Ad
door Adje dil Jun 29, 2019 om 00:40
Geldzaken & recht

Is mijn schuld bij de ggn wat ik 10 jaar heb niet een keer verjaard?

Heb al 10 jaar een schuld lopen bij de ggn.als ik op internet kijk lees ik over verjaring na 5 jaar.is dat in mijn geval ook zo?hoe zit dat toch wordt helemaal gek van die maffiapraktijken bij de ggn!!

12107 13 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

sjjoppy
door sjjoppy - Jun 29, 2019 om 06:01
7275 Antwoorden / 3 Vragen
2

Verjaring schuld - Stuiting

Een schuld kan  verjaren na een bepaalde tijd. Als de schuldeiser contact met je opneemt, begint op dat moment het tellen van de termijn opnieuw. Met het versturen van een aanmaning kan de schuldeiser dus het verjaren tegengaan. Dit heet ‘stuiting’.
https://www.geld.nl/lenen/service/verjaring-schulden


ne
door neodutchio - Jun 29, 2019 om 07:13
5207 Antwoorden / 12 Vragen
3

Het lijkt mij sterk dat u 10 jaar geleden een schuld had en dat GGN er niets aan doet om die schuld te innen. Als GGN al 5 jaar niets van zich heeft laten horen is het verjaard. Als u al 10 jaar aan het betalen bent doet u dus wat er van u verwacht wordt. Dit heeft niets met de mafia te maken, maar gewoon afspraken.
Geen idee hoe hoog de schuld is en wat u per maand afbetaald, maar de enige manier om van GGN af te komen is om de schuld in te lossen.

marita5
door marita5 - Jun 29, 2019 om 07:37
11589 Antwoorden / 15 Vragen
1

Hallo Adje Dil , 

Lees deze informatie eens door , klik op de rode regel . 

https://schuldinfo.nl/?id=61

panter22
door panter22 - Jun 29, 2019 om 08:29
6599 Antwoorden / Vragen
1

Meer dan 10 jaar geleden heb je een lening afgesloten. Als je die niet op tijd kunt aflossen, dan komen er kosten bij en op het eind GGN die de lening int namens de schuldeiser. Net zolang totdat de schuld is afgelost.
Van verjaring is pas sprake als de schuldeiser 5 jaar lang niets van zich laat horen en je dus 5 jaar niets hoefde terug te betalen,
Dat is bij jou niet het geval. Je betaalt al 10 jaar. Moet je nog lang betalen of heb je nog meer schulden die je niet af kunt lossen, ga dan eens praten met de gemeentelijke kredietbank. Misschien kom je in aanmerking voor een schuldsanering.

audb
door audb Jul 1, 2019 om 13:49
1668 Antwoorden / 5 Vragen

Als een schuldeiser na 5 jaar toch de schuld op eist dan is dat mogelijk maar dan zou wel de kanton rechter er bij te pas moeten komen wilt de schuld ook echt op eisbaar zijn.

Als de schuld eiser zijn best heeft gedaan om de schult te vorderen maar de schuldenaar er voor heeft gezorgt dat het niet mogelijk was door b.v. zich uit te laten schrijven of bij verhuizing niet zijn nieuwe adres door heeft gegeven aan de schuld eiser dan kan de vodering alsnog in gevorderd worden.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jun 29, 2019 om 08:56
16906 Antwoorden / 202 Vragen
1

Als al gezegd, in uw geval is om ook al aangegeven reden geen sprake van verjaring.
DE manier om eerder van uw schuld af te komen zou insolventie (faillissemt zijn geweest en/of plaatsing onder wnsp bewindvoering

Let op op uw uitlatingen! Uw uitlating m.b.t. door u vermeende maffiapraktijken bij GGN kunnen als smaad worden opgevat met alsdan voor u ook zeer vervelende gevolgen.


Te
door Tegen onzin Jun 29, 2019 om 09:10
6 Antwoorden / 1 Vragen

beste Heremietkreeft,


Waarschuwen voor smaad, lijkt mij behoorlijk overdreven.
Incassobureau's hebben de laatste jaren behoorlijk wat overtredingen begaan, en zijn daar ook voor op de vingers getikt. Wederom incassobureau beboet 29-04-2019 (update) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 26 april jl opnieuw een boete uitgedeeld vanwege onterechte incassopraktijken. Nu aan het bedrijf achter DeReisPlanner dat consumenten rekeningen liet betalen na een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Eerder waarschuwde ook ConsuWijzer al voor het bedrijf en adviseerde zij al om rekening van DeReisPlanner niet te betalen. ACM: 'DeReisPlanner belde consumenten met een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Consumenten ontvingen vervolgens een rekening zonder dat er een overeenkomst was gesloten. Dit mag niet. De overeenkomst is pas geldig als de consument schriftelijk heeft ingestemd met een duidelijk aanbod. De ACM legt het bedrijf achter DeReisPlanner, NOPN B.V. (nu groothandel Imperial Food B.V. genaamd), een boete op van 360.000 euro. Deze boete is verhoogd omdat het bedrijf niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van de ACM. Degene die leiding gaf aan de overtreding krijgt een persoonlijke boete van 40.000 euro. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Een bedrijf mag klanten beslist niet onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. Hier treden wij krachtig tegen op. Daarom beboeten wij zowel het bedrijf als de leidinggevende." Ook Consuwijzer maakt melding van de ondeugdelijke praktijken van DeReisPlanner, lees hier het volledige bericht. Ook via Nu.nl is er aandacht aan het fenomeen malafide incassobureaus besteed en zijn meerdere namen van dergelijke organisaties genoemd: lees hier het bericht na. UPDATE (30 april 2019)

Th
door Thijs124 Jun 29, 2019 om 11:31
290 Antwoorden / Vragen

Wat een onzin. Je kunt alle zaken die met incasso te maken hebben niet op een hoop gooien en daarom de schuld maar collectief laten verjaren.

aurora1
door aurora1 Jun 29, 2019 om 18:33
15645 Antwoorden / 6 Vragen

@thijs124: +10.

heremietkreeft
door heremietkreeft Jun 29, 2019 om 19:31
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@TEGEN ONZIN, ik adviseer u om toch even te kijken naar artikel Sr. 2641!

 

 

 

 
 
 

Geldigheidsdatum:
 
Ingangsdatum:
 
»
 
 

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XVI. Belediging

Artikel 261
1.
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2.
Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3.
Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. 

ne
door neodutchio Jun 29, 2019 om 21:38
5207 Antwoorden / 12 Vragen

Een Coop supermarkt in Friesland kreeg een dwangsom opgelegd wegens opening met Pinksteren, geldt dit dan voor alle supermarkten? De Landwing was een gevaarlijk auto, zijn alle auto's dat? 
Dat er malafide incassobureau's zijn is al lang bekend, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal fout zijn. GGN is een van de grotere en werken volgens wettelijke richtlijnen. Dat u een schuld opgebouwd hebt wil niet zeggen dat deze niet afbetaald hoeft te worden. U hebt schijnbaar een aflossing afgesproken, dit geldt totdat alles op 0 staat.

Te
door Tegen onzin - Jun 29, 2019 om 09:15
6 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste Adie,


Als u vind dat het GGN over de schreef is gegaan kunt u dat melden bij de NVI
https://www.nvio.nl/


Wederom incassobureau beboet

29-04-2019

(update) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 26 april jl opnieuw een boete uitgedeeld vanwege onterechte incassopraktijken. Nu aan het bedrijf achter DeReisPlanner dat consumenten rekeningen liet betalen na een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Eerder waarschuwde ook ConsuWijzer al voor het bedrijf en adviseerde zij al om rekening van DeReisPlanner niet te betalen. 

ACM: 'DeReisPlanner belde consumenten met een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Consumenten ontvingen vervolgens een rekening zonder dat er een overeenkomst was gesloten. Dit mag niet. De overeenkomst is pas geldig als de consument schriftelijk heeft ingestemd met een duidelijk aanbod. 
De ACM legt het bedrijf achter DeReisPlanner, NOPN B.V. (nu groothandel Imperial Food B.V. genaamd), een boete op van 360.000 euro. Deze boete is verhoogd omdat het bedrijf niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van de ACM. Degene die leiding gaf aan de overtreding krijgt een persoonlijke boete van 40.000 euro. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Een bedrijf mag klanten beslist niet onder druk zetten om onterechte rekeningen te betalen. Hier treden wij krachtig tegen op. Daarom beboeten wij zowel het bedrijf als de leidinggevende."

Ook Consuwijzer maakt melding van de ondeugdelijke praktijken van DeReisPlanner, lees hier het volledige bericht

Ook via Nu.nl is er aandacht aan het fenomeen malafide incassobureaus besteed en zijn meerdere namen van dergelijke organisaties genoemd: lees hier het bericht na.

UPDATE (30 april 2019)

jo
door jorisw - Jun 29, 2019 om 09:33
4340 Antwoorden / 1 Vragen
1

Schulden niet terugbetalen is ook niet zo netjes. Dus om anderen van maffiapraktijken te beschuldigen is op zn minst niet netjes. Ga gewoon betalen zodat iedereen netjes zn geld terug krijgt!

me
door mein33 - Jun 29, 2019 om 11:25
5658 Antwoorden / 28 Vragen
0

Heb al 10 jaar een schuld lopen bij de ggn.als ik op internet kijk lees ik over verjaring na 5 jaar.is dat in mijn geval ook zo?

Ja, maar niet na bijv. 5 jaar.
Na een schuldsanering of anders pas op het moment van uw verscheiden zult u niet meer verantwoordelijk zijn voor uw schulden !

Wees maar blij dat u geen 'schulden' heeft bij de "echte" maffia, want dan zou uw toekomst er niet al te rooskleurig uitzien !!   ;-))

aurora1
door aurora1 - Jun 29, 2019 om 13:06
15645 Antwoorden / 6 Vragen
0

Lees de laatste alinea in de reactie van @mein33 maar eens intensief door evenals de reactie van @heremietkreeft.
Als u uw rekeningen betaalt en schulden op tijd afbetaalt heeft u nergens “last” van. Gelukkig verjaren schulden niet zomaar want dan zou niemand zijn rekeningen meer betalen of betaald krijgen. U zou toch ook (terug) betaald willen worden?

audb
door audb - Jul 1, 2019 om 13:54
1668 Antwoorden / 5 Vragen
0

Als je nu nog steeds betaald dan is er geen sprake van verjaring.

Pas als je gehele schuld betaald is of de schuld eiser de vordering laat vervallen dan pas ben je ook van je schuld af.
Ik weet niet hoe hoog het bedrag is wat je nog moet terug betalen maar als dat niet te hoog meer is dan kan je proberen om een verzoek tot kwijtschelding in te diennen bij de schuld eiser.

Het beste kan je dat laten doen door de (gemmentelijke) schuld sanering.

Anders wordt het de WSNP aanvragen en dat gaat via deze link : http://financieelbewind.nl/wnsp-wat-is-schuldsanering.html

pino123
door pino123 - Jul 1, 2019 om 14:01
2776 Antwoorden / 14 Vragen
0

Tja.... stel je voor dat jij bij iemand een schuld hebt uitstaan, dan wil je toch ook gewoon je geld terug?

ha
door hansenmarja - Jul 1, 2019 om 14:24
12 Antwoorden / 14 Vragen
1

Ik heb als administratief ouderen ondersteuner erg slechte ervaringen met GGN.
Reageren niet op mail, laten je aan de deur staan en doen niets voor client.
Uiteindelijk via de rechtbank andere bewindvoerder aangesteld .

Op de vraag van de rechter waarom ze niets hadden gedaan, we hebben het over 7 maanden, was het antwoord  " we hebben het druk ".
Zó lust ik er nog wel een paar.

lottesanne
door lottesanne Jul 3, 2019 om 15:10
439 Antwoorden / 47 Vragen

Wat heeft de bewindvoerder nu met de deurwaarder te maken? En GGN reageert echt wel op je mail. Het is de toon......

agapon1951
door agapon1951 - Jul 1, 2019 om 19:51
187 Antwoorden / Vragen
0

als je een schuld hebt behoor je die gewoon te betalen en niet achter regeltjes verschuilen in de hoop niet meer te hoeven betalen. Zo lees ik het bovenstaande en als dat het geval is zijn het geen maffiapraktijken maar een schuldenaar die onder zijn schuld uit wil komen en er een poging toe doet.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

diandra
diandra - Jul 13, 2024 om 09:38
Huishouden & energie

Migraine door omvormer

Hallo, sinds 2,5 jr wonen wij in een nieuwbouw woning (huur), vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen tot zover de 1e paar mand niets aan de hand.
Toen begon de migraine, nooit last van gehad, maar naar verloop van tijd kwamen de aanvallen steeds vaker een heftiger, verleden week zelfs 4 aanvallen in 1 week waarvan 1 heel zware en daardoor zware medicijnen gekregen.
Eerder een beetje ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer