cathy1
door cathy1 Dec 3, 2009 om 20:19
Geldzaken & recht

Belastingcontrole na overlijden

Is het standaard dat de belastingdienst na het overlijden nog weer controles gaat doen over afgesloten aangiftes, of is dit toeval.

Onze moederis onlangs overleden, en nu krijgen we vragen over de aangifte van 2007. Deze is in 2008 al afgesloten en ze moest een bedrag nabetalen, wat ook gedaan is.
Nu blijkt dat er zeer waarschijnlijk een post op een verkeerde plaats terecht gekomen is, waardoor wij ws een naheffing zullen krijgen.
Dat is op zich het probleem niet, maar ik vraag me eigenlijk af, of de belasting dienst na een overlijden altijd nog weer terug gaat spitten om te zien of er nog wat te halen valt? iemand ervaring hier mee?

18615 31 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

mhofman
door mhofman - Dec 3, 2009 om 20:45
530 Antwoorden / 93 Vragen
0

Dag cathy1. De belastingdienst zal wat gaan spitten en gegevens willen hebben.Mijn broer is er een tijd mee bezig geweest weet ik.Dan was dit weer niet goed ingevuld en dan dat niet je hebt wel wat anders aan je hoofd op dat moment.Maar ja het laten liggen is geen optie.Bij ons heeft het al met al meer dan een jaar gekost en zijn we daar nu vanaf.ik hoop dat het bij jullie sneller gaat .Sterkte mhofman

marcel75
door marcel75 - Dec 4, 2009 om 10:06
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

De Belastingdienst heeft 5 jaar de tijd om met een naheffing te komen. Zeker als later blijkt dat de aangifte niet goed ingevuld is. Dat iemand inmiddels is overleden maakt daarvoor niets uit. De belastingschuld is ook gewoon vererft en kan de Belastingdienst dus verhalen op de erfgenamen.

Dat ze het kort na het overlijden doen, is m.i. toeval.

vladja
door vladja - Dec 4, 2009 om 10:54
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Om gedoe te vermijden, zoals eventuele naheffingen bij erfgenamen, lang nadat de erfenis afgehandeld is, kijkt de belastingdienst bij overlijden gelijk naar de aangiftes van voorgaande jaren en wacht niet op de routine-controles.

Dit werkt twee kanten op. Blijkt dat de overledene nog belastinggeld tegoed heeft, wordt dit nu meegeteld in de erfenis voor de eventuele successierechten. Moet overledene nog belasting betalen, dan is het nu uit de erfenis makkelijker te innen, dan straks achter de erfgenamen aan te gaan.

Vladja

marcel75
door marcel75 - Dec 4, 2009 om 13:06
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Vladja,
Leg mij eens uit waarom de verhaalbaarheid kort na het overlijden makkelijker zou zijn dan langer na het overlijden. In alle gevallen kan de Belastingdienst zich verhalen op het prive-vermogen van de erfgenamen. Tot het prive-vermogen van de erfgenamen behoort ook hun aandeel in de nalatenschap. Vermogensrechtelijk bestaat de overledene namelijk niet meer en kan zijn vermogen ook niet als verhaalsobject dienen.

Alleen als er verworpen is of beneficiair aanvaardt, dan kan de belastingdienst zich niet op het prive-vermogen verhalen, maar alleen op het erfdeel van de erfgenaam.

gabriele
door gabriele - Dec 4, 2009 om 13:40
107 Antwoorden / 2 Vragen
0

Ja ,maar ook al heb je je papieren in laten vullen door een belastingkantoor gaat er veel fout eerst beweren ze dat het niet gekomen is dan duurt het een eeuwigheid eer je bericht krijgt dan krijg je wat terug en naderhand nog wat terug wat dus wel teveel is als ik de papieren nakijk ,maar er moet nog steeds wat van mijn overleden man terugkomen en als je dan belt men ,en zegt men dat dit allemaal handmatig nagekeken moet worden want er is daar geen programma voor ! dit alles vanwege het overlijden wat het allemaal zeer ingewikkeld maakt de sucsessierechten zijn wel al betaald dat ging redelijk snel dat snap je wel he!! dus het blijft afwachten is nu al bijna 2 jaar geleden gr

va
door van asselt - Dec 4, 2009 om 14:52
19 Antwoorden / 19 Vragen
0

het beste wat u doen kan met al uw vragen ,neem kontakt op met uw notaris die kan op alle vragen een antwoord geven of het voor je uitzoeken hij moet immers toch de wettelijke erfgenamen in kennis stellen over een eventueel testament ook kan een terzake kundige accountent u verder helpen,succes.

kl
door klusman - Dec 4, 2009 om 14:56
91 Antwoorden / 9 Vragen
0

Als u over 2008 reeds een definitieve (dus niet de voorlopige) aanslag hebt gehad is het vreemd dat de belastingdienst nogmaals een controle gaat instellen.
Als de fiscus deze fout had kunnen/moeten constateren voordat de definitieve over 2008 is vastgesteld, kan men m.i. niet meer naheffen.

marcel75
door marcel75 - Dec 4, 2009 om 14:57
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Van Asselt,
Een notaris moet/mag helemaal niets als geen van de (vermeend) erfgenamen contact met hem opneemt. Ook al weet hij van het bestaan een testament af. Het kan namelijk heel goed zijn dat er later bij een andere notaris een ander testament is gemaakt.

kl
door klusman - Dec 4, 2009 om 14:59
91 Antwoorden / 9 Vragen
0

Sorry, 2008 moet 2007 zijn.

ho
door honza23 - Dec 4, 2009 om 15:11
263 Antwoorden / 3 Vragen
0

Op dit moment (2009) is het zo dat een definitieve aanslag echt definitief is; als de termijn om bezwaar aan te tekenen is verstreken. Officieel is er een termijn van 3 jaar maar als er al een definitieve aanslag is opgelegd mag daar slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden van worden afgeweken.
Vanaf 2010 verandert dat, dan mag een inspecteur tot 5 jaar later nog een zgn. navorderingsaanslag opleggen.
Uitleg:

Op Prinsjesdag is een veelheid aan fiscale wetsvoorstellen gelanceerd waartussen een zeer opmerkelijke wijzigingsvoorstel zit verborgen. Deze wijziging moet het voor een inspecteur gemakkelijker maken om foutief door hem vastgestelde belastingaanslagen te corrigeren door middel van het opleggen van navorderingsaanslagen. Het gevolg daarvan is dat vanaf 2010 een definitieve aanslag in feite een voorlopig karakter krijgt en dat een
belastingplichtige pas na verloop van vijf jaren zekerheid heeft over de definitieve omvang van zijn belastingschuld. Op dit moment heeft een belastingplichtige deze zekerheid op het moment dat de definitieve aanslag is opgelegd en in ieder geval na verloop van (de aanslagtermijn van) drie jaren. De rechtsonzekerheid wordt als gevolg van het wetsvoorstel voor alle belastingplichtigen met twee jaren verlengd. In het huidige stelsel kan een inspecteur slechts in een beperkt aantal gevallen een te laag vastgestelde aanslag achteraf corrigeren. Deze gevallen zijn te vinden in art. 16 AWR. Navordering is bijvoorbeeld niet mogelijk op grond v/e feit dat de inspecteur reeds bekend was toen hij de definitieve aanslag vaststelde. Een te laag
vastgestelde aanslag wordt in dat geval gezien als een onzorgvuldigheid van de inspecteur en dergelijke onzorgvuldigheden kunnen veelal niet worden hersteld. De achterliggende gedachte is dat een belastingplichtige erop moet kunnen vertrouwen dat de inspecteur op grond van de hem beschikbare feiten een verantwoorde beslissing heeft genomen, en zich niet naderhand op basis van diezelfde feiten bedenkt. Daarnaast stimuleert de bestaande regeling dat een inspecteur zijn taak zorgvuldig uitoefent: fouten kunnen immers niet meer door hem worden hersteld. Aldus is navordering pas mogelijk wanneer de inspecteur de beschikking krijgt over nieuwe informatie (het zogehete ‘nieuwe feit’), informatie die hij nog niet had op het moment dat hij de aanslag op een te
laag bedrag vaststelde. Thans wordt echter voorgesteld om navordering altijd mogelijk te maken indien een inspecteur in de aanslagregeling een fout heeft gemaakt, welke fout ‘de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar is’.

vladja
door vladja - Dec 4, 2009 om 15:34
8293 Antwoorden / 27 Vragen
0

Marcel,

Toen mijn partner overleed is precies hetzelfde gebeurd. De gedane aanslagen werden nagekeken. Ik heb toen veel persoonlijk contact gehad met de belasting, (Er stond nog een camper in het buitenland te koop, die consignatie-verkoper wilde inpikken, waarde?? etc.)

Deze verklaring werd mij uit de mond van de belastinginspecteur gegeven.

Vladja

va
door van asselt - Dec 4, 2009 om 16:53
19 Antwoorden / 19 Vragen
0

nav reaktie notaris.
al zijn er bijv.10 verschillende testamenten deze staan allemaal geregistreerd bij de orde van notarissen een register wat door elke notaris opgevraagd kan worden als een erfgenaam dat niet doet is dat een vrije keus m.i dom want je kan een boel onzekerheid en gezeur o,m belastingdienst voorkomen,nogmaals vraagsteller naar de notaris al is het alleen maar voor uw vragen,hij heeft immers een zwijgplicht en zal u zeer zeker verder helpen.waarvan akte!

marcel75
door marcel75 - Dec 4, 2009 om 17:03
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Van Asselt,
Testamenten zijn niet bij de beroepsorganisatie voor notarissen (KNB) geregistreerd, maar bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Het CTR wordt sinds 1-1-09 wel bestuurd door de KNB (daarvoor door het ministerie van justitie).

Het niet inschakelen van een notaris en/of het CTR is niet alleen dom, maar geeft ook grote problemen. In het testament kan bepaald dat er behalve de kinderen ook anderen erfgenaam zijn of dat bepaalde kinderen niet mee-erven. Dit geeft eigendomstechnisch behoorlijke problemen. Maar helaas is het nog niet wettelijk verplicht om een notaris in te schakelen. Indirect overigens wel zodra een instantie een verklaring van erfrecht verlangd.

gabriele
door gabriele - Dec 4, 2009 om 17:32
107 Antwoorden / 2 Vragen
0

testament heb ik ook en ik ging voor erfrechtregeling nou die zit er dus niet bij maar het kostenplaatje was wel behoorlijk hoog en alleen die ing bank wil zoiets om je rekening op 1 naam te krijgen allemaal geldklopperij meer niet alles is wel via notaris geregeld alleen dat gedoe met erfrecht alle andere banken vragen bij bewijs van overlijden daar niet naar lang leve de notaris waar je ook je testament kunt veranderen !!!

re
door renesch - Dec 4, 2009 om 18:38
9 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Cathy1,

N.a.v de reactie van honda23 even een correctie.

Tot en met 2009 (vanaf 2010 wijzigt er inderdaad het een en ander, maar dat is in uw situatie niet van toepassing) kan de belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen (dus geen naheffing, dat is enkel voor loon en omzetbelasting van toepassing) tot en met vijf jaar ná afloop van het betreffende belastingjaar.

Er kan o.a. alleen nagevorderd worden als er sprake is van een nieuw feit. Dat betekent dat de belastingdienst nadat de aanslag reeds definitief is opgelegd nieuwe gegevens krijgt waaruit blijkt dat die aanslag onjuist is vastgesteld. De belastingdienst moet aantonen waarom zij van mening is dat er sprake is van een nieuw feit.

Ook kan er nagevorderd worden als er sprake is van het opzettelijk onjuist invullen van de aangifte. De belastingdienst zal aan moeten tonen dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd.

De belastingdienst mag dus over reeds definitieve aanslagen over voorgaande jaren (maximaal dus 5 jaar) informatie opvragen.

Wat in uw vraag niet staat vermeld is of de belastingdienst al vragen over de betreffende aangifte heeft gesteld. Omdat u schrijft dat u nog een bedrag moest bijbetalen. Indien de aangifte is beoordeeld dan mag u er in principe vanuit gaan dat er niet meer op deze aangifte teruggekomen zal worden. Tenzij er sprake is van het opzettelijk foutief invullen van de aangifte of dat er sprake is van een nieuw feit en dit betrekking heeft op een onderdeel van de aangifte waarbij op het moment dat de belastingdienst deze heeft beoordeeld geen twijfels hoefde te hebben over de betreffende (aftrek)post.

Ook kan er nagevorderd worden als er sprake is van een 'kenbare fout'. Dit betekent dat nadat de aanslag werd ontvangen het duidelijk voor de belastingplichtige moest zijn dat deze aangifte niet juist kon zijn. Uit verschillende jurisprudentie blijkt echter dat dit voor de belastingdienst steeds moeilijker wordt om na te vorderen. Omdat de rechter steeds vaker stelt dat het aan de werkwijze van de belastingdienst is te wijten dat de aanslag onjuist is vastgesteld. Kort gezegd: men had beter op moeten letten.

Het is op dit onderdeel dat de wet in 2010 veranderd. Voor dit soort 'fouten' krijgt de inspecteur een navorderingstermijn van 3 jaar.

Indien het enkel gaat om een bedrag wat in een verkeerde rubriek staat ingevuld en deze 'fout' niet heeft geleid tot een hoge teruggave van belasting over dat jaar of tot een verlies waarbij verliesverrekening werd toegepast over voorgaande jaren dan heeft de belastingdienst het niet makkelijk om over te gaan tot navordering.

Het is overigens altijd zo dat als de belastingdienst wil gaan navorderen zij dat altijd schriftelijk dienen mede te delen. U krijgt dan ook nog de kans en gelegenheid om daar op te reageren. Indien de belastingdienst toch van plan is een navordering op te leggen kunt u beste contact opnemen met een adviseur (lid vakbond of ouderenbond kan ook helpen) om te bezien hoe sterk de belastingdienst staat in haar voornemen.

Realiseer u dat elke situatie weer anders is en dat het gaat om de feiten. Ik ken deze niet dus ik kan u ook daarover niets met zekerheid mededelen. Vandaar deze algemenen beantwoording en advies.

toevoeging:
De driejaars-termijn waar honda23 over sprak heeft voor 2010 betrekking op de termijn waarbinnen de belastingdienst een definitieve aanslag moet hebben opgelegd. Dit betekent dat een aangifte 2007 uiterlijk op 31 december 2010 moet zijn opgelegd. Tenzij er uitstel voor het inleveren van de aangifte is geweest. Dan mag het verleende uitstel bij de termijn worden opgeteld.

Succes.

re
door renesch - Dec 4, 2009 om 18:40
9 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Cathy1,

Over je vraag of de belastingdienst altijd na het overlijden van iemand voorgaande aangiftes opnieuw gaat bekijken kan ik duidelijk zijn. Nee.

Alleen als daar aanleiding voor is. Zie mijn voorgaande antwoord.

Overigens kan er wel verschil zijn als er sprake is geweest van een onderneming. Dan is het waarschijnlijker dat men voorgaande aangiftes bekijkt. Maar dat staat dan in relatie tot de staking bij overlijden van de onderneming.

johnny99
door johnny99 - Dec 4, 2009 om 20:17
12 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo Cathy,

Ik stel jou eerst een wedervraag: Heeft het misschien met successie te maken?

Als belastingambtenaar geef ik je de volgende tip:

Zulke vragen dien je aan een belastingambtenaar te stellen.
Ga naar het belastingkantoor waar jouw moeder onder viel. Je kunt er elke werkdag, zonder eerst een afspraak te maken, tussen 8:00 en 16:30 terecht.
Daar zal jou vraag worden gehoord en, indien mogelijk, direct worden beantwoord.

Groeten en veel succes,
John


kr
door krieties - Dec 5, 2009 om 13:22
442 Antwoorden / 0 Vragen
0

Het is mijn ervaring dat de Bdst de zaken versneld wil afdoen. Daarom sturen ze ongeveer 6 maanden na het overlijden een overlijdensaangifte. Ze wachten dus niet tot het voorjaar van volgend jaar.
De suggestie dat de Bdst extra gaat controleren bij aangiften van overledenen lijkt me niet juist, integendeel, ze zullen de zaken `makkelijker` afdoen.
Als op naam van een overleden, aan de erven dus, een navorderingsaanslag moet worden opgelegd zal bij die aanslag ook geen boete worden berekent.

cathy1
door cathy1 - Dec 6, 2009 om 21:04
125 Antwoorden / 2 Vragen
0

iedereen bedankt voor alle reacties, kan ze nu niet allemaal goed doorlezen, maar dat ga ik morgen zeker doen!

gabriele
door gabriele - Dec 6, 2009 om 21:19
107 Antwoorden / 2 Vragen
0

kreties hier een reactie op makkelijk doen ze dus echt niet in tegendeel het is erg ingewikkeld,en ze controleren wel alles en doen daar erg lang over !!!!! ze weten nog net niet wat voor merk ondergoed je hebt!!,maar fouten maken ze wel ik denk dat er te veel verschillende personen aan ;werken; als een belastingadviseur netjes alles al op papier heeft gezet schijnt dat nog niet genoeg te zijn zelfs notaris had al alles op papier dus was al dubbel !!!!!gr

cathy1
door cathy1 - Dec 7, 2009 om 09:48
125 Antwoorden / 2 Vragen
0

even een korte reactie op sommige antwoorden.

- Of de aanslag over 2007 al een definitieve was of toch misschien een voorlopige weet ik niet zeker, zullen we zeker nakijken. (de papieren liggen bij mijn zuster)

- We kregen uiteraard niet meteen een navordering, maar een verzoek om stukken aan te leveren die de betreffende opgevoerde aftrekpost in 2007 zou rechtvaardigen. Hierop hebben we contact gehad met de belastingambtenaar,en daar vriendelijk te woord gestaan.
Uit dit gesprek blijkt dat er ws iets niet op de goede plek terecht gekomen is, en dit geen terechte aftrekpost is. Als dit zo blijkt te zijn, dan zal volgens de ambtenaar een navordering volgen.

Dit zal allemaal wel kloppen, vroeg me gewoon af wat er gebeurd zou zijn als ze was blijven leven. Het is wel toevallig dat nu opeens vragen gesteld worden over 2007 toch? Misschien moeten we die ambtenaar nog eens bellen en vragen of hij 2008 al helemaal afgehandeld heeft, anders komt dat over 2 jaar nog eens.
We hebben overigens wel de aangiftepapieren over 2009 al binnen, die stuurt men automatisch enkele maanden na het overlijden.

Overigens hebben mijn ouders wel een onderneming gehad, maar die is al enkele jaren eerder opgeheven, het betreft dus haar privé aangifte.

iemand vroeg of het met successie van doen had: nee,dit gaat over mijn moeders aangifte over 2007. De aangifte van successierechten voor de kinderen wordt aan gewerkt en staat hier los van.

iig, iedereen bedankt voor de reacties, Cathy

kr
door krieties - Dec 7, 2009 om 15:54
442 Antwoorden / 0 Vragen
0

Cathy1: Er is iets niet op de goede plek ingevuld en het is geen aftrekpost, schrijf je nu. Bij de digitale controle heeft de computer een en ander waarschijnlijk al opgemerkt, ja, en dan volgt uiteraard een controle of het nu een overledene betreft of niet.

johnny99
door johnny99 - Dec 7, 2009 om 18:05
12 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo Cathy1

Ga nou gewoon met alle papieren naar het belastingkantoor waar je moeder onder viel en laat daar alles uitzoeken.
Het kost je tijd en misschien een verlofdag maar je krijgt er meer informatie voor terug dan je hier krijgt.
Zoals ik al eerder schreef kun je zonder afspraak te maken tussen 8:00 en 16:30 terecht op het belastingkantoor. Je vraag zal altijd worden gehoord en, indien mogelijk, ook direct worden afgehandeld.
Op het belastingkantoor zitten de specialisten die jouw zaak onder handen nemen.
Hier lees je alleen maar zaken die de schrijver heeft meegemaakt en die voor jou misschien helemaal niet van toepassing zijn.

Groeten en succes,
John
(Belastingambtenaar)

marcel75
door marcel75 - Dec 8, 2009 om 08:20
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

John,
Het zijn niet alleen ervaringsdeskundigen die op dit forum aktief zijn. Maar over ervaringen gesproken: heb al te vaak meegemaakt dat er bij de Belastingdienst verkeerde aanslagen opgelegd werden. Vooral berekeningen voor de successierechten en overdrachtsbelasting kloppen vaak niet (soms in het voordeel van de burger, vaak in het voordeel van de belastingdienst). De vermelding dat bij de Belastingdienst dus nog de specialisten zitten zou ik na de vele bezuinigingsronden en vooral wegbezuinigen van specialistenteams niet durven staven.

kr
door krieties - Dec 8, 2009 om 15:39
442 Antwoorden / 0 Vragen
0

johnny99:
Je zult wel jong zijn en ambitieus, Maar die specialisten -als ze er al zijn- krijg je niet zo snel te spreken. Je wordt gewoon aan een loket te woord gestaan en kort, want er staan er nog 20 achter je.
Voor dit probleem heb je trouwens helemaal geen "specialist" nodig. De aangifte is onjuist ingevuld en dat moet gewoon recht worden gezet.
Voorheen kon je met zo'n probleen nog bellen. Nu krijg je de belastingtelefoon aan de lijn met zeer ondeskundigen. Als de vraag die je stelt niet in de computer staat krijg je geen antwoord, maar wordt je teruggebeld ZEGGEN ZE, nee dus.
Veel succes.

johnny99
door johnny99 - Dec 8, 2009 om 16:59
12 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75 en krieties

Dus jullie weten het beter dan een belastingambtenaar?
Gaan jullie dan het probleem bij Cathy1 oplossen zou ik zeggen.

Goed, ik geef toe dat bij de Belastingdienst veel fouten worden gemaakt, maar de oorzaak hiervan ligt in Den Haag.
En, Krieties, wat je schrijft over de Beastingtelefoon klopt niet helemaal. Als men bij de Belastingtelefoon een vraag niet kan beantwoorden wordt er een bericht opgemaakt voor het kantoor waar de belastingplichtige onder valt en daar dient de zaak dan te worden afgehandeld. En helaas wordt vanuit dat kantoor niet teruggebeld. De schuld ligt dus niet bij de Belastingtelefoon maar bij het kantoor waar de vraag moet worden beantwoord.
Daarom kun je dus beter direct naar het betreffende kantoor gaan.
En aan het loket wordt je altijd geholpen. Ook als er nog 20 wachtenden achter je staan.

@Cathy1
Doe nou maar gewoon wat ik je heb aangeraden en lees niet die negatieve kritiek over de Belastingdienst.

kr
door krieties - Dec 8, 2009 om 17:38
442 Antwoorden / 0 Vragen
0

johnny99: ja, gelukkig weet ik het veel beter dan de ambtenaren.
Ik bedoelde ook dat het belastingkantoor moet terugbellen. Maar dat doen ze niet.. En of de "belastingtelefoon" of het kantoor niet terugbelt maakt tenslotte niet uit, er wordt dus niet teruggebeld. Ook de ombudsman is daar een tijd mee bezig geweest..
En nogmaals: er hier hier nauwelijks sprake van een probleem. Kan zo opgelost worden. Iets in een verkeerde rubriek ingevuld, dat is alles. Kan iedereen overkomen.
En over negatief gesproken: de vraagsteller denkt dat de Bdst de aangiften van overledenen extra controleert en dat is uiteraard niet zo.

johnny99
door johnny99 - Dec 8, 2009 om 18:05
12 Antwoorden / 0 Vragen
0

@krieties
Hoezo weet jij het gelukkig beter dan de ambtenaren?

marcel75
door marcel75 - Dec 8, 2009 om 19:25
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

@Johnny,
Ach als de belastingambtenaren de beste fiscalisten van het land waren, dan werkten ze niet meer als ambtenaar maar als fiscalist.

Ook menig staatssecretaris (nou vooruit dan: lees zijn ambtenaren)heeft zich vergrepen aan onmogelijke besluiten. Vervolgens heb ik al menig belastingambtenaar er op betrapt niet op de hoogte te zijn van de meest recente besluiten van zijn baas (de staatssecreataris) en op volledig verkeerde uitvoering van bestaande beleid/rechtsspraak. Overigens wel vaak in het belang van een klant, maar onmogelijk om uit te leggen. Ik kan nog wel een leuk voorbeeld geven: bekijk het volgende besluit maar eens: Besluit van 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M, Stcrt. nr. 207. In dit besluit wordt een verkeerde conclusie getrokken uit de genoemde arresten en wordt de plank op het punt van de algemeen aanvaarde definitie schenking misgeslagen.
Daarnaast is dit besluit niet mogelijk in verhouding met het BW.

Daarnaast zijn er op BTW en overdrachtsbelastinggebied menig missers al begaan (ik verwijs graag naar de meeste besluiten op het gebied van het oude artikel 3.1.h OB en vooral die besluiten waar dit artikel over het hoofd werd gezien).

johnny99
door johnny99 - Dec 8, 2009 om 21:00
12 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel75
Jij legt de vinger precies op de zere wond.
Met die besluiten is de gewone belastingambtenaar ook niet blij, maar ja ze worden genomen door de staatssecretaris. Dat bedoelde ik ook met de fouten die in Den Haag worden gemaakt.
En de problemen die daar uit voortvloeien mogen worden opgelost door de belastingambtenaar die nog niet eens een modaal inkomen heeft.
Een groot probleem is: het management van de Belastingdienst wil geen fouten toegeven.

marcel75
door marcel75 - Dec 8, 2009 om 21:08
5124 Antwoorden / 4 Vragen
0

Het makkelijkst is natuurlijk het sec ambtenaar zijn. Je maakt nooit een fout en kunt lekker makkelijk naar Den Haag wijzen (overigens zit je baas niet in Den Haag maar in Zoetermeer). Nog los van de genoemde besluiten, zijn er talloze missers op het gebied van overdrachtsbelasting, registratie van akten, zoek raken van akten, verkeerd terugsturen van akten naar notarissen, onjuiste BTW aanslagen (met name op het gebied van wel of geen bouwterrein zijn), berekening van fictief vruchtgebruik in de successiewet. Dat zijn allemaal zaken waar de hogere ambtenaren niets mee te maken hebben. Eigen verantwoordelijkheid nemen staat nu eenmaal niet in het functieprofiel van de belastingambtenaar en zoals al gezegd: had hij echt verstand van zaken gehad, dan was hij wel fiscalist geweest (en meer dan een modaal inkomen gehad).

De meeste kennis die een belastingambtenaar heeft, komt uit de computer en is gebaseerd op praktisch handelen (het is me zelfs overkomen dat een ambtenaar verwees naar de Kluwer aangiftegids.....). Niet op juridisch-fiscale juistheid (daarvoor hebben we Mobach en andere naslagwerken).

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

josxxl
josxxl - Jun 15, 2024 om 11:31
Vrije tijd & tuin
Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Ik heb naast mijn schuur op eigen terein niet te zien vanaf de straat, een stapel tegls liggen die ik nog moet leggen, maar ik heb reuma dus kan ik dat niet snel, duurt een poosje en nu wil de woningstichting dat ik die opruim! ze liggen netjes, niet te0 zien vanaf de straat en en leveren geen hinder op zelf s niet voor ons zelf daarom ligt de stapel daar. Nu dreigd de stichting ook met juridische ... Lees meer

Ma
Martengeu - Jun 15, 2024 om 10:00
Winkels & webshops

Brugman legt de voorwaarden anders uit dan op papier.

Een samenvatting van mijn verhaal is onderaan dit stuk tekst te lezen.

Binnenkort gaan mijn vriendin en ik verhuizen en trekken wij onze eerste koopwoning in. De woning is in prima staat en we zijn er daarom reuze blij mee, maar heeft wel een aardig verouderde keuken en badkamer. Omdat dit onze eerste woning is en alles wat hier bij komt kijken hierdoor nieuw is voor ons, zijn wij ons g ... Lees meer

Bitterbleu
Bitterbleu - Jun 15, 2024 om 14:01
Geldzaken & recht

Vraag rechtsbijstandverzekering

Goedemiddag, zojuist heb ik een aangetekende brief ontvangen van FBTO over mijn rechtsbijstandverzekering. Ze stellen dat ik te vaak gebruik heb gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. Ik heb inderdaad in korte tijd 2x een geschil gehad met een werkgever (onterecht ontslag) en 1x een kwestie met een aannemer. (een grote lekkage waar hij zich niet verantwoordelijk voor voelde). Nu geven ze in de ... Lees meer