Ro
door Robbie Bakker Mar 18, 2023 om 12:48
Auto & vervoer

Amslod verschuilt zich achter garantievoorwaarden!

Beste Lezers,

Op 07-06-22 werd bij mij de Amslod Eton E-MD600 geleverd. Een fiets van 3899,- euro met een premium garantiecertificaat van maar liefst 3 jaar.
Omdat er na een aantal maanden steeds meer speling op het balhoofd kwam, heb ik een garantiereparatie aangevraagd.
Op 14-03-22 kwam er een monteur die vertelde dat hij dit al vaker had meegemaakt en het een constructiefout betrof. Hij had inmiddels al meerdere fietsen met dit euvel gerepareerd.
Tot mijn verbazing kreeg ik enkele dagen later hiervoor een factuur. Volgens Amslod betrof het slijtage.
SLIJTAGE bij een fiets met 250 km!! op de teller. En dan nog wel het stuurgedeelte!
Na heen en weer discussie,s blijven zij bij hun standpunt. Echter ben ik niet van plan deze factuur te betalen.

Mijn vraag is: zijn er meer mensen die dit probleem met hun Amslod fiets hebben gehad en hoe is dit verholpen?

1228 7 Rapporteer
sira
door sira - Mar 18, 2023 om 13:02
1823 Antwoorden / 24 Vragen
4

Lees dit artikel: https://forum.wereldfietser.nl/viewtopic.php?t=34447

Misschien is de boel van meet af aan niet goed afgesteld geweest en bent u toch blijven fietsen en ja, dan volgt slijtage.
Ik heb wel een tip voor u, ga de volgende keer voor een fiets in deze prijsklasse naar een plaatselijke fietsenwinkel/maker. Die zijn meestal meer service gericht.

mahadma
door mahadma - Mar 18, 2023 om 13:04
11027 Antwoorden / 51 Vragen
1
tenormin
door tenormin - Mar 18, 2023 om 13:49
16650 Antwoorden / 106 Vragen
1

Alweer de online Ebike van Amslod. Wat ben ik toch blij altijd mijn fietsen bij de lokale fietsenmaker te hebben gekocht. In mijn geval een Gazelle. Daar ging wel eens iets mis maar, en daar doe je ook voor, wel prima service. En geen weken hoeven te wachten.

marita5
door marita5 - Mar 18, 2023 om 15:39
11217 Antwoorden / 15 Vragen
2

Hallo Robbie Bakker , 

WELKE KOSTEN VALLEN BINNEN UW AMSLOD GARANTIE

Het is belangrijk, indien u aanspraak op garantie wilt maken contact met ons opneemt. Dit kan bij voorkeur via het formulier garantie aanvragen

3 jaar aan huis garantie

Voor alle Amslod-fietsen (aangeschaft na 1 november 2018), geldt een garantietermijn van zes jaar op het frame van de e-bike. Voor de Launch Edition e-bikes geldt op alle overige onderdelen (inclusief accu’s, kleurenbeeldschermen en elektromotoren) een garantietermijn van drie jaar. Uitgezonderd van garantie zijn slijtageonderdelen (zoals de banden en de ketting). Voor verdere garantievoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Deze bepalingen gelden uitsluitend voor de eerste eigenaar. Amslod beoordeelt uiteindelijk of de reparatie onder garantie gedaan kan worden. Alvorens u een reparatie onder garantie elders wilt laten uitvoeren, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice.


De voorwaarden : , 

Artikel 9. Conformiteit, keuren en garantie

 

9.1 Amslod staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

9.2 De klant is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of het geleverde product aan de overeenkomst beantwoordt en, desgevraagd, een verklaring te ondertekenen omtrent de staat waarin het product is ontvangen.

 

9.3 Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal en/of productiefout terug te voeren zijn, worden door Amslod kosteloos hersteld, indien de gebreken tijdig na constatering ervan bij Amslod worden gemeld.

 

9.4 De looptijd van de garantie op accessoires verschilt per product. De looptijd van de garantie staat in de productomschrijving van het accessoire op de website.

 

9.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor geleverde nieuwe fietsen de volgende garanties: 6 jaar op het frame, 2 jaar op de voorvork (met vering), 2 jaar op het aandrijfsysteem, 2 jaar op het accupakket (mits voldaan aan de bewaar-, gebruik- en laadinstructies), 2 jaar op de bedieningsunit en 2 jaar op alle overige onderdelen uitgezonderd die aan slijtage onderhevig zijn.

 

9.6 Op de modellen 2019 met 43 volt accu die zijn aangeschaft na 1 november 2018 geldt naast de garantietermijn van 6 jaar op het frame een garantietermijn van 3 jaar op de rest van de fiets, met uitzondering van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

 

9.7 Onder onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen o.a.: banden, zadel, ketting, kettingbladen, tandwielen, kabels, pedalen en remblokken.

 

9.8 Voor de 43 volt accu met 600 wattuur capaciteit geldt de volgende garantie: a. 0-6 maanden en tot 50 laadcycli (aantal keren opladen van de accu met 100% capaciteit) bij conditie minder dan 90%: vervangen nieuwe accu; b. 6 tot 18 maanden en tot 250 laadcycli bij conditie minder dan 80%: gratis reparatie naar 80% capaciteit; c. 18 tot 36 maanden en tot 500 laadcycli en bij conditie minder dan 60%: gratis reparatie naar 60% capaciteit. Het computersysteem in de fiets telt automatisch het aantal laadcycli.

 

9.9 De beslissing of een bepaald onderdeel van de fiets onder de garantie valt, ligt bij Amslod.

 

9.10 Indien de garantieclaim m.b.t een fiets door Amslod wordt aanvaard, dan zal een onderdeel aan huis of door een servicepartner van Amslod vervangen of gerepareerd worden. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn worden aan de klant in rekening gebracht.

 

9.11 De garanties zoals omschreven in artikel 9.5, 9.6 en 9.8 vangen aan op het moment van levering van de fiets.

 

9.12 De garanties zoals omschreven in artikel 9.5, 9.6 en 9.8 zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en vervallen bij eigendomsoverdracht van de fiets.

 

9.13 De garantieclaim wordt door Amslod niet geaccepteerd indien gebreken aan het product zijn veroorzaakt door: a. normale slijtage; b. het door de klant niet (voldoende) zorgdragen voor juist en regelmatig onderhoud conform de geldende voorschriften, een exemplaar daarvan is aan de klant bij aflevering overhandigd; c. scherpe voorwerpen, huisdieren, ongevallen of slippen; d. van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, wegomstandigheden, strooizout en steenslag; e. gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het product gebouwd of vervaardigd is, met de gebruiksinstructies of met de gebruikshandleiding en de technische specificaties; f. reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die door Amslod daartoe niet schriftelijk zijn aangewezen.

 

9.14 Onder de garantie valt niet het vergoeden van kosten voor vervangend vervoer, van reiskosten of van de kosten voor het verplaatsen van de fiets naar de werkplaats waar de reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en voor het versturen van onderdelen. Amslod kan hiervoor kosten in rekening brengen.

 

9.15 Indien de klant gebreken aan het product zonder de voorafgaande toestemming van Amslod door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door Amslod vergoed.

 

9.16 Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.

 

9.17 Een beroep op de garantie dient schriftelijk, per mail of via het garantie aanvraagformulier op de website, zie https://amslod.nl/garantie-aanvraag/, te geschieden tegen overlegging van het aankoopbewijs, indien mogelijk van foto’s van het gebrek en van de overige gevraagde gegevens.

 

9.18 Indien een beroep op service voor onderhoud/reparatie wordt gedaan welke niet valt onder de garantievoorwaarden zoals hierboven omschreven, dan zullen de kosten hiervan aan de klant in rekening worden gebracht. De klant wordt geadviseerd goede notie te nemen van de gebruikshandleiding om onnodige kosten te voorkomen. Elke opdracht aan een derde, anders dan door Amslod geaccordeerde garantie werkzaamheden, valt uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Amslod.

 

9.19 De klant heeft de plicht schade aan het product te beperken en heeft, indien nodig, de bewijsplicht.

 

9.20 Een verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Amslod kan doen gelden .

Amslod
door Amslod - Mar 27, 2023 om 14:38
7 Antwoorden / Vragen
0

Beste meneer Bakker,

Bedankt voor uw feedback.

Inmiddels hebben we contact gehad en zijn we tot een passende oplossing gekomen samen.

Ik wens u nog heel veel fijne kilometers toe!

Met vriendelijke groet, 

Jeanine

gerbera
door gerbera - Mar 27, 2023 om 15:07
7307 Antwoorden / 14 Vragen
0

Wat mij opvalt is dat u schrijft dat er steeds meer speling in het balhoofd kwam en u daar een aantal maanden er mee heeft doorgereden. Dan klopt het wel dat er door de speling slijtage ontstaat, dus heeft Amslod wel een beetje gelijk. Volgende keer direct bij een onvolkomendheid melden temeer omdat u nog in de garantie periode zit en het aantal gereden km's in dit geval er geheel los van staat. Maar ik lees dat het is opgelost bent u een bofkont.
Voor alle zekerheid meldt ik maar even dat ik niet bij Amslod werk, geen belangen en/of aandelen van hun bezit maar in dit geval logisch denk.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

wi
willemdestombe - Jun 10, 2023 om 09:33
Huishouden & energie

Absurd hoge kosten voor stroom

Ik heb een garage die gebruikt wordt als berging. Jaarlijks krijg ik de afrekening voor het gebruik van stroom. Dit is ieder jaar rond de 3kwh, erg weinig, maar als ik er kom heb ik wel licht nodig. De totale kosten voor die 3Kwh over het afgelopen jaar bedroegen maar liefst 360 euro. Vattenfall en liander wijzen naar elkaar en zeggen dat de berekening klopt. Heeft iemand een tip voor mij, anders ... Lees meer

Ka
KaatjeGroningen - Jun 8, 2023 om 07:35
Winkels & webshops
Bouwmarkt Karwei maakt misleidende reclame

Bouwmarkt Karwei maakt misleidende reclame

Karwei heeft een aanbieding van betonnen U-elementen, van €23,99 voor €19,19
Daarbij staat er nog 4 + 1 gratis.
Hoe logisch is het dan dat je denkt dat je 4 x €19,19 rekent, dat is tenslotte de prijs die ze nu kosten.
Maar nee, Karwei hanteert voor deze actie de oorspronkelijke prijs.

Karwei zei 'u leest het zoals u het wíl lezen'

Dit is toch misleidend ... Lees meer

Gi
Gieltjes - Jun 9, 2023 om 09:35
Huishouden & energie

Rechten verbouwing (vertraging) huurhuis icm zwangerschap

Hallo, mijn dochter en schoonzoon woont in een huur flat (sociale huur woning verhuurd door kleurijk wonen) met 3 verdiepingen op de hoogste verdieping, zonder lift. Niet de meest ideale plek om zwanger te worden, maar met de huidige huis situatie en financiële mogelijkheden, is dit wat het is in Nederland. Het zwanger worden ging niet eenvoudig en tijdens het process werd er een grote verbouwing ... Lees meer