Ja
door JafarT 12 feb. 2020 om 19:33
Geldzaken & recht

Rechten huurder sociale huurwoning?

Mijn client is alleenstaand, woont zelfstandig, heeft een curator, hulp in de huishouding en woonbegeleiding. Er is recent een bijna brand ontstaan. Client was een ei aan het bakken en in slaap gevallen. Nu zijn er maatregelen getroffen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen o.a. van het gas af etc. 
Verhuurder wil echter steeds verder gaan en meer toezicht door huisbezoeken etc. Is eigenlijk van mening, dat client niet zelfstandig kan blijven wonen. Men nadere voorwaarden stellen aan huurder. Mag dit zonder toestemming van huurder/curator? En kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de huurder zonder tussenkomst van de kantonrechter?

716 11 Rapporteer
door tenormin - 12 feb. 2020 om 19:48
15140 Antwoorden / 92 Vragen
3

Dan maar een eenpittertje, elektrisch plaatje wat maar een kwartiertje aan kan. Als hij tenminste nog redelijk van geest is. Maar kan me de gedachtengang van de verhuurder wel voorstellen: meneer woont daar niet alleen en zijn anderen ook de klos mocht het weer gebeuren. Denk niet dat daar een curator aan te pas hoeft te komen als de man een gevaar is om alleen te wonen.

door Jo - 12 feb. 2020 om 19:58
4 Antwoorden / Vragen
1

hallo
de verhuurder is verhuurder en verder niets.
de verhuurder wil zich gaan bemoeien met prive zaken wat nu dus al helemaal niet meer kan.
en of iemand nog zelfstandig kan wonen daar heeft verhuurder al helemaal niets mee te maken, daar zijn andere instanties voor.
veel succes

door getty 12 feb. 2020 om 20:10
3196 Antwoorden / 10 Vragen

Verhuurder heeft de plicht om de naaste huurders woongenot te bieden. Dat komt mogelijk door persoon in gevaar.

door tenormin 12 feb. 2020 om 20:17
15140 Antwoorden / 92 Vragen

+10 @Getty

door tenormin 12 feb. 2020 om 21:44
15140 Antwoorden / 92 Vragen

@jo, maar als jij daar zou wonen had je er geen moeite mee dat er iemand woont die ongelukken zou kunnen veroorzaken? Denk dat je er anders over denkt als er iets ergs gebeurd. Heb hier (in flat) jaren geleden ook brand gehad door iemand die "wat in de war was". En dat was echt geen pretje, heel mild uitgedrukt. Vooral als veel dierbare dingen etc. zijn verbrand. Ff verder denken dan je neus lang is. Die man doet het niet expres maar moet wel beschermd worden.

sw
door swat1500 - 12 feb. 2020 om 20:06
2680 Antwoorden / 0 Vragen
1

Zomaar kan dit natuurlijk niet maar wel met wederzijds goed vinden. Verhuurder zou wellicht ook op het idee kunnen komen de huur op te zeggen. Het kost wat tijd maar onmogelijk is het niet zeker als de huurder een gevaar dreigt te worden voor de overige huurders.

door getty - 12 feb. 2020 om 20:09
3196 Antwoorden / 10 Vragen
1

Blijkbaar is persoon een gevaar voor zichzelf en anderen. Logisch dat een verhuurder geen brand etc wil. Ik snap dat ze hier wat mee willen. Wat wel en niet mag, kan het juridisch loket u beter vertellen.

door aurora1 - 12 feb. 2020 om 20:20
14447 Antwoorden / 6 Vragen
4

Maar wat is uw rol als u spreekt over cliënt?
Is dit niet eerder aan de curator?
Die kan eventueel contact opnemen met het juridisch loket, informatie inwinnen bij de Woonbond, huisarts etc.
Ongerustheid van de verhuurder kan ik goed begrijpen en bemoeien vind ik hier een misplaatst woord.

door tijger1 - 12 feb. 2020 om 20:44
39810 Antwoorden / 21 Vragen
1

Mijn client. En wat is uw bevoegdheid dan?

me
door mein33 - 12 feb. 2020 om 21:11
4611 Antwoorden / 25 Vragen
0

Thuiszorg ? Voor de persoonlijke algehele dagelijkse verzorging van de cliënt !

door tenormin 12 feb. 2020 om 23:13
15140 Antwoorden / 92 Vragen

Misschien een drone in huis? Mij lijkt het hartstikke gevaarlijk als je niet alleen in een gebouw woont. Thuiszorg, woonbegeleiding en hulp in de huishouding? Dat is echt niet "zelfstandig wonen", toch? Kortom: een gevaarlijke situatie.

door panter22 - 13 feb. 2020 om 08:42
3528 Antwoorden / Vragen
0

Deze situatie is niet alleen ontstaan door het bakken van een ei. 
Want als de verhuurder van mening is dat je client niet meer zelfstandig kan blijven wonen, dan is er veel meer aan de hand.
Heb je al eens met de verhuurder gesprokenover een mogelijke oplossing? 
Want als dit zo doorgaat is het mogelijk dat je client uit huis gezet gaat worden, met alle ellende en kosten die dat met zich meebrengt.
Client woont in een sociale huurwoning, maar is hij degene die zelf de woning huurt? Of gaat het via een instelling die woningen weer onderverhuurt aan clienten.
Als je de woonbegeleider bent, dan werk je vast bij een organisatie en is het verstandig om de situatie met je leidinggevende te bespreken.

door heremietkreeft - 13 feb. 2020 om 10:41
11149 Antwoorden / 169 Vragen
0

Een huurder heeft net als de verhuurder rechten en plichten en m.b.t. woningen in de sociale sector gelden daarvoor zelfs nog meer gedetailleerde regels als gesteld in o.a. woningwet en overlegwet.
Hoe dan ook heeft een verhuurder hoe dan ook recht als er vermoeden bestaat van kunnen ontstaan van onveilige situaties zoals u nu meldt voorzorgsmaatregelen nemen. Daarbij heeft men ook nog eens een zorgplicht ten aanzien van huurders in aangrenzende woningen.  

Als iets minder sterk ook al gezegd: de verhuurder heeft zelfs de mogelijkheid om zodanige maatregelen te treffen dat een bewoner een woning dient te verlaten zoals bijv. ook al aan de orde kan zijn bijv. het aantreffen van hennepplanten in een woning.

Ik kan mij niet voorstellen dat de verhuurder de maattregelen wil nemen zonder overleg met o.a. de woonbegeleiding en/of sociaalmaatschappelijke zorgverlening in de betrokken gemeente. . De curator heeft hier helemaal niets mee te maken.

Ook mijnerzijds de critische vraag nu u stelt dat het om een cliënt van u gaat? Als dat betrekking heeft op professionele hulpverlening zou u dat toch allemaal moeten weten en zou u m.i. juist ondersteuning kunnen bieden inzake de de nader te nemen maatregelen die m.i. oneer geen enkele voorwaarde in het nadeel van uw cliënt zijn uit o.a. oogpunt van zorg en veiligheid, niet alleen voor uw cliënt maar ook voor anderen. Let daarbij ook op de verantwoordelijkheden die u dan zelf heeft als professionele hulpverlener.

door sira - 14 feb. 2020 om 12:18
249 Antwoorden / 20 Vragen
0

Ik kan de gedachtengang van de verhuurder wel begrijpen.
Ik ben ooit mijn hele hebben en houden, buiten mijn schuld, door een brand kwijtgeraakt vanwege een soortgelijk geval. En dat is een zéér traumatische ervaring, dat kan ik je wel vertellen. Zelfs vandaag de dag, bij een beetje brandlucht gaan je haren al overeind staan en moet je weten wat de oorzaak van die lucht is. Mensen die zo'n ervaring hebben meegemaakt, weten waar ik het over heb, zoals Tenormin die hetzelfde is overkomen.

Iv
door Ivo W - 14 feb. 2020 om 19:45
116 Antwoorden / Vragen
0

Kennelijk heeft de verhuurder weet van de 'bijna brand'. Hoe kan dat, wanneer er slechts bijna brand was? Als er uiteindelijk niets aan de hand was, dan zijn verhuurder en hulpdiensten toch nergens van op de hoogte? 

Of was er toch eigenlijk al sprake van een beginnend brandje, met reeds schade aan het eigendom van de verhuurder? En/of waarvoor hulpdiensten zijn uitgerukt?

De verhuurder mag allereerst natuurlijk opkomen voor het eigen belang: goed beheer van de woning en zorgen dat deze in goed verhuurbare staat blijft. Voorts heeft de verhuurder plichten ten aanzien van de andere bewoners in het complex: deze buren huren in de meeste gevallen immers van dezelfde woningcorporatie. De verhuurder moet het woongenot van deze overige huurders bewaken. Wanneer er sterk verhoogd risico op calamiteiten is, dan wordt het woongenot van deze overige bewoners ernstig verstoord. 

Voorts heeft de huurder de nodige plichten richting de verhuurder. Onder andere moet de huurder zich gedragen als 'goed huisvader'. Een dutje doen, al dan niet als gevolg van geestelijke, lichamelijke of medische omstandigheden, terwijl er een pannetje op het vuur staat, staat haaks op de plicht om je als 'goed huisvader' te gedragen.
Ook heeft de huurder de plicht om de woning schoon en veilig te houden, de eventuele tuin te onderhouden etc. Wanneer deze plichten van de huurder bij herhaling worden overtreden, kan de verhuurder inderdaad (met succes) de rechter vragen om het huurcontract te ontbinden.

Daarnaast kan de verhuurder het ook simpelweg een sociale plicht vinden om aan te dringen op verhuizing, wanneer de bewoner alleen woont en (kennelijk) veel zorg en/of toezicht nodig heeft. Verhuizing naar een geschikte zorginstelling zal dan in de meeste gevallen ook voor de bewoner zelf de beste oplossing zijn.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

He
Hellooo - 22 feb. 2020 om 12:48
Winkels & webshops

Ziekmelding

Is het normaal dat je bij je eerste werkdag niet gelijk informatie krijgt over veel dingen? 

ik ben nu 2 weken bij dirk en er werd mij niets verteld over hoe en voor welk tijdstip je je moet ziek melden en dan je eigen vervanging zoeken. 

Lees meer

Tr
Treuren - 23 feb. 2020 om 18:59
Winkels & webshops

Folder AH omo,niet te leveren

In de folder aanbieding,Omo.
Twee winkels geweest,internet niet leverbaar.
Klacht,gestuurd.
Niet leverbaar. Lees meer

W
W ruiter - 23 feb. 2020 om 20:47
Garantie & verzekeringen

Elektrische Step ( rocket e scooter) binnen 1 dag gebruik kapot .

Vorige week zaterdag 15 februari heeft mijn zoon een elektrische step gekocht van 100 euro (Rocket e scooter) . Vorige week maandag 17 februari is hij voor het eerst mee naar buiten geweest en opgevende moment geeft step een heel raar geluid.Het was net of dat achterwiel door slipte .
Dinsdag 18 februari klanten service gebeld we moesten weer terug na de winkel .

gisteren (zaterd ... Lees meer