zw
door zwaardvis Apr 1, 2019 om 13:44
Geldzaken & recht

Aanslaggrens bij ontvangen voorlopige aanslag

Stel de belasting over je inkomen is 4000 euro. Aan loonheffing heb je al 3970 euro betaald.
Het verschil van 30 euro is kleiner dan de aanslaggrens van 46 euro en hoef je daarom niet na te betalen.

Stel je heb een voorlopige aanslag betaald in begin of in de loop van dat jaar van 100 euro.
Je krijgt dan niet 70 euro terug, maar de volledige voorlopige aanslag, ongeacht de hoogte daarvan. 100 euro in dit geval. Je hoefde immers niets te betalen zoals achteraf bij het invullen van de aangifte bleek, want beneden de 46 euro grens.

Maar stel nou dat je die voorlopige aanslag niet 100 euro betalen maar 100 euro ontvangen was. dan moet je wel 130 euro nabetalen i.p.v. de verwachtte 100 euro. Dan wordt plots geen rekening meer gehouden met de aanslaggrens. Is dat niet vreemd?

6832 11 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

edrick3
door edrick3 - Apr 1, 2019 om 13:48
27632 Antwoorden / 85 Vragen
0

Ja. Maar stel nou dat je die voorlopige aanslag niet 100 euro betalen maar 100 euro ontvangen was. Dat is vreemd.

zw
door zwaardvis Apr 1, 2019 om 17:55
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Het kan. De Voorlopige aangifte hoeft niet precies de toekomst te voorspellen. Bovendien zitten er onvermoede afwijkingen in de VA-berekeningen, daar heb ik vorige maand al overgeschreven.

tijger1
door tijger1 - Apr 1, 2019 om 13:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen
1

Nee, als men een voorlopige aanslag heeft gehad met een te ontvangen bedrag, wordt er precies afgerekend.

En als je minder dan € 15,00 terugkrijgt, krijg je dat ook niet.

https://time2organize.nl/aangifte-en-aanslaggrens-verdeel-en-heers/

heremietkreeft
door heremietkreeft - Apr 1, 2019 om 16:50
16888 Antwoorden / 202 Vragen
0

Zie het antwoord van @TIJGER1.

zw
door zwaardvis - Apr 1, 2019 om 17:51
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

@Tijger1. Nou het is in mijn voorbeeld precies andersom dan zoals op jouw site wordt vermeld. In mijn voorbeeld is er een voordeel als de VA te betalen was. In het bekende voorbeeld op die site is er een voordeel bij een VA waarbij geld werd gekregen. In dat geval wordt er dan juist niet precies afgerekend.


tijger1
door tijger1 - Apr 1, 2019 om 18:36
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@zwaardvis

Ja, het voorbeeld in die link is niet echt van toepassing, maar dat is aan de andere kant ook logisch. Op het inkomen van een ZZP-er wordt geen loonheffing ingehouden en hij of zij zal (bijna) altijd moeten betalen.

Het gaat er puur om om een klein verschil in de loonheffing niet te vorderen. Precies zoals ze een nig kleiner deel van de loonheffing niet uitbetalen.

Dus degene die zelf om een VA vraagt om vast te betalen, zou zich op die manier eigenlijk te kort doen.

Logisch gesproken krijg je alleen maar geld terug als je naast je inkomen aftrekposten hebt. We laten de AOW-ers met een klein pensioen voor het gemak maar even buiten beschouwing. 

Maar nou vraag je een VA met te ontvangen en blijkbaar geheel ten onrechte, en in de regels staat, dat bij een VA waarbij een belastingplichtige geld ontvangt, er geen grens is qua betalen of ontvangen.

Maar daar is ook weer één uitzondering op voor mensen zonder inkomen, wel een partner, in het jaar dat men alleen AOW gaat krijgen. Die as AOW-er kan wel bij voorbaat maandelijks de loonheffing laten uitbetalen met een VA tot de datum AOW. Als je dan aangifte doet, blijkt dat er eigenlijk een aardig bedrag zou moeten worden nabetaald. Maar in dat geval wordt er een nihil asnslag opgelegd.

Zou deze dan AOW-er geen VA aangevraagd hebben en later aangifte doet, krijgt hij of zij een stuk minder terug. 


fi
door fisbel - Apr 1, 2019 om 19:47
851 Antwoorden / 3 Vragen
0

Uw cijfers kan ik  niet helemaal volgen. Als er een verplichte aanslag was en er moet bijvoorbeeld € 30 bijbetaald worden, dan moet dit bedrag ook echt betaald worden. Maar als er een voorlopige aanslag (teruggaaf) is van bijvoorbeeld € 500 en er moet achteraf € 30 worden worden betaald, dan wordt de aanslag op nihil gezet. Het verschil zit hem dus in het wel of niet verplichte karakter van de voorlopige aanslag. Of dat vreemd is? Het is zo bij wet bepaald.

zw
door zwaardvis - Apr 1, 2019 om 21:54
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

@Fisbel. Juist dat is de bekende situatie waar we rekening mee houden bij het verdelen: Bij een betaalde voorlopige aanslag geldt de aanslaggrens niet.

Maar mijn voorbeeld gaat over een compleet andere situatie. En u mag deze simuleren in het proef aangifte(opleidings) programma van de BD.

Niet Netto belasting - voorheffing + of - voorlopige aanslag is de basis voor de beoordeling maar of
Netto belasting - voorheffing tussen 0 en 46 ligt. En dan wordt de volledige betaalde voorlopige aangifte teruggestort.

Ik kende deze situatie ook niet. Maar probeer het maar eens in de aangifte.

tijger1
door tijger1 Apr 1, 2019 om 23:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dat is toch volkomen logisch? Als diegene die voorlopige aanslag, waarop betaald moest worden,  niet aangevraagd had, of die ongevraagd door de belastingdienst  is opgelegd, wordt naar de verschuldigde belasting gekeken min de loonheffing. Saldo minder dan € 47 te betalen? Nihil aanslag. 

Maar het is in de wet geregeld dat als men een voorlopige aanslag aanvraagt met een door de belastingplichtige te ontvangen bedrag men altijd precies moet betalen wat men verschuldigd is. Of ook precies terugkrijgt wat men moet krijgen. Dan gelden die grenzen niet. 

En dat hoef ik niet te simuleren, die regel is gewoon wet. 

Het is denk ik een uitvloeisel van vroeger, en wel artikel 64, waar onder meer in stond dat als je één inkomen uit loondienst had, en geen andere inkomsten of aftrekposten, je nooit een eventueel verschil tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting hoefde na te betalen.

zw
door zwaardvis Apr 1, 2019 om 23:37
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Nee Tijger, het is precies andersom.Of we praten langs elkaar heen qua termen.

Maar dat is toch volkomen logisch? Als diegene die voorlopige aanslag, waarop betaald moest worden,  niet aangevraagd had, of die ongevraagd door de belastingdienst  is opgelegd, wordt naar de verschuldigde belasting gekeken min de loonheffing. Saldo minder dan € 47 te betalen? Nihil aanslag. 
Nou ja, nihil aanslag.. Je krijgt de betaalde VA 100% terug. En zelfs dat niet bij minder dan 47 euro betalen maar ook bij minder dan 15 euro terugkrijgen......

Maar het is in de wet geregeld dat als men een voorlopige aanslag aanvraagt met een door de belastingplichtige te ontvangen bedrag men altijd precies moet betalen wat men verschuldigd is. Of ook precies terugkrijgt wat men moet krijgen. Dan gelden die grenzen niet. 
nee dus niet. Als je 100 euro over VA hebt ontvangen en je zou maar recht hebben op 60 euro te ontvangen. Hoef je die 40 euro verschil niet te betalen. En dat is dus niet precies wat je verschuldid bent zoals je schrijft.

En de geschetste voorbeelden gelden ook als je bijv. 2 inkomens of wel aftrekposten hebt Dat maakt verder niets uit.

zw
door zwaardvis - Apr 1, 2019 om 23:08
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Hier een voorbeeld. Let op de tekst onderaan.
Dit is het eerste voorbeeld. (6265-2265=) 4000 euro - 3970 voorheffing = 30. Daarnaast is er 100 euro VA betaald.
Klik op afbeelding voor groter.


tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 00:25
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik weet niet of we langs elkaar heen praten, maar juist dit voorbeeld is volkomen correct. De belastingplichtige heeft € 100,00 per VA betaald, wat dus blijkbaar helemaal niet had gehoeven. Maar zijn “gewone” te betalen bedrag is € 30,00, en dat hoeft hij, volkomen correct niet te betalen. Dus hij krijgt die € 100 terug.

zw
door zwaardvis - Apr 1, 2019 om 23:44
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Het wordt nog onverwachter (althans voor mij) als je ipv 30 euro zou moeten betalen, 10 euro terugkrijgt:

Stel de verschuldigde belasting is 4000 euro maar je hebt 4010 voorheffing betaald en daarnaast 100 euro VA betaald. Totaal dus 4110 betaald.

Hoeveel verwacht u terug te krijgen?

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 00:28
42060 Antwoorden / 21 Vragen

€ 4.000 verschuldigde belasting, € 4.010 voorheffing, per saldo € 10 terug, maar dat wordt niet uitbetaald.

Heb je al met een VA € 100 betaald, krijg je die € 100 terug. Maar die €. 10 niet. 

Dus ik verwacht € 100 terug.

zw
door zwaardvis Apr 2, 2019 om 09:55
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Zo is het.

zw
door zwaardvis - Apr 2, 2019 om 10:31
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Samenvattend probeer ik nu de verhouding tussen verschuldige belasting en voorheffing en voorlopige aanslag (betaald of ontvangen) in een algoritme of beslisboom te vangen:
Ik onderscheid 5 situaties. Misschien zijn er meer of minder maar dan hoor ik dat graag.
 
Het wordt een beetje wiskundig. ("én" hieronder zijn cumulatieve voorwaarden)
Helaas accepteerde de site hier geen kleiner en groter dan tekens, dus ik heb het omschreven in woorden.


X = Verschuldigde belasting minus voorheffing
Y = Verschuldigde belasting minus voorheffing minus betaalde VA  plus ontvangen VA
 
1. Als X tussen -14 en 46  én VA is betaald, dan wordt de VA volledig terugbetaald door de fiscus 
 
2. Als Y minder dan  -14 dan krijgt men -Y terugbetaald door de fiscus.
 
3. Als Y minder dan  0 dan krijgt men niets terug. Nihil.
 
4. Als Y minder of gelijk aan 46 én er is géén VA betaald, dan hoeft men Y niet te betalen. Nihil.  (Let op: VA kan dus wel ontvangen zijn)
 
5. In andere gevallen moet Y betaald worden aan de fiscus.
 
Nou zie je de relatie met de openingsvraag. In deze beslisboom is bij 2. t/m 5. Y bepalend, alleen in 1. is X bepalend. 
 

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 12:28
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Kom er later op terug. Moet eerst even weg.

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 14:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik laat de x-en en y-en maar even rusten.

Volgens mij worden VA’s, te betalen of ontvangen, anders behandeld/verrekend dan de voorheffingen. 

Ik schreef in een eerdere reactie: “nee, als men een VA heeft gehad met een te ontvangen bedrag wordt er precies afgerekend.” 

Dat is niet helemaal juist. Heb een oude Elsevier er op nageslagen en daar staat, ik citeer “Is de voorlopige teruggaaf te hoog geweest, dan hoeft u op de aanslag alleen bij te betalen als de bij betaling meer dan € 45 is (oud jaar). 

Dus uw voorbeeld van per saldo € 130,00 betalen is correct. En als je onterecht een VA hebt betaald, krijg je mijns inziens die hele VA terug en wordt daar niet dat bedrag (onder de € 47) op in mindering gebracht.

Maar ik geef mijn mening graag voor een betere. :-)) Is dit een theoretische exercitie voor u, of wordt u hiermee geconfronteerd bij het doen van een aangifte?

zw
door zwaardvis Apr 2, 2019 om 15:41
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Nee, ik pas mijn zelf ontwikkeld berekeningsprogramma aan door een voorlopige aanslag, betaald of ontvangen, toe te voegen aan de invoer parameters. Tot nu toe deed ik dat door optellen (betaalde VA) of aftrekken (ontvangen VA) op de reeds betaalde voorheffingen. Dus op dezelfde manier als de voorheffingen verrekenen. Dat blijkt dus inderdaad niet correct, zoals u zelf al opmerkte. Dat komt door regel 1. van mijn beslisboom, die als enige regel van de waarde X uitgaat. Bij het vergelijken tussen mijn oorspronkelijk algortime met de uitkomsten van het online aangifte programma 2018, merkte ik het bestaan van regel 1 op, wat blijkbaar een regel is die voor de andere regels gaat.....
Maar regel 1 geldt alleen voor betaalde VA's waardoor ontvangen VA's benadeeld worden. Zie openingsvraag.

Tot nu toe gingen we bij het verdelen tussen fiscale partners altijd van het idee uit dat de aanslaggrens van 46 euro alleen gebruikt kan worden bij de partner die geen betaalde VA heeft. Zoals eigenlijk in vrijwel alle documentatie over aangiftes staat. Het bestaan van regel 1, wordt nooit ergens vermeld, althans het is mij nooit ergens opgevallen. Ook uw link verwees alleen naar regel 4 en 5.

Ik moet me nu nog eens in de wet verdiepen. Ik dacht dat Art.9.4 alleen over regels 2 t/m 5 ging. Ben nu aan het zoeken naar de wettelijke grondslag van regel 1.

zw
door zwaardvis - Apr 2, 2019 om 16:46
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Het is in de online aangifte zoals mijn beslisregels 1 t/m 5, zie hierboven, laten zien en zoals regel 1 in mijn openingsvraag wordt toegepast.
Ik weet natuurlijk niet of de uiteindelijke aanslag dezelfde regels hanteert als de online aangifte.

Maar goed, ik ben nu op zoek naar de wettelijke grondslag. En dan kom ik bij Artikel 9.4 wet IB 2001. Wel of geen Aanslag.
Ik zal het wel verkeerd interpreteren, maar ik lees hierin alleen over de beslisregels 2 t/m 5.
Regel 1, die voor u zo logisch lijkt, heb ik nog niet ontdekt bij het bestuderen van Artikel 9.4.
Wie kan mij op de wettelijke grondslag van regel 1, zoals toegepast in de openingsvraag en de afbeelding hierboven wijzen?

Dit lijken mij de relevante leden van Art.9.4:

1 Een aanslag wordt vastgesteld indien:
a. de verschuldigde belasting het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven (voorheffingssaldo), met meer dan € 46 te boven gaat, of
b. de belastingplichtige binnen een bij ministeriële regeling te stellen termijn aangifte heeft gedaan.
 
2 In andere gevallen wordt geen aanslag vastgesteld en worden voorheffingen niet verrekend.

3 en 4 gaan over aow-er geworden in het betreffende jaar en artiesten en sporter. Niet relevant hier verder.

5 In het geval bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt, indien het voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet, of met niet meer dan € 15 te boven gaat, de aanslag vastgesteld op nihil. Daarbij worden de voorheffingen en de voorlopige teruggaven niet verrekend.
 

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 18:51
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar ik vind het eerste geval eigenlijk gewoon volkomen logisch. Tenslotte heb je eigenlijk alleen even een bedrag voorgeschoten aan de staat. 

Geen idee of dat in een wet gevat is, lijkt me overbodig.

ik ga dat artikel even opzoeken.

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 19:25
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Het kan ook best zijn dat ik die regels niet helemaal snap, maar volgens mij zijn de woorden “heffing bij wege van aanslag” hier van belang. 

Want ook al zou je maar zeg € 35,00 moeten betalen, wordt er voor ons gevoel een aanslag opgelegd, dat biljet. Maar mijns inziens betitelt de wetgever dat niet als een heffing bij wege van aanslag. 

Voor zover ik het snap, lees ik geen regel over een betaalde VA, en wat daar dan mee gebeurt, als de voorheffing maar een klein beetje te weinig is. 

Je zou het als een onverschuldigde betaling kunnen beschouwen en die moet terug.

Even off topic, vindt u het aangifteprogramma van de belastingdienst niet voldoende of goed werken? 

Persoonlijk mis ik daarin een berekening van de TSZ. En als ik mij wel herinner ook geen aanwijzing van de belastingdienst dat er nog een restitutie kan volgen.

Totdat dat nog mogeljk was, gebruikte ik het Elsevier aangifteprogramma, en daar werd jaren geleden al aangegeven hoeveel TSZ er nog zou komen.

zw
door zwaardvis Apr 2, 2019 om 20:30
1525 Antwoorden / 51 Vragen

In mijn programma staat alles op één scherm, waardoor diverse situaties snel door te rekenen zijn. Bovendien gebruik ik het om te zorgen dat de uitkomsten van mijn programma en dat van de BD gelijk zijn. Dan weet ik zeker dat ik niets verkeerd heb ingevuld of overgeslagen, zoals de betaalde belastingadviseurs uit de Kassa uitzending van afgelopen zaterdag regelmatig deden, de domste fouten maken....

Ook berekent en signaleert mijn programma sinds enkele maanden (Nogmaals dank voor de tip, Tijger1) ook de TSZ op de cent nauwkeurig, zodat ik precies weet wat er terug te verwachten is. Zo ontdekte ik bij iemand die geen belasting betaalt, maar wel aftrek zorgkosten heeft, dat het invullen van giftenaftrek, wat geen invloed op de belastingen heeft, in deze toevallige situatie wel invloed op de TSZ had, hier 50 euro extra, door andere B,C waardes uit de ABC formule.

Bovendien berekent het programma de zorgtoeslag en signaleert evt. huurtoeslag, middeling, carry back verrekening enz. Dus diverse zaken die het BD programma niet doet.

Maar belangrijker, het loopt een jaar vooruit, waardoor je in 2019 al weet wat je volgend jaar moet betalen en daar nu nog op kan handelen door bv aftrekposten te creeren of dividenden uit te betalen als dat gunstig is.

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 21:13
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Mooi. Dat vond ik ook al zo heerlijk aan het programma van Elsevier, dat je ook vast de toeslagen kon zien en dat je het jaar erop ook al kon bekijken. Ik deed de aangiften ook op beide programma’s zodat ik zeker wist dat ik niets over het hoofd had gezien. De uitkomst moest aan elkaar gelijk zijn, of maximaal één euro verschil. En zoals ik al eerder zei die TSZ, daar was toen weer een andere afkorting voor. Ik denk dat heel veel zeker AOW-ers zonder of met maar een klein pensioen daarvoor in aanmerking komen, maar dat laten liggen. Ik heb in mijn vriendenkring, waar ik de aangifte voor doe al drie echtparen wegens hoge zorgkosten die dat krijgen. En alle aftrekposten tellen mee, maar de berekening van de TSZ gaat dan per saldo over het inkomen met of zonder medische kosten. Alleen betaalde hypotheekrente of zo heeft niet dat effect. Maar goed, dat zult u wel geconstateerd hebben.

Het programma vond ik maar een aanfluiting. Ik zou zeggen, laat dan eens zien wat er precies fout gedaan is. Vooral omdat twee consulenten het met de fout niet eens waren. En wat meer terugkrijgen als een consulent het doet, maakt nog niet dat het goed gedaan is of beter. Maar ja, dat zijn we wel gewend. 
Persoonlijk peur ik elke kostenpost uit mijn “klantjes”, want ik ken ze van haver tot gort, weet wat ze mankeren en daarvoor moeten doen en laten doen. Ook al zijn ze het zelf later vergeten.

zw
door zwaardvis Apr 2, 2019 om 21:33
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Niet alleen voor AOW-ers maar ook studenten met een bijbaantje en bijv. tandartskosten kunnen TSZ krijgen. Zo had ik een neefje die eerst geen aangifte wilde invullen, want geen belasting, maar toch recht op TSZ bleek te hebben. Een andere handigheid is dat ik aantekeningen er bij kan zetten waarom een bepaalde post zo ingevuld is, dan weet ik dat het jaar daarna weer bij de volgende aangifte.

tijger1
door tijger1 Apr 2, 2019 om 23:31
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Uiteraard die categorieën ook. Ik noemde vooral AOW-ers omdat die vaak “klagen” over hun inkomen en medische kosten en het stoort me eigenlijk dat daar op het aangifteprogramma geen extra verwijzing naar is.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ekiem
ekiem - Jun 14, 2024 om 21:25
Vakantie & reizen

Annuleren vacantie

Goedenavond
Het verhaal gaat als volgt.
Mijn dochter heeft vol enthousiasme begin dit jaar een vakantie geboekt bij Allcamps.
Niet wetende dat zij op de 2de Paasdag de diagnose uitgezaaide eierstokkanker zou krijgen. Wat volgde was een hele emotionele toestand.
Nu krijgt zij over een week een zware operatie en heeft deze vakantie geannuleerd. Ze heeft bij de boeking een annuler ... Lees meer

het rooie draakje
het rooie draakje - Jun 14, 2024 om 14:52
Geldzaken & recht

Aflossing lening bij Vesting Finance van NN

Onlangs hebben wij een aflosnota bij Vesting Finance opgevraagd om onze lening ( die ze ovegekocht hebben van Nationale Nederlanden ) vervroegd te kunnen aflossen.
Deze is netjes opgestuurd en door ons betaald. We hebben hier verder geen bewijs van gekregen.
Na gebeld te hebben was hun antwoord : Kijk maar op BKR... ( en daar staat hij een maand na inlossen nog steeds op "lopend")
... Lees meer

mathijs_b
mathijs_b - Jun 14, 2024 om 14:47
Geldzaken & recht
Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor afgesproken bezorgmoment verandert postNL van bezorgtijd 14:10-16:10 naar 'zelf afhalen' bij afhaalpunt. Bij het afhaalpunt vertelden ze dat dit héél veel gebeurt. PostNL doet er niets aan.   Mogelijk is het luceratief voor de bezorger die alles op afhaalpunt dumpt en zo dubbel zoveel pakjes kan "afhandelen".   De verzender kan er niets aan doen en voor post NL wil er n.m.m. nie ... Lees meer