door ArievH 19 okt. 2020 om 10:35
Geldzaken & recht

Bedrijfsmatige geluidsoverlast in woonwijk

Sinds jaren wonen mijn vrouw en ik met veel plezier in ons huis. Nu we met pensioen zijn hoopten we veel meer te kunnen gaan genieten van onze fijne tuin. 
Sinds het voorjaar kwam er in onze wijk een man wonen, die begon aan een verbouwing van zijn woning (dachten we). Er werd een fikse overkapping aan de achterkant van zijn woning geplaatst. Deae verbouwing ging - uiteraard - gepaard met veel "bouwlawaai". Geen probleem, want tijdelijk - dachten we - Zodra de overkapping klaar is, zal de overlast stoppen - dachten we - die overkapping staat recht op ons tuin gericht, dus alles wat daar gebeurt is voor ons duidelijk hoorbaar. 
Helaas stopte de geluidsoverlast na de voltooiing van de overkapping niet. Vrijwel iedere doordeweekse avond en het hele weekend (beide dagen van 's morgens vroeg tot in de avond) "genieten" we van het keiharde geluid van circelzagen, zware boormachines, etc. 
Na onderzoek bleek ons dat op dat adres een zzp-er een bedrijfje had gevestigd in timmerwerken. Die enorme overkapping wordt gebruikt om de bouwmaterialen die hij nodig heeft bij zijn klanten voor te bereiden, op maat te maken, schuren, zagen, boren, etc. Daarom blijft de geluidsoverlast aanhouden, ook na de voltooiing van die overkapping. Onze vraag is nu of dit zomaar mag. Voor ons is het gedaan met lekker buiten zitten. Het lawaai is regelmatig zo hard dat zelfs een normaal gesprek niet mogelijk is. 
Graag horen we jullie mening(en) en suggesties!

2790 13 Rapporteer
door heremietkreeft - 19 okt. 2020 om 10:43
12549 Antwoorden / 180 Vragen
5

M.i.is hier maar een mogelijkheid en dat is zo snel als mogelijk contact opnemen met uw gemeente. Het lijkt mij niet onmogelijk dat 'de buurman' nu activiuteiten uitvoert die in strijd zijn met het bestemmingsplan (of er moet een omgevingsvergunning zijn verleend en bovendien kan ook nog aan de orde zijn dat hij geen bouwvergunning heeft. M.b.t. deze twee (omgevingsvergunning / bouwvergunning)  zou dan een openbare publicatie geweest moeten zijn. Het is ook nog mogelijk dat sorake is, naast het al genoemde van overtreden van de hinderwet.
Dus herhaald, meteen contact oponemen met uw Gemeente.

Edit: u kunt handhaving vorderen  https://vng.nl/sites/default/files/handhaving-door-en-voor-gemeenten_20130902.pdf

Ar
door ArievH 19 okt. 2020 om 11:22
Antwoorden / 1 Vragen

Beste Heremietkreeft,
Hartelijk dank voor uw suggestie. Ik zal zeker t.z.t. contact zoeken met de gemeente, maar ik wilde proberen vooraf eerst eens te weten te komen wat de wettelijke regelingen hieromtrent zijn.

door tijger1 - 19 okt. 2020 om 10:56
41061 Antwoorden / 21 Vragen
0

Maar wanneer brengt die ZZP-er dan die bewerkte spullen bij zijn klanten aan, als hij de hele dag onder die overkapping bezig is?

Informeer bij de gemeente.

door Sprietje 19 okt. 2020 om 11:06
515 Antwoorden / Vragen

Er staat in de OP niet dat hij de hele dag bezig is. "Vrijwel iedere doordeweekse avond en het hele weekend (beide dagen van 's morgens vroeg tot in de avond)"

Ar
door ArievH 19 okt. 2020 om 11:19
Antwoorden / 1 Vragen

Klopt, op werkdagen overdag is er geen overlast. Dan werkt hij bij klanten. 's Avonds en in het weekend wordt het werk voorbereid. 
Voor alle duidelijkheid: Wij willen niemand het brood uit de mond stoten en gunnen iedereen zijn/haar inkomsten, maar willen ook graag genieten van onze tuin en de mogelijkheid om rustig buiten te kunnen zitten. En natuurlijk: Helemaal geen geluid horen in een woonwijk is natuurlijk onmogelijk. Gewoon leven, met de daarbijhorende geluiden moet voor iedereen mogelijk zijn, maar dit is echt niet uit te houden.

me
door mein33 - 19 okt. 2020 om 11:23
5005 Antwoorden / 26 Vragen
3

Het bestemmingsplan van de Gemmente zal hier duidelijkheid in kunnen geven.
Mogelijk is hier sprake van een illegale bedrijfsvestiging !
Neem hierover contact op met uw Gemeente.

door pino123 - 19 okt. 2020 om 12:50
2630 Antwoorden / 14 Vragen
1

Heb je het al eens overlegt met de buurman? Hoe kijkt hij hiernaar? Soms is een simpel gesprek de oplossing voor alles.

door Pisvlek - 19 okt. 2020 om 12:52
3 Antwoorden / Vragen
1

Bouw en woning toezicht en welstand

sw
door swat1500 - 19 okt. 2020 om 13:28
2955 Antwoorden / 0 Vragen
1

U moet bij de gemeente zijn net zo goed als er regels zijn dat dit niet zomaar mag in een woonwijk zou het zomaar kunnen zijn dat de gemeente volgens de regels een vergunning heeft verleend.
De vraag is dan of uw buurman zich aan de regels heeft gehouden.
Alleen de gemeente kan uitsluitsel geven mede omdat wij niet alle omstandigheden kennen.

door mahadma - 19 okt. 2020 om 13:38
9269 Antwoorden / 45 Vragen
1

Geen bestemmingsplan, geen bouwvergunning voor de overkapping, geluidsoverlast, vraag het een en ander aan de gemeente.

door panter22 - 19 okt. 2020 om 16:39
4321 Antwoorden / Vragen
0

Als je van de overlast af wilt, dan zul je zelf iets moeten ondernemen.
Een ander doet het niet voor je en het komt altijd uit dat jullie hebben geklaagd.
Dus de buurman zal jullie aktie niet in dank afnemen.
Zijn er geen andere buren die ook overlast ondervinden? Dan kunnen jullie samen eens met de buurman praten.
Want dat is een eerste stap. 
Kijk op de website van de gemeente. Daar staat informatie aan welke regels je moet voldoen, wil je een bedrijf starten.


door Sjoppy. - 19 okt. 2020 om 17:42
4955 Antwoorden / 3 Vragen
1

Uit de link:

            Voorkom overlast voor de buurt.

Ook een timmerman mag niet zomaar een werkplaats in de tuin maken in verband met geluidsoverlast van de werkzaamheden. Verder moet je de onderneming low-profile houden.

Geen neonverlichting aan het raam dus om automobilisten op de doorgaande weg te attenderen dat ze voor een psychisch consult bij jou terechtkunnen. Een apart naambordje naast de voordeur mag dan weer wel

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/huisvesting/mag-je-zomaar-een-bedrijf-aan-huis-beginnen
  

door getty - 19 okt. 2020 om 18:07
3439 Antwoorden / 10 Vragen
0

Al eens bij zijn naaste buren geïnformeerd? Die moeten toch ook overlast ervaren? Ga samen het gesprek aan, dan staat u wat sterker.

Ar
door ArievH 20 okt. 2020 om 09:43
Antwoorden / 1 Vragen

Allemaal hartelijk dank voor de informatie en suggesties! Zeer waardevol!.
Uiteraard gaan wij in  gesprek met de persoon in kwestie, maar voordat we dat doen, willen we eerst weten wat zowel onze als zijn rechten zijn, dus heeft hij vergunning, wat staat er in die vergunning, waarvoor heeft hij precies vergunning, etc. Maar ook zijn er wettelijke normen m.b.t. de evt. toegestane geluidsproductie, etc. 
V.w.b. de andere buren het volgende: de situatie is wat ingewikkeld, want tussen zijn achtertuin en de onze ligt een braakliggend terrein. Onze woningen staan dus met de achterzijden naar elkaar gericht. Zijn huis staat namelijk aan een andere straat dan de onze. Daarom hebben we ook zoveel last van het geluid. Het "straalt" als het ware recht onze tuin in. En dat braakliggend terrein ertussen houdt dat geluid natuurlijk niet tegen. Vanwege deze ligging hebben we eigenlijk ook geen contact met zijn naaste buren. We hebben dus ook geen idee hoeveel overlast zij ervaren.
We gaan nu eerst zoveel mogelijk informatie inwinnen bij de gemeente en daarna gaan we proberen een gesprek te regelen, waarin we zullen proberen afspraken te maken over tijdstipppen waarop wel en waarop geen "lawaai" kan worden gemaakt. Bang om dat onze namen bekend worden bij die persoon zijn we niet, want we vinden onze "klacht" alleszins gerechtvaardigd. En met goede onderlinge afspraken zouden we er toch uit moeten komen. We zitten per slot van rekening ook niet iedere minuut in onze tuin. Met wederzijds een beetje "geven en nemen" moet het toch lukken lijkt ons. Vooral als na informatiewinning zou blijken dat we recht van spreken hebben. Maar ook als die persoon wel over de juiste vergunningen blijkt te beschikken, dan nog lijkt het ons sterk dat er geen normen zijn hoe hard bedrijfsmatig geluid in en woonwijk maximaal mag zijn.

so
door sommige denken alles beter te weten 20 okt. 2020 om 17:58
108 Antwoorden / 2 Vragen

Vraagje, is dat  woonhuis  of op braak liggende industrie terrein?
En vraag indien mag gelijk bij gemeente hoe die lege  er naast zijn.

door 1paul - 20 okt. 2020 om 09:19
1496 Antwoorden / 0 Vragen
2

ga eens praten bij de gemeente en vraag daar of deze persoon een vergunning heeft om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen op de plek waar ie dat doet....

gaat ie deze in de toekomst aanvragen maak dan bezwaar met zoveel als mogelijk buren en vraag de gemeente nu te handhaven mocht deze vergunning er niet zijn....

so
door sommige denken alles beter te weten - 20 okt. 2020 om 11:32
108 Antwoorden / 2 Vragen
0

Ga samen met andere buren die ook overlast  hebben  als groep naar gemeente.
Of is er een  vergunning voor bedrijf aan huis gevraagd en  plaatselijke krant dit niet gelezen, dan is het jammer!

Verder altijd voor de aankoop huis dit nakijken of er een vergunning is.
Ik heb nog steeds van 8.00 tot 17.30uur het recht in woon/bedrijfspand geluid te maken, ook na ik ben
overgestapt op stille werkzaamheden nog steeds opslag met beperkte geluidsbelasting is nog geldig!
Een slapende oude vergunning die voor opslag verlengd word en nooit is aangepast kan ook nog op dit pand rusten.

Een Nee/ Nee sticker en geen  online pagina gemeente lezen en je loopt dit risico.
Na aanvraag bouw  moest deze  ZZPer ook een hinderwet  indienen en verkregen hebben....
Vaak moet je voor de bouw, en soms  voor de aankoop kan dit al gevraagd worden reageren.

Vele ZZPers nemen geen risico en vragen eerst de Bouw + Hinder aan,  en dan pas definitieve koop.
En je oude  buren zeggen vaak niets, ze willen er vanaf en niet  langer wachten op een koper.

mo
door mof - 29 okt. 2020 om 10:44
2041 Antwoorden / 3 Vragen
0

Nee, dit mag niet zomaar. Er bestaat zoiets als een bestemmingsplan. Als het pand als woning is aangemerkt mag alleen werk worden uitgevoerd door een bedrijf/zzp er dat de normale woongeluiden niet overstijgt. Dat betekent: cirkelzagen en boren wel, maar niet structureel elke dag, hooguit in een frequentie van nirmale huishoudelijke klusjes. 

U kunt bij de gemeente een klacht indienen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

HappyHenny - 28 nov. 2020 om 18:33
Computers & telefonie

BEWAARMAPPEN plotseling LEEG

Eerder zijn bij een crash al eens al mijn bestanden en mail teruggekomen, maar mijn bewaarmappen waren allemaal LEEG. Nu is er helemaal geen sprake van een crash en ik heb ik geavanceerde niuewe DeskTop PC met Windows 10 en Edge, maar plotseling blijken (bijna) alle bewaarmappen opnieuw plotseling LEEG te zijn.  BIJNA alle, want heel bizar zijn er een paar, waar nog wel iets in zit.  Hoe kàn ... Lees meer

We
Wesleywesley - 30 nov. 2020 om 23:26
Winkels & webshops

Heeft iemand ervaring met deretourboer.nl

Ik wil hier graag wat bestellen ze hebben van alles heeft iemand hier ervaring mee? Lees meer

Me
Mentor1 - 28 nov. 2020 om 13:41
Garantie & verzekeringen
Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Goedendag,   Weet iemand hier misschien waar ik schilderwerk kan laten keuren ?   Schildersbedrijf heeft voor flink bedrag (€3700) huis geschilderd en dit is echt vreselijk slecht gedaan. Na 2 maanden komen er al scheuren, het zit vol met schroeiplekken, druipers, oneffenheden en er zijn hele stukken niet geschuurd en zo de verf erop gekwakt, ook stukken overgeslagen, etc,etc.

... Lees meer