Li
door Licitine Nov 18, 2022 om 08:12
Geldzaken & recht

IVA uitkering 2023

Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon met 10,15% omhoog. Alle uitkeringen gekoppeld aan het minimumloon volgen. De WIA (= WGA of IVA) zou dan ook die 10,15% volgen. Maar ik kan nergens vinden dat dit ook voor de IVA geldt, zelfs het UWV niet. Is er iemand die hier een antwoord op heeft.

47779 25 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

Thecla58
door Thecla58 - Nov 18, 2022 om 08:25
822 Antwoorden / 3 Vragen
6

Iva

M
isschien heb je hier iets aan. Onderaan staat een telefoonnummer om te bellen voor meer info.

panter22
door panter22 - Nov 18, 2022 om 09:16
6599 Antwoorden / Vragen
1
justmeagain
door justmeagain Nov 20, 2022 om 00:34
623 Antwoorden / 8 Vragen

Deze informatie is voor 2022 en geeft helaas geen antwoord op de vraag of de IVA ruim 10% omhoog gaat per januari 23

panter22
door panter22 Nov 20, 2022 om 20:22
6599 Antwoorden / Vragen

Klopt, deze link slaat nergens op. Ik kan de goede link niet meer vinden. Maar wat ik wel vond is verontrustend voor AOW ers. Zij krijgen volgens het besluit inkomensondersteuning elke maand nu bruto €26,38.
Dat wordt in 2023 verlaagd tot bruto €5. Dus die 10% extra is een sigaar uit eigen doos.
https://open.overheid.nl/repository/ronl-824a3f74e8a8edad3bdf4f9baeb144e142002bd9/1/pdf/besluit-tot-wijziging-van-het-wettelijk-minimumloon-met-ingang-van-1-januari-2023.pdf En: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036207/2022-01-01

Ja
door JannyBoe Nov 21, 2022 om 07:18
478 Antwoorden / Vragen

De WIA uitkeringen, WGA em IVA, gaan met 10,15% omhoog evenals andere uitkeringen waaronder AOW. Zie de nieuwsbrief van de FNV.

panter22
door panter22 Nov 21, 2022 om 07:32
6599 Antwoorden / Vragen

@jannyboe, ik zie je bericht. De AOW gaat dan wel omhoog, maar de inkomensondersteuning gaat met meer dan €20 per maand omlaag. Kijk op blz 11 punt 4 van mijn link.

panter22
door panter22 Nov 21, 2022 om 07:48
6599 Antwoorden / Vragen

Of nog duidelijker:
https://www.fintool.nl/32994/aanpassing-inkomensondersteuning-aow.htm
Het is nog steeds de bedoeling om de AOW te verlagen tot bijstandsnivo. Eerst door loskoppeling met met minimumloon. Dat is voorlopig mislukt. Nu door de IOAOW af te schaffen.

Ja
door JannyBoe Nov 21, 2022 om 07:50
478 Antwoorden / Vragen

Ik ben nog niet zo oud ;)

Maar lees dit: 'U krijgt als inkomensondersteuning een extra bedrag naast uw AOW. Hoeveel dit is, hangt af van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd tot aan uw AOW-leeftijd. De meeste mensen wonen en werken in Nederland en hebben een volledige AOW opgebouwd.'atlas1302
door atlas1302 Nov 21, 2022 om 11:42
336 Antwoorden / 13 Vragen

Doe nog een rondje op mijn rekening, kan wel van die 670 euro AOW af. Oow... inkomensondersteuning? jammer die krijg ik ook niet als buitenlandse Nederlander. Eigenlijk hoop ik dat de AOW tot bijstandsnivo wordt verlaagd, dan ga ik er in ieder geval op vooruit.

Maar ach, het zijn maar een handje vol Nederlanders die in het buitenland wonen en ook nog eens ieder jaar 2% inleveren van hun AOW opbouw.

Cheers,

Ja
door JannyBoe Nov 21, 2022 om 13:41
478 Antwoorden / Vragen

En hoe zit het met de AOW uit het land waar u woonde?
Mensen die in het buitenland wonen kunnen kiezen voor vrijwillig verzekeren voor AOW.
Dat je in het buitenland geen AOW opbouwt snap ik op zich wel. Je legt immers ook geen premie in in die periode.
Ik hoop voor u dat de AOW niet naar bijstandsniveau gaat.
Mensen in de bijstand hebben geen aanvullend pensioen, mogen vrijwel geen spaargeld hebben etc.

atlas1302
door atlas1302 Nov 21, 2022 om 14:19
336 Antwoorden / 13 Vragen

Ik hoop voor u dat de AOW niet naar bijstandsniveau gaat. Dat was een simplistische redenering, het bedrag van het bijstandsniveau is in ieder geval hoger dan wat ik nu heb. Wat daar allemaal aan vastplakt, ik heb echt geen flauw idee, ik heb altijd gewerkt en nooit aan bijstand gedacht. Laat ik het maar fijn houden zo.

Maar zoals je ook wel gezien heb kan ik mij gelukkig behappen met de inkomsten van mijn gedane investeringen. Ik mag bijverdienen en dat ga ik dan ook rap doen. U bent van harte welkom.


heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 18, 2022 om 09:28
16704 Antwoorden / 202 Vragen
4

U kreeg al een verwijzing en daar staat toch ook echt dit op die site  (van de UWV): Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 10,15% ten opzichte van juli 2022. De minimum loonsverhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, waaronder de bijstand, de AOW en lopende loongerelateerde uitkeringen zoals de WIA en de WW.

atlas1302
door atlas1302 - Nov 18, 2022 om 09:40
336 Antwoorden / 13 Vragen
0

Het UWV systeem berust volgens mij niet op het stelsel van minimum loon, maar op het laatst verdiende inkomen. Het is dus een ander systeem en om die reden denk ik dat het anders moet worden gezien.
Het is dus niet gekoppeld aan het minimum loon, als je minder dan het minimum ontvangt zal het anders liggen denk ik.

Ik weet het niet zeker, maar mijn logica geeft mij dat in. Een UWV bijv. met een uitkering van 2000 euro p/m zal volgens mij geen 10,5 % verhoging krijgen in 2023, als dat wel zo is dan eet ik mijn laptop op.

AOW daar in tegen wel, en dat is maar goed ook. 70% van minimum met deze inflatie is natuurlijk helemaal geen vetpot, dus die mensen gaan er met 100 euro p/m op vooruit als je alleenstaand bent.

Ja
door JannyBoe Nov 18, 2022 om 15:41
478 Antwoorden / Vragen

Ik hoop dat u voldoende eetlust hebt want u zult uw laptop op moeten eten....

De stijging van deze uitkeringen twee maal per jaar zijn al sinds jaar en dag gebaseerd op het minimumloon.
De 10,15 stijging van het minimumloon voor 2023 geldt ook voor deze uitkeringen. Zie de info van de FNV.

 • De Wajong.
 • De bijstandsuitkering.
 • De IOW. 
 • De IOAW.
 • De toeslagenwet.
 • De WGA.
 • De IVA.
 • De WAO.
 • De WW.

atlas1302
door atlas1302 Nov 18, 2022 om 16:11
336 Antwoorden / 13 Vragen

Ik heb wel trek. Ik had het over een UWV uitkering gebaseerd op 80/100 % afgekeuring tot aan je AOW leeftijd. Die vind ik niet in uw rijtje thuis? Ik ben er niet zo goed in thuis, dus vind het best interessant hoe dat dan zit met afgekeurde lieden die 2000 of meer per maand ontvangen. Het is toch de bedoeling dat de minder bedeelde er op vooruit gaan, en niet de veelvoudige ontvangers..? Al gun ik iedereen het maximale.

Ja
door JannyBoe Nov 18, 2022 om 17:06
478 Antwoorden / Vragen

Mooi, eet ze dan, ik hoop dat die laptop niet al te zwaar op de maag ligt..... ;)

De afkeuringspercentage doet er niet toe: de naam van de uitkering is onafankelijk van het percentage WIA (onderverdeeld in WGA of IVA) of de oude regeling genaamd WAO. Iedere uitkering van een arbeidsongeschikte staat in bovenstaand rijtje.

WIA/WAO is een werknemersverzekering. Werkenden en werkgevers betalen samen de premies.
Hoe hoog die uitkering is hangt af van wat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd.
De uitkering is gerelateerd aan werk, de werknemer betaalde er zelf aan mee tijdens de carrière, het is geen bijstand uit de pot van de Rijksoverheid.
Ik zou me niet teveel illusies maken over arbeidsongeschikten met riante uitkeringen. Die zijn met een vergrootglas te zoeken.

Arbeidsongeschikten staan in de top van het lijstje met mensen die onder de armoedegrens leven.

Hoe kom je in de WIA: ten eerste ben je maar liefst twee jaar ziek. Naast ellende met je gezondheid daalt je inkomen in die periode fors.
Daarna kom je in een beoordelingsprocedure die zeer pittig is en waarvan de afloop allerminst zeker is, integendeel.
Vervolgens mag je het doen met slechts een percentage van je laatstverdiende loon of een loonaanvullingsuitkering.

Gelukkig wordt de positie van deze groep sociaal en financieel zwakkeren in 2023 beter.

 
atlas1302
door atlas1302 Nov 18, 2022 om 18:09
336 Antwoorden / 13 Vragen

Een WAO er met 2000 euro of meer leeft niet onder de armoedegrens, maar ruim daarboven. Als deze ook in aanmerking komt voor 10,5 % verhoging dan gun ik zij dat van harte, maar het lijkt mij niet dat deze tot de financieel zwakkeren behoren

U begrijpt toch een beetje wat ik bedoel?

"Ik zou me niet teveel illusies maken over arbeidsongeschikten met riante uitkeringen. Die zijn met een vergrootglas te zoeken"

Daar vergist u zich behoorlijk in, spreek uit ervaring. Ze zijn er!.

Ja
door JannyBoe Nov 19, 2022 om 08:18
478 Antwoorden / Vragen

Er zijn 828000 mensen met een arbeidsongeschikheidsuitkering. WAO, WIA en Wajong.
Onderzoek wijst uit dat mensen met een arbeidsongeschikheidsuitkering in de top van de mensen staan die in armoede leven.
Kijk eens hier en hier.
Dat zijn de feiten.

Wat ik nog wel even kwijt wil is het volgende: er vraagt hier iemand hoe het met zijn/haar financiële positie zit in 2023.
Het is nogal wat hè of je er nu wel of geen 10,15% bij denkt te krijgen in het volgend jaar.
Dan kun je niet aankomen met eigen meningen of theorieën maar dan is keiharde informatie gewenst.
Op basis van uw informatie zou de vraagsteller kunnen denken dat er slecht nieuws is maar er is goed nieuws zoals andere bijdragers hier middels links melden.

atlas1302
door atlas1302 Nov 19, 2022 om 09:04
336 Antwoorden / 13 Vragen

Het is een forum, je mag een mening hebben hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt. Er wordt hier makkelijk vragen gesteld die vaak nog makkelijker zijn op te lossen door info goed te lezen.
"U kreeg al een verwijzing en daar staat toch ook echt dit op die site  (van de UWV)"

TS reageert niet eens meer, mag en kan natuurlijk..dus ik zou niet weten waar ik haar mee schaadt door de vraag te stellen over WAO ers die ruim het bedrag krijgen boven het minimum, en dan nog eens 10,5 % erbij krijgen. Het is nogal wat hè!

Daarom dacht ik dat het niet voor deze groep bestemd was, maar het is blijkbaar wel zo gesteld. Fijn ook voor die groep!

Ja
door JannyBoe Nov 19, 2022 om 09:43
478 Antwoorden / Vragen

Iemand vertellen dat hij/zij er geen 10,15% per maand bijkrijgt terwijl dat wel zo is iemand op het verkeerde spoor zetten met verregaande consequenties.


Er zijn trouwens ook heel veel AOW'ers die niet van de 'bedeling' leven. Van de vijf miljoen AOW'ers hebben er 4,8 miljoen aanvullende pensioenen die uiteenlopen van een paar honderd euro tot gemiddeld 1800 euro netto (voor een stel) per maand. Gemiddeld, dus uitschieters naar boven. Er zijn mensen met vele duizenden euro's pensioen naast hun AOW.
Al deze mensen krijgen er ook 10,15% bij.
Volkomen terecht.

atlas1302
door atlas1302 Nov 19, 2022 om 10:44
336 Antwoorden / 13 Vragen

U heeft volkomen gelijk.

Gr
door Grunn1 Nov 19, 2022 om 12:32
1427 Antwoorden / 18 Vragen

TS reageert niet eens meer, mag en kan natuurlijk..dus ik zou niet weten waar ik haar mee schaadt door de vraag te stellen over WAO ers die ruim het bedrag krijgen boven het minimum, en dan nog eens 10,5 % erbij krijgen. Het is nogal wat hè!


Ja stel je voor de iemand die afgekeurd is er geld bij gaat krijgen he.
Je mag een ander eigenlijk niks ergs toewensen maar soms met dit soort reacties zou ik dat graag willen. 

Blijkbaar heb je er geen flauw idee van hoe het is om afgekeurd te worden en wat dat financieel voor gevolgen heeft.
Ja ik ben ook afgekeurd, waarom dat gaat je geen ruk aan maar ik weet 100% zeker datjeniet zou willen ruilen met mij ik wel met jou hoor. Ik had een goede baan met een goed salaris en dan ga je ineens bruto 30% erop achteruit (ja bruto maar netto nog meer omdat je ook de arbeidskorting niet meer krijgt) terwijl je maandelijkse kosten niet lager worden hoor. En nee je krijgt niet jaarlijks een loonsverhoging meer en ja alle kosten gaan elk jaar wel omhoog oftwel jaarlijks heb je steeds minder te besteden.
Dus deze eenmalig 10% verhoging compenseert echt niet de jaarlijkse verhogingen die je niet meer krijgt als je wel werkt.

atlas1302
door atlas1302 Nov 19, 2022 om 13:02
336 Antwoorden / 13 Vragen

Ik zal hem even inkoppen, ik ben ook voor 80-100% afgekeurd en je zal echt niet met me willen ruilen. Ik had ruim 2000 euro netto, dat was 70% van mijn laatst verdiende loon, en heb nu 670 euro AOW.
Ik vind het jammer dat ik 1230 euro er op achter uit ben gegaan, maar het is wat het is.

Ik ga niet meer fysiek werken terwijl het toch moet, met 670 euro ben je een armoedzaaier. Ik ga hier niet over klagen, ik dop mijn eigen boontjes en zorg dat mijn vrouw en de kindere gewoon blijven eten en naar school gaan. Ik zeg ook niet, bedankt Nederland...ik ben blij dat ik nog leef na mijn 66 jaar en 8 maanden in redelijke gezondheid.

Ik gun iedereen het beste.

Ja
door JannyBoe Nov 19, 2022 om 20:14
478 Antwoorden / Vragen

Ik gun iedereen ook het beste hoor Atlas1302. Spijtig te lezen dat u van een arbeidsgeschiktheidsuitkering moest rondkomen. Gezondheid gaat toch boven alles.
Uw rekensom klopt echter niet. Fijn natuurlijk dat u 2000 euro ontving als WAO/WIA maar op uw AOW datum hield dat op. Einde werknemersverzekeringen.

U ontvangt nu AOW. Een nieuwe situatie. Omdat u op die leeftijd bent. U komt toch niet rond van ca. 670 euro want een echtpaar krijgt tweemaal dit bedrag? En hoe zit het met een pensioenuitkering van u en/of uw vrouw?

Bent u er nou werkelijk 1230 euro per maand op achteruitgegaan? Afgezien nog van de rekenvergissing want dat zou 1330 euro moeten zijn?
Of is die som stukken gunstiger?

Anyway, gezondheid en geluk gewenst!
Groetjes.

Ja
door JannyBoe - Nov 18, 2022 om 15:35
478 Antwoorden / Vragen
2

Hallo, dat geldt ook voor de WIA/IVA uitkering. Zie deze publicatie van de FNV.

Ik879
door Ik879 - Nov 21, 2022 om 12:17
1 Antwoorden / Vragen
1

Het minimumloon gaat in 2023 met 10,15% omhoog. Alle uitkeringen stijgen mee en worden op 1 januari 2023 met 10,15% geïndexeerd. Dit geldt zowel voor loongerelateerde uitkeringen als voor uitkeringen die gebaseerd zijn op het minimumloon.

He
door Helen 66 - Nov 21, 2022 om 15:04
119 Antwoorden / Vragen
0

Dat de AOW per 1 januari 2023( na 8 maanden in de wacht te hebben gestaan!) met 10,15% omhoog gaat, lijkt mooier dan het is, aangezien tegelijkertijd de IAOW wat in de hoogte van de AOW is begrepen wordt afgeschaft. Per saldo blijft er dan slechts een schamele 5,15% over van die hele verhoging. Vergelijk dat eens met de 7% die de Politici zichzelf hebben toebedacht en gecasht al VOOR het zomerreces 2022..

He
door Helen 66 - Nov 21, 2022 om 15:05
119 Antwoorden / Vragen
1

Dat de AOW per 1 januari 2023( na 8 maanden in de wacht te hebben gestaan!) met 10,15% omhoog gaat, lijkt mooier dan het is, aangezien tegelijkertijd de IAOW wat in de hoogte van de AOW is begrepen wordt afgeschaft. Per saldo blijft er dan slechts een schamele 5,15% over van die hele verhoging. Vergelijk dat eens met de 7% die de Politici zichzelf hebben toebedacht en gecasht al VOOR het zomerreces 2022..
En ja, volgens mij gaat dan ook het vakantiegeld met 5,15% omhoog.

panter22
door panter22 Nov 21, 2022 om 15:19
6599 Antwoorden / Vragen

Ja daar hoor je niets over in de media. De IOAOW. Ik dacht dat er een oartij bestond voor ouderen, maar kennelijk hebben die wat beters te doen.

Ja
door JannyBoe Nov 22, 2022 om 13:32
478 Antwoorden / Vragen

De IOAW staat lost van de AOW. van de 5 miljoen AOW'ers maakt zo'n 30000 (Bron: CBS) mensen gebruik van die regeling de bedoeld is voor mensen die vóór 1 januari 1965 zijn geboren en na hun 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering zorgt voor een inkomen op (tenminste) het bijstandsniveau. Door de verhoging van de AOW vind het kabinet de IOAW niet meer nodig. In 2025 wordt die regeling definitief afgeschaft.

Politici hebben niet '7% die de Politici zichzelf hebben toebedacht en gecasht al VOOR het zomerreces 2022.'  Die reguliere 7% CAO verhoging -voor alle ambtenaren- is uitgesmeerd over drie jaar. Als u wat anders denkt te weten dan zien we de link wel hier.

En 'volgens mij gaat dan ook het vakantiegeld met 5,15% omhoog' klopt ook niet. Waar kunnen we dat vinden?


panter22
door panter22 Nov 22, 2022 om 16:04
6599 Antwoorden / Vragen

@jannyboe, De IOAW wordt niet afgeschaft. De IOAOW wel.

Ja
door JannyBoe Dec 13, 2022 om 11:10
478 Antwoorden / Vragen

Ik reageerde op @HELEN66.
De IOAW waar ze het over heeft wordt per 1-1-2023 verlaagd en in 2025 afgeschaft.

He
door Helen 66 - Nov 21, 2022 om 15:16
119 Antwoorden / Vragen
0

Volgens mij wel, de Wajong ook. Zie info UWV..

Ja
door JannyBoe Nov 22, 2022 om 13:20
478 Antwoorden / Vragen

Blijft de vraag wáár dan op de site van het UWV.
Daar is de vraagsteller nou net naar op zoek en kan het daar niet vinden.
Linkje?

va
door vanlotjegetikt - Nov 22, 2022 om 09:45
809 Antwoorden / Vragen
0

Voor zowel de IOAW en de aanvulling op het AOW gelden regels. Oa het wel of niet hebben van een partner, werkverleden en hoe lang men in Nederland woont.
Voor de IOAW geldt dat men van voor 1965 moet zijn met een werkverleden anders wordt het bijstand.

atlas1302
door atlas1302 Nov 22, 2022 om 10:04
336 Antwoorden / 13 Vragen

Dat zijn de SVB wetten en regelgeving, als je begrijpend wilt lezen is dit echt een aanrader. Je mag een partner hebben maar ook duurzaam gescheiden leven! En wat als u nu wel samenwoont maar de persoon heeft geen inkomsten, hoe ga je dat dan aanpakken?

https://www.svb.nl/nl/over-de-svb/wie-zijn-we/wetten-en-regelingen

va
door vanlotjegetikt Nov 22, 2022 om 10:04
809 Antwoorden / Vragen

SVB gelt voor AOW niet voor de IOAW. Dan zet je bij aanvraag IOAW de inkomensvraag parter op 0 en bij aanvulling AOW de leeftijd en inkomen partner.

atlas1302
door atlas1302 Nov 22, 2022 om 10:33
336 Antwoorden / 13 Vragen

Klopt en na de 50e verjaardag werkloos, maar die IOAW-er komt eens in de AOW en dan kan de persoon zich alvast inlezen wat er te wachten staat. Maar die SVB regels komen volgens mij toch aardig overeen voor een IOAW.

va
door vanlotjegetikt Nov 22, 2022 om 10:42
809 Antwoorden / Vragen

Yep maar een andere uitvoerder. De IOAW is Gemeente en de SVB is Overheid en "praten" helaas niet met elkaar.

Ar
door Arjen Berghuis - Nov 26, 2022 om 13:41
1 Antwoorden / Vragen
0

Het is reëel dat de verhoging alleen geldt als je WIA uitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. En dat is bij de meeste mensen niet het geval. De WIA uitkering is voor de meesten gebaseerd op het SV Loon wat ze verdienden voordat ze ziek werden. Meestal ligt dit hoger dan het wettelijk minimumloon. 
 
Het geldt wel voor mensen die een vervolguitkering krijgen. Die is nl. gebaseerd op het wettelijk minimumloon.

Even voor de duidelijkheid, de loongerelateerde uitkering(en) stijgt wel mee met de jaarlijkse reguliere indexatie. Het is zeer aannemelijk dat de 10,15% verhoging niet voor deze groep is weggelegd.

Wat in de digitale FNV nieuwsbrief staat vermeld is nog nergens op een Overheid platform vermeld, het is dus nog onduidelijk wat FNV in hun digitale nieuwsbrief zegt.

atlas1302
door atlas1302 Nov 26, 2022 om 13:55
336 Antwoorden / 13 Vragen

Dat is ook het meest logische, wat ik ook al eerder betoogde. Het is dus nog onduidelijk wat FNV dus concreet te melden heeft.

''Het is reëel dat de verhoging alleen geldt als je WIA uitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon. En dat is bij de meeste mensen niet het geval. De WIA uitkering is voor de meesten gebaseerd op het SV Loon wat ze verdienden voordat ze ziek werden. Meestal ligt dit hoger dan het wettelijk minimumloon.''

atlas1302
door atlas1302 Nov 27, 2022 om 10:59
336 Antwoorden / 13 Vragen

Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is er geen of een kleine kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het maandloon.

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is er kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een WGA-uitkering. U kunt 3 soorten WGA-uitkeringen krijgen:

 • loongerelateerde uitkering
 • loonaanvullingsuitkering
 • vervolguitkering
Bron, https://www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/ziekte-en-zwangerschap/wia-uitkering/

Ja
door JannyBoe - Nov 26, 2022 om 19:11
478 Antwoorden / Vragen
0

WIA uitkeringen, WGA of IVA versie van WIA, gaan per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog.

Je kunt er wel van alles van vinden maar dit is gewoon een feit.

Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon, sinds jaar en dag.
Zie bijvoorbeeld deze info van de Rijksoverheid i.v.m. de laatste verhoging in juli 2022 zoals gebruikelijk gekoppeld aan het minimumloon.

Fijn voor alle WIA gerechtigden.

Ja
door JannyBoe Nov 26, 2022 om 20:21
478 Antwoorden / Vragen
Ja
door JannyBoe Nov 27, 2022 om 08:18
478 Antwoorden / Vragen

Of in deze brief van Willem Alexander zelf ;)

gr
door gravin2 Nov 27, 2022 om 11:05
24 Antwoorden / Vragen

Tja, best lang bericht van Willie,

Ik denk dat duidelijk is dat inderdaad ook de ziekte/arbeidsongeschikte-uitkeringen verhoogd worden,

blijkt idd uit veel bronnen intussen,

Het uwv staat er ook niet direct bekend om snel te reageren op veranderingen,

Groot gelijk, anders gaat half Nederland bellen om info, vrees ik,

Ik ben i.i.g. blij met de verhoging met alle stijgende kosten.

 

Su
door Sumreh -Naj - Dec 13, 2022 om 04:50
5 Antwoorden / Vragen
0

Als het maximale dagloon met 10,15% omhoog gaat dan gaan alle uitkeringen toch omhoog niet alleen de minima ? 
Zoek me ook wezenloos naar een onderbouwd antwoord,
bij het uwv krijg je ook verschillende antwoorden,
straks nog maar eens bellen .

Su
door Sumreh -Naj - Dec 13, 2022 om 04:54
5 Antwoorden / Vragen
0

Als het maximale dagloon met 10,15% omhoog gaat dan gaan alle uitkeringen toch omhoog niet alleen de minima ? 
Zoek me ook wezenloos naar een onderbouwd antwoord,
bij het uwv krijg je ook verschillende antwoorden,
straks nog maar eens bellen .

Su
door Sumreh -Naj - Dec 13, 2022 om 09:44
5 Antwoorden / Vragen
0

Net met het UWV gebeld, alle uitkeringen gaan 10,15% omhoog . Niet alleen de minima

Ja
door JannyBoe - Dec 13, 2022 om 11:12
478 Antwoorden / Vragen
1

Sinds 5 december staat het nu ook op de site van UWV: 'Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon met 10,15% omhoog. Dit betekent dat uw UWV-uitkering stijgt.'

Monique111
door Monique111 - Dec 13, 2022 om 21:28
1 Antwoorden / Vragen
0

Zo zit ik met nog veel vragen. En een duidelijk antwoord krijg ik niet van het uwv.  Nieuwe arbeidsongeschikten zijn niet meer snel gedeeltelijk afgekeurd, omdat de laagste uurlonen hoger liggen.  Komen er dan niet mensen in de problemen met een wga.  En dan vooral als ze werken. Deze groep loopt dus het risico dat ze door die verhoging ineens meer verdienen dan de 65% en daardoor dus, na een tijdje  niet meer arbeidsongeschikt zijn, terwijl ze nu op een veilig inkomen zitten. Gaat dan ook je in het verleden vastgestelde loon ook omhoog, gebeurd nu ook per halfjaar, en je vastgestelde restverdiencapaciteit.  In verband met de genoemde 65%.

Geer00
door Geer00 - Dec 25, 2022 om 11:25
4 Antwoorden / Vragen
1

Helaas voor de vragensteller: Naar mijn bescheiden mening is de IVA een loongerelateerde uitkering. Met andere woorden: de uitkering is gebaseerd op het loon uit het verleden, en niet op het wettelijk minimumloon. Dat betekent dus dat de uitkering per 1 januari 2023 niet noemenswaardig zal stijgen. Oneerlijk? Zeer zeker!
Daarom pleitte het CNV er onlangs voor om die arbeidsbeperkten die geen uitzicht meer hebben op betaalde arbeid (en in de regel is dat in de IVA het geval) in aanmerking te laten komen voor de arbeidskorting. De Tweede Kamer (in haar onmetelijke wijsheid) heeft volgens mij de afgelopen week geen gevolg gegeven aan deze oproep ..............

Info op de website van het UWV: We delen het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd door 12 (aantal maanden per jaar). Dit is uw WIA-maandloon. Uw uitkering is 75% van het WIA-maandloon.

Ja
door JannyBoe - Dec 25, 2022 om 11:53
478 Antwoorden / Vragen
1

Dat klopt echt niet @GEER00. Lees alle aanwijzingen hierboven nog eens door.

Ook op de site van het UWV: 'Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon met 10,15% omhoog. Dit betekent dat uw UWV-uitkering stijgt.'

Alle UWV uitkeringen stijgen. WGA, WIA Wajong, WW etcetera etcerera.
Maakt niet uit welke uitkering op basis van waarop berekend wordt.

Kijk anders nog eens naar de brief van Willem Alexander zelf of deze info van de FNV.

Geer00
door Geer00 - Dec 25, 2022 om 12:12
4 Antwoorden / Vragen
0

Er is inderdaad veel misleidende informatie op het internet te vinden, tot zelfs verkeerde (FNV). In de AMvB waar je naar linkt is echt niets te vinden waaruit zou blijken dat de IVA-uitkeringen meestijgen met die 10,15%. Sorry, maar volgens mij zijn dit wel de feiten.

De IVA-uitkering stijgt per 1 januari 2023 overigens wel mee met de reguliere inflatiecorrectie van 2,10%, dat dan weer wel.

Ik hoop voor veel mensen dat ik het mis heb, en ik zal eind januari in dat geval hier mijn verontschuldigingen komen aanbieden. Maar vooralsnog denk ik dat ik gelijk heb.

PS
De WW stijgt overigens ook niet met 10,15% om dezelfde loongerelateerde reden, maar dat terzijde.
In de FNV brief wordt trouwens niet gerept over de de AOW die wel meestijgt (omdat die gekoppeld is aan het wettelijk minimumloon). Toch wel een uitermate slechte beurt naar mijn oordeel.

gr
door gravin2 Dec 25, 2022 om 12:41
24 Antwoorden / Vragen

janny heeft gelijk, bereid je excuses vast voor!

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/05/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2023

Ja
door JannyBoe Dec 25, 2022 om 12:56
478 Antwoorden / Vragen

Bedankt @GRAVIN2!

En we lezen de verontschuldigingen eind januari dan wel ;)

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 13:23
4 Antwoorden / Vragen

LEUK WEL DIT!!

Ik heb mijn verontschuldiging inmiddels al in een bestandje opgeslagen. Die kan ik dus snel plaatsen als dat nodig mocht blijken.

Wat de link van Gravin betreft het volgende:
Hier staan inderdaad een aantal uitkeringen tussen waarbij helaas geen toelichting wordt gegeven, dat maakt het zo misleidend.
Wat er NIET staat is dat deze uitkeringen met 10,15% stijgen!!!! Wat wel het geval is, is dat loongerelateerde uitkeringen door de grote stijging van het WML beneden minimumniveau terecht kunnen komen. Dan komt de Toeslagenwet om de hoek kijken die eventueel aanvult tot het WML (afhankelijk van bijv. inkomen partner). De loongerelateerde uitkering zelf zal dus niet stijgen met 10,15%!
Specifiek voor de WIA blijf ik er bij dat de IVA niet met 10,15% zal stijgen. De WGA (WIA bestaat nl.uit WGA of IVA) kan wel stijgen, maar dan alleen voor diegenen met een Vervolguitkering. De Vervolguitkering is nl. het enige elelemnt in de WIA dat aan het WML is gekoppeld!

De essentie is naar mijn oordeel dus ook dat sommige uitkeringen (WW, WGA, Ziektewet en WAO) wel kunnen stijgen als gevolg van de grote verhoging van het WML, maar niet met 10,15%. En juist dat heb ik steeds willen benadrukken, omdat mensen hiedoor behoorlijk op het verkeerde been kunnen worden gezet.

Het wordt overigens stilaan behoorlijk technisch!

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 13:41
4 Antwoorden / Vragen

Hmmmmmmmmmmmm ..............................

Ik vind dat is tot nog toe best geloofwaardig overkom, maar wat moet ik in verdesnaam hiermee aan :

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon
Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54. 
Bron: Publicatie Ministerie SZW 05-12-2022

Ik ga nu toch enigszins twijfelen, en weet je waarom? Ik heb dit nog nergens in een AMvB zien staan .............................

Ja
door JannyBoe Dec 25, 2022 om 13:42
478 Antwoorden / Vragen

Het staat er gewoon! Ook in al die links.
Kwestie van geloven wat je leest.

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 13:55
4 Antwoorden / Vragen

Ik heb helaas iets te veel ervaring om alles te geloven wat ik lees. Maar de info van Szw is pas de eerste waar ik het letterlijk zie staan: de bruto uitkeringen worden met 10,15% verhoogd. Dat is niet voor een andere uitleg vatbaar dan dat ik ongelijk heb.

Maar waar is dit in regelgeving vastgelegd. Ik heb het waarachtig niet gezien, en ik volg dit item met meer dan gemiddelde belangstelling, neem dat maar van mij aan.

Ja
door JannyBoe - Dec 25, 2022 om 13:41
478 Antwoorden / Vragen
0

Weet u wat het punt is @GEER00, u zet al die mensen met een WIA, WGA, WW, Wajong etc. uitkering totaal op het verkeerde been.
U zorgt voor twijfel en onzekerheid en dat is geheel ten onrechte.
Kwalijk ook omdat het om de financiële toekomst gaat van honderdduizenden.

Er staan tig links naar informatie waaruit zonneklaar blijkt dat die uitkeringen omhoog gaan.
Als u een brief van Willem Alexander of diverse overheidssites al misleidend vindt dan weet ik het niet meer.
Het gaat er om wat er staat, de feiten.

Ik heb een beter voorstel: u belt dinsdagochtend gewoon even met het UWV.
Want u kunt het niet maken om mensen nog een volle maand op het verkeerde been te laten staan tot eind januari 2023?
Daar is de zaak in deze barre tijden veel te belangrijk voor toch?
Het kan om vele duizenden euro's gaan in 2023 gaan hè? Niet niks!

Dinsdagochtend kunt u dan hier de inhoud van uw telefoontje met het UWV meedelen zodat de lezers hier met een gerust hart het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 13:48
4 Antwoorden / Vragen

Als ik het niet bij het rechte eind heb, dan zou het mij oprecht spijten als ik mensen de stuipen op het lijf heb gejaagd. Je hebt daar volstrekt gelijk in. Maar hé, wie ben ik? Het is aan onze overheid om deze onduidelijkheiden niet te laten bestaan. In mijn laatste bijdrage heb ik al twijfels geuit of ik wel gelijk heb. Maar kan iemand mij (ons) alstublieft helpen aan een wettekst of een AMvB waaruit één en ander ondubbelzinnig blijkt?????????????????

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 13:50
4 Antwoorden / Vragen

En overigens heb ik helaas niet zo'n hoge pet op van de helpdesk van het UWV. Prima voor algemene info, maar het antwoord op onze hele specifieke vragen vertrouw ik ze helaas niet toe. Anders had iemand dat hier al lang geplaatst.

Geer00
door Geer00 - Dec 25, 2022 om 14:27
4 Antwoorden / Vragen
0

MEA CULPA

Mijn oprechte excuses aan al diegenen die ik onbedoeld de stuipen op het lijf heb gejaagd. Ik heb ongelijk. Het blijkt mij nu dat IVA-uitkeringen (want daar ging in oorsprong per slot van rekening de vraag over) per 1 januari 2023 wel degelijk met 10,15% (bruto) stijgen.

Ik blijf nog steeds staan achter al mijn technische argumenten zoals hier geventileerd. 
Maar .................

Bij bestudering van de door Janny aangedragen AMvB (door haar als de brief van Willem Alexander genoemd :) ) kom ik diep in de toelichting bij punt 7 deze verstopte zin tegen:
'Ten derde stijgen de uitkeringen van het gehele zittend bestand in de WW, ZW, WIA, WAO en WAZ mee met het stijgingspercentage van het minimumloon, ............'


Ja
door JannyBoe Dec 25, 2022 om 15:21
478 Antwoorden / Vragen

Hé gelukkig....

Over die technische argumenten: die kloppen niet. Al de genoemde uitkeringen gingen al twee keer per jaar omhoog.
In januari en in juli.

-De verhoging van al die uitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon. Dat was zo en is nog steeds zo.
-De berekeningssystematiek van een uitkering verschilt per uitkering. Soms loongerelateerd, soms loonaanvulling, soms vervolguitkering.

De jaarlijkse verhoging in januari en in juli van alle uitkeringen hebben niets te maken met die systematiek. Maakt niet uit hoe die uitkering verder is.
Daar zit uw denkfout.

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 15:25
4 Antwoorden / Vragen

Er is van alles te zeggen over jouw laatste bijdrage, maar dat ga ik niet meer doen. Laten we blij zijn met de uitkomst voor alle betrokkenen. Want daar gaat het per slot ven rekening om.
Dit lijkt me een mooie afsluiter voor deze discussie, geheel in lijn met de Kerstgedachte ....................

Ja
door JannyBoe Dec 25, 2022 om 16:41
478 Antwoorden / Vragen

Je kunt ervan zeggen bijvoorbeeld dat mijn bijdrage 100% klopt.
Want dat is zo.
Al die uitkeringen gaan omhoog, maakt niet uit hoe ze opgebouwd zijn.
Zo simpel is het.

Ik wens u ook het beste voor deze dagen.

Geer00
door Geer00 - Dec 25, 2022 om 14:29
4 Antwoorden / Vragen
0

Ik dank Janny en Gravin dat ze mij met hun bijdragen scherp genoeg hebben gemaakt om in die toelichting te duiken.

Het blijft overigens  wel verwarrend dat er steeds wordt gesproken over aan het WML gekoppelde uitkeringen, maar oké, wie van ons (inclusief onze bewindslieden en politici) is perfekt ........................

gr
door gravin2 Dec 25, 2022 om 14:52
24 Antwoorden / Vragen

@geer, ik snapte er eerst ook niets van,

er zit ook ergens iets onlogisch/oneerlijks in he?

Wie een hogere uitkering heeft, krijgt er meer bij.

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 15:16
4 Antwoorden / Vragen

Nou, op zich begrijp ik het wel een beetje. De absurde inflate treft iedereen, welk inkomen je ook hebt. Lonen gaan omhoog, evenals pensioenen. Dat de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen ook stijgen kan bijna niet anders dan dat diegenen tot de bedelstaf geraken. Maar dat (mij) nu blijkt dat ook de loongerelateerde uitkeringen stijgen, dat wist ik nog niet, maar ligt wel in de lijn van deze ontwikkelingen.

Geer00
door Geer00 Dec 25, 2022 om 15:18
4 Antwoorden / Vragen

Of we overigens op deze manier van spiraalvorming op de goede weg zijn, laat ik gemakshalve maar in het midden ...................

Be
door Benny Rob - Jan 15, 2023 om 08:27
1 Antwoorden / Vragen
1

Beste lezers,
Het minimumloon gaat met ruim 10% omhoog per 1-1-2023. Dat geldt ook voor alle gekoppelde uitkeringen zoals wia iva en aow. Dus wie een uitkering ontvangt op minimaal niveau gaat automatisch omhoog tot het nieuwe minimum loon 1934,40 bruto.

Wie een hogere uitkering ontvangt (bijvoorbeeld 70% van het laatstverdiende loon zoals de IVA) krijgt geen 10% extra. Hooguit een jaarlijkse inflatiecorrectie van 1,5 of 2%. Stel je krijgt in 2022 100 euro meer dan het minimum dan het minimum dan wordt dat in 2023 wel verhoogd tot het nieuwe minimum van 1934,40. 


wie 2500 euro bruto krijgt gaat er niets op vooruit, behalve de inflatiecorrectie. Relatief ga je dus tov het minimumloon inleveren, maar dat is ook zo als je een salaris hebt van 2500 of 3000 euro. Ook dan geldt niet die 10% extra. Het gaat uitsluitend om de minima. Toch voelt dat apart.

Het kan zijn dat je in 2022 300 euro per maand meer verdiende dan het minimumloon, dan is dat in 2023 gereduceerd tot ongeveer 100 euro meer per maand. Daar zouden de bonden iets aan moeten doen.

 

Ja
door JannyBoe Jan 15, 2023 om 10:13
478 Antwoorden / Vragen

'Het gaat uitsluitend om de minima'
Dat hebt u zelf bedacht, het is niet zo.
Nogmaals dan: ALLE uitkeringen van het UWV gaan met 10,15% omhoog per 1 januari 2023.
Daar hebben o.a. de vakbonden al lang voor gezorgd want die strijden al jaren voor een verhoging van het minimumloon met 14%.

Ja
door JannyBoe - Jan 15, 2023 om 09:59
478 Antwoorden / Vragen
1

Daar klopt helemaal niks van @BENNY ROB.
Lees alle links naar plaatsen op het internet nog eens door die genoemd zijn hierboven.
Om te beginnen naar de website van het UWV zelf of de Rijksoverheid.

Nogmaals dan: ALLE uitkeringen van het UWV gaan met 10,15% omhoog per 1 januari 2023.
Punt.

U jaagt mensen met een UWV uitkering de stuipen op het lijf met dit soort desinformatie.

Be
door Benny Rob Jan 15, 2023 om 16:02
1 Antwoorden / Vragen

Goed lezen jannyboe. Het gaat om alle minimum uitkeringen. Dus het echte minimum. Dat is de grens van het bestaansrecht. Alleen die categorie gaat er op vooruit. Afz. Fin. Medew. Uwv.

gr
door gravin2 Jan 15, 2023 om 16:12
24 Antwoorden / Vragen

 Afz. Fin. Medew. Uwv.???

Ja
door JannyBoe Jan 15, 2023 om 16:19
478 Antwoorden / Vragen

U ondertekent alsof u medewerker van het UWV bent?
Maakt u een grap? Anders hoop ik voor u dat uw werkgever niet meeleest. Dat kon u uw baan wel eens kosten... Een medewerker die in het weekend anoniem namens het UWV op een forum actief is, daar zijn ze vast niet zo happy mee.

Hebt u alle bovenstaande links gelezen? Doe dat vooral. Overheidsites, Vakbonden, UWV etcetera.
Er is geen enkele informatie te vinden waarop uw bewering te vinden is.

Nogmaals, alle UWV uitkeringen gaan omhoog.
Soort of hoogte doet niet ter zake.

En nogmaals, u jaagt mensen met desinformatie de gordijnen in.

U zorgt voor onrust bij mensen die er honderden euro's per jaar op vooruitgaan door ze aan het twijfelen te brengen.

atlas1302
door atlas1302 Jan 15, 2023 om 16:51
336 Antwoorden / 13 Vragen

Mijn mening is hetzelfde als van @benny, de minima moet er op vooruitgaan! De maxima die er ook zijn bij UWV, gun ik het ook natuurlijk..maar daar is het niet voor bedoeld denk ik. Als het wel zo is, dan is dat mooi meegenomen en had ik liever nog 20 jaar bij UWV meegelopen, en niet noodgedwongen om op mijn 67e jaar nog te moeten kleunen van de karige AOW inkomsten.

De mensen die denken erop vooruit te gaan, zullen dat dus ook geduldig moeten afwachten. Ik hoop voor velen dat het i.d.d. ook zo is, alleen moet het nog blijken.

gr
door gravin2 Jan 15, 2023 om 17:01
24 Antwoorden / Vragen

Het UWV heeft al enkele dagen de betaalspecificatie van januari klaar staan,

Ik ga er bijna 10% netto op vooruit en ben geen "minimum" wat dat ook zijn mag.

Ja
door JannyBoe Jan 15, 2023 om 17:04
478 Antwoorden / Vragen

Alle UWV uitkeringen gaan per 1 januari 2023 op vooruit.

Dat is niet een kwestie van afwachten maar al een vaststaand feit.

Het is al gebleken.
Mensen met de betreffende uitkeringen hebben inmiddels een specificatie van het UWV gehad via het UWV/mijn Overheid
met de uitkering die ze deze maand ontvangen.
En die is 10,15% hoger dan eind vorig jaar.

Waarom er nog steeds mensen zijn die daarover twijfelen terwijl er klip en klaar overal staat hoe het zit weet ik niet.
Op basis waarvan? Nergens iets te vinden op het internet. Waarom berichten verspreiden die niet gebaseerd zijn op info die te checken is?

En ATLAS1302, u had beloofd uw laptop op te eten als u ernaast zat.
Gaan we de foto's zien op deze site ? ;)


Ja
door JannyBoe Jan 15, 2023 om 17:05
478 Antwoorden / Vragen

U was me net voor @GRAVIN2, fijn dat u de feiten nog eens even ondersteunt met informatie.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ro
Robin Martens - Feb 22, 2024 om 12:08
Elektronica & tv
KPN opzegging stilzwijgend geannuleerd

KPN opzegging stilzwijgend geannuleerd

Op 10-12-23 heb ik mijn kpn abonnement via hun online formulier opgezegd (Liep tot 18-01-24), helaas hebben ze dit zelf geannuleerd toen ik de telefoon niet heb opgenomen. Mevrouw aan de telefoon zei dat er in de notitie stond "Klant niet gesproken, klant blijft bij KPN", ook zei ze dat ik niet online kon opzeggen zonder dat ze me zouden spreken.
In hun mail staat echter:
"Om uw opzegg ... Lees meer

rinuszwam
rinuszwam - Feb 24, 2024 om 12:39
Geldzaken & recht

Het financieel en economisch systeem creëert de tweedeling in de samenleving !

De gevolgen zijn vaak mensonwaardig , [super] Rijken versus Armoede ! de tegenstellingen zijn daardoor groot tussen indivuele en groepen mensen in dit soort maatschappivorm , het begrip samenleving is dan helaas niet van toepassing !
Het wordt tijd voor een echte menselijke maatschppijvorm waarin ieder Mens tot zijn/haar Recht kan komen !!
Vraag:
Hoe en welke mogelheden zijn er om t ... Lees meer

Ro
Romysondaar - Feb 24, 2024 om 15:49
Huishouden & energie
Lederen bankstel

Lederen bankstel

Wij hebben een lederen bankstel geleverd op 2-10-23 door lederland Amsterdam 
al sinds week 1 al klachten ( doorzakken leer uitgerekt en stiksel Schots en scheef en niet op maat) 
week 2 iemand geweest van lederland en die constateerde dat deze niet doet aan onze verwachtingen 
we zijn nu 5 maanden verder en willen ze ons nieuwe vullingen gaan geven maar er wordt nu steeds gezegd ... Lees meer