bo
door bonkie Mar 12, 2007 om 10:40
Geldzaken & recht

Verplichte toestemming reparatie gezamelijk dak

Hallo,


wij hebben een gezamelijk garagedak met de buren. Dit betekent dat de dakplaten met daarop de dakbedekking doorloopt. De dakbedekking is zeker 20 jaar en misschien wel 25 jaar oud. Nu is aan onze kant het dak lek en willen wij de dakbedekking vervangen. Onze buurvrouw heeft al aangegeven dat ze aan haar kant de dakbedekking niet wil vervangen. Nu is onze vraag of de buurvrouw toestemming moet verlenen om onze nieuwe dakbedekking te mogen aanhechten aan haar oude dakbedekking. Dit gebeurt overigens door een erkend dakdekkersbedrijf. Verder wil ik vragen waar ik deze informatie kan vinden zodat we dit aan haar kunnen laten lezen.


Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,


Inge

21171 15 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 11:19
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

hallo bonkie@


mijn primaire antwoord is ja. De garage is klaarblijkelijk ooit gezamenlijk gebouwd en daarmee dus gezamenlijke verantwoording. Uw dakdeel is lek en behoeft reparatie. Dat betekent op basis van het voorgaande dat uw buurvrouw mede aansprakelijk is voor schade die ontstaan door lekkage etc.


Echter: u kunt ook eerst overewgen, op basis van deskundig advies, of vervanging van uw dakdeel niet mogelijk is zonder ook vervangen van het gedeelte op het dak van buurvrouws garage. Het moet mogelijk zijn om de dakplaten te vrdelen op precies de "erfscheiding" of zelfs op 1 of 2 cm binnen "uw terrein". U kunt dan vervangen en tevens zorg dragen voor een goede afdichting naar het deel van de buurvrouw. De buurvrouw kan u m.i. (het is een juridische vraag) nimmer verbieden om een schade te herstellen resp. uw dakdeel te repareren.


heeft u een rechtsbijstandsverzekering of bent u lid van "Eigen huis"doe dan ook daar navraag. (Hoewel ik niet twijfel aan mijn interpretatie.)

bo
door bonkie - Mar 12, 2007 om 11:33
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

het scheiden van de beide dakhelften hebben we overwogen maar deze kosten staan niet in verhouding met die van de dakvervanging. Je moet dan inderdaad de dakplaten doorzagen, plafonds aan binnenzijde verwijderen om te platen weer te kunnen bevestigen, muur ophoog opmetselen en dan is het nog de vraag hoe de dakbalken lopen. Wij vinden deze optie te ingrijpend in verhouding met de gewone vervanging van de dakbedekking. Wat wij nu willen doen is het volgende. Op de scheidings lijn komt een balk als semi-splitsing van het dak. Dit betekent echter dat we over de balk heen aan de kant van de buurvrouw moeten aanhechten. Zij mag dat uiteraard ook doen aan onze kant als ze terzijnertijd haar dakhelft wil vervangen. Onze vraag is dan ook of ze verplicht is hier toestemming voor te geven. Doet ze dit niet dan moet de balk op onze eigen dakhelft komen (we hebben de balk nodig omdat we ook gaan isoleren van buitenaf en de dakbedekking zowieso hoger komt te liggen) en moeten we de nieuwe dakbedekking aanhechten op de oude aan onze kant van de scheiding. Wil de buurvrouw tezijnertijd dan haar kant vervangen dan ontstaat er dus een probleem.

astoria
door astoria - Mar 12, 2007 om 11:46
362 Antwoorden / 55 Vragen
0

Goedenmorgen , Begint u eens om de op enig moment afgesloten (notaris) koopakte door te lezen . Daar zou iets in kunnen staan wat als richtlijn kan dienen . Verder als u googelt met (verplichte toestemming reparatie gezamelijk dak) komt u een eerder reactie tegen uit 2005 door een aantal Experts. b

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 11:49
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

op basis van de informatie die u nu geeft blijkt dat het minder eenvoudig is dan het mij eerst leek. Bij de buurvrouw zal het zelfde gelden t.a.v. ophanging.


Ik ben daarom van mening dat de buurvrouw wel degelijk toestemming dient te moeten geven. Kijk onder andere eens verder bij deze link vanaf art 97. Ieder artikelnr apart aanklikken en u ziet het geheel. Stel de vraag ook bij: http://www.jurofoon.nl en kijk bij

www.wetboek-online.nl/wet/BW6.html Mijn antwoord richt zich dus met name op de aanpsrakelijkheid van de buurvrouw mbt uw lekkageschade waar voor reparatie haar medewerking vereist is en zo ik het nu lees redelijkerwijze ook niet geweigerd kjan worden / mag worden.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 11:54
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

hallo twente@ kunt u het vraagnummer aangeven dat u heeft gevonden, door het "schilderen"van hetgeen in de balk staat, dat te kopieren naar klembord of tekstverwerker, het lettertype controleren op verdane 7.5, aan het einde met shift/enter een hyperlink te maken en dat te kopieren in de reactie? met dank, ik ben nl ook wel nieuwsgierig of er afwijkende reactie is geweest.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 12:02
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

hallo twente@ ik heb de vraag gevonden en alle reacties gelezen. Op basis daarvan vul ik ook aan dat nalezen van de koopovereenkomst ook van belang kan zijn. Werken de buren niet mee, dan is vorderen een optie maar dat kost uiteraard ook het een en ander. tenzij uit de koopovereenkomst anders blijkt is men m.i. tot medewerking verplicht. Zelf alleen de helft doen mag in dat geval niet gelet op hetgeen wordt gemeld, dat l;evert schade op voor de buurvrouw.


Wel een andere vraag: is het afdekken van het leki met mastiek geen optie ( hoewel je weet nooit waar het water vandaan komt / waar de lekkage precies is)

bo
door bonkie - Mar 12, 2007 om 12:15
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

ik heb de koopakte doorgelezen en daar staat niets over een gezamelijk dak in. Begrijp ik goed dat het vervangen  van de dakbedekking alleen aan onze kant niet eens mag (dus aan onze kant van de scheiding blijven).


Verder is het gat dichten geen optie gezien de dakbedekking zeker 20 jaar oud is en gewoon aan vervanging toe volgens de dakdekker.Je kunt wachten op de volgende lekkage. Stel de buurvrouw wil alleen meedoen en toestemming geven ingeval de daken echt gesplitst worden (dakplaten doormidden, muur opmetselen etc.). Wij willen dit echter niet, is ze dan nog steeds verplicht om toestemming te geven om onze nieuwe dakbedekking op haar oude te mogen aanhechten.


Inge

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 12:18
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

hallo Inga@ doe in ieder geval ook navraag bij de jurofoon als ik al aangaf. is het antwoord afwijkend van het mijne, dan hoor / lees ik dat graag. Ik verwacht evenwel van niet.. Blijft de buurvrouw weigeren, dan zijn alle kostenknsequenties ook voor haar.

tonnieboy
door tonnieboy - Mar 12, 2007 om 12:54
1094 Antwoorden / 2 Vragen
0

Weliswaar is er kennelijk sprake van een doorlopend dakbeschot, maar dat impliceert nog niet dat er sprake is van gemeenschappelijk eigendom of mandeligheid.
Uit uw toelichting begrijp ik dat de lekkage dermate ingrijpend is geweest dat het dakbeschot als gevolg daarvan ook vervangen dient te worden. Voor een geringe lekkage is dat natuurlijk niet nodig. Het gebeurt vaker dat daken aaneengesloten liggen en constructies worden gewijzigd. In uw geval de extra dakisolatie. Zoals u aangeeft maakt u een verhoging op de erfgrens met een schuine dakrand of kim. Uiteraard bent u wel gehouden om een waterdichte aansluiting te maken en te voorkomen dat bij de buren ook lekkage ontstaat en is het normaal om dit te bespreken en toestemming te vragen. Pas op bij belopen van het dak van de buren dat eventueel ballastgrind niet door de mastiek getrapt wordt. Bij uw dak wordt nu ongetwijfeld APP aangebracht en voor de hechting met het oude dak met de buren zal een strook van die mastiek dakcoating gereinigd worden. Zie erop toe dat na het volbranden van de APP een mooie "rups"zichtbaar is op de aanhechting naast de strook.heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 14:00
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

aansluitend op tboy@ die m.i. een dak op een dak suggeeert. Dat is natuurlijk ook een goede mogelijkheid en kost u waarschijnlijk net zoveel of mogelijk zelfs minder want het oude dak behoeft er dan niet af. Doe wel navraag of het bouwkundig kan (welstandscie o.d.)


Ik heb verder de wet nagezien en stuit op BW 3:7 en verder 6: 60 en verder. Er is op basis van deze artikelen wel sprake van mandeligheid aangezien vraagsteller niet kan repareren zonder gevolgen voor de buurvrouw en omgekeerd. (m.i.) zie de verwijzingen:


http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3/7.html


 


http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5/s35963807.html en hier alle afzonderlijke artikelen aanklikken. Als al gezegd, omdat het dak niet per huis/eigenaar afzonderlijk is te vervangen is sprake van gezamenlijk eigendom en mandeligheid.

bo
door bonkie - Mar 12, 2007 om 15:55
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

inmiddels contact gehad met jurafoon. In principe moet de buurvrouw toestemming geven. Echter op grond van het burenrecht hebben we allebei evenveel te zeggen over de daken. Is dit ook zo als de scheiding door de rechter vastgelegd is in het hart van de muur die de garages scheidt. Dus als de buurvrouw volhoudt het op een andere manier te willen doen (bv. die van de muur opmetselen, dakplaten splitsen etc.) dan moet er een juridisch rapport gemaakt worden waarin gekeken wordt wat de beste oplossing is. Ik neem aan dat daarin de verhoudingen van de kosten ook meegenomen worden. De buurvrouw heeft overigens ook nog niet gezegd dat ze wel meedoet als het op de manier van volledig splitsing gedaan wordt. Wij zitten hier helemaal niet op te wachten en willen gewoon het dak repareren op de manier die ik boven heb aangegeven en die door dakdekkers op honderduizenden daken zo gedaan wordt. Een goede erkend oplossing dus.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 15:58
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

als de buurvrouw andere wensen heeft dan is het zaak een begroting te vragen mbt haar wensen en ook heel duidelijk: zij moet dan daaraan meebetalen, ook aan de kosten van de begroting en per saldo lijkt het mij duurder, ook voor de buurvrouw.

tonnieboy
door tonnieboy - Mar 12, 2007 om 17:18
1094 Antwoorden / 2 Vragen
0

Even de zaken op een rij plaatsen:
1. Om de lekkage te verhelpen is slechts een lapreparatie nodig.
2. Als u het dakbeschot wil vervangen en wil verhogen door isolatie aan te brengen op het nieuwe dakbeschot dan bent u gehouden om een voorziening te treffen om het regenwater via uw eigen dak af te voeren. Die voorziening is de verhoging (balk) zoals door de dakdekker werd voorgesteld. In dat geval moet u wel toestemming vragen aan de buren om de aansluiting zo te kunnen realiseren als eerder beschreven en is zij gehouden om aan de noodzakelijke reparatie medewerking te verlenen.
3. Van mandeligheid is absoluut geen sprake - elke garage is apart eigendom en er slechts een tussenmuur als mandelig te zien, welke u boven het oude dakvlak gaat verhogen om de scheiding van de afvoer van hemelwater mogelijk te maken. Deze voorziening zal na de realisatie wel als mandelig worden beschouwd en zou in principe voor beider rekening aangebracht kunnen worden, maar in de praktijk zal afdwingen hiervan geen optie zijn, omdat het slechts nodig is om aan uw wens voor dakisolatie te voldoen.
4. In de praktijk wordt door de meeste buren slechts volstaan met een melding aan de buren en wordt geen formele toestemming gevraagd. Het is de vraag of de buren er een zaak van zullen maken als u de plannen tot uitvoering brengt. Volgens mij kan ze er niets mee.
5. Ingeval van lekkage en gevolgschade kunt u aanspraak maken op uw opstalverzekering voor vergoeding van de gevolgschade aan het dakbeschot. Om dit dakbeschot te kunnen vervangen is het nodig om ook de dakbedekking geheel of gedeeltelijk te vervangen. De extra isolatie wordt in geen geval vergoed.heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 12, 2007 om 17:25
16818 Antwoorden / 202 Vragen
0

Tboy@ dan een paar vragen: hoe te ontdekken waar de lekkage is; wat als er al (rot) schade is); betaalt een opstalverzekeraar wel uit als er sprake is van een onderhoudskwestie? Buiten dat, ook al betaalt de opstalverzekeraar - zeker een optie om rekening mee te houden, dan nog lijkt mij dat de bouw kennelijk zodanig is geweest dat het dak van twee garages uit één deel bestaat en gedragen wordt door in ieder geval niet de midden/scheidingsmuur.  Met groet. G.

astoria
door astoria - Mar 13, 2007 om 13:42
362 Antwoorden / 55 Vragen
0

gezamelijk dak 10-11-05


Ik heb geen contact met mijn buren, en ontving vanochtend de volgende brief:


Ter kennisgeving,


Lekkage aan dak van schuur,


Zaterdag a.s. komt dakdekker langs en deze maakt offerte om dakbedekking te vernieuwen. Dakconstructie is een geheel, en zal derhalve volledig vernieuwd moeten worden. De helft van de kosten komen dan ook voor jouw rekening.


De buren.


Mag dit zo maar? Ben ik verplicht om hier aan mee te werken, en om dit mee te betalen? Ik heb nergens last van, voor mij hoeft er geen nieuw dak op.


Ellen

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

tg
tglatzel - Apr 16, 2024 om 10:45
Auto & vervoer

Fabrieksnieuwe auto na 6 maanden kapot: welke rechten heb ik als consument?

Ik heb bij een officiele dealer Carway Amsterdam (sinds 25 jaar gespecialiseerd in de Import van dure Amerikanse autos) een fabrieksnieuwe Chrysler Pinnacle Pacifica Hybride gekocht met 2 jaar garantie. Na 6 maanden ging de aandrijfslijn kapot (begin Februari). Sinds 2.5 maanden zitten wij zonder gezinsauto, zonder vervangend vervoer en zonder uitzicht wanneer wij onze nieuwe wagen gerepareerd ter ... Lees meer

zoom1
zoom1 - Apr 16, 2024 om 17:31
Computers & telefonie

Belkin usb-c koptelefoon aan Samsung Galaxy A52s 5G werkt ineens niet meer

Op 19 feb 2024 heb ik Belkin G3H0002 usb-c headset met bel functie gekocht. Meteen na inpluggen in mijn mobiele telefoon, de Samsung Galaxy A52s 5G werkte hij meteen feilloos. Echter zo'n 2 weken geleden deed hij het ineens niet helemaal meer.
Dwz ik hoorde nog wel het audio van de NPO radio1 live stream, maar ik kon het volume niveau met de knopjes aan de kabel van de headset  niet meer ver ... Lees meer

ro
roekiah - Apr 16, 2024 om 21:08
Geldzaken & recht

Is er recht op een erfenis

Hebben wij recht op een erfenis van onze neef

Wij hadden een neef, hij is 5 jaar geleden overleden, mijn neef is niet gehuwd en was enig kind, hij heeft verder geen kinderen, en is vrijgezel. Ik ben een nicht van hem, met nog vele neven en nichten. Hij had jammer genoeg geen testament, dat had hij wel gewild, maar helaas overleed mijn neef nog voordat hij een testament wilde samen ste ... Lees meer