325 = €185. de belastbare winst wordt -/- €1.325 minus €185 = -/- €1.140. dit leidt tot een correctie van €8.087.

1. Betekent dit dat ik dus €8.087,00 moet terugbetalen?

2. Kan iemand mij vertellen hoe ik duidelijk aan ze maak dat ik wel echt die uren aan de onderneming hebt besteed, ook al zie dat in de omzet niet terug.

3. Is er iemand die me kan helpen met bezwaar.
Hoor het heel graag.

Ik moet voor 15-09 reageren bij hun.
Alvast bedankt
Mevr. de Jong

13313 10 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

tijger1
door tijger1 - Aug 28, 2015 om 23:18
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Als u fulltime time werkt, daarnaast nog thuisstudies doet, hoe kunt u dan 24 uur per week aan uw bedrijf besteden? En dan hebben we het nog niet eens over vakanties.

Maar goed, als u uit uw agenda kunt aantonen dat u echt 1225 per jaar aan uw bedrijf hebt besteed, moet u bezwaar maken en de uren gaan aannemelijk maken.

De cijfers die u verstrekt verwonderen me een beetje. Als u geen starter en zelfstandigenaftrek kunt realiseren, hebt u uiteraard een hogere winst, waardoor u ook een hoger MKB aftrek hebt. Want die aftrek houdt u ook al komt u niet in aanmerking voor de ondernemersaftrekken.

U schrijft nu dat er na correctie, van de zelfstandigen en startersaftrek neem ik aan en de hogere aftrek van de MKB vrijstelling, een belastbare winst overblijft van -/- € 1.140. En dan dat dat leidt tot een correctie van € 8.087.
Deze volgorde is mij niet duidelijk. Ik zou verwachten dat er zou staan dat bijvoorbeeld op de winst/verlies uit onderneming niet de ondernemersaftrekken toegepast mogen worden, omdat u niet aan het urencriterium voldoet, en dat die winst uit onderneming, omdat die daardoor hoger is, herzien zou worden ivm de hogere MKB vrijstelling.

U kunt dat natuurlijk zo in uw aangifte nakijken, of dat bedoeld wordt.

Het is dus geen kwestie van dat u die € 8.087 moet terugbetalen, maar uw winst uit onderneming wordt hoger, of uw verlies lager, waardoor u wellicht over die winst belasting en premie ZVW moet betalen, of als het nog steeds verlies is, u dus minder in mindering kan brengen op uw totale inkomen.

Als u denkt de uren aannemelijk te kunnen maken, kunt u ook een proforma bezwaar indienen, waarin u zet dat u de motivatie en toelichting later zal verstrekken.

fi
door fisbel - Aug 29, 2015 om 02:05
851 Antwoorden / 3 Vragen
0

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2013 bedroeg de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. De winst moet eerst verminderd worden met de ondernemersaftrek. Voor deze aftrek komt u volgens de Belastingdienst niet in aanmerking. Vraag: Is uw winst uit onderneming in 2013 slechts € 1325?

Als dit zo is, heeft u winst (belastbaar inkomen) Dit belastbare inkomen komt uiteindelijk door de MKB-winstvrijstelling uit op € 1140. Er is echter geen verlies (negatief inkomen). Dit verlies kan dus in uw situatie niet in mindering gebracht worden op de andere inkomsten. In concreto betekent dit dat er op uw inkomen niet de € 7280 (zelfstandigenaftrek) + € 2123 (startersaftrek) in mindering wordt gebracht. En dat u meer belasting moet betalen dan gedacht. Een bedrag dichter bij de € 4000 dan € 3000. (37% of 42% van de ondernemersaftrek)

De Belastingdienst wil nu bewijzen hebben dat u minimaal 1225 uren aan de onderneming hebt besteed. Dat een onderneming in het eerste of tweede jaar nog weinig winst of zelfs verlies oplevert, komt echter vaker voor. Uiteraard zal er na een aantal jaren wel substantieel winst moeten worden gemaakt. Als u met een goede administratie kunt aantonen dat u deze uren hebt gemaakt, is een bezwaarschrift kansrijk. Een bezwaarschrift opstellen in dezen vraagt deskundigheid en ervaring. U zult een belastingconsulent o.i.d. hiervoor moeten inschakelen.
Een vakbond mag deze aangiften en bezwaarschriften niet doen.

ho
door hopetobehelping - Aug 29, 2015 om 07:03
1289 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste dejong123,

als u de 1225 uren voor uw onderneming heeft gemaakt en ze netjes heeft bijgehouden dan zou ik als ik u was uiteraard bezwaar aantekenen.
Als ik u was zou ik een belastingconsulent of accountant raadplegen. Dat brengt uiteraard kosten met zich mee, maar mijn ervaring is dat het wel loont.
Of wellicht is er iemand in uw directe omgeving die over de benodigde kennis en kunde beschikt. Het kan verder geen kwaad om de belastingdienst gewoon te bellen en te vragen hoe u het beste uw bezwaarschrift op kunt stellen en motiveren.
De genoemde omzet doet er niet toe, maar de belastingdienst ziet dit blijkbaar wel als een indicatie dat u volgens hun niet voldoet aan het urencriterium. In uw bezwaarschrift is het zaak om zeer aannemelijk te maken dat u wel aan het urencriterium voldoet en dus wel recht heeft op de gebruikte aftrekposten. Wellicht heeft u nog iets aan de volgende informatie, klik hier.
Gezien het bedrag van € 8.087,- dat u noemt lijkt het me zeker lonen om een goede belastingconsulent in te schakelen.

De bedragen die u noemt vind ik moeilijk te plaatsen.
De startersaftrek voor 2013 was € 2.123,-.
De zelfstandigenaftrek voor 2013 was € 7.280,-.
De MKB vrijstelling voor 2013 was 14% van de behaalde winst. Voor u 14% van € 1.325,- is € 185,- als ik uw vraag goed begrijp.
Opgeteld komen deze bedragen uit op een bedrag van € 9.588,-.
Daarnaast zult u waarschijnlijk (terecht) de kosten welke u voor uw onderneming heeft gemaakt als aftrekpost hebben opgevoerd. De optelsom daarvan en de € 9.588,- zullen maken dat, als de belastingdienst u niet als zelfstandige ziet, er een bedrag van € 8.087,- nog te betalen belasting uit komt rollen.
Mocht de belastingdienst u na uw bezwaarschrift inderdaad niet als zelfstandige aanmerken dan zult u dit bedrag moeten betalen.

Geen idee of u nog steeds over uw onderneming beschikt, maar het zou me niet verbazen als de belastingdienst ook het jaar 2014 bij u onder de loep gaat nemen.
Het lijkt me nog een reden te meer om professionele hulp in te schakelen.
Mijn ervaring is dat het inschakelen van een belastingconsulent/accountant uiteraard geld kost (bedrijfskosten dus aftrekbaar) maar dat het wel loont. Zowel financieel als ook gevoelsmatig. De belastingen zijn dan voor u geen zorg meer maar worden behartigt door uw belastingconsulent/accountant (de ondernemer blijft wel de eindverantwoordelijke).
tijger1
door tijger1 - Aug 29, 2015 om 09:35
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Wanneer bent u uw bedrijf gestart?

En nog even dit.

"Mits u een opleiding volgt voor uw bedrijf, nieuwe ontwikkelingen, of het op peil houden van uw kennis, zijn de studiekosten aftrekbaar".

En als gevolg daarvan mag u die uren meetellen voor de zelfstandigenaftrek.

fi
door fisbel - Aug 29, 2015 om 12:01
851 Antwoorden / 3 Vragen
0

@hopetobehelping:
U verwart de begrippen belastingaftrek en belastingkorting.
Belastingaftrek is een aftrek op het inkomen.
Belastingkorting is korting op de te betalen belasting.

Hier vindt € 8087 minder inkomensaftrek plaats. De inspecteur is immers voornemens de ondernemersaftrek te schrappen. Hierdoor zal er naar mijn schatting € 3000 tot € 4000 meer belasting te betalen zijn.

ho
door hopetobehelping - Aug 29, 2015 om 13:12
1289 Antwoorden / 0 Vragen
0

[quote=fisbel schreef op zaterdag 29 aug 2015, 12:01]@hopetobehelping:
U verwart de begrippen belastingaftrek en belastingkorting.
Belastingaftrek is een aftrek op het inkomen.
Belastingkorting is korting op de te betalen belasting.

Hier vindt € 8087 minder inkomensaftrek plaats. De inspecteur is immers voornemens de ondernemersaftrek te schrappen. Hierdoor zal er naar mijn schatting € 3000 tot € 4000 meer belasting te betalen zijn.

Het schrijven van de belastinginspecteur heb ik uiteraard niet gezien.
Of € 8087,- het bedrag is waarover extra belasting betaald moet worden of dat dit het bedrag is wat betaald moet worden haal ik niet eenduidig uit de vraag.
Ik vermoed het laatste aangezien ik lees "Betekent dit dat ik dus €8.087,00 moet terugbetalen?" en omdat de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek samen dit bedrag al te boven gaan.

Als de zelfstandigen aftrek geschrapt wordt dan zal ook de startersaftrek geschrapt worden (er wordt niet aan de voorwaarden voldaan).
Voor vraagsteller zal ook gelden dat voor de onderneming kosten worden gemaakt welke uiteraard in mindering op de winst uit onderneming mogen worden gebracht. Dat zal ieder jaar, dus ook in 2013, van toepassing zijn.
Dat wordt allemaal een heel ander verhaal als de belastingdienst vraagsteller niet als ondernemer ziet. Dan komen ook de vanuit de onderneming opgevoerde kosten in beeld, kortom de aftrekposten. Dus zowel belastingkorting als belastingaftrek zullen dan bekeken moeten worden.
Met een webwinkel zal waarschijnlijk ook gelden dat er sprake is van BTW plicht. Ook hier zal dan naar gekeken moeten en zullen dingen terug gedraaid moeten worden als de belastingdienst het niet als een onderneming ziet..

Het lijkt mij voor dejong123 dan ook zeer verstandig om bij professionele hulp (belastingconsulent/accountant) te rade te gaan en deze in te schakelen.


tijger1
door tijger1 - Aug 29, 2015 om 13:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Je kunt voor de belastingdienst btw plichtig zijn en toch geen recht hebben op de ondernemersaftrekken.

Als ik naar het bedrag kijk van € 8.087, vraag ik mij af of dat een bedrag is wat de Ts zelf berekend heeft en daar dan per abuis een tel- of tikfout in heeft gemaakt?

Bijvoorbeeld: € 7.280 + € 2.123 - € 1.325= € 8.078

Maar misschien reageert de Ts wel.

redfloor
door redfloor - Aug 29, 2015 om 22:20
166 Antwoorden / 21 Vragen
0

Helaas zit er nog een andere regel aan het zelfstandigencriterium. Je moet ook meer uren in je bedrijf steken dan in je baan in loondienst... Dus als je 32 uur per week in loondienst bent moet je minimaal 33 uur per week in je bedrijf stoppen.

http://www.dezaak.nl/het-urencriterium-wat-telt-mee-en-wat-niet--1710868.html

tijger1
door tijger1 - Aug 30, 2015 om 00:11
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@redfloor

Maak dan is weer de volgende uitzondering van toepassing.
U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Bron belastingdienst.

dejong123
door dejong123 - Sep 2, 2015 om 14:39
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

Iedereen top bedankt voor zijn reacties
Ik heb het vanmiddag voorgelegd aan mijn boekhouder en hoop dat het snel opgelost is. Ik heb het eerst in dit ''forum'' mijn vraag neergelegd zodat ik het zelf ook snap en niet in eventueel ''belasting-jargon'' door de boekhouder wordt uitgelegd. Echt top, ik begrijp volledig hoe het is. Voor de nieuwsgierigen:
Ik heb sinds jan 2011 een webwinkel in sexy damesmode en accessoires [link weggehaald - redactie]

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Rontv
Rontv - May 24, 2024 om 13:22
Geldzaken & recht

Eenzijdig bepaalde nieuwe einddatum aflossingsvrije hypotheek

wij hebben een oude aflossingsvrije hypotheek zonder einddatum. staat zo in de hypotheekakte
we krijgen nu een brief van de bank met volgende tekst:

'''
Voor leningsdeel xxx hebben we geen einddatum met u afgesproken in de hypotheekakte. Daarna hebben we in onze brieven wel een einddatum aan u dooorgegeven. Deze einddatum blijvne we gebruiken omdat we stoppen met aflossongsvri ... Lees meer

Co
Cora B - Jul 13, 2024 om 17:17
Geldzaken & recht

Boiler na levering funktioneert niet

Ik heb in Bulgarije een tinyhouse laten bouwen. Nu na levering doet de boiler het niet. De bouwer/leverancier van de tinyhouse zegt dat het niet zijn probleem is hij heeft geleverd en trekt zijn handen er van af en zegt dat ik maar contact moet opnemen met de europese leverancier (garantie). Deze heeft geen vestiging in Nederland. Klopt het dat dit mijn verantwoordelijkheid is?  Ik moet nog een k ... Lees meer

ar
aroenbishar - Jul 16, 2024 om 23:12
Elektronica & tv

Gedwongen internet ziggo

Sinds 16 juli 2024 ben ik verplicht ziggo internet te nemen wil ik mijn programma's via mijn CI module bekijken. Ziggo dwingt mij hun netwerk te nemen zodat ik mijn programma's kan kijken. Er wordt gezegd via ziggo app kan je kijken, maar dat werkt ook niet. Mag ziggo je zomaar dwingen tot deze actie zonder een alternatief te bieden. Ik heb internet van een ander provider en kan alsnog op mijn tab ... Lees meer