Klaver4
door Klaver4 Nov 9, 2016 om 15:22
Geldzaken & recht

Samenwonen met WSNP-er (on)mogelijkheden.

Beste Lezer(s),


 


Vriendin, eigen huurwoning, laag inkomen uit werk, kind met recht op alle toeslagen (zorg, huur, participatie, kwijtschelding gemeentelijke lasten).


 


Man, WSNP-er afgekeurd en WIA-inkomen, eigen huurwoning (100% zonder kans op herstel) en reeds 1,5 jaar in WSNP (geen toeslagen want heeft Jan Modaal inkomen)


 


Man heeft conform WSNP een VTLB bedrag met kleine correctie op woonlasten. Derhalve zonder correctie dus minder dan bijstandsnorm.


 


Samenwonen in woning vriendin komt nogal eens ter sprake. Google heeft geen antwoord en man de bewindvoering WSNP te laten bellen hoe of kan de bekende slapende hond wakker maken.


 


Mijn idee is echterals ik de VTLB-berekening bekijk en herbereken (ben geen bewindvoerder dus kan alles over het hoofd zien) dat het best wel mogelijk is met natuurlijk consequenties. Vraagstelling is ook of die gedachtegang klopt.


 


- Samenwonen is vervallen van 1 huurwoning.


Gedachtegang is: Samen betaal je de huur (je voert gezamenlijk een huishouden) dus deels wordt er gekort op het VTLB, maar de huurtoeslag vervalt wegens het hogere gezamenlijke inkomen en die correctie wordt wel meegenomen op het VTLB.


 


- Samenwonen is delen kosten nuts en tv/internet.


Gedachtegang is: Deze woonlasten worden netjes gedeeld 50/50 en de VTLB correctie is ook hier lager.


 


- Samenwonen is verhoging inkomsten


Gedachtegang is: Het gezamenlijke inkomen is te hoog voor toeslagen en gemeentelijke belastingen, correctie naar boven blijft in stand voor de WSNP-er.


 


Resumerend. Samenwonen gaat perfect. Het VTLB wordt welliswaar lager maar per saldo zal de vriendin er gezien haar huidige inkomen totaal niets op achteruit gaan. De WSNP-er krijgt ninder omdat ie woonlasten kan delen. Per saldo gaat de WSNP-er er onder de streep er financieel niet op achteruit.


 


Klopt deze redernatie ?

12399 10 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 9, 2016 om 15:29
16906 Antwoorden / 202 Vragen
1

Hier is maar één antwoord op mogelijk en wel: voorleggen aan de bewindvoerder! De bewindvoerder niet raadplegen zal alleen maar ellende opleveren.
Houd er rekening mee dat bij het samen gaan wonen de bijdrage aan de wnsp groter kan worden aangezien de (woon)kosten van 'de man' lager worden en er dus aan schuld meer kan worden afgelost.

Apetjoek
door Apetjoek - Nov 9, 2016 om 15:45
234 Antwoorden / 16 Vragen
0

als je om te beginnen eens jullie inkomsten vermeld dan is het mogelijk om er een juist antwoord aan te plakken!

Klaver4
door Klaver4 - Nov 9, 2016 om 15:54
10 Antwoorden / 2 Vragen
0

Beste Gerritaltena,

Een hogere bijdrage aan de WSNP (lees: afdracht tgv schuldeisers) lijkt me logisch omdat de WSNP-er lagere woonlasten heeft, zoals ik al resumerend aangaf en u ook bevestigd.

 

De gedachtegang om dit direct al aan de bewindvoerder voor te leggen is dat de situatie huidig (ieder eigen huurhuis, woonlasten) en slechts in de weekenden elkaar afwisseldend opzoeken ivm werk vriendin wel te doen is gedurende de nog 17 maanden. 

Het is echter fijner voor zowel bewindvoerder (die is er voor de schuldeisers) om zoveel mogelijk te kunnen storten op de boedelrekening.

 

De WSNP-er zit echter niet te wachten om na vraagstelling aan de bewindvoerder en dan toch voor de keuze op zichzelf te blijven wonen als het negatief uit zou pakken niet de pijlen op hem gericht te krijgen en nog meer te moeten verantwoorden.

 

En natuurlijk is de ellende niet te overzien als je gaat samenwonen. Ten eerste moet je zelfs toestemming hebben van de bewindvoerder (die op zijn/haar beurt weer van de R/C) om te mogen samenwonen. De WSNP-er probeert alleen te voorkomen dat na goedkeuring de vriendin niet opeens opgezadeld wordt met nieuwe lasten of verassingen.

De WSNP-er (ik noem me eigen maar even zo voor duidelijkheid op het forum) snapt dat de woonlasten gedeeld worden en het VTLB bedrag netto aanzienlijk lager zal worden. Huur van 820/maand zonder huurtoeslag voor de WSNP-er en 614/maand (excl huurtoeslag) voor vriendin zal de huurtoeslag doen verdwijnen door Jan Modaal van de WSNP-er boven de streep. Zeg dat het dan 307 per persoon wordt zonder huurtoeslag. VTLB zal dan voor huur 513 Euro zakken (behoudens mogelijke correctie omdat vriendin huurtoeslag kwijt is)

 

 

 

Klaver4
door Klaver4 - Nov 9, 2016 om 16:06
10 Antwoorden / 2 Vragen
0

Beste Kowalski,

Ga van vriendin uit het sociaal minimum, echter op minder uren. Hou het op 12.000 Euro/Bruto per jaar incl vakantietoeslag.

De WSNP-er heeft 35.000 Euro/Bruto per jaar incl vakantietoeslag. (bedrag voordat de VTLB erop los gelaten wordt)

 

Gaat erom dat de vriendin er per maand niets op achteruit gaat. Neem aan dat de WSNP-er gewoon voor 50% opdraait voor de woonlasten etc en dat het netto VTLB bedrag lager uitvalt. Dat is de zorg ook niet.

 

Voor de berekening meen ik ook te moeten aangeven dat het een 3 persoonshuidhouden wordt (één minderjarig kind). Standaard inkomsten vriendin (zijn imo geen inkomsten) de alimentatie kind.

tijger1
door tijger1 - Nov 9, 2016 om 16:46
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

U kunt natuurlijk zelf de beslagvrije voet berekenen van het nieuwe gezin.

klik hier

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=14

Houd er rekening mee, dat de zorgtoeslag komt te vervallen, net als de huurtoeslag. Ook het KGB wordt lager, want u wordt toeslagpartners van elkaar door het kind.

Of klik hier.

https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet

U zult zelf eerst de nodige berekeningen moeten maken. Dus bijvoorbeeld hoeveel KGB er nog ontvangen gaat worden.

Klaver4
door Klaver4 - Nov 9, 2016 om 17:57
10 Antwoorden / 2 Vragen
0

Beste Tijger1,

 

Beslag vrije voet en VTLB zijn iets anders. Deurwaarder en WSNP

 

Heb inmiddels http://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag.html ingevuld en de vriendin wordt opeens als schuldernaar aangemerkt.

 

Dat huurtoeslag, KGB, zorgtoeslag lager worden (lees: door mijn inkomen boven streep zelfs niet mogelijk is) staat deels los van vriendin. Zijn kosten die ik op mijn dak krijg, want de WSNP-er heeft boven de streep voldoende om alles te betalen zonder toeslagen.

 

Natuurlijk zullen deze vervallen. De WSNP correctie pakt deze wel weer op in de VTLB berekening (vestzak-broekzak).

Wat vreemd is en blijft is dat de vriendin opeens als schuldernaar wordt aangemerkt. Haar inkomen daalt dan opeens enorm.

 

Haalt de WSNP-er nu het huurcomponent uit zijn berekening dan blijft merkwaardig genoeg het vrij besteedbaar bedrag hetzelfde zoals voor het samenwonen. (Anders gezien: er hoeft er maar 1 van te eten en kleding van te kopen).


De rechtswinkel kan geen antwoord geven en eerlijk gezegd: Het komt op zich ten gunstte van de schuldeisers, komt huurwoning vrij en de informatieverstrekking in dit geval lijkt me nu niet dat ik de eerste ben sinds het bestaan van de WSNP. Op internet zie je alleen WSNP uitzitten en dan pas samenwonen.

 

Vandaar de vraag om helderheid.

 

tijger1
door tijger1 - Nov 9, 2016 om 18:01
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

De alimentatie die uw vriendin ontvangt voor haar kind, is weliswaar belastingvrij, maar die inkomsten verhogen wel haar inkomen voor de berekening van het vrij te laten bedrag in dat nieuwe gezin. 

Dat het gezin uit drie personen gaat bestaan is voor de berekening verder niet relevant, daar is het KGB voor en de KB.

Het delen van de kosten voor TV/internet en nuts doet er ook niet toe, heeft geen invloed op het VTB. 

Ik zie uw probleem niet om een en ander te bespreken met uw bewindvoerder. Mocht het voor u financieel ongunstiger uitpakken, kan niemand u verplichten te gaan samenwonen.

tijger1
door tijger1 - Nov 9, 2016 om 18:28
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Lijkt me nogal logisch dat vriendin als "schuldenaar" wordt aangemerkt. U gaat samenwonen sls gezin.  En zij gaat bijdragen aan uw schulden.

U schrijft VTB en beslagvrije voet zijn iets anders, deurwaarder en WSNP. 

Dat kan best, maar men moet zijn schulden aflossen met alles wat boven het vrij te laten bedrag oftewel de beslagvrije voet uitkomt in een gezin. 

Maar neem het op met uw bewindvoerder, dan weet u het.

Klaver4
door Klaver4 - Nov 9, 2016 om 18:46
10 Antwoorden / 2 Vragen
0

Beste Tijger1,

 

Citaat blog.geld.nl

 

Partner buiten schot

 

Het is dus altijd in belang van de schuldenaar om deze informatie wel aan de bewindvoerder te verstrekken. “Maar moet mijn partner dan ook gaan meebetalen aan de schulden?” Het antwoord luidt: nee. Mits er geen sprake is van een huwelijk (trouwen tijdens een schuldregeling is op z'n zachtst gezegd niet aan te raden, want in dat geval draait de partner vaak wel op voor de schulden), blijft de partner waarmee wordt samengewoond buiten schot. De schulden zijn immers gedurende de schuldregeling als het ware ‘ bevroren', dus voor deze vorderingen kunnen de schuldeisers geen beslag (meer) leggen op bijvoorbeeld de nieuwe inboedel.

Dit kom ik dus meerdere malen tegen inclusief het niet als geregistreerd partnerschap te gaan wonen. Berekeningen van de Refoco (WSNP) laten echter 2 beelden zien. Zodra de WSNP-er van GBA-adres wijzigt naar vriendin zou er op zich niets moeten veranderen voor de vriendin op wat wegvallende toeslagen na.

 

Probeer maar eens de VTLB berekening in te vullen. Partner wordt keihard als schuldernaar aangemerkt.

 

 

ha
door hann1bal - Feb 19, 2017 om 11:31
4 Antwoorden / 1 Vragen
0

Hallo,

Ik kan je hier alleen verwijzen naar de website www.bureauwsnp.nl 
Hier staat een heleboel geschreven en kan je informatie uithalen.

Een bewindvoerder hanteerd het Recofa VTLB rapport. Deze wordt half-jaarlijks vernieuwd. Kijk hier ook even naar.
Hier vind je alle regeltjes waar je recht op hebt voor gehuwden, alleenstaanden, samenwonen, etc.
Ook kan je half-jaarlijks een VTLB calculator downloaden waar je het e.e.a. kunt berekenen of jou VTLB bedrag wel klopt.

Je mag de bewindvoerder best aanspreken op iets. Veel mensen zijn bang, omdat ze er 3 jaar mee zitten.
Maar het is te gek voor woorden als je alles moet doen wat hij wilt en jij zal geen inbreng hebben. Oftewel, hij mag fouten maken en jij mag de bewindvoerder er niet op aanspreken.
Dit is in dit geval niet aan de orde.

Ik weet dat je ook nog een documentatie hebt, waar de bewindvoerder zich aan moet houden.

Mocht nou blijken dat na meervoudig verkeerd optreden de bewindvoerder niet aan zijn woord houdt, dan kan je altijd verzoeken om een andere bewindvoerder door middel van de klachtenprocedure op te starten. Ook dit kan je vinden n.a.v. de website die ik je gegeven hebt.

Sorry niet inhoudelijk je vraag beantwoord, maar ik hoop dat je zo wat verder komt.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

diandra
diandra - Jul 13, 2024 om 09:38
Huishouden & energie

Migraine door omvormer

Hallo, sinds 2,5 jr wonen wij in een nieuwbouw woning (huur), vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen tot zover de 1e paar mand niets aan de hand.
Toen begon de migraine, nooit last van gehad, maar naar verloop van tijd kwamen de aanvallen steeds vaker een heftiger, verleden week zelfs 4 aanvallen in 1 week waarvan 1 heel zware en daardoor zware medicijnen gekregen.
Eerder een beetje ... Lees meer

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer