ro
door roekiah Apr 16, 2024 om 21:08
Geldzaken & recht

Is er recht op een erfenis

Hebben wij recht op een erfenis van onze neef

Wij hadden een neef, hij is 5 jaar geleden overleden, mijn neef is niet gehuwd en was enig kind, hij heeft verder geen kinderen, en is vrijgezel.

Ik ben een nicht van hem, met nog vele neven en nichten.

Hij had jammer genoeg geen testament, dat had hij wel gewild, maar helaas overleed mijn neef nog voordat hij een testament wilde samen stellen.

 

Hij laat een appartement in het centrum van een grote stad na, wat zijn moeder destijds contant heeft gekocht, zijn moeder is een zus van onze moeder.

 

Wat zo problematisch maakt is, dat mijn tante een ongehuwde moeder was en een kind heeft van een getouwde man (onze neef dus), de notaris heeft jaren gezocht naar familie van zijn biologische vader, maar gezien de leeftijd van mijn neef, hij was 84 jaar toen hij stierf, is het moeilijk te achter halen, mijn neef heeft nooit zijn vader gekend, en ook niet zijn mogelijke broers of zuster. Nu gaat waarschijnlijk de erfenis naar de Staat, zo is dat verteld aan mijn neef die de nalatenschap van onze neef behartigd, dat kreeg hij van de notaris te horen.


 Toen mijn neef in het ziekenhuis lag, hij was toen al erg ziek, had hij ons vertel dat hij nog het een en andere met ons wilde bespreken en regelen. Maar helaas een dag na zijn ontslag van het ziekenhuis is onze neef overleden.

Nu vragen wij ons af, wat kunnen we hier aan doen, appartement staat ook nog niet te koop, en is door de notaris vergrendeld, wij kunnen nergens op aanspraak maken, wij wilden zo graag de foto albums die nog in het appartement zijn graag hebben, voor het nageslacht, want de moeder van mijn neef onze tante, was het oudste kind van onze oma, wij zijn zeer geïnteresseerd in de familie foto’s, Mijn neef die de nalatenschap heeft geregeld, en kosten en tijd heeft gemaakt en zo ook de contacten met de notaris heeft gehad, is ten einde raad, en heeft eigenlijk opgeveven.


wat kunnen wij als familie nog doen 

10915 10 Rapporteer
heremietkreeft
door heremietkreeft - Apr 16, 2024 om 21:32
16885 Antwoorden / 202 Vragen
1

Dat is een lastige omdat het de taak van de notaris is om eventuele nabestaanden en ook erven op te sporen en dat zal betekeken dat er veel gemeentelijke registers zouden moeten worden nagegaan m.b.t. geboorte registers etc. Dat betekent dus  naar mijn mening hoe dan ook dat u (later ingevoegd uw neef)  de notaris dient te benaderen met de vraag hoe de stand van zaken is. Heeft u of een van uw directe familieleden een rechtsbijstandsverzekering, schakel die dan in voor hulp. 

Een m.i. ook belangrijk punt is dat juist de fotoé die u noemt nadere duuidelijkheid kunnen geven en u daarom toch tenminste inzage dient te krijgen in die albums! Zo, onverhoopt de notaris in kwestie weigerachtig lijkt of nog erger is, zie dan deze info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-een-notaris en afgezien daravan kunt u indien er geen rechtsbijstandsverzekering is advies vragen bij - Het Juridisch Loket, tel. 0800-8020 (gratis), zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl  of een aan u bekende advocaat (die zelfs mogelijk een eerste intake gratis doet).  Uw neef heeft de nalaenschap geregeld, en is mogelijk dan ook degene die dat mede namens u alleen dient te doen. Was de neef executeur, hoewel er geen testament was? 

Nakomend, zie voor alle zekerheid ook dit: doehetzelfnotaris.nl/geen-executeur-aangewezen omdat uw neef kennelijk als executeur is aangewezen hetgeen wel kan betekenen dat hij daar ook rechten aan kan ontlenen m.b.t. inzage etc.  Een belangrijke vraag is en blijft op dit moment waarom de notaris in kwestie een en ander heeft vergrendeld.  
Mijn vraag is of dat dan wel rechtmatig is resp. op welke gronden of welke motivering die notaris dat doet. Er zijn in ieder geval zoals u aangeeft kosten gemaakt die ten laste van de nalatenschap zouden moeten zijn. 

sw
door swat1500 - Apr 16, 2024 om 21:32
3796 Antwoorden / 0 Vragen
2

U bent een familielid in de 4e graad. Alleen als er geen erfgenaam is in de 3e graad of lager komt u pas in beeld als erfgenaam. U kunt uw vragen het beste stellen aan de notaris die de erfenis afhandeld.

rj
door rjw - Apr 16, 2024 om 21:39
3281 Antwoorden / 5 Vragen
1

Een notaris zal de hele familie/structuur van erfgenamen in kaart brengen en de erfenis op de juiste manier gaan verdelen over de erfgenamen. Uit ervaring kan ik zeggen dat zoiets in een complexe situatie zoals deze best wel even kan duren.

mahadma
door mahadma - Apr 16, 2024 om 21:49
11574 Antwoorden / 51 Vragen
1

Er bestaat volgens mijn memory een fatale termijn dat u binnen 5 jaar zou moeten reageren, na deze 5 jaar vervallen uw rechter als erven als u zelf geen actie onderneemt. Anderzijds als u "over datum" bent qua 5 jaar en wel rechten heeft  en niet gereageerd hebt bent u telaat. Wellicht dat als u gericht de fotoalbums kunt omschrijven zou de notaris in actie kunnen komen, echter tegen een prijs vrees ik, per slot van rekening is de waarde van albums voor buitenstaanders "nihil".

Franske1958
door Franske1958 - Apr 17, 2024 om 09:21
433 Antwoorden / 2 Vragen
0

kijk eens op deze website, mogelijk is dit een oplossing.

https://www.rtl.nl/rtl-boulevard/entertainment/artikel/5366528/de-erfgenaam-ruben-nicolai-nieuw-seizoen

Ieder kind of de eventuele nabestaande daarvan erven pas als dat erkende kinderen zijn.
Toen mijn opa stierf werd zijn erfenis verdeeld tussen zijn erkende kinderen.
Dus dat inmiddels 60 jarige kind van hem wat hij verwekt had bij zijn toenmalige huishoudster erfde dus niets
om de simpele reden dat hij dat kind niet had erkend. De reden van dat niet erkennen was dat hij indertijd
door haar ouders weg gestuurd was. 


gewoonwillem
door gewoonwillem - Apr 17, 2024 om 11:19
1 Antwoorden / 5 Vragen
0

Ik zou het als volgt doen..de tak van zijn vader valt af, neef is niet erkend. Melden bij de notaris dat je een erfgenaam bent ( stamboom geboorteregister enzovoort ). Tak van je moederskant zoveel mogelijk in kaart brengen en aanschrijven. Scheelt ook weer de nodige tijd en moeite voor de notaris. Na vijf jaar vervalt dan het recht van de familieleden die zich niet gemeld hebben. Vraag de notaris of je als executeur mag optreden. Dan appartement en bezittingen verkopen bijhouden wat de opbrengst is en verdelen. Als executeur zou ik een redelijke vergoeding verlangen.

agapon1951
door agapon1951 - Apr 17, 2024 om 11:58
173 Antwoorden / Vragen
0

Vraag en informeer bij een daartoe gespecialiceerde advokaten bureau. Bemoeienis van de notaris geeftaan dat U binnen 5 jaar al bezig was e.e.a. op eisen, hierdoor kan het volgens mij ook verlopen.

fo
door foutjebedankt - Apr 17, 2024 om 11:59
16 Antwoorden / 3 Vragen
0

Wij hebben ooit ook zoiets meegemaakt. Het bleef maar duren en de notaris bleef moeilijk doen over alles en nog wat. Hij was er "nog steeds mee bezig".
Het uiteindelijke resultaat was dat de notaris er " zo lang mee bezig was geweest" dat er alleen maar een rekening van de notaris overbleef die verekend was met de nalatenschap.
Daar sta je dan en moet je alles maar geloven en de notaris op zijn blauwe
Ogen vertrouwen dat hij "zolang er aan bezig was"
ogen geloven

heremietkreeft
door heremietkreeft - Apr 17, 2024 om 12:07
16885 Antwoorden / 202 Vragen
0

Bij deze kom ik nog even terug op uw vraagg omdat het bij mij vragen oproept omdat het overlijden al 5 jaar geleden plaatsvond. Vragen die mogelijk voor u van belang zijn:

er is o.a. sprake van een eigen woning en daarvoor zal jaarlijks gemeenteijke en waterschapsbelasting worden geheven. Wie ontvangt die aanslagen en doet de betaling? Is die, resp. door wie is die dan gemachtind als dat inderdaad gebeurt? 
Mogelijk zijn er ook nog andere zaken zoals bijv. nog hypothecaire of andere verplichtingenverplichtingen etc? ,Was er sprake van een overlijdensrisicoverzekering of begrafenispolis?

M.i. dus een aantal zaken waaroverna 5 jaar m.i. toch opheldering zou moeten zijn. De notaris als genoemd zal daar toch m.i. opheldering over moeten kunnen geven hetgeen dan ook meteen de vraag nog oproept, op grond van welke volmacht etc. heeft hij de woning vergrendeld en weigert toegang? Daar moet hij dan echt welk een zeer goede reden voor hebben. Hoe dan ook kunt u (ook op basis van eigen ervaring met een overleden oom) als neven/nichten wel degelijk erfgenaam zijn.

En zie ook de reactie van juist hiervoor!!

1paul
door 1paul - Apr 17, 2024 om 16:11
3175 Antwoorden / 0 Vragen
0

het is eigenlijk vrij simpel, de erfenis naar de staat kan pas na 20 jaar en niet eerder.

volgorde van erven:

  1. echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

    leeft de zus niet meer, zoals in dit geval, dan zijn de kinderen de plaatsvervanger.
ergo, heeft pa zijn kind erkend (uw neef dus)? zo ja, dan erven zijn broers en/of zussen ook OF hun plaatsvervangers zo nee erven zij niet.
Uw tante der erfenis gaat naar haar broers en/of zussen dan wel naar hun plaatsvervangers!

ro
door roekiah Apr 17, 2024 om 19:56
1 Antwoorden / 2 Vragen

Dank je wel

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

d
d hol - May 21, 2024 om 15:33
Huishouden & energie

Vattenfall

vattenfall heeft een fout in de afrekening van mei 2023 gemaakt. ze hebben de meterstanden omgedraaid en daardoor te veel terug betaald.
nu schrijven ze het verschil van 620 euro gewoon per 31 mei 2024 van mijn rekening af.mag dat? Lees meer

anita555
anita555 - Apr 29, 2024 om 21:46
Vrije tijd & tuin

Hoe krijg ik mijn hortensia weer tot leven?

Op mijn verjaardag kreeg ik een mooie hortensia voor op mijn balkon. Ik heb hem meteen in een grotere pot gezet, maar dat had ik beter niet moeten doen, want ik had er even niet bij nagedacht dat je moet wachten tot het najaar als de bloemen helemaal uitgebloeid zijn. Nu lijkt de plant dood te gaan. Lees meer

Ky
Kyletwee - May 20, 2024 om 10:06
Geldzaken & recht

Mag de KB onjuiste informatie over mij publiceren online?

Wat kun je doen als een site van de overheid onjuiste informatie over je publiciert? Ze doen niks met mijn klacht. Het gaat om de Koninklijke bibliotheek die weigert mijn geboortejaar aan te passen. Het interesseert ze geen biet dat ze mij decennia ouder maken dan ik ben met alle gevolgen van dien.. Lees meer