mabureau
door mabureau Feb 17, 2012 om 17:16
Geldzaken & recht

Levensloopregeling

In de levenslooppolis van de Generali staat dat bij overlijden van de verzekerde het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd aan de weduwe.

Bij de uitbetaling stelt men nu dat artikel 61h, lid 2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (In geval van overlijden van de werknemer kan de tegenwaarde van de aanspraak als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen van de werknemer worden gesteld), zoals dit artikel op 2011 luidde bij levensloopverzekeringen, niet van toepassing is.

Men stelt hierbij dat de uitkering niet in de nalatenschap valt, maar een zelfstandig recht op een overlijdensuitkering van de weduwe is. Deze uitkering zou, terecht, niet onder de inkomstenbelasting van de overleden echtgenoot vallen.

Vervolgens trekt men van het uitgekeerde bedrag echter bij de weduwe een "voorheffing inkomstenbelasting uit vroegere dienstbetrekking" af.

Het betreft hier echter geen inkomen uit vroegere dienstbetrekking van de weduwe, maar een uitkering bij overlijden van de echtgenoot. Maar een zelfstandig recht op een overlijdensuitkering zou belastingvrij moeten zijn.

Wie heeft hier eerder mee te maken gehad ?

920 3 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

valerius-2
door valerius-2 - Feb 17, 2012 om 17:52
7840 Antwoorden / 95 Vragen
0

Is er belastng aftrek voor gekregen Bij betalen van de premie?Zo ja dan is dit dus juist.

mabureau
door mabureau - Feb 17, 2012 om 18:18
102 Antwoorden / 12 Vragen
0

[quote=valerius-2 schreef op vrijdag 17 feb 2012, 17:52]Is er belastng aftrek voor gekregen Bij betalen van de premie?Zo ja dan is dit dus juist.

Erg kort door de bocht, sorry.

Je hebt gelijk, in dat geval moet belasting ingehouden worden conform artikel 61h, lid 2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (In geval van overlijden van de werknemer kan de tegenwaarde van de aanspraak als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen van de werknemer worden gesteld), zoals dit artikel op 2011 luidde bij levensloopverzekeringen
Maar zoals ik schreef stelt Generali zelf dat dit niet van toepassing is, omdat er sprake is van een overlijdensuitkering.

Premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar, dus zou ook de uitkering niet belast zijn.

Maar afgezien daarvan, schrijft de wet voor dat ingeval van overlijden de belasting moet worden ingehouden voordat het geld ter beschikking van de erfgenamen komt, terwijl Generali dit aan de kant veegt en het netto aan de weduwe betaalt, om vervolgens bij haar belasting uit vroegere dienstbetrekking in te houden.

Vergelijk de belasting aangifte over een weduwen pensioen, dat wordt ook niet belast als inkomen uit vroegere dienstbetrekking, waarom dan nu wel ?

ge
door generali - Feb 23, 2012 om 12:05
7 Antwoorden / 0 Vragen
0

Geachte mabureau,

De vraag die u stelt over de uitkering van uw levensloopregeling, is van technische aard. Het antwoord dat wij hier geven, is algemeen van aard. Het is een uitleg van de fiscale wet en de wijze van uitbetaling. Wij zijn niet op de hoogte van uw persoonlijke, financiële situatie. Om deze reden kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Bij een levensloopregeling is er sprake van de ‘omkeerregel’, de premie die ingelegd wordt is geen belast loon, de uitkering is wel belast.

Bij een levensloopverzekering heeft de begunstigde rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar. Wij maken de uitkering dan ook rechtstreeks aan de begunstigde over. De begunstigde heeft een zelfstandig verkrijgingsrecht buiten de nalatenschap van de overleden levensloopdeelnemer om. De uitkering uit de levensloopverzekering valt daarom niet in de nalatenschap.

Het keuzerecht van artikel 61h, lid 2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 dat u noemt in uw bericht, is niet van toepassing. Het is juist dat de erfgenamen wel een keuzerecht hebben, maar dan moet de uitkering onderdeel uitmaken van de nalatenschap, hetgeen nu niet het geval is. Dit betekent dat de erfgenamen geen mogelijkheid hebben om de uitkering als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking te laten belasten, daarom is er sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking.

In een persoonlijk gesprek lichten wij dit graag nog aan u toe. Als u dat wilt, stuurt u dan een e-mail naar uwgenerali@generali.nl met in de onderwerpregel “ter attentie van Belinda”. Ik zorg dan dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt en dat er contact met u wordt opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Belinda
Communicatie Adviseur

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

OH
OHRAnaarNN - Sep 21, 2023 om 22:10
Geldzaken & recht

LIJFRENTEVERZEKERING ZOEK BIJ NN

Ik heb in 1993 een levensverzekering/lijfrenteverzekering afgesloten bij OHRA en deze heeft de einddatum bereikt en moet worden uitgekeerd. Om verlies van het bedrag te voorkomen door boete en belasting moet ik voor 31 december 2023 de uitkering geregeld hebben. Na raadplegen van de www.ohra.nl/uitkerenlijftrente website en het telefoonnummer te bellen 026-4004040 bleek dat Nationale Nederlanden ... Lees meer

Student2023
Student2023 - Jan 25, 2023 om 14:35
Geldzaken & recht

Basisbeurs voor master na HBO-opleiding 2023-2024?

Ik begin september 2023 aan een master nadat ik mijn HBO opleiding heb afgerond onder het leenstelsel. Ik probeer informatie te vinden over of ik dan recht heb op een basisbeurs, aangezien deze dit jaar weer ingaat, voor mijn master opleiding. Maar hier is nergens informatie over te vinden, alles is heel erg vaag. Weet iemand meer? Lees meer

W.v.Gelder
W.v.Gelder - Jan 19, 2023 om 11:51
Huishouden & energie

Keukenhulponline.nl

Wel betalen maar niet leveren, iemand ervaring hier mee? Lees meer