door E Maas 23 nov. 2021 om 15:13
Winkels & webshops

Verplaatsen legdatum vloer leidt tot schadeclaim

In april van dit jaar heb ik een overeenkomst gesloten voor het leggen van een nieuwe houten vloer. Deze aankoop was onderdeel van een grote verbouwing en vond plaatsper mail, gezien de corona omstandigheden. Door uitloop van werkzaamheden bleek de voorgestelde legdatum niet mogelijk, omdat andere werkzaamheden eerst moesten worden afgerond. De legdag was op een woensdag. Op zondag zag ik de conflicterende data, waarop ik leverancier van de vloer direct heb gemaild. De volgende dag werd ik gebeld door het bedrijf met de mededeling dat ze een schadeclaim zouden doorbelasten van 1350,-. Echter, ik heb geen algemene voorwaarden ontvangen en was niet op de hoogte van de termijn voor het wijzigen van de legdatum. De leverancier heeft uiteindelijk de voorwaarden gestuurd, maar ook hierin lees ik niet dat de leverancier gerechtigd is om een schadeclaim in te dienen, maar houdt zij zich het recht toe zelf een nieuwe datum voor te stellen. 
De claim werd teruggebracht naar 680,- wat 1 persoon voor 8 uur a 85,- euro zou zijn. Het bedrag is tevens voor mij uit de lucht gegrepen en is zeker niet marktconform. Daarnaast is bekend dat er alleen emt vast medewerkers wordt gewerkt en daarmee loon moet worden betaald, ongeacht of er een opdracht is tot het leggen van een vloer op een specifieke dag.
Inmiddels hebben we de vloer in zn geheel betaald en heb ik een tegemoetkoming voor ongemak van 250,- betaald. Daarop is de vloer geplaatst.
Nu blijft de leverancier me lastig vallen via rechtsbijstand dat er nog 430,- moet worden overgemaakt, of ze verhogen het bedrag weer naar 1350,-.
Omdat we de vloer volledig hebben betaald incl tegemoetkomen en de vloer is geleverd, heb ik naar mijn idee geen relatie met de levernacier meer. Vanuit rechtsbijstand van de levernacier wordt echtr volgehouden dat de leverancier vanuit de wet beschermd is en schadevergoeding kan eisen.

Heeft iemand ervaring met een dergelijke situatie? Klopt het dat de leverancier schade mag claimen ondankt dat de wederzijdse verplichingen uit de overeenkomst al lang zijn voldaan? Wordt ik als consument niet ook beschermd vanuit de wet aangezien er geen algemene voorwaarden zijn meegestuurd?

Graag advies omdat ik me onder druk gezet voel om het bedrag over te maken.

2642 12 Rapporteer
ne
door neodutchio - 23 nov. 2021 om 15:55
4274 Antwoorden / 12 Vragen
2

Als u op de zondag voor de woensdag pas gemaild hebt dat woensdag niet zou uitkomen, dan is dat rijkelijk laat. Hoe kan deze verkoper nog ander werk inplannen op zo'n korte termijn? Geen idee hoe groot de vloer is, maar een uurloon van €85,- is niet extreem te noemen in deze tijd. Of de 8 uur overdreven zijn kan vanuit hier niet bepaald worden.

Op eigen houtje hebt u een bedrag overgemaakt wat de werkelijk kosten echt niet dekken. En ja, de verkoper heeft het recht de schade door te berekenen. Doordat u zo laat annuleerde kon er geen nieuw werk meer ingepland worden. U bent in gebreke gebleven en daardoor verantwoordelijk. Een betalingsverplichting vervalt niet als het werk al gedaan is.

door sira - 23 nov. 2021 om 15:57
720 Antwoorden / 23 Vragen
1

Misschien lees ik niet goed, omdat er teveel ruis in het verhaal zit, maar al met al vind ik het nogal warrig.

Heeft u soms de montage geannuleerd en daarom krijgt u een schadeclaim?

Daarnaast is bekend dat er alleen emt vast medewerkers wordt gewerkt en daarmee loon moet worden betaald, ongeacht of er een opdracht is tot het leggen van een vloer op een specifieke dag.
Deze redenatie is natuurlijk onzin. Ja personeel moet worden betaald en dat wordt uiteindelijk door de klanten (opdrachten) gedaan. Krijgt u ook betaald als u niets uitvoert of als er geen werk meer voor u is? Geen opdrachten, dan ontslag personeel. Het lijkt mij niet dat de leverancier een geldboom in de tuin heeft.

door Pharmacopolam Circumforaneum - 23 nov. 2021 om 16:22
1310 Antwoorden / 10 Vragen
1

Grote verbouwing?

Dat kan ook vele weken uitlopen, zowel door ziektes als niet geleverde materialen.


U heeft een leg bedrijf ingehuurd en  gaat kort ervoor de datum  opschuiven!
Ook is het maar de vraag of je als een andere klant eerder kan en daar materiaal al voor aanwezig is.

Naast die niet gewerkte uren  moet je het regelwerk voor schuiven van jou  woensdag + de nieuwe  datum regelen

en dat is veel gepuzzel.

 

Ik zie nergens het afgesproken leg bedrag en  wat er nu wanneer geclaimd gaat worden.

Maar extra betalen lijkt me wel redelijke eis....

Hoeveel hangt ook af van  offerte  oorsporkelijk en  hoeveel werk het was om dit in te passen.

Van €680 zomaar €250,- maken en die laatste €430 weigeren lijkt me erg dom.

Als ze een rechtszaak er van maken is het verlies  voor U + ook hun extra Juridische kosten dus nog veel duurder

dan de ooit genoemde €1350,-

 

door panter22 - 23 nov. 2021 om 16:43
5448 Antwoorden / Vragen
2

Een relatie met de leverancier heb je nog steeds.
Hij eist een vergoeding voor de schade die hij door de wijziging van de legdatum heeft geleden.
Daar moet je met hem uit zien te komen.
Zelf maar €250 overmaken voor het ongemak en dan denken dat je er van af bent, dat kan zomaar niet.
Heb je de schadeclaim op papier?
Het was onmogelijk voor de leverancier het schema aan te passen en de vloerenleggers zaten thuis duimen te draaien?
Schade moet je, ook als leverancier aannemelijk maken.
Beetje vreemd dat hij zomaar het schadebedrag halveert. 
En niets geregeld als de legdatum gewijzigd wordt?
Is 48 uur van tevoren een onredelijke termijn?
Neem eens contact op met het juridisch loket
https://www.juridischloket.nl/

door heremietkreeft - 23 nov. 2021 om 17:16
14303 Antwoorden / 188 Vragen
1

Er zalo hier sprake zijn van het al hebben 'ingehuurd' of ingepland van medwerkers die de vloer zouden moeten leggen en gelet op de korte termijn dat u uw wijzigingswens doorgaf ook betaald zullen moeten worden en op die korte termijn ook niet meer elders ingezet. Het lijkt mij daarom dat indien het onverhoopt tot een procedure zou komen de leverancier afdoende argumenten heeft voor de claim. Mijn advies daarom is de gevraagde € 430,00 te betalen om procedure-/incassokosten te voorkomen. 

Ik leid uit hetgen u aangeeft af dat zijn rechtsbijstandsverzekeraar in ieder geval afdoende argumenten heeft om bij u te vorderen en daarom, voorkoop verdere inxassokosten.n

Zie evt nog: Voor juridisch advies kunt u zich ook wenden tot:
- Het Juridisch Loket, tel. 0900 - 8020 (25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl

He
door HenkDeZevende - 23 nov. 2021 om 18:44
670 Antwoorden / Vragen
0

Ach, u hebt het al zo ver laten komen en u bent zo overtuigd van uw eigen gelijk dat een gang naar de rechter misschien een heel lauterende ervaring wordt. Dan weet u voor eens en altijd wat mag en niet mag en wat de rechter een reëele vergoeding vind als u drie dagen van te voren afzegt.

door Geboren Amsterdammer - 23 nov. 2021 om 19:19
855 Antwoorden / 17 Vragen
0

Geachte E. Maas, 

Om welke leverancier gaat het?

door pino123 - 24 nov. 2021 om 10:21
2691 Antwoorden / 14 Vragen
0

Beetje rijkelijk laat dat je op zondag afbelt en pas daarna je druk gaat maken over de algemene voorwaarden. Je kan in alle redelijkheid zelf ook wel bedenken dat er achter het leggen van een vloer een planning zit voor een bedrijf. Als je zo goed weet wat marktconform is, weet je wat je zelf doet ook niet marktconform is. Daarnaast is mijn vraag wat je gedaan hebt met het aanbod van de claim van €680. Heb je formeel hierover gecommuniceerd met de leverancier of heb je gewoon gedacht dit waait wel over als ik €250 betaal?
Maar prima, als jij vindt dat je geen relatie meer hebt met de leverancier, vraag ik mij af of je er ook zo over denkt op het moment dat je bijv. aanspraak moet doen op garantie.

Ik zou gezien de omstandigheden het bedrag overmaken, je verlies (wat je zelf hebt veroorzaakt) slikken.

ro
door robruiters - 24 nov. 2021 om 12:02
1 Antwoorden / Vragen
0

Ik had niets extra betaald. Het gaat er m.i  om hoe dit juridisch zit.
Volgens mij zou dit in de algemene voorwaarden moeten staan welke natuurlijk vooraf bekend moeten zijn.
Niet meer en niet minder.

mo
door mof - 24 nov. 2021 om 12:40
2510 Antwoorden / 3 Vragen
0

1) de schadeclaim was 1350 euro en is teruggebracht naar 680 euro. Daarvan heeft u 250 euro betaald. Als betaling uitblijft kan de claim niet meer worden teruggebracht naar 1350 euro. Die blijft 680 euro.
Dat u de voorwaarden niet heeft ontvangen is een omissie van de leverancier. U heeft afspraken gemaakt over het leggen van de vloer, die wilt u wizigen. Een goede leverancier zal dan eventuele kosten uitsplitsen. PErsoneelskosten lijken me geen goede grond want personeel is ook nodig wanneer u de vloer op woensdag had gelegd. Eventuele kosten voor overige materialen die besteld zijn om te leggen /gebruiken kunnen wel worden doorberekend als die al zijn aangeschaft en niet
houdbaar zijn. Maar ik acht de kans dat u daarvoor moet betalen gering omdat de leverancier de voorwaarden niet duidelijk heeft gecommuniceerd: dat wegens verbouwingen niet altijd alles volgens plan loopt is een redelijk argument dat hij had kunnen voorzien en waarvoor hij u over consequenties vooraf had moeten voorlichten.

Ja
door JannieBoe - 24 nov. 2021 om 12:42
46 Antwoorden / Vragen
0

Zo zie ik het ook @Robruiters.

Juridisch zit het volgens het Juridisch Loket zo: 'Heeft u de algemene voorwaarden niet vooraf kunnen lezen? Dan kunt u ze 'vernietigen'. Dit betekent dat de algemene voorwaarden niet gelden voor u.'

Verder, is het bedrijf bij de Branchevereniging Woonwinkels aangesloten? Zelfs al zouden de niet meegestuurde algemene voorwaarden gelden dan is het nog maar de vraag of het bedrijf die vergoeding maar zo kan eisen. Die CBW-voorwaarden vermelden o.a.:
-'Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.'

Voor CBW geschillen kan men terecht bij https://www.uitgesprokenzaak.nl/ om een procedure op te starten

Er staat uiteraard nog veel meer in deze voorwaarden maar het kunnen toerekenen van vertraging aan de afnemer lijkt me een juridisch punt van discussie.
Sowieso lijkt het me een zaak voor juristen.
Als leek lijkt me het niet meesturen van algemene voorwaarden een heel zwak punt.
En het op het oog willekeurig verlagen en verhogen van een vergoeding zonder deugdelijke onderbouwing lijkt me ook niet zo sterk.

door 1paul - 25 nov. 2021 om 11:21
2026 Antwoorden / 0 Vragen
0

op uw initiatief zijn de werkzaamheden verzet en dan amg de ondernemer de kosten bij u claimen, nu is het in deze tijd zo dat er werk genoeg is maar bewijst u nu maar dat de ondernemer die dag aan het werk geweest is en dus geen schade heeft gelden!

Nu is de vraag, hoe hoog is de schade geleden door deze ondernemer, u moet dus uit zoeken welk bedrag deze ondernemer normaal aan uurloon ontvangt en dat kunt u makkelijk doen door de legkosten te delen door het aantaal uur dat hij bezig is geweest bij u, daarmee heeft u een indicatie van het uurloon.

dat is het bedrag wat u in ieder geval over zult moeten maken wat mij betreft.

de idiote verhoging die men stelt als u niet betaald slaat trouwens nergens op, incasso kosten mogen niet met deze verhoging daar zijn staffels voor die u zo op kunt zoeken op www....

U had wel de algemene voorwaarden moeten ontvangen trouwens en wel VOOR de overeenkomst tot stand kwam, nu u deze niet gehad heeft zijn deze ook NIET geldig, dit neemt echter niet weg dat u wel een overeenkomst heeft gesloten, alleen de algemene voorwaarden gelden nu niet!!!!

 

https://www.consuwijzer.nl/kan-ik-van-de-overeenkomst-af/zit-ik-ergens-aan-vast/algemene-voorwaarden

Ja
door JannieBoe 25 nov. 2021 om 11:53
46 Antwoorden / Vragen

Dat is nou net het punt: er was (vermoedelijk) en offerte en er is een factuur gestuurd. Die factuur is betaald. Die zaak is afgehandeld.
Maar dan is er een twistpunt over het uitstel. En juist dát soort zaken staan in de algemene voorwaarden. En die zijn niet meegestuurd.

Misschien is een vergoeding best redelijk, daar kun je een mening over hebben, maar dan zou die vergoeding terug te lezen moeten zijn in de voorwaarden. Anders verkeer je als consument in het luchtledige.
De firma eist 1350 euro -op basis van wat?- brengt het terug naar 430 euro en de klant houdt het op 250 euro.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Nadie1990 - 4 dec. 2021 om 01:08
Huishouden & energie

Wie is aansprakelijk voor de kosten?

Hallo allemaal, 

Sinds oktober 2019 huur ik een huis met 6 zonnepanelen. Het eerste jaar heb ik geen problemen gehad. Sinds juni 2021 begonnen de problemen. Op de Oxxio app zag ik dat ik niet meer terugleverde. Daarom heb ik na een aantal dagen Oxxio gebeld. Zij vertelde dat er een probleem was met het uitlezen van de slimme meter en ik moest daarvoor een melding maken bij de netbeheer ... Lees meer

k.jonker - 30 nov. 2021 om 20:46
Geldzaken & recht

Poker holland casino

Heb even een tijdje poker gespeeld op Holland casino online. Het systeem is net zo rigged als alle illegale pokersites! heb hier veel ervaring mee. mag de nederlandse staathier aan verdienen? had gehoopt om eindelijk eens een normaal potje poker te spelen maar helaas het systeem is vals. kan kassa hier aandacht aan besteden? Lees meer

Juliette67 - 3 dec. 2021 om 00:02
Computers & telefonie
Geschil met facebook?

Geschil met facebook?

Mijn account is geblokkeerd met een melding van ongewenst gedrag!

Ik ben mij van geen kwaad bewust, maar heb een herbeoordeling aangevraagd.
de 3 dagen die ze daarvoor nodig hebben zijn al een maand geworden, mijn account wordt permanent gewist.

er is echter geen enkele mogelijkheid voor navraag of iets dergelijks.

wat kan ik doen? Lees meer