Ru
door Ruben V May 27, 2024 om 18:01
Geldzaken & recht

Ontslag op staande voet na weigering vergadering in eigen tijd?

Beste lezer,

Op mijn werk hebben wij 1x per 1 á 2 maand een vergadering. Dit gebeurd vaak op de vrijdagmiddag en in ons eigen tijd. Normaliter informeert de werkgever ons dan zo'n 2 weken van te voren in de groepsapp. Van deze vergaderingen heb ik in tegenstelling tot mijn collega's, er nog nóóit eentje gemist.

Nu is het zo dat hij vanmiddag wéér zo'n appje heeft geplaatst, maar dat de vergadering nu al vrijdag aanstaande zal plaatsvinden. Helaas ben ik dit keer verhinderd en heb ik dit keer me zelf afgemeld. Hier was mijn werkgever niet van gediend en heeft hij mij zojuist woedend opgebeld. Hij eist van mij dat ik er vrijdag ben, en als dat niet zo is, ik volgende week maandag niet terug hoef te komen.

Ik heb een vast contract en heb nog nooit problemen gehad. Mag mijn werkgever zomaar overgaan tot ontslag als ik een vergadering in mijn eigen tijd, niet kan bijwonen?

Wat zijn mijn rechten?

6528 20 Rapporteer
ju
door juliomariner - May 27, 2024 om 18:07
1348 Antwoorden / 2 Vragen
3

Bent u lid van een vakbond?
Wat staat er in de CAO?
Zelfs als dit mag vind ik het een belachelijke maatregel. Heeft de concurrent geen vacature?
Voor zo'n mannelijk geslachtdeel zou ik niet meer willen werken

mahadma
door mahadma - May 27, 2024 om 18:08
11606 Antwoorden / 51 Vragen
1

Het juridisch Loket zal u zeker goed adviseren, bel ze.

sjjoppy
door sjjoppy - May 27, 2024 om 18:09
7245 Antwoorden / 3 Vragen
4

Uw werkgever moet wel een geldige reden hebben om hiertoe over te gaan, een link hierover.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/wat-is-ontslag-op-staande-voet

vd
door vdlieuw - May 27, 2024 om 18:20
215 Antwoorden / 6 Vragen
3

Ik ken uiteraard uw contract niet maar ontslag op staande voet is aan strenge regels gebonden. Als er niet meer haken ogen zitten aan uw verhaal dan is de enkele weigering om niet op een vergadering te komen, géén enkele reden tot ontslag op staande goet.
En een werkgever die woedend belt om zo iets simpels....., lijkt mij een niet zo stabiele werkgever.
Zoals al eerder geadviseerd, zo juridische hulp.

sira
door sira - May 27, 2024 om 18:23
2401 Antwoorden / 24 Vragen
5

Is dit werkelijk het enige dat er speelt, want een werkgever gaat hier niet zomaar toe over, dat kan hem namelijk veel geld kosten als de rechter bepaalt dat het ontslag onterecht is.

Mabelle
door Mabelle - May 27, 2024 om 19:35
493 Antwoorden / 1 Vragen
4

Natuurlijk is dit geen reden tot ontslag op staande voet. Je bent niet 24/7 bij je werkgever in dienst. Op je vrije dagen mag je gewoon je eigen ding doen. Tis al netjes dat je toch iedere keer weer op die vergaderingen aanwezig was.

Als je er voor kiest om a.s. vrijdag niet te gaan (en dat is je goed recht) ga dan wel maandagochtend gewoon naar je werk. Daarmee laat je zien dat je niet akkoord bent met ontslag op staande voet. Stuurt hij je weg zorg dan dat je een brief bij je hebt waarin staat dat je protesteert tegen dit ontslag.
Een voorbeeldbrief (wel aanpassen naar jouw situatie) vind je hier https://www.das.nl/ontslag/voorbeeldbrief-bezwaar-ontslag-op-staande-voet  Op de pagina van DAS vind je ook nog wat info, zie link DAS.

Ook hieronder informatie over ontslag op staande voet.
https://ondernemersplein.kvk.nl/ontslag-op-staande-voet/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjvuqza2uhgMVaVNBAh1-3ASxEAAYAyAAEgIcLfD_BwE 

Je moet dit ontslag wel aanvechten, want je hebt bij ontslag op staande voet geen recht op een WW uitkering.

Henk De Zevende
door Henk De Zevende - May 27, 2024 om 19:48
2136 Antwoorden / Vragen
2

Nee, dat is simpelweg niet zwaarwegend genoeg voor een ontslag op staande voet.

1paul
door 1paul - May 28, 2024 om 07:40
3201 Antwoorden / 0 Vragen
1

nee dat kan en mag niet, sterker de werkgever is verplicht om je de uren te vergoeden die je aanwezig bent, onbetaald werk is uit den boze..

hij mag je wel verplichten om over te werken zolang deze uren maar betaald worden..

een en ander staat in je cao, lees die er maar eens op na..

Franske1958
door Franske1958 - May 28, 2024 om 08:05
436 Antwoorden / 2 Vragen
0

"Normaliter informeert de werkgever ons dan zo'n 2 weken van te voren in de groepsapp" 
En hoe laat uw werkgever dat dan weten aan mensen die appjes niet kunnen lezen omdat die dat niet op hun telefoon hebben staan?


Mabelle
door Mabelle May 28, 2024 om 13:36
493 Antwoorden / 1 Vragen

Het bedrijf heeft geen neanderthalers in dienst.

JMA2
door JMA2 May 28, 2024 om 23:56
129 Antwoorden / 2 Vragen

Weleens van een zakelijke/bedrijfstelefoon gehoord. Wie heeft er tegenwoordig geen telefoon met WhatsApp of ander platform.

Iv
door Ivo W May 29, 2024 om 22:42
741 Antwoorden / Vragen

Je kan wel een telefoon hebben, maar zolang je géén zakelijke/bedrijfstelefoon hebt ben je niet verplicht om deel te nemen aan een groepsapp.
Sterker nog: de werkgever mag je privé telefoonnummer niet eens ongevraagd en zonder expliciete toestemming toevoegen aan een groepsapp. Dat is schending van de AVG wetgeving.

Re
door Reinier182 - May 28, 2024 om 10:36
181 Antwoorden / Vragen
1

Dit is te moeilijk voor deze site. Neem contact op met de vakbond of arbeidsjurist en ga aan hun uitleg vragen over wat de werkgever wel en niet mag. Het is belangrijk gelijk actie te ondernemen en te wapenen dus gelijk contact zoeken. Zo voorkom je fouten bij jezelf.
Succes.

Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - May 28, 2024 om 12:23
1819 Antwoorden / 31 Vragen
2

Geachte Ruben,

Kunt u , ter verduidelijking van uw vraag, iets meer informatie geven?

Om wat voor een bedrijf gaat het?

Wat voor een functie heeft u?

Is er een Ondernemings Raad?

pe
door pebk - May 28, 2024 om 16:17
592 Antwoorden / 0 Vragen
1

Wat staat er in uw (bedrijfs-)CAO? Als daar niets in staat over het onderwerp, dan kan daar geen beroep op worden gedaan en dan geldt m.i. 'zwaarwegend belang' en 'incidenteel' niet als reden voor een vergadering.

Staat het wel in de CAO, dan heeft u er (indirect) voor getekend en bent u verplicht deel te nemen (hoewel ziekmelden ook een recht is).

Een meer genuanceerde uitleg (over een specifieke CAO vindt u bijvoorbeeld hier.

heremietkreeft
door heremietkreeft - May 29, 2024 om 12:00
16888 Antwoorden / 202 Vragen
0

NEEN, als al gezegd is dit ook m.i. geen geldige reden voor ontslag en is het absoluut van belang om snel juridische bijstand te zoeken en uw ontslag te betwisten. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid uitdraaien op een besluit vann de rechter dat het iontslag onrechtmatigb is en besluiten dat u of moet terugkeren of een fikse vergoeding ontvangt. Aan u is het om aan uw juridisc/he adviseur aan te geven dat u gelet op deze gang van zaken ze;f liever niet terugkeert resp. dat de arbeidsverhoudingen wel ernstig verstoord zijn door dit onrectmatig gedrag.

Bent u lid van een vakbond, schale die dan in of wordt snel lid. Zo niet: regel juridisch advies zelf bij en in arbeidsrecht gespeciliceerde jurist of via - Het Juridisch Loket, tel. 0800-8020 (gratis), zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl

Succes al is dit lastig 

(Alias) Heremiet Kreeft, adviseur sociaal en arbeidsrecht.  M.b.t. uw rechten:  
Een onrechtmatig ontslag is een ontslag dat niet voldoet aan de wettelijke vereisten12Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of om ontslagredenen die niet berusten op noodwendigheden inzake de werking van de onderneming34Als de rechter oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is, kan de werkgever veroordeeld worden tot betaling van een vergoeding5Het bedrag van de vergoeding hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag5. en ook dit: https://www.sociare.be/kennisbank/kennelijk-redelijk-ontslag-rechtspraak

 

ka
door kassa2551 - May 29, 2024 om 15:43
23 Antwoorden / Vragen
0

Wat verstaat u omtrent " vergaderen in onze eigen tijd" p. Betekent dit buiten de eigenlijke werkuren? Ik weet niet wat voor werkgever u heeft maar dreigen met ontslag gaat wel erg ver. Zijn die vergadering soms van levensbelang? Wanneer ik wel eens zaken lees omtrent rechtszaken gevoerd wat betreft ontslag dat rechters ook regelmatig de kant kiezen van de werknemer en niet van het management. 

ik zou mij een bezinnen of uw werkgever wel de juiste voor U is. Dreigen is namelijk al genoeg om actie te ondernemen,

marijke77
door marijke77 - May 29, 2024 om 15:54
159 Antwoorden / 3 Vragen
1

Dat mag niet, en helemaal niet op staande voet. neem contact op met vakbond.

Gr
door GreesjeG - May 29, 2024 om 18:00
9 Antwoorden / Vragen
1

Nee, dat mag hij niet. 

Als u verder een goede werkrelatie hebt met uw werkgever en geen klachten over uw functioneren (blijkend uit verslagen van functioneringsgesprekken) begrijp ik diens reactie niet, tenzij hij een autoritaire bullebak is, óf slecht had geslapen.
Afhankelijk van de sector waarin u werkt kunt u in de CAO of in het Burgerlijk Wetboek zoeken naar ontslaggronden en/of gronden voor Ontslag op staande voet.
Uw werkgever heeft pech dat u voor vrijdag al een andere afspraak had. Kan gebeuren.
En, zoals al eerder gesteld hier, maandag gewoon naar uw werk gaan.

In eerste instantie zou ik het gesprek met hem aangaan en uitleggen dat u het een erg vervelende situatie vond, zijn telefoontje etc. Misschien biedt hij alsnog zijn excuses aan.
Mocht hij u toch nog de deur wijzen dan is híj degene die bij de Kantonrechter zal moeten aantonen waarom dit ontslag op staande voet nodig was. U moet direct bezwaar aantekenen als hij u wegstuurt.
Als u lid bent van een vakbond kan men u daar ook adviseren hoe te handelen.


D.van Geel
door D.van Geel - May 29, 2024 om 18:25
4 Antwoorden / Vragen
2

Verplichten om in "eigen tijd" een vergadering bij te wonen? In welke eeuw leeft die werkgever dan? Hij kon voor mij de boom in.
Wij hadden ook wel eens een team meeting maar deze uren werden keurig als overuren betaald. In eigen uren ging je naar een jubileum of bedrijfsfeest.
Deze werkgever heeft geen poot om op te staan.

Iv
door Ivo W - May 29, 2024 om 22:35
741 Antwoorden / Vragen
0

Allereerst: een vergadering hoeft u nooit in eigen tijd bij te wonen als de werkgever u vraagt naar de vergadering te komen. De uren van de vergadering zijn gewoon werkuren en moeten dus als zodanig uitbetaald worden. Het kan zelfs zijn dat er minimaal 2 of 3 uur uitbetaald moet worden wanneer er in de CAO afspraken gemaakt zijn over de minimale duur van een dienst.

Wanneer u voor uw normale werkdagen een reiskostenvergoeding ontvangt, moet u ook voor een dienst waarin alleen vergaderd wordt die reiskostenvergoeding ontvangen. 

Wat betreft de komende vergadering: Als u een nulurencontract of oproepcontract heeft, moet u in uw contract kijken of u een oproep voor werk (een vergadering is ook werk) mag weigeren. 
Wanneer u geen oproepkracht bent en geen nulurencontract hebt, moet u in de CAO kijken hoe lang van tevoren de roosters bekend gemaakt moeten worden. Wanneer daar geen afspraken over gemaakt zijn in de CAO, dan moet het rooster 4 weken vooraf bekend gemaakt zijn. Latere wijzigingen in het rooster, dus ook een oproep voor een vergadering, mag u altijd weigeren.
Maar er zijn ook CAO's waarin die periode verkort is naar slechts één week. Dan telt de oproep voor de vergadering als roosterwijziging en als die meer dan een week vooraf bekend is gemaakt, moet u daar gehoor aan geven. 

Maar: Wanneer vrijdag uw vaste vrije dag is dan hoeft u nóóit op vrijdag naar een vergadering te komen. Het is immers uw vrije dag.

la
door lagerweij - May 30, 2024 om 11:25
33 Antwoorden / 1 Vragen
0

Dt is belachelijk. Bij een vast contract moet , als je er niet mee instemt, een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV of de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor moet een uitgebreid dossier worfden overlegd met daarin ook en eerder aangeboden verbetertraject ,met daarbij  het verweer van de werknemer. Een vergadering missen in je iegen tijd is absoluut onvoldoende. Deze werkgever weet echt niet waarover hij praat en is bovendien een hurk, zo ga je niet met je personeel om.. Het juridisch loket kan u verder helpen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

josxxl
josxxl - Jun 15, 2024 om 11:31
Vrije tijd & tuin
Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Ik heb naast mijn schuur op eigen terein niet te zien vanaf de straat, een stapel tegls liggen die ik nog moet leggen, maar ik heb reuma dus kan ik dat niet snel, duurt een poosje en nu wil de woningstichting dat ik die opruim! ze liggen netjes, niet te0 zien vanaf de straat en en leveren geen hinder op zelf s niet voor ons zelf daarom ligt de stapel daar. Nu dreigd de stichting ook met juridische ... Lees meer

Ma
Martengeu - Jun 15, 2024 om 10:00
Winkels & webshops

Brugman legt de voorwaarden anders uit dan op papier.

Een samenvatting van mijn verhaal is onderaan dit stuk tekst te lezen.

Binnenkort gaan mijn vriendin en ik verhuizen en trekken wij onze eerste koopwoning in. De woning is in prima staat en we zijn er daarom reuze blij mee, maar heeft wel een aardig verouderde keuken en badkamer. Omdat dit onze eerste woning is en alles wat hier bij komt kijken hierdoor nieuw is voor ons, zijn wij ons g ... Lees meer

Bitterbleu
Bitterbleu - Jun 15, 2024 om 14:01
Geldzaken & recht

Vraag rechtsbijstandverzekering

Goedemiddag, zojuist heb ik een aangetekende brief ontvangen van FBTO over mijn rechtsbijstandverzekering. Ze stellen dat ik te vaak gebruik heb gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. Ik heb inderdaad in korte tijd 2x een geschil gehad met een werkgever (onterecht ontslag) en 1x een kwestie met een aannemer. (een grote lekkage waar hij zich niet verantwoordelijk voor voelde). Nu geven ze in de ... Lees meer