Mo
door Moonsoes Feb 10, 2024 om 18:59
Geldzaken & recht

AOW gat

Ik heb een AOW gat van 50% vanwege verblijf in buitenland. IKben nu geremigreerd, terug in Nederland. Ik heb zelf gespaard voor de komende jaren tot het spaargeld op is en dan kan ik een aanvullende uitkering aanvragen. Ik vraag me af of er een regeling is waarmee mijn spaargeld minder belast wordt, rekening houdende met het grote AOW gat.

9249 13 Rapporteer
sira
door sira - Feb 10, 2024 om 19:19
2397 Antwoorden / 24 Vragen
2

U had destijds, voor de emigratie, dit moeten uitzoeken. Dan had u een (AOW) verzekering kunnen afsluiten.

Een meevaller is dat u, zodra u AOW ontvangt, minder belasting gaat betalen.

Nog een aanvulling: https://www.nederlandwereldwijd.nl/aow-buiten-nederland/vrijwillig-verzekeren

sira
door sira Feb 10, 2024 om 20:21
2397 Antwoorden / 24 Vragen

Ik denk dat u het beste zo snel mogelijk, bijv. aankomende week, contact moet opnemen met de SVB (Sociale VerzekeringsBank) en daar advies vragen
https://www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uw-vestiging

heremietkreeft
door heremietkreeft - Feb 10, 2024 om 19:30
16888 Antwoorden / 202 Vragen
2

Er is wel degelijk een soort regeling die inhoudt dat u hetgeen u gespaard heeft zolang u nog geen AOW ontvangtv kunt investeren /  omzetten naar een lijrente polis en zie dan o.a. deze info: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/lijfrente/  In ieder geval is hetgeen u daarin inversteert een aftrekpost om reden dat u later over hetgeen alsdan wordt uitgekeerd wel belastingplichtig bent. Mijn advies aan u is: neem contact op met een pensioenadviseur bijv. van uw bank of verzekeraar.

sira
door sira Feb 10, 2024 om 20:13
2397 Antwoorden / 24 Vragen

Ik vrees wel dat dit een kostbare aangelegenheid wordt.

heremietkreeft
door heremietkreeft Feb 10, 2024 om 20:35
16888 Antwoorden / 202 Vragen

@Sira, mogelijk juist niet! Het zelf gespaarde op de bank dient als vermogen te worden aangegeven en bij opname later, na bereiken van de AOW leeftijd zal dat door die periodieke opnamen verminderen. Hoewel er een maximum is aan hetgeen als fiscale aftrekpst geldt kan het dus aantrekkelijk zijn om het gespaarde in te zetten voor lijfrente (misschien zelfs ook een risicoverzekering) en is het een pensioen/belastingadviseur die dan meer precies kan uitleggen. Hoe dan ook, zo er gespaard is en dat op de bank staat zal dat blijven betekenen dat er sprake is van vermogen, weliswaar als al gezegd, dat zal dan wel verminderen maar mogelijk zal 'die pot'op gegeven moment ook leeg zijn. Mede gebaseerd op het gegeven dat ook ik zelf een jaar of 10 in het buitenland heb gewoond resp. ook om andere redenen een pensioengat ontstond kan  het omzetten in een lijfrente polis in ieder geval winst opleveren naarmate men ouder wordt. Terzijde, bij een dergelijke polis kan vaak ook onverwacht verlies, bijv. door ziekte,  aan inkomen voor het bereiken van de AOW leeftijd worden meeverzekerd waardoor de opbouw wel doorgaat. (Het AOW gat is via een procedure gedicht om redenen van ook vermeende blijvende belastingplicht in Nederland omdat ik altijd wel in Nederland werkzaam bleef als zelfstandige. Kwestie van uitleg etc. inzake belastingverdrag. Ingewikkeld edoch succesvol).
Samengevat: hoe dan ook zinvol dat vraagsteller in overleg gat met een pensioen/belastingadviseur bijv. van zijn bankinstelling.

sira
door sira Feb 11, 2024 om 13:51
2397 Antwoorden / 24 Vragen

Ik bedoel met kostbare aangelegenheid, dat hoe later je in je leven iets gaat verzekeren, hoe kostbaarder het wordt.

Als ik op 50-jarige leeftijd een levensverzekering ga afsluiten, is dat duurder dan met 30 jaar.
Een verzekering om het AOW-gat tegen te gaan, zal dus ook duurder zijn naarmate je de AOW-leeftijd nadert. We weten de leeftijd van vraagsteller niet, maar ik schat dat hij toch minimaal 50 jaar is en er moet ook geld achter de hand blijven, omdat je niet al je spaargeld in een verzekering wilt steken.

pr
door prikker Feb 12, 2024 om 12:18
18 Antwoorden / 1 Vragen

Hou er rekening mee dat een lijfrente of pensioenregeling een spaarpotje is dat je zelf opbouwt en op het moment dat het aangesproken wordt magisch verandert in een inkomenspotje... hetgeen betekent dat meer dan 20+% van dat spaargeld belast wordt. Dus een vijfde van je spaargeld slokt de overheid op.

Je kunt het wel belastingvrij opbouwen, maar de vraag is of dat opweegt tegen die 20+% belastingheffing over je spaargeld aangezien je op latere leeftijd begint met de opbouw .

heremietkreeft
door heremietkreeft Feb 12, 2024 om 15:40
16888 Antwoorden / 202 Vragen

@PRIKKER: het investeren in een lifrente polis heeft het belastingvoordeel dat dat binnen een bepaalde grens per jaar als aftrekpost geldt. BIndien het niet wordt omgezet bij bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal het dan bestaande bedrag gelden als vermogen. Wordt het omgezet in een lijrente niet doch geld de aandelijkse uitkering wel als inkomen op basis van het alsdan geldende tarief. 

Hoe ddan ook bijft het (ook mijn) advies: raadpleeg een pensioen/belastingdeskundige.

pr
door prikker Feb 15, 2024 om 01:11
18 Antwoorden / 1 Vragen

@HEREMIETKREEFT : Bedankt voor het bevestigen van mijn post, ook al laat je de angel in het verhaal achterwege.

 

Het gespaarde bedrag dient bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden omgezet in een inkomens(-regeling) die standaard 20+% belast wordt.

Franske1958
door Franske1958 - Feb 10, 2024 om 19:56
436 Antwoorden / 2 Vragen
1

"Ik heb zelf gespaard voor de komende jaren tot het spaargeld op is en dan kan ik een aanvullende uitkering aanvragen" 
Is dat gespaarde geld bruto zoals een lijfrente of iets dergelijks of is dat gewoon netto gespaard geld.
Als dat netto spaargeld is denk dan eens aan een deposito . U kunt waarschijnlijk zelf uitrekenen hoeveel U hoe lang kunt missen.
Vergeet ook niet uit te zoeken of U in aanmerking komt voor diverse toeslagen zoals huur en of zorg toeslag.
Als uw bruto jaar inkomen onder een bepaalde grens ligt dan krijgt U mogelijk ook een sociale huurverlaging naar E 575,- 
Is dat spaargeld een bruto polis reken dan uit (of laat uitrekeken)  op welke manier U de minste toeslagen laat liggen.
Laat ook iemand die uw leefsituatie goed kent nagaan of U mogelijk voor nog meer toeslagen in aanmerking komt.

Henk De Zevende
door Henk De Zevende - Feb 10, 2024 om 22:14
2131 Antwoorden / Vragen
1

De belasting op spaargeld is zo minimaal, merkt u daar wat van?

1paul
door 1paul - Feb 11, 2024 om 08:58
3201 Antwoorden / 0 Vragen
1
Ja
door JannyBoe - Feb 11, 2024 om 10:11
533 Antwoorden / Vragen
2

U mist met een percentage van 50% wat betreft AOW een opbouw tijdens 25 jaren.
Hebt u in het land dat u nu verlaat geen pensioen of andere ouderdomsvoorziening opgebouwd in al die jaren?

newmikey
door newmikey - Feb 11, 2024 om 10:30
830 Antwoorden / 0 Vragen
2

Ik had hetzelfde probleem. Tot 2010 in totaal 18 jaar in het buitenland gewoond (waar ik het plaatselijke AOW heb afgekocht bij vertrek) en dus 36% korting later dit jaar als ik de 67 bereik.

Ik heb vooral de afgelopen 10 jaar heftig gestort in een pensioenspaarrekening waarbij ik de extra pensioenruimte jaarlijks heb berekend om dit van mijn bruto inkomen te kunnen doen tegen ca. 50% aftrek IB. Na mijn pensioendatum kan ik het gespaarde omzetten in een periodieke uitkering over (naar eigen keuze) 10 jaar waarbij ik een lager belastingtarief afdraag over het gespaarde (ca32%) - mijn rendement is dus ruwweg 18%. De kosten van zo'n rekening blijven beperkt to een eenmalig bedrag bij opening en een eenmalig bedrag bij omzetten in een periodieke uitkering - beide < €100

Ik heb berekend dat dit exact de aanvulling is die mijn AOW gat dicht. Dat lost niet het probleem op dat ik over 10 jaar alsnog een stuk minder krijg maar ik heb ook wel wat opgebouwd bij bedrijfs(tak) pensioenfondsen in de afgelopen 30 jaar en ik verwacht na mijn 77ste ook een stuk minder nodig te hebben.

rj
door rjw - Feb 11, 2024 om 11:42
3298 Antwoorden / 5 Vragen
3

Het beste ga je hiervoor naar een fiscalist. Als het gaat om minder belasting te betalen over je spaargeld gaat het niet om een paar tienduizenden euro's. Daarvoor wil je toch niet afgaan op de meningen van leken op een internetforum?

Franske1958
door Franske1958 - Feb 11, 2024 om 12:34
436 Antwoorden / 2 Vragen
1

Een (klein?)  AOW gat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Hier in mijn directe ongeving woont ook een AOW-er met een AOW gat en een klein pensioentje in een sociale  huurwoning. Door die nieuwe wetgeving voor wat betreft lage inkomens voor sociale huurders is zijn huur van E 775,- terug gezet naar E  575,-   met relafief hoge huur en zorg toeslagen.  Hetgeen dat dus tot gevolg heeft dat per saldo gerekend als het ware zijn  AOW gat hierdoor vrijwel volledig is verdwenen.  Dus als die man indertijd wel zelf had gespaard om dat gat te dichten dan had hij nu exact het zelfde bedrag netto overgehouden. Zijnde een volledige AOW maar geen sociale huurverlaging van E 200,- per maand en lagere huur en zorg toeslag.atlas1302
door atlas1302 - Feb 11, 2024 om 18:50
342 Antwoorden / 14 Vragen
1

Helaas u heeft nergens recht op, dit had u zeker moeten regelen bij imigratie naar het buitenland. Ik weet niet wanneer uw AOW ingaat, maar dat houdt in als samenwonend dat u 50% krijgt en aftrek van 2% elk wonend jaar in het buitenland.
Welcome back.

Re
door Reinier182 - Feb 11, 2024 om 19:49
181 Antwoorden / Vragen
4

Verwachten dat werkend Nederland jou AOW gat gaat betalen is heel raar. Jij koos te vertrekken en niet mee te betalen aan ons ouderen systeem. Niet erg maar regel dan ook je eigen oude dag. Nu verwacht je dat alles wat jij fout gedaan heb of vergeten gewoon aangevuld wordt? Een hele rare instelling. Beter moeten voorbereiden en niet terugkomen omdat je geld verwacht te krijgen. Zo werkt het niet.

Mabelle
door Mabelle Feb 12, 2024 om 12:44
491 Antwoorden / 1 Vragen

Eens. Opvallend veel Nederlanders komen terug als ze oud en krakkemikkig zijn en ze ons alleen maar geld gaat kosten.

wi
door willems123 Feb 12, 2024 om 16:13
117 Antwoorden / 16 Vragen

Helemaal mee eens, je moet verder dan je neus lang kijken... In mijn geval, ik woon slechts 35 jaar in Nederland tot de AOW leeftijd, met een jongere partner. Ik ontvang AOW in 2024 nog geen  700 plus een kleine pensioen van   300, totaal bijna   1.000/maand. Jaren geleden, verdiept ik in het stelsel van ''financieel voorziening  voor ouderdag'', merkte ik dat ik te weinig geld  zou krijgen, dus  maatregelen genomen, extra hypotheek oplossen (heb nu een hypotheekvrij woning) en mijn partner neemt een parttime baan voor 18 uur per week bij supermarkt in de buurt en verdient ong.    1.000 /maand... Probleem is opgelost.

Re
door Reinier182 Feb 16, 2024 om 21:30
181 Antwoorden / Vragen

Zeker om hier terug te komen voor een hoge AOW is iets wat niet kan. Je werkt hier en draag bij of gaat weg en bouw ergens anders wat op. Niet proberen te profiteren omdat je zelf alles vergeten bent te regelen. Het is ons sociale stelsel waar alleen deelnemers gebruik van mogen maken.

mo
door mof - Feb 12, 2024 om 15:44
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

U bent geemigreerd ... u had danwel een pensioen moeten regelen in het land waarnaar u bent geemigreerd danwel heeft u uw eigen pensioen gespaard zoals u dat nu aangeeft. U heeft geen sociale verzekeringen betaald in Nederland dus het is vrij logisch dat u niet de AOW pot kunt gebruiken voor de jaren dat u niet in Nederland heeft gewoond en beschikbaar bent geweest voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Logisch dat u eerst uw spaargeld moet opmaken en dan pas uw hand kunt ophouden. DAn wordt uw AOW aangevuld tot het sociaal minimum ...

ma
door marindo - Feb 15, 2024 om 07:34
12 Antwoorden / 1 Vragen
0

Lang leve Nederland met al zijn toeslagen. Laat je goed voorlichten door een belasting specialist. Je moet ervan uitgaan dat het niet de goedkoopste manier is maar hij zal je de weg wijzen hoe je moet handelen en evt. te " genieten " van ons onvolprezen toeslagen stelsel.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

pi
pierre1962 - Jun 10, 2024 om 19:23
Geldzaken & recht

Liander

Hoi ,
Ik ben doof !!!

Afgelopen 29 Mei kreeg ik een brief van Liander. Er staat op dat slimme meter niet goed functioneren. Er staat op dat op Maandag 10 Juni om 10.45 - 12.45 uur een monteur bij mij langskomen om slimme meter te controleren.
Die duurt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Vandaag ben ik om 11.00 uur thuis gekomen , was 1 kwartier te laat door gemiste t ... Lees meer

Ev
Evergreen2024 - Jun 7, 2024 om 19:32
Huishouden & energie

Legionella

Als ik de boiler een week uitzet moet ik dan de leidingen doorspoelen, of is dat alleen bij langer dan een week?
boiler op 55 gr. en dan alle leidingen 1 minuut doorspoelen? Of is beide niet nodig? Lees meer

atlas1302
atlas1302 - Jun 8, 2024 om 12:47
Geldzaken & recht

Bijklussende A.O.W -er

Aow-ers die 50% krijgen van het minimum loon, zullen graag nog wat willen bijklussen, om een buffertje te willen hebben voor tegenslagen of gewoon eens op vakantie. Dat mag, en ook onbeperkt...alleen bij een max. bedrag gaat de A.O.W-er belasting betalen. Velen gaan daarom onder andere naar het buitenland, omdat er gedacht wordt..hier is het lekkerder dan daar. Maar is dat ook zo!

Wat m ... Lees meer