in
door ine schuurman Oct 16, 2016 om 11:24
Geldzaken & recht

Carpet right heeft gordijnen niet goed opgemeten

Onlangs heeft Carpet Right bij ons vouwgordijnen aangemeten voor onze erker.Bij levering hebben wij niet direct gezien dat de gordijnen niet breed genoeg zijn (je kunt langs de gordijnen heen de kamer in kijken). De volgende dag hebben wij een klacht hierover ingediend. De stoffeerder die eea heeft opgemeten heeft de situatie bekeken en vind het flauwekul.Nu moet de manager van de vestiging in hengelo(O) bekijken of onze klacht terecht is.Wij hebben volgens de policy van het bedrijf een dag voor levering betaald.
Wat zijn onze rechten als deze manager besluit dat onze klacht onterecht is?mvg Fam. Schuurman

9196 22 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

marita5
door marita5 - Oct 16, 2016 om 11:36
11589 Antwoorden / 15 Vragen
2

Hallo Ine Schuurman , 

De voorwaarden van Carpet Right : 

ARTIKEL 15 -Conformiteit en garantie 1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op kosteloze reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2 Carpetland verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Carpetland niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. De door Carpetland verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de in lid 1 omschreven wettelijke rechten bij non-conformiteit. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: • tot èèn jaar na factuurdatum : de kosten van reparatie resp .vervanging , met inbegrip van de vracht - en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Carpetland • één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Carpetland; • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Carpetland. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Carpetland kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

3 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

4 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Carpetland, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

6 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

tenormin
door tenormin - Oct 16, 2016 om 11:42
16890 Antwoorden / 108 Vragen
1

Kortom, er is door Carpet Right, *edit de naam!  zelf gemeten, in uw ogen niet goed. Zij zullen dit echt in orde moeten maken. Niet van een stofferder horen dat u flauwekul aan het blazen bent.

edrick3
door edrick3 Oct 16, 2016 om 11:49
27632 Antwoorden / 85 Vragen

Carpetright. ;-)

tenormin
door tenormin Oct 16, 2016 om 12:29
16890 Antwoorden / 108 Vragen

Heb het verbeterd.

marita5
door marita5 Oct 16, 2016 om 12:37
11589 Antwoorden / 15 Vragen

@Edrick3 , de naam was vroeger Carpetland , is nu Carpetright .In de voorwaarden staat ook Carpetland .

dirk-jan visser
door dirk-jan visser Oct 16, 2016 om 14:14
10 Antwoorden / 1 Vragen

Carpetland zal zijn naam goed  moeten houden.
Bij z'n klacht kan Carpetland veel klanten gaan verliezen.
Door de fout die de verkoper heeft begaan.
De Filiaal houder had gelijk moeten onder handelen en niet vragen aan het hoofdkantoor omdat het de slechtst reclame is die nu al is begaan.
Consumenten Wijzer u heeft deze mensen in uw harnas doen plaatsen en verzoek u deze mensen uw exuus te tonen , anders kunt u uw fiassament gaan ondernemen door dat anderen uw tegen woord heeft doen lezen.
Dit noem ik geen consumenten rechten meer maar consumenten oplichting.

dokun
door dokun Oct 17, 2016 om 12:06
152 Antwoorden / 0 Vragen

edit redactie

akkerdistel
door akkerdistel - Oct 16, 2016 om 11:45
1790 Antwoorden / 3 Vragen
1

U heeft een krabbeltje gezet onder de maten?

edrick3
door edrick3 - Oct 16, 2016 om 11:47
27632 Antwoorden / 85 Vragen
1

Dat wordt lastig.
Jammer dat je dat niet meteen geconstateerd hebt.
Wel duidelijk voor het opmeten aangegeven dat je de ramen afgedekt wilde hebben?
Als je er langs naar binnen kijkt lijkt het me niet goed.
En dat zal die manager dan ook wel constateren.
Zo niet: klacht indienen bij het CBW (ze zijn CBW-erkend)

zoekster1
door zoekster1 Oct 17, 2016 om 00:42
1583 Antwoorden / 3 Vragen

Hoe vaak ik dat al niet tegen je heb gezegd. Je moet niet naar het CBW maar naar de Geschillencommissie wonen!

edrick3
door edrick3 Oct 17, 2016 om 10:24
27632 Antwoorden / 85 Vragen

Klopt; dat staat dan ook op de aangegeven site: ?Wanneer de klacht niet wordt opgelost kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie, omdat u heeft gekocht bij een CBW-erkende winkel. Zij hebben deskundigen in huis die u klacht kunnen beoordelen en een rapport uitbrengen. Hierna wordt een bindend advies uitgebracht waar zowel u als de winkel zich aan moeten houden. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/wonen

ma
door manwijf Oct 18, 2016 om 12:54
574 Antwoorden / 1 Vragen

@Edrick Gordijnen zijn juist om de ramen af te dekken. Dat er bij zeggen is overbodig dus. Om die reden beginnen de rails vaak al flink voorbij het glasgedeelte. Dan is de kans op kieren uitgesloten.

hansje klein
door hansje klein - Oct 16, 2016 om 12:01
3037 Antwoorden / 62 Vragen
1

De functie van gordijnen is toch, dat ze inkijk verhinderen ....?.... en dit functioneert hier dus niet!

marita5
door marita5 - Oct 16, 2016 om 12:34
11589 Antwoorden / 15 Vragen
0

@Ine Schuurman , 

Lees hier over garantie : 

Gaat het product binnen zes maanden na aankoop kapot? Of is er binnen zes maanden iets mis met het product? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was. Gaat het product na zes maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was. Hebt u het product normaal gebruikt en is het versleten? Of hebt u het verkeerd gebruikt? Dan moet u de reparatie zelf betalen. U hebt dan dus geen recht op een gratis reparatie of een nieuw product .

Voor verdere informatie klik op de rode regel .

https://www.consuwijzer.nl/thema/garantie

tijger1
door tijger1 Oct 16, 2016 om 13:46
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Dat heeft er toch helemaal niets mee van doen. Ze zijn te smal.

marita5
door marita5 Oct 16, 2016 om 13:49
11589 Antwoorden / 15 Vragen

ja, en dan zijn ze ondeugdelijk

Cookies
door Cookies Oct 16, 2016 om 13:59
13336 Antwoorden / 36 Vragen

Wedden dat TS er een handtekening onder heeft gezet? Bovendien ze schrijft: als je LANGS de gordijnen kijkt. Dat betekent dus dat iemand echt moet gaan gluren. Vlg mij hangen rolgordijnen e.d. nooit strak tegen het kozijn.

tijger1
door tijger1 Oct 16, 2016 om 14:26
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dan "kan je de kamer inkijken", moet je ook van binnen naar buiten kunnen kijken.

jo
door jorisw Oct 16, 2016 om 14:39
4340 Antwoorden / 1 Vragen

@Marita5: we weten helemaal niet hoe de situatie is. Als de gordijnen tussen de kozijnen hangen moet je altijd wat ruimte hebben. Dus iets meer informatie (bij voorkeur foto's) van TS is nodig om een zinnige uitspraak te kunnen doen.

marita5
door marita5 Oct 16, 2016 om 14:46
11589 Antwoorden / 15 Vragen

@jorisw ,  Dus iets meer informatie (bij voorkeur foto's) van TS is nodig om een zinnige uitspraak te kunnen doen , dit kunt u als vraag aan Ts stellen , of hij / zij reageert is iets anders ... ik zie nu dat @Carola.83 dit al gedaan heeft .

dirk-jan visser
door dirk-jan visser - Oct 16, 2016 om 13:53
10 Antwoorden / 1 Vragen
0

Dan is de stofferderij verplicht om u als klant te helpen.
U kunt bij weigering ook de consumentenbond inlichten om de stofferderij te doen aanpaken.
Dit is geen klantenbinding en de stofferderij zal het moeilijker krijgen.

Gerry1969
door Gerry1969 Oct 17, 2016 om 01:08
3449 Antwoorden / 25 Vragen

Denkt u echt dat Carpet Right wakker ligt van het verlies van een klant. 
Dat doen ze zeker niet en ze hebben het al helemaal niet moeilijk.

dokun
door dokun Oct 17, 2016 om 12:09
152 Antwoorden / 0 Vragen

@dirk-jan visser,

Ik heb het idee dat u zomaar wat roept de hele tijd, uw reacties slaan helemaal nergens op!! . En waarom blijft u steeds reageren (niet alleen bij dit onderwerp) op uzelf...?

dirk-jan visser
door dirk-jan visser - Oct 16, 2016 om 14:05
10 Antwoorden / 1 Vragen
0

Bij het opmeten van een gordijn zal de medewerker goed het moeten opmeten.
Waar hij het ophangen van de stof een afwijking doet ontstaan.
Is de verantwoording WEL voor rekening van de stofferderij en niet dat consumenten wijzer doet verkondigen.
Want als de stofferderij en de consumenten wijzer zo doen handelen.
Is dat zij beide bezig zijn om de consument een anti reclame te activeren op hun beide namen. Waar de andere consumenten gaan denken : o daar worden wij alleen maar bedonderd en gediscrimineerd. Dat doet betekenen dat de beide bedrijven een faissament kunnen aanvragen omdat zij de consumen niet waardig doen vinden .
Dus Consumenten Wijzer dat gaat u doen om een goed resultaat voor deze mensen te doen leveren?????
Ik dacht je bericht af.

tenormin
door tenormin Oct 17, 2016 om 00:15
16890 Antwoorden / 108 Vragen

Wat is faissament? En "dacht je bericht af".

Gerry1969
door Gerry1969 Oct 17, 2016 om 01:10
3449 Antwoorden / 25 Vragen

@tenormin, en dat roept dat hij bij de overheid werkt. Ik mag hopen dat dat niet waar is.  :-) Consuwijzer is geen bedrijf en die gaan heus niet samen met Carpet Right vajiet.

dokun
door dokun Oct 17, 2016 om 12:12
152 Antwoorden / 0 Vragen

edit redactie

rf
door rfrijhoff Oct 17, 2016 om 22:56
41 Antwoorden / Vragen

@Tenormin: Er is wel veel meer fout dan allleen 'faissament' en 'dacht je bericht af'. Grammaticaal is het een puinhoop. Lijkt wel alsof het vertaalt is door Google translate.

Cookies
door Cookies - Oct 16, 2016 om 14:39
13336 Antwoorden / 36 Vragen
1

Zou voor de beeldvorming handig zijn als je even een foto plaatst.

zoekster1
door zoekster1 - Oct 17, 2016 om 00:41
1583 Antwoorden / 3 Vragen
1

Als CarpetRight de klacht niet onderkend, dan kunt u naar de Geschilencommissie wonen.  U moet dan wel klachtengeld betalen maar als u in het gelijk wordt gesteld dan krijgt u dat terug.

klik HIER

Lees dan wel de brochure goed door!

dokun
door dokun Oct 17, 2016 om 12:17
152 Antwoorden / 0 Vragen

Ze zijn aangesloten bij het CBW , Fam Schuurman moet bij hun zijn als ze er met het bedrijf niet uitkomen. http://wonen.cbw-erkend.nl/

zoekster1
door zoekster1 Oct 17, 2016 om 12:21
1583 Antwoorden / 3 Vragen

Nee, dat moeten ze niet. Ze moeten bij de geschillencommissie wonen zijn. CBW is alleen maar een keurmerk dat verder niets met dit soort klachten doet. Zelf verwijst CBW ook naar de geschillencommissie wonen door.

opaplop
door opaplop Oct 17, 2016 om 16:55
78 Antwoorden / 14 Vragen

En anders de belbus inschakelen,helpt ook wel denk ik.

user123
door user123 - Oct 17, 2016 om 09:11
1346 Antwoorden / 3 Vragen
0

Welke zonwering je ook in een erker plaatst, er zal altijd een kiertje blijven bestaan.

u was aanwezig tijdens het opmeten dus u kon overleggen met de stoffeerder hoe en en ander zou worden geplaatst.

de opmerking dat de zonwering inkijk moet tegengaan is onzin, de functie van zonwering is het weren van zonlicht.

informeer eens of ze bij het cbw zijn aangesloten, dan kunt u naar de geschillencommissie.

simon55
door simon55 Oct 17, 2016 om 12:09
1556 Antwoorden / 5 Vragen

Weet u eigenlijk wel t verschil tussen zonwering en gordijnen

user123
door user123 Oct 17, 2016 om 22:41
1346 Antwoorden / 3 Vragen

Ja, dat weet ik. Weet u wat vouwgordijnen zijn ?

heremietkreeft
door heremietkreeft - Oct 17, 2016 om 11:34
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

Ik zou eerst even afwachten wat die manager vindt en als dat ook afwijzend zou zijn heeft u al meer dan voldoende tips gehad m.b.t. klachtindienen bij de brancheorganisatie. Het kan m.i. helemaal geen kwaad als u de betrokken manager vertelt dat u advies heeft gevraagd bij Kassa vraag en antwoord.

Bo
door Bonte Specht - Oct 17, 2016 om 11:58
45 Antwoorden / Vragen
0

Ik heb precies hetzelfde gehad, maar dan bij Roobol, dit is prima opgelost. Ze meten het op, maar je mag van een stoffeerde wel verwachtten dan ze het goed opmeten.
Ik denk dat je geen recht van spreken hebt als je het zelf hebt opgemeten.

dokun
door dokun - Oct 17, 2016 om 12:15
152 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als u er met het bedrijf niet uitkomt kunt u het best contact opnemen met het CBW daar zijn zij bij aangesloten. http://wonen.cbw-erkend.nl/

zoekster1
door zoekster1 Oct 17, 2016 om 12:24
1583 Antwoorden / 3 Vragen

Nee, dat is zinloos. CBW behandelt dit soort klachten NIET!!! Het enige wat het CBW dan doet is weer doorverwijzen naar de geschillencommissie wonen.

zoekster1
door zoekster1 - Oct 17, 2016 om 12:23
1583 Antwoorden / 3 Vragen
2

Voor de duidelijkheid, het CBW doet niets met dit soort klachten. Dat geven ze zelf ook aan.

Je moet ermee naar de geschillencommissie wonen!!

mo
door mof - Oct 17, 2016 om 13:01
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

Wacht eerst eens af wat hij gaat zeggen.
Als hij ook vindt dat de klacht ongegrond is dan kunt u kijken of hij is aangesloten bij een branchevereniging met een geschillencommissie.
En anders wordt het door procederen, kunt u naar de rechter of zo.

simon55
door simon55 - Oct 17, 2016 om 13:52
1556 Antwoorden / 5 Vragen
0

Simpel U heeft recht op nieuwe gordijnen klip en klaar

joost12
door joost12 - Oct 17, 2016 om 18:44
52 Antwoorden / 0 Vragen
0

als je via internet bankieren hebt betaald kan je het nog terug krijgen, maar moet je zelf even uit zoeken hoe dat moet,

zij maken de fout dus zij moeten er voor zorgen dat het goed komt

costnix
door costnix Oct 18, 2016 om 07:22
2874 Antwoorden / 1 Vragen

Storneren kan alleen, wanneer er een automatische machtiging is gegeven!

ew
door ewessels - Oct 17, 2016 om 21:42
9 Antwoorden / 0 Vragen
0

Indien het is opgemeten door een stoffeerder zijn de meetmaten bekend bij de winkel. Vraag het formulier ter inzage. Meet eventueel zelf de maat thuis op en vergelijk deze maten. Dit wordt in millimeters genoteerd. Zit daar verschil tussen van meer dan 10 mm. heeft de stoffeerder zijn werk niet goed gedaan en heeft u recht op vervanging met de juiste maat. Succes.

costnix
door costnix - Oct 18, 2016 om 07:24
2874 Antwoorden / 1 Vragen
0

Je zou ze nu Curtain Wrong kunnen gaan noemen :-D

ma
door manwijf Oct 18, 2016 om 13:13
574 Antwoorden / 1 Vragen

Dat deed ik stiekum al. Een bedrijf dat elke zaterdag dezelfde reclame heeft, maar doet alsof hij iets speciaals aanbiedt (en ons daarmee voor gek verslijt) komt op mij nu niet als betrouwbaar en sympathiek over. Kan de naam Carpet Right niet meer horen!

Cookies
door Cookies - Oct 18, 2016 om 10:26
13336 Antwoorden / 36 Vragen
0

Zonde van alle energie die er door de beantwoorders in is gestopt om deze vraag te beantwoorden. Weer een vragensteller die blijkbaar totaal niet geïnteresseerd is in de antwoorden.

zoekster1
door zoekster1 Oct 18, 2016 om 11:36
1583 Antwoorden / 3 Vragen

Ja, soms heb je het idee dat je het allemaal voor de kat zijn viool doet.

Cookies
door Cookies Oct 18, 2016 om 11:48
13336 Antwoorden / 36 Vragen

Ik niet soms, maar vaak en steeds vaker. Van de 10 vragenstellers, zie je er echt maar 1 - 1,5 terug. Dit zou ook aan de 'vernieuwde' site kunnen liggen. Als ik inschat dat ik iemand niet terug 'zie', geef ik uit voorzorg eerst een kort antwoord.

ma
door manwijf Oct 18, 2016 om 13:09
574 Antwoorden / 1 Vragen

Mijn ervaring van Marktplaats kun je hier ook toepassen: Staat een vraag of reactie barstensvol met fouten, dan is de kans dat het een serieus iemand is uiterst klein (helaas). Een vraag zonder aanhef en/of ondertekening en met een idiote alias kun je ook beter negeren. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en steeds kwam het uit. Uiteraard bevestigt ook hier de uitzondering de regel.

tenormin
door tenormin Oct 18, 2016 om 13:21
16890 Antwoorden / 108 Vragen

@carola.83 Ben er 100% zeker van dat men zijn/haar vraag niet kan terugvinden. Temeer als men nieuw is op deze site. Als ik vragen heb aan de redactie: ik krijg meestal per omgaande een antwoord, alleen, de (aardige) redactie is niet de bouwer van de site, dus zij kunnen de klachten alleen aankaarten neem ik aan.

reflecs
door reflecs Oct 18, 2016 om 19:24
1859 Antwoorden / 4 Vragen

@tenormin, dat zou eenvoudig op te lossen zijn door standaard de antwoorden op de vraag naar de Ts te mailen i.p.v. te vragen of men de antwoorden op de vraag wil ontvangen. Verbeterpuntje ;)

Cookies
door Cookies Oct 18, 2016 om 19:33
13336 Antwoorden / 36 Vragen

Reflex dat heb ik 6 - 12 maanden geleden al voorgesteld aan de redactie.

reflecs
door reflecs Oct 18, 2016 om 19:55
1859 Antwoorden / 4 Vragen

@carola.83, jammer dat het (nog steeds) niet veranderd is. Blijkbaar dringt het onvoldoende door dat door zo'n aanpassing V&B aantrekkelijker wordt en vooral beter/zinvoller.

Cookies
door Cookies Oct 18, 2016 om 23:23
13336 Antwoorden / 36 Vragen

@reflecs: even het betreffende mailtje opgezocht. Op 9 januari schreef ik als verbeterpunt 3: 3. Emailnotificatie standaard AAN (met de mogelijkheid natuurlijk om die uit te zetten) bij ‘nieuwe antwoorden op mijn vraag’ (dit omdat er een opvallende grote daling te zien is van ‘terugkomers’).

ja
door janf43 - Oct 18, 2016 om 19:00
733 Antwoorden / 0 Vragen
0

Om een beetje van de kamer te kunnen zien moet u waarschijnlijk wel uw oog zo'n beetje tegen de ruit plaatsen. Op een meter afstand is de kijkhoek al zodanig dat niets meer in de kamer gezien wordt.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

diandra
diandra - Jul 13, 2024 om 09:38
Huishouden & energie

Migraine door omvormer

Hallo, sinds 2,5 jr wonen wij in een nieuwbouw woning (huur), vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen tot zover de 1e paar mand niets aan de hand.
Toen begon de migraine, nooit last van gehad, maar naar verloop van tijd kwamen de aanvallen steeds vaker een heftiger, verleden week zelfs 4 aanvallen in 1 week waarvan 1 heel zware en daardoor zware medicijnen gekregen.
Eerder een beetje ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer