Parels45
door Parels45 Jan 15, 2022 om 20:56
Geldzaken & recht

Kwijtschelding gem.heffingen

Vraag, ben 77 jr.alleenstaand, heb a.o.w.en 42 euro pensioen van ex,stort hij op bank. Omdat ik 42 euro pensioen krijg krijg ik geen kwijtschelding van gemeente hoekschewaard.ex kan het beter houden.
Betaal elk jaar ca.450 euro.
10x45 euro per maand, dan hou ik elke maand niets over, moet zuinig leven.
Ben chronisch ziek, hoge zorgkosten, 1x p.wk vrijwilliger die helpt, ook mee luncht.
Vaak ziekenhuis bezoek,parkeergeld.

Dan zegt de gemeente  is slogan hier  iedereen moet mee kunnen doen met de samenleving, hoe??? Waarvan???
Ik kan niet op vakantie, weekend weg, cursus betalen, hobbyen kost geld.
Jaaaa, je kan hier nog geen hond erop na houden  want dan betaal ik 110 euro meer gem.heffingen.
En hond moet eten, trimmen.diverse keten kwijtschelding gevraagd  alles wordt hier afgewezen.dag in dag uit op bank hangen word je depri van.
Vraag, heb ik recht op kwijtschelding??
Ben zo boos op gemeente
Alles stijgt  huren, zorgpremie  gas, heb geen vermogen, sta rood bij de bank. Oplossing?????


7074 19 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

getty
door getty - Jan 15, 2022 om 21:12
4179 Antwoorden / 10 Vragen
4

Meldt u aan bij het maatschappelijk werk of sociaal raadslieden in uw gemeente en ga samen kijken naar uw financiële situatie. Vaak zijn zij beter bekend met de diverse regelingen en kunnen u hierbij helpen.

getty
door getty - Jan 15, 2022 om 21:13
4179 Antwoorden / 10 Vragen
2
ne
door neodutchio - Jan 15, 2022 om 21:43
5113 Antwoorden / 12 Vragen
0

Het kwijtschelden zal niets gaan helpen. U ontvangt €504,- pensioen van uw ex en moet €450,- betalen aan gemeentelijke kosten. Als u het pensioen niet meer wilt hebben en de gemeentelijke kosten kwijtgescholden worden, dan gaat u er dus €54,- op achteruit.

Beter is om hulp in te schakelen. De AOW is ook weer gestegen en wellicht zijn er nog potjes waar u gebruik van kan maken. Maar daarvoor zal u of bij de gemeente moeten zijn of bij een sociaal werker.

tenormin
door tenormin Jan 15, 2022 om 23:38
16805 Antwoorden / 108 Vragen

@neo, een niet meer klein pensioen willen hebben komt niet ter sprake. De Belastingdienst gaat daar niet mee akkoord. Heb zelf een 25 € pensioentje, al jaren vanaf tracht te komen. Lukt niet. Daardoor, door dit kl*te beetje meer krijg ik geen Zorg- of huurtoeslag. Heb precies €28,00 teveel bruto. En heb vandaag alweer de nieuwe voorschotten 2022 moeten betalen voor Zorg- en Inkomstenbelasting. Begrijp er ook nog steeds niets van; mensen met meer inkomsten krijgen alles en ik: telkens bijbetalen.

mahadma
door mahadma - Jan 16, 2022 om 02:12
11486 Antwoorden / 51 Vragen
1

Voor kwijtschelding gelden hele strakke regels, ga je er maar € 1,00 overheen, pech, betalen, doe je niets aan.

1paul
door 1paul - Jan 16, 2022 om 09:06
3066 Antwoorden / 0 Vragen
1

heeft u al bijzondere bijstand aangevraagt bij de gemeente en is er in uw gemeente een instantie die mensen zoals u helpt?

het is voor ons moeilijk te zien wat de regels in uw gemeente prcs zijn namelijk.....

ro
door ronny530 - Jan 16, 2022 om 09:27
2724 Antwoorden / 41 Vragen
3

Gemeentes hanteren een inkomensnorm van 10% boven bijstandsinkomen dat inkomen is 1091 euro plus 10% komt neer op 1200,10 euro. Als u een volledige AOW uitkering heeft dan is dat bedrag 1244 euro en is boven de inkomensnorm. Met of zonder dat kleine pensioen u komt niet voor kwijtschelding in aanmerking daarbij is het zo dat als u recht heeft op partnerpensioen dat pensioen niet kunt weigeren want het bedrag wordt wel bij uw inkomen opgetelt en maakt het niet uit of u het bedrag wel of niet wenst te ontvangen. U heeft wel recht op allerlei toeslagen zoals huur en zorgtoeslag en als er aanleiding voor is vergoedingen uit de WMO maar u dient ze zelf aan te vragen want dat gaat niet automatisch. In mijn gemeente is voor dit soort zaken een loket ingericht waar ouderen met vragen aan kunnen kloppen en geholpen worden met het aanvragen van de toeslagen en wellicht is er in uw gemeente ook zo'n loket want het is landelijk bekend dat veel ouderen niet met de toeslagen bekend zijn of tot trots zijn om er gebruik van te maken.

va
door vanlotjegetikt - Jan 16, 2022 om 09:31
809 Antwoorden / Vragen
2

Voordat u een berg overhoop gaat halen even de snuggere vraag heeft u een eigen huis of huurt u?

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jan 16, 2022 om 11:21
16719 Antwoorden / 202 Vragen
1

Zie al gegeven reacties m.b.t. het opnemen van contact met een instelling voor Sociaal en Maatschappelijke hulpverlening in uw omgeving.

Mogelijk kunt u een broep doen op een bijstandsregeling van uw Gemeente en er zijn ook Gemeenten waar men specifike regelingen heeft >

Lees de informatie die hier wordt gegeven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/kan-ik-ondersteuning-krijgen-bij-een-laag-inkomen  en kijk ook eens wat men in uw Gemeente kan doen. Ik zocht even met zoeknaam 'te laag inkomen'en zie o.a. info m.b.t. Amsterdam, Eindhoven.

En met dag in dag uit op de bank hangen bereikt u helaas niets in deze.  Daarbij is het ook nog zo dat de meeste kostenstijgingen niet door of vanuit uw Gemeente worden veroorzaakt. Dat heeft meer te maken met 'marktwerking', Centrale overheid etc.

mahadma
door mahadma - Jan 16, 2022 om 14:29
11486 Antwoorden / 51 Vragen
1

Kort gezegd; bij de berekening gaat de gemeente uit van hoeveel spaargeld er is, hoeveel er op de lopende rekening staat, evtl. andere bezittingen zoals auto, en wat er per maand binnenkomt aan huurtoeslag, zorgtoeslag. Eraf gaat het normbedrag, kosten huur en zorgverzekering, evtl. schulden. Het is een berekening van plussen en minnen. Als het uiteindelijke resultaat van de berekening is dat er een positief bedrag is hoger dan de aanslag gemeentelijke belasting wordt geen kwijtschelding verleend. Als dit bedrag € 0 of lager is volgt volledige kwijtschelding. Tussen € 0 en bedrag aanslag volgt gedeeltelijke kwijtschelding. Algemeen: Gemeenten dienen zich te houden aan de zogenaamde leidraad invordering, maar hebben ruimte om binnen grenzen hun beleid te bepalen. Zo zijn er gemeenten die spaargeld toestaan binnen de grenzen die gelden voor WWB. Gezinnen kunnen dan in aanmerking komen voor kwijtschelding als er maximaal € 11.370 spaargeld of vermogen is. Voor alleenstaanden ligt de grens dan bij maximaal € 5685 euro aan spaargeld of vermogen. Maar deze gemeenten vormen de uitzondering. De waarde van de auto telt meestal mee, tenzij de auto medisch noodzakelijk is of ouder is dan 10-15 jaar (minder waard dan € 2269) Tenslotte zijn er ruimere grenzen voor aanvragers die 65 jaar waren op 31 december 1999. Deze groep heeft een extra vrijlating van € 2269 Mijn ervaring is dat met spaargeld boven een bedrag van € 1000 a € 2000 en bijvoorbeeld € 1000 op de lopende rekening er al snel afwijzing volgt. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding moet er een minimum inkomen zijn en mag er dus (vrijwel) geen spaargeld zijn, zelfs geen spaargeld om noodsituaties op te vangen zoals een kapotte wasmachine.

va
door vanlotjegetikt Jan 16, 2022 om 17:20
809 Antwoorden / Vragen

En even voor de goede orde.
Gemeentes willen wel wat meer doen voor hun minderbedeelde inwoners  maar dat heeft mevrouw Kleinsma per 1 januari 2015 onmoglijk gemaakt omdat toen de door haar in elkaar gezette(onwerkbare) Participtiewet inging.
Is trouwens geen wet maar een gevangenis omdat hij gebaseerd is op het totaal ondergeschikt maken van mensen die het goed willen maar gelijk getrokken worden met die paar die de boel flink flessen.

panter22
door panter22 - Jan 16, 2022 om 15:35
6599 Antwoorden / Vragen
1

Je hebt geen recht op kwijtschelding:
U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimuminkomen heeft en geen spaargeld of bezit heeft. Een minimuminkomen betekent dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau of dat u AOW heeft zonder aanvullend pensioen.
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/kwijtschelding-gemeentelijke-belasting/
Je zult het met dit inkomen moeten doen. 
Je hebt per maand met alleen AOW €115 meer te besteden dan iemand met een bijstandsuitkering,
Tel daar bij die €42 per maand op en dan kom je op €157 extra per maand. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/21/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2022
Maar ook in de bijstand heb je niet automatisch recht op kwijtschelding.
En de eigen bijdrage voor de zorgkosten is hetzelfde voor iemand die chronisch ziek is in de bijstand.
Theoretisch zou je dus geld over moeten houden ipv te kort komen. 
Je zult moeten kijken waar je op kunt bezuinigen.  Misschien kan het Wijkteam je daarbij helpen. https://www.wijkteamhw.nl/inwoners/vroeg-eropaf/


va
door vanlotjegetikt - Jan 17, 2022 om 09:21
809 Antwoorden / Vragen
0

Ik vergat nog te melden dat er voor het vrijwilligerswerk een onbelaste vergoeding kan worden verstrekt van euro 180 per maand.

mo
door mof - Jan 17, 2022 om 11:48
3584 Antwoorden / 3 Vragen
0

Recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen heeft niemand. Kwijtschelding is een gunst die verleend kan worden. De zorgkosten zullen in uw geval een groot deel door de zorgtoeslag worden afgedekt, echter zit u ws vast aan het eigen risico van bijna 400 Eur per jaar. Verder kuntu huurtoeslag vragen. Of heeft u ws al. Ook met deze toeslagen zal het betekenen dat u elk dubbeltje drie keer moet omdraaien.
Dit is de staat van Nederland: de AOW stijgt niet mee met het minimumloon ... de reden is dat de gemiddelde Nederlander een beter pensioen heeft dan tientallen jaren geleden. Tja, mensen met een goed pensioen zijn niet afhankelijk van de AOW: u gaat er t.o.v. het minimumloon 7% per jaar op achteruit. Iemand met een aanvullend pensioen van 3500€ gaat er maar anderhalf procent of zo op achteruit ...

Dit is hoe de regering in Den Haag, en dus niet direct de gemeentes, hun ogen sluit voor armoede. Mensen zoals u zijn niet in staat door bijvoorbeeld te werken hun eigen situatie te verbeteren.
De gemeenses moeten veel meer zaken zelf regelen zonder extra geld van de rijksoverheid, ook de gemeentes zijn aan handen en voeten gebonden.

Het is een schande. NEderland glijdt af naar een bananenrepubliek waar de rijken het geld in de zakken steken en nog rijker worden en de armen er niet langer mogen zijn.

Alles in lijn met het bericht van vandaag dat de tien rijkste mensen van de wereld hun vermogen hebben verdubbeld in een jaar tijd, Bezos en Musk verdienen 1 miljard euro PER DAG!

rj
door rjw Jan 17, 2022 om 17:30
3208 Antwoorden / 5 Vragen

Mensen die nu alleen AOW (of AOW aangevuld met een klein pensioen) hebben zullen in hun werkzame leven ook geen superinkomen hebben gehad, en dus ook geen hoge premies. De mensen die nu een goed pensioen hebben, hebben ook flink wat premie betaald in het verleden. 

En wat hebben Bezos en Musk hiermee te maken?

kr
door kraanjan - Jan 17, 2022 om 11:53
16 Antwoorden / Vragen
0

Moestuintje als hobby ?

kr
door kraanjan - Jan 17, 2022 om 11:56
16 Antwoorden / Vragen
0

Uw probleem is ws. al 10 jaar oud ?

ho
door hoorn23 - Jan 17, 2022 om 14:37
10 Antwoorden / 3 Vragen
0

Naar het ziekenhuis etc. neem dan een gratis abonnement op de taxi AVON
eem ritje va 5 km kost ongeveer tussen € 1.50 en 3 euro.
Somige tijden hebben lange wachttijden met het ophalen
Zie www.avon.nl
succes
Willi.

borg queen
door borg queen - Jan 17, 2022 om 14:40
126 Antwoorden / 2 Vragen
0

Heeft u al gekeken of u de aanvullende inkomensvoorziening ouderen(AIO) kan aanvragen bij de SVB ?

https://www.svb.nl/nl/aio/

 

ho
door hoorn23 - Jan 17, 2022 om 14:52
10 Antwoorden / 3 Vragen
0

Sorry meneer moet zijn avan en niet avon was een tik foutje
Groet Willl en succes

Dave lubeck
door Dave lubeck - Jan 17, 2022 om 23:55
88 Antwoorden / 2 Vragen
0

Ik weet niet waar je woont , maar je moet eens kijken of je in het gebied waar je woont een instelling hebt met sociale raadsvrouwen / mannen . Die kunnen je heel goed helpen en ziju nemen contact op met de desbetreffende instanties en zorgen dat je kwijtschelding kan krijgen voor verschillende vaste lasten .

Yv
door Yvonne1955 - Sep 20, 2022 om 14:48
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Parel 545

vraag hulp bij Humanitas Hoeksche Waard. Echt je hebt ook recht op MP en hoge ziektekosten.
dus echt vraag om hulp.

humanitashwgo@outlook.com

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ma
martinaa - Feb 28, 2024 om 10:24
Geldzaken & recht

Gezamenlijke rekeningen

Hallo,

Graag wil ik jullie iets vragen en ik hoop dat er mensen zijn die de antwoorden weten.

Als mensen getrouwd zijn met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen door huwelijkse voorwaarden, worden hun persoonlijke bankrekeningen uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Wat gebeurt er met de gezamenlijke rekeningen die op naam van beide partners staan? 
... Lees meer

johan1966
johan1966 - Mar 1, 2024 om 13:45
Geldzaken & recht

Geld uit mijn tas gestolen op mijn werk. Wie betaald de schade.

Tijdens mijn werk stond mijn tas in de susterpost van het verpleeghuis, alleen personeel kan de susterpost binnenkomen met een tag.
Er is een bedrag van 385 euro uit mijn portemonee gepikt.
Er is aangifte van gedaan.
Van de politie kreeg ik bericht terug dat ze hier niets aan kunnen doen en hebben de zaak gesloten.
Moet de werkgever dit nier vergoeden.

Mvg. Johan Vr ... Lees meer

Sa
Sam0o - Feb 28, 2024 om 16:40
Geldzaken & recht

Diefstal op werkplek

Begin december is de tas van een collega en mijn tas gestolen op het werk.  uiteraard is dit gemeld bij manager en is er aangifte gedaan.

vanuit eigen verzekering is er geen vergoeding.  op dit moment staat de vraag op werk uit of wij recht hebben op vergoeding van de werkgever.  (In gebreke gebleven door afwezigheid van mogelijkheid om spullen veilig weg te bergen?)

on ... Lees meer