lucy1971
door lucy1971 Mar 16, 2011 om 14:16
Garantie & verzekeringen

Verklaring van erfrecht

Zaterdag 6 maart is mijn vader overleden. Mijn ouders hebben een en/of spaarrekening bij ABNAmro lopen. Gisteren er heen geweest en die vroegen om een verklaring van erfrecht. Is dit echt nodig? De rekening was van hun samen. Heb eens nagezocht wat de tarieven zijn voor zo'n verklaring. Te schande voor woorden wat je daarvoor moet betalen. Waar ze om vragen hebben wij allemaal al in huis, brief van CTR en akte van overlijden. Wij zien het niet zitten om zo'n bedrag te moeten betalen voor waarschijnlijk een brief van een notaris met handtekening en een stempel.

Zouden wij zo'n verklaring nodig hebben voor levensverzekering of nemen die genoegen met AVO en brief CTR?

6345 25 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - Mar 16, 2011 om 14:39
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Lubje,
Ik weet niet wat voor tarieven je gezien hebt, maar het is wel het enige legale legitimatiebewijs dat een erfgenaam kan overleggen.

Een uitdraai van het CTR zegt namelijk niets over wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen de nalatenschap aanvaardt hebben. Daarnaast kan moeder, als er geen testament was, de wettelijke regeling ongedaan maken.

Al die zaken spelen wel degelijk een rol als je het antwoord op de vraag wilt weten wie over de rekening mag beschikken.

Voor de wettelijke verdeling is nodig dat je moeder en minstens 1 van de kinderen de nalatenschap aanvaardt heeft (al dan niet zuiver of beneficiair). In dat geval mag moeder als langstlevende beschikken en beheren over het saldo van de rekening. Soms is het echter handig om de wettelijke verdeling ongedaan te maken of dat moeder de nalatenschap verwerpt. In dat geval is dus moeder niet meer alleen bevoegd om het geld van de rekening op te nemen, maar alleen samen met de kinderen.

Ook zal er zekerheid moeten komen of er wel kinderen zijn en wie dat dan wel zijn. Dat blijkt niet met enige zekerheid uit een trouwboekje. Een trouwboekje werd/wordt niet altijd bijgewerkt als er een kind geboren was of al vooroverleden is.

Al met al dus toch wat onzekerheden die je alleen met een verklaring van erfrecht de wereld uit kunt helpen.

De bank wil namelijk 2x het saldo moeten uitkeren of achteraf een claim krijgen dat ze aan de verkeerde persoon het geld hebben meegegeven.

Ook voor de uitkering van een levensverzekering is het gebruikelijk dat een verklaring van erfrecht overlegd moet worden. De verzekeraar moet immers weten aan wie de uitkering gedaan moet worden.

Daarnaast zul je ook nog te maken krijgen met de Inkomstenbelasting en de Erfbelasting. De Belastingdienst wil ook graag een verklaring van erfrecht zien. Vergeet overigens de aangfite voor de erfbelasting niet te doen. als je moet betalen, dan loopt tegenwoordig de invorderingsrenteteller al vanaf de dag volgend op het overlijden van je vader. Dat kan aardig aantikken.

Ook als je niets hoeft te betalen is het wel wijs om aangifte te doen. Je hebt dan namelijk je vordering die je als kind op je moeder hebt gekregen op papier staan. Op het moment dat je moeder komt te overlijden hoef je over dat bedrag geen erfbelasting te betalen. Kun je niet aantonen hoe hoog je vordering was, dan kun je die ook niet "gratis" op dat moment. Kost dus wel enige moeite, maar betaald zich zeker wel terug.

ve
door verwijderd - Mar 16, 2011 om 17:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wat Marcel 75 zegt is gewoon niet waar. Hij sleept er een aantzal zaken bij die niet van belang zijn voor de eis van de banken voor een verklaring van erfrecht.
De vragensteller zou ik willen verwijzen naar een site van een notaris in ruste, die in alle rust met zijn stem laat horen dat in het geval van de langstlevende die geen testament heeft laten maken, de wet van 2003 van toepassing is en dus de wettelijke verdeling. Daarin is bepaald dat de langstlevende de enige erfgenaam is en degene is die beschikkingsbevoegdheid heeft over de gehele nalatenschap. De notaris die ik bedoel is te beluisteren op de volgende website: www.wimgaalman.nl. De titel van de site is "Notaris tips in gewone mensentaal". Gaalman is een gepensioneerd notaris die antwoorden geeft op vragen van consumenten. Er is bij hem een vraag binnen gekomen over de noodzaak van een verklaring van erfrecht. Ga onder luistertips naar de verklaring van erfrecht en luister naar zijn antwoord.
De kinderen krijgen een papieren vordering die door de langstlevende niet uitbetaald hoeft te worden tot het moment van overlijden van de langstlevende.
Volgens rechtsgeleerden mag de bank de verklaring van erfrecht niet vragen als een soort van identiteisbewijs van de langstlevende. Er is een modelbrief opgesteld in opdracht van omroep Max door die rechtsgeleerde, waarin staat de de langstlevende de bank kan sommeren de beschikking te geven over de nalatenschap. Deze modelbrief is op te vragen bij genoemde omroep.
De verklaring van erfrecht, zoals geeist door banken, heeft in principe niets te maken met al of niet aanvaarden, dan wel beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. De vragensteller heeft drie maanden de tijd om te beslissen wat hij/zij gaat doen met de erfenis.
Wat Marcel zegt over de belastingdienst is niet juist. De belastingdienst vraagt geen verklaring van erfrecht als er geen testament is gemaakt. Bij de successiebelasting is mij niet gevraagd om een verklaring van erfrecht. Ik heb louter het formulier ingevuld waarin staat dat ik geen testament heb en dat formulier ondertekend. Zo simpel is het, Marcel75.
En als je wel een testament heb, dan maak je daarvan een fotokopie, stuur het op naar de Belastingdienst en ook dat wordt geaccepteerd.
En wat kost een verklaring van erfrecht? Heel verschillend! Ga shoppen! In Middelburg kost een verklaring van erfrecht 195,00 euro, in Amsterdam 2565, 00 euro en de gebieden rond Den Haag, Rotterdam en Utrecht varirend van 500,00 tot 800,00 euro. Het gaat allemaal om hetzelfde stuk papier, dat door sommige notarsikantoeren kan worden gemaakt in 20 minuten, als je de goede bescheiden bij je hebt.
Marcel 75 zal op dit stuk wel fel gaan reageren. Dat heb ik namelijk al eens eerder meegemaakt. Hij is immers dé expert, notaris.

ve
door verwijderd - Mar 16, 2011 om 17:53
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste maaskanter. Ik ben marcel 75 niet maar vind uw verhaal ook een groot flauwekul verhaal. Wat marcel aangeeft klopt volgens mijn informatie prima.
Wat u bv aangeeft over de tarieven is grote onzin. Een verklaring van erfrecht kan een document zijn waar veel uitzoekwerk voor nodig is geweest en dan kost die verklaring in Middelburg echt ook wel meer dan wat u aangeeft. Er zijn gemiddelde tarieven en bij een simpele erfsituatie zal de verklaring rond de € 500 kosten.
Op de rest van uw verhaal ga ik maar niet nader in, maar ik adviseer de vraagsteller om vooral het verhaal van Marcel serieus te nemen....

ve
door verwijderd - Mar 16, 2011 om 19:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Maaskanter,
Ik adviseer je dan toch om je meer te verdiepen in de juridische achtergronden en de inhoud van een verklaring van erfrecht en de wettelijke verdeling.

Allereerst is de langstlevende niet de enig erfgenaam. Erfgenaam zijn de langstlevende en de kinderen. Op grond van de wettelijke verdeling is de langstlevende inderdaad eigenaar geworden van alle goederen en hebben de kinderen een vordering gekregen (vandaar ook mijn advies om aangifte erfbelasting te doen (dit is overigens de opvolger van de successierechten).

Het wel aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap is zeker wel van belang. Als een erfgenaam verwerpt (en dat kan dus de langstlevende zijn maar ook een kind), dan wordt die geacht nooit erfgenaam geweest te zijn. Verwerpt bijvoorbeeld de langstlevende, dan zijn alleen de kinderen erfgenaam en zal de langstlevende nooit zelfstandig kunnen beschikken over het saldo op de rekening.

Verwerpen de kinderen, dan komen de kleinkinderen daarvoor als erfgenamen in de plaats.

Aanvaarden of verwerpen maakt dus wel degelijk iets uit. Je moet immers weten wie de erfgenamen zijn.

Er is dus inderdaad een wettelijke regeling voor het geval er geen testament is, alle erfgenamen aanvaarden (al dan niet zuiver of beneficiair), de wettelijke verdeling niet ongedaan gemaakt wordt en er niet in een codicil een executeur benoemd is. En wie zegt de bank of welke instelling nou dat dit allemaal niet speelt en dat dus de wettelijke regeling aan de orde is? En wie zegt de buitenwereld wie de erfgenamen zijn? Ik kan wel roepen dat ik erfgenaam van mijn buurman ben. Maar hoe toon ik dat aan?

De tarieven die je overigens roept, zijn op niets anders gebaseerd dan op een vergelijkingssite waarvan, ook bij de beheerder van die site, bekend is dat de tarieven over het algemeen niet kloppen. Van slechts een klein deel van de notarissen die deelnemen aan die site klopt het tarief redelijk, maar is het altijd bij benadering. Gewoon de telefoon pakken of per e-mail een kostenopgave opvragen en je weet waar je aan toe bent.

De termijn van 3 maanden die genoemd wordt om te beslissen wat je doet is ook niet helemaal correct. Je kunt het recht van beraad inroepen (let wel: daarvoor is dus wel aktie nodig). In die periode van 3 maanden kun je in kaart brengen wat de financiële stand van zaken is. Let wel: je mag dan geen gedragingen doen waaruit zou kunnen blijken dat je de nalatenschap zuiver hebt aanvaardt. Ga je dus bijvoorbeeld dus al druk bezig met het opzeggen van huur, verkoop van de woning, abonnementen opzeggen, boedel verdeling etc. dan ben je je recht van beraad kwijt.

Verder staat nergens in de wet dat je 3 maanden de tijd hebt om te kijken wat je doet.

De rechtsgeleerden die door Max betaald zijn en over wiens oordeel Max ook het laatste woord had, zijn niet de heren geleerden die enig aanzicht verworven hebben. "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt". Als je die geleerden namelijk mijn vragen voor zou leggen en "kritiek" op hun stellige stellingname, dan zou je meteen te horen krijgen dat ik volledig gelijk krijg. Ik durf dit overigens te zeggen omdat ik zulks vorig jaar als een bij de gebroeders Schols gedaan heb naar aanleiding van de uitzending van Tros Rader. Heb toen veel geleerd over het knappe montagewerk en wat er vooral niet gezegd mocht worden.

ve
door verwijderd - May 21, 2011 om 20:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Even een vraag en een kanttekening:

Is de vraagsteller Nederlander of Belg?
In België kun je namelijk gratis een verklaring van erfrecht afhalen op het gemeentehuis.
De overheid heeft alle benodigde gegevens en kan een dergelijk papier uitdraaien.

Ook de Nederlandse overheid heeft alle gegevens, maar voor deze situatie worden de bestandsgegevens niet gekoppeld, zodat aan verschillende instanties papieren moeten worden opgevraagd en geferifiëerd. Een notariskantoor kan daarvoor best 2 uurtjes notaristarief in rekening brengen. Vaak wordt dit werk voornamelijk door een assistent notaris en een secretaresse gedaan, zodat sommige kantoren een lagere prijs in rekening kunnen brengen. Daarom zou je verschillende offertes kunnen vragen.

Het is natuurlijk minder werk voor het notariskantoor als je zelf alle informatie al hebt opgevraagd. Toch zal in Nederland de notaris nog zelf moeten controleren of er nog onverwachte gegevens boven water komen.

Ook in Nederland is een verklaring van erfrecht niet altijd nodig. Hadden beide ouders een gezamenlijke rekening, dan kan de langstlevende de bankrekening blijven beheren. Dat moet ze dan zelf bij de bank aanvragen. Soms neemt een bank genoegen met een trouwboekje of huwelijkscontract. Ook dan moet een formulier bij de bank ingediend worden.

Dat vermindert niet het erfrecht van de kinderen. Wel kan moeder de lopende rekeningen blijven voldoen en de uitvaart betalen, als ze toegang blijft houden tot de rekening.

ve
door verwijderd - May 21, 2011 om 21:24
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

casuarisvogel,

Ik weet niet bij welke bank jij bankiert, maar ik ben nog geen Nederlandse bank tegen gekomen, die genoegen neemt met een trouwboekje of huwelijkscontract. Dat zegt nul komma nul over het nog getrouwd zijn etc,

Verveel je je, dat je al doe oude zaken opdiept? En dan nog een hoop dingen neerzet, die kant noch wal raken en soms apert verkeerd is!

Vladja

.

ve
door verwijderd - May 21, 2011 om 21:35
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

.......Verveel je je, dat je al doe oude zaken opdiept?

Oervervelend, ja!

ve
door verwijderd - May 21, 2011 om 21:37
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Casuaris,
Als je het toch zo goed weet allemaal, dan weet je vast ook wel even uit te leggen hoe het ook al weer zat met eigendom en gerechtigdheid tot het saldo dat op een en/of rekening staat. En dan niet zeggen dat dat gezamenlijk is, want je hoort beter te weten.

ve
door verwijderd - Jun 7, 2011 om 17:57
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

marcel75 schreef op zaterdag 21 mei 2011, 21:37: Casuaris,
Als je het toch zo goed weet allemaal, dan weet je vast ook wel even uit te leggen hoe het ook al weer zat met eigendom en gerechtigdheid tot het saldo dat op een en/of rekening staat. En dan niet zeggen dat dat gezamenlijk is, want je hoort beter te weten.


Sorry voor de late reactie. Ik had hier even niet gekeken.

Ik kreeg die informatie in eerste instantie van de begrafenis onderneming, pernsioenfonds ABP en de Sociale verzekeringsbank. Dat werd bevestigd door ING en RABO. Volgens hen zou een en/of rekening, waarvoor de langstlevende een machtiging heeft en zelf al toegang tot de rekening had, na verzoek door de langstlevende voortgezet door de langstlevende. Ze vragen dan om een kopie trouwboekje of samenlevingscontract bij het formulier te voegen en een kopie legitimatie van de aanvrager.

Of dat juridisch helemaal klopt weet ik niet, maar dat is kennelijk de praktijk.
Waarschijnlijk geldt dat alleen wanneer de banksaldi niet boven een bepaalde grens gaan.

Het probleem dat ik zelf met de bankrekeningen van mijn moeder heb, is dat niemand dan zijzelf was gemachtigd. Toch gebruikte 1 van de erfgenamen de banksaldi alsof het zijn eigen rekening was, totdat het werd geblokkeerd. De bank geeft verder geen informatie over de saldi. Maar dat is dus een heel andere situatie dan die van de vraagsteller.
ve
door verwijderd - Jun 7, 2011 om 21:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Casuaris,
Met je opmerking dat het waarschijnlijk gaat om een maximaal tegoed en dat het blijkbaar bij bepaalde instantie een gebruik is, sla je de spijker op zijn kop. Juridisch klopt daar namelijk niets van. Of er nou € 10,-- op een rekening staat of € 10.000.000,-- maakt juridisch niet uit. Een vrouw is immers ook nooit een beetje zwanger.

Een trouwboekje of een samenlevingscontract zegt natuurlijk helemaal niets. Het huwelijk of de samenleving kan wel al lang verbroken zijn of er was een testament opgesteld waarbij alleen de kinderen tot enig erfgenaam zijn benoemd en de langstlevende helemaal niet. Dan zit de bank gigantisch fout, maar ook de langstlevende.

ve
door verwijderd - Jun 8, 2011 om 18:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Daar heb je gelijk in, Marcel. Ik kom steeds vaker tegen dat de wet het één zegt en de praktijk het ander. Destijds kon mijn moeder een formulier invullen, met de vraag of ze als langstlevende de rekening van mijn vader onder eigen naam wilde voortzetten, of als De Erven, of opheffen en het saldo op haar rekening overschrijven. De wetgeving is ondertussen gewijzigd, maar ik denk dat het formeel toen ook niet helemaal klopte, terwijl het in de praktijk wel het makkelijkst was.

Volgens iemand die ik sprak van de Sociale verzekeringsbank, is er veel verschil in, hoe de diverse banken dit in de praktijk afhandelen.

Het Belgische systeem is een stuk simpeler. Getrouwd, gescheiden, huwelijkse voorwaarden, nakomelingen en andere familieleden, kadastraal geregistreerd eigendom, het ligt allemaal vast. Op verzoek van betrokkenen een bevestiging van gegevens uitdraaien, kan door de eigen gemeente worden gedaan. Het is in België gratis en niet tijdrovend.

Er is ook een plan geweest om een testament gratis te maken, maar dat is nooit gerealiseerd. Ze hebben daar nog steeds geen regfering, dus blijven er plannen liggen.
In België bedacht men, dat dit een hoop problemen kon voorkomen.

Gratis betekent natuurlijk, dat de overheid het betaalt. Een notaris hoeft niet gratis te werken en een gemeente ambtenaar ook niet.

ve
door verwijderd - Jun 8, 2011 om 22:09
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

maaskanter schreef op woensdag 16 mrt 2011, 17:43:
De vragensteller zou ik willen verwijzen naar een site van een notaris in ruste, die in alle rust met zijn stem laat horen dat in het geval van de langstlevende die geen testament heeft laten maken, de wet van 2003 van toepassing is en dus de wettelijke verdeling. . De notaris die ik bedoel is te beluisteren op de volgende website: www.wimgaalman.nl. De titel van de site is "Notaris tips in gewone mensentaal".


Is deze notaris inmiddels echt in ruste gegaan, want de site geeft geen match.

ve
door verwijderd - Jun 9, 2011 om 08:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Casuaris,
En het Belgische systeem verklaart ook meteen de problemen die ze daar hebben met de afwikkeling van nalatenschappen. Uit niets blijkt dan namelijk of een erfgenaam de nalatenschap verworpen heeft of zuiver aanvaardt heeft. Daarnaast is het bekend dat bepaalde testamenten niet goed uitgelegd worden aldaar waardoor de uitwerking niet is zoals verwacht.

Die zaken die jij noemt zijn hier ook allemaal geregistreerd. Maar om wille van de rechtszekerheid is in Nederland (maar ook in andere landen) besloten om alleen aan de notaris de bevoegdheid te geven om een verklaring van erfrecht op te stellen. Vergelijk je de notariskosten voor een verklaring van erfrecht met die van een Duitse collega, dan vraagt de gemiddelde Nederlandse notaris ongeveer 25% van zijn Duitse collega.

ve
door verwijderd - Jun 9, 2011 om 19:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Problemen met nalatenschappen en testamenten zijn er in elk land. Ik twijfel ook niet aan de redelijkheid van notaristarieven. Ik betwijfel of ons systeem wel het meest efficiënt is.

Verwerpen of aanvaarden ligt overigens in Nederland vast in het boedelregister. Je beslissing laten vastleggen kost geld, maar een afschrift van het boedelregister wordt gratis verstrekt. Je beslissing kun je niet tot in het oneindige uitstellen en wordt er niets besloten dan vervalt een nalatenschap uiteindelijk aan de staat. Dat gaat ook gewoon op basis van alle gegevens die ook hier zijn geregistreerd. De overheid vraagt dan simpel de gegevens uit de verschillende administraties op. CTR, Burgerlijke stand, boedelregister, overlijdens akten, noem de hele serie maar op. Die zelfde informatie is beschikbaar voor de nabestaanden, maar voor informatie van de bank zou dat niet genoeg kunnen zijn?

In een publikatie las ik dat de notaris helemaal niet zo veel beter wordt van al die testamenten en erfrechtverklaringen, maar er pas aan gaat verdienen als er onroerend goed door van eigenaar gaat wisselen.

ve
door verwijderd - Jun 9, 2011 om 19:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

gallito schreef op woensdag 8 jun 2011, 22:09: De titel van de site is "Notaris tips in gewone mensentaal".

Is deze notaris inmiddels echt in ruste gegaan, want de site geeft geen match.Als je er belang bij hebt, Gallito,
die is verplaatst naar hier: http://www.notaristips.nl/

ve
door verwijderd - Jun 9, 2011 om 19:38
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Allen bedankt voor het reageren. Sommige antwoorden slaan echter nergens op, meer reageren op een ander zoals birdies.
Ik weet inmiddels genoeg en we hebben er geen eentje nodig gehad geluk. Hebben dus geld in de zak kunnen houden.

ve
door verwijderd - Jun 9, 2011 om 22:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Casuaris,
Sinds wanneer wordt de staat erfgenaam als een erfgenaam zich niet uitspreekt? In de wet is dat toch echt heel anders geregeld. Allereerst kunnen overige erfgenamen, maar ook schuldeisers via de kantonrechter de weigeraar dwingen zich uit te spreken. Doet hij dat niet binnen de door de kantonrechter gestelde termijn, dan zal de kantonrechter beslissen dat namens de weigeraar de nalatenschap beneficiair is aanvaardt.

Heeft de weigeraar echter al de schijn opgewekt de nalatenschap zuiver te hebben aanvaardt (en dat kan ook door stilzitten en niets doen), dan heeft hij de nalatenschap zuiver aanvaardt en draait dus op de baten maar ook voor de lasten.

De staat komt pas als erfgenaam om de hoek kijken als er in de 7e graad geen erfgenamen volgens de wet te vinden zijn.

Wat jij gelezen hebt over de notaristarieven is ook, helaas, bakerpraat. De notaris verdient niets meer aan een verklaring van erfrecht als er ook onroerend goed is en hij kan de verklaring van erfrecht gewoon inschrijven bij het kadaster.

Daarnaast is het economisch tegenwoordig niet meer verantwoord en ook niet meer toegestaan om structureel notarisdiensten onder de kostprijs aan te bieden. Ook op een verklaring van erfrecht en testament wordt dus verdient, net als aan oprichtingen van b.v.´s en overdrachten van woningen. Dat is nu eenmaal de marktwerking die `het volk` in de jaren ´90 zou graag wou in het notariaat.

ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 09:47
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel, wat het volk wil, daar kunnen we lang over discussiëren, maar ik weet het niet. Voor een notaris geldt hetzelfde als de huisschilder: Meer werk is meer uren schrijven. De notaris die dat artikel schreef over de magere verdiensten aan een erfrechtverklaring, zal daarop gedoeld hebben.

De staat wordt natuurlijk nooit een echte erfgenaam, maar het banktegoed van een erfenis die nooit wordt afgewikkeld vervalt aan de staat. Zonder de erfgenamen te ontslaan van verplichtingen, overigens.

Lubje, fijn dat het probleem kosteloos is opgelost.


ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 10:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als zich geen ergenamen melden, krijg je een onbeheerde nalatenschap. Die gaat uiteindelijk naar Domeinen en het geld naar de consignatiekas. Domeinen stuurt die boedels echter geregeld naar notarissen om toch een erfgenaam op te sporen.

ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 10:21
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel,
Dat klinkt positiever dan wat de notaris me vertelde. Dan zouden de mij onbekende banksaldi van mijn moeder niet aan de staat vervallen, omdat mijn broer dwarsligt bij de afhandeling van de nalatenschap?

ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 10:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Nee, omdat er al erfgenamen bekend zijn is er geen onbeheerde nalatenschap. Alleen in jouw geval spreken niet alle erfgenamen zich uit. Dan zul je dus langs de kantonrechter moeten om de weigeraar te dwingen of de kantonrechter namens hem een beslissing laten nemen.

ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 10:36
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb de al kantonrechter informatie gevraagd over de procedure en de kosten. Ik wacht nog op antwoord.

Iemand adviseerde me om mijn broer eerst nog eens per aangetekend schrijven te vragen om mee te werken. Probleem is, dat ik dat al veel eerder heb gedaan en dat mijn broer een verklaring ondertekende dat hij de nalatenschap wilde aanvaarden en akkoord ging met een machtiging om mij de nalatenschap te laten beheren en afwikkelen. Daarna ging ik terug naar de notaris, maar die wilde dat mijn broer dit nog eens zelf bij hem op kantoor kwam bevestigen en tekenen. Dat weigerde mijn broer en sindsdien wil hij niets meer ondertekenen.

Feitelijk had hij al een beslissing genomen en is daarop terug gekomen toen het juridisch vastgelegd moest gaan worden.

ve
door verwijderd - Jun 10, 2011 om 10:46
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Dan heeft hij zich dus wel al uitgesproken. Dat scheelt weer. De notaris moet tegenwoordig zeker weten dat het de handtekening je broer is en wil de handtekening van je broer legaliseren. Dat is tegenwoordig zeer gebruikelijk en ook verplicht.

Je kunt nu de kantonrechter zelfs verzoeken te verklaren dat de nalatenschap zuiver is aanvaardt en dat jij wordt aangewezen als regelaar van de nalatenschap.

ve
door verwijderd - Jun 11, 2011 om 08:54
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Kan dat met een simpel verzoek onder overleggen van de bewijsstukken?

ve
door verwijderd - Jun 13, 2011 om 18:40
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je zult daar een dagvaarding moeten laten opstellen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

atlas1302
atlas1302 - Jun 8, 2024 om 12:47
Geldzaken & recht

Bijklussende A.O.W -er

Aow-ers die 50% krijgen van het minimum loon, zullen graag nog wat willen bijklussen, om een buffertje te willen hebben voor tegenslagen of gewoon eens op vakantie. Dat mag, en ook onbeperkt...alleen bij een max. bedrag gaat de A.O.W-er belasting betalen. Velen gaan daarom onder andere naar het buitenland, omdat er gedacht wordt..hier is het lekkerder dan daar. Maar is dat ook zo!

Wat m ... Lees meer

br
brandewijn - Jun 13, 2024 om 00:53
Computers & telefonie

Ik moet iedere keer opnieuw inloggen bij edge zins kort niet bij groome

als ik op facebook wil en andere dan moet ik iedere keer minloggen dat is nooit geweest Lees meer

Mu
Mureuswausss - Jun 13, 2024 om 01:46
Computers & telefonie

Samsung komt zijn verplichtingen niet na betreft reparatie in garantieperiode

Goedenavond Kassa,

Eind september 2022 heb ik een nieuwe Samsung Galaxy S22 aangeschaft volledig nieuw in gesealde verpakking met de volledige gebruikelijke fabrieksgarantie van 2 jaar.

Nu is er tijdens deze periode een mankement opgetreden met de telefoon. 
De touchscreen in de 2 bovenste rijen functioneert/reageert niet meer.

Vanzelfsprekend heb ik een repa ... Lees meer