Pa
door PaulineVDBijtel 7 mei 2019 om 15:17
Geldzaken & recht

Zwangerschapsdiscriminatie

Ik werk freelance, toen ik begon met dot project was ik 11 weken in verwachting. Ik heb vrij snel erna -13 weken- gemeld dat ik zwanger was. Helaas kreeg ik kort daarna zwangerschaps complicaties en moest ik mij ziek melden in overleg met gyneacoloog en huisarts. Mijn opdrachtgever wil mij niet betalen, en me aansprakelijk stellen omdat ik het project niet kan afmaken en ik gelogen heb dat ik zwanger was toen ik begon. Toen ik de klus aannam, wist ik nog niet eens dat ik zwanger was. De opzegtermijn is 3 maanden.
Maar ik ben echt heel erg ziek, bluft hij of ben ik echt verplicht die 3 maanden af te maken en mijzelf en mijn kind in gevaar te brengen? En hij moet mij toch gewoon betalen?

3021 20 Rapporteer
ro
door ron503 - 7 mei 2019 om 15:39
842 Antwoorden / 0 Vragen
4

Als u als freelancer werkzaam bent en als zzpér ingeschreven staat dan kunt u niet onder het afmaken van de opdracht uit. Heel cru maar als u een project accepteert dan verwacht de opdrachtgever vanaf het moment van gunning dat u dat project ook afmaakt. Dat u na gunning zwanger raakt kan de opdrachtgever niet weten en is zijn of haar probleem niet. Van bluf kan geen sprake zijn en of u voor het aansprakelijkstellen van toepassing is kunt u in het afgeloten contract nalezen.

door tijger1 - 7 mei 2019 om 15:40
38422 Antwoorden / 21 Vragen
5

U werkt freelance? Als zelfstandige? Dan moet u toch een contract zijn overeengekomen voor die klus?

Wat staat daar in over ziekte, betaling en stoppen door ziekte?

Waarom veronderstelt u dat hij u moet betalen als u niet werkt?

Ga eens langs het Juridisch Loket in uw woonplaats, kijk op Google, neem de contracten mee.

Heeft natuurlijk helemaal niets met zwangerschapsdiscriminatie te maken.

Pa
door PaulineVDBijtel 8 mei 2019 om 06:31
1 Antwoorden / 1 Vragen

Ik WEET dat hij moet betalen voor het geleverde werk! Dat doet hij niet. Kom op nou zeg.

Iv
door Ivo W 8 mei 2019 om 08:11
54 Antwoorden / Vragen

Hoezo zou de opdrachtgever moeten betalen voor een dienst die jij niet levert? 

Als je bij ziekte en zwangerschap doorbetaald had willen worden, had je niet als freelancer moeten gaan werken, maar in loondienst moeten gaan. Een freelancer is een ondernemer. En ondernemers dragen in beginsel nu eenmaal zelf de risico's voor dagen/periodes dat ze om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om te werken. 

Wanneer het een opdracht betreft die niet zomaar door een andere freelancer/zzp-er kan worden afgerond, kan er inderdaad ook sprake van zijn dat de opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding wegens de contractbreuk aan uw zijde, maar dat is volledig afhankelijk van de afspraken die u hierover gemaakt en vastgelegd heeft en het soort opdracht.

ge
door gewicht 10 mei 2019 om 19:31
153 Antwoorden / 1 Vragen

Ivo, ook jij slaat de spijker op zijn kop. Pauline kan WETEN wat ze wil maar ze maakt het werk niet af. Veel zal afhangen van wat er contractueel is overeengekomen.

door heremietkreeft - 7 mei 2019 om 15:50
9698 Antwoorden / 156 Vragen
2

Idem, in andere woorden wel is waar: u bent ondernemer en gehouden aan nakomen van de met uw opdrachtgever gesloten overeenkomst en dan is het geheel, helaas, uw eigen risico, als u dit noodzakelijke verzuim niet heeft geregeld en/of geen arbeidsongeschiksheidsverzekering heeft afgesloten.

Wettelijk gezien kan hij u zelfs aanspreken voor scade als u de overeenkomst niet nakomt, zie http://www.wetboek-online.nl/wet/BW6/74.html
Spijtig maar waar, u bent ondernemer en niet in loondienst. 

ne
door neodutchio - 7 mei 2019 om 16:35
2759 Antwoorden / 11 Vragen
0

Ook dit is weer een voorbeeld van iemand die bedrijfsmatig werkt, maar geen idee wat het runnen van een bedrijf inhoud. Voor iemand in loondienst zijn er regelingen, maar zakelijk niet. 
Er is een overeenkomst en, jammer maar waar, deze moet door beide partijen nageleefd worden. U als ondernemer bent verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat door het niet de afspraak te houden. In het gunstigste geval kan de opdrachtgever, op uw kosten, het werk uitbesteden. Maar als er een opleverdatum afgesproken is kan de opdrachtgever na die datum schade lijden en zal u dat moeten vergoeden.
Als u verzekerd bent, deze inschakeken.

Pa
door PaulineVDBijtel 8 mei 2019 om 06:30
1 Antwoorden / 1 Vragen

Ik weet heel goed wat ik doe. Alleen als iemand gewoon weigert iets op te lossen en ook geen andere freelancer accepteert is plus het uberhaubt niet wil betalen wordt het lastig he. Dat riekt wel degelijk naar discriminatie.

door diumenge 8 mei 2019 om 07:55
10429 Antwoorden / 13 Vragen

Leg eens uit waarom dit naar discriminatie riekt?

ge
door gewicht 10 mei 2019 om 19:47
153 Antwoorden / 1 Vragen

Pauline begrijpt niet, dat zij, en niet de opdrachtgever het moet oplossen.

door aurora1 - 7 mei 2019 om 16:37
13625 Antwoorden / 6 Vragen
3

Hoe komt u daar nu toch bij: zwangerschapsdiscriminatie? 
U heeft als freelancer een opdracht aangenomen, die zult u moeten uitvoeren. Het is ook erg onverstandig om te liegen, “leuke” start was dat dus van uw kant. 
Als u het afgesproken werk niet doet hoeft de opdrachtgever u natuurlijk niet te betalen. 
Voor het overige zal wel in uw contract het fijne van een en ander staan.
Svp niet zo gemakkelijk en verkeerd het woord discriminatie gebruiken nu en in de toekomst.
Natuurlijk bent u aansprakelijk als u de overeenkomst niet nakomt.
Bent u niet eerder degene die bluft?
Bedenk ook dat u nu reputatieschade kunt lijden en dat is niet zo best voor de toekomst.

Pa
door PaulineVDBijtel 8 mei 2019 om 06:28
1 Antwoorden / 1 Vragen

Pfff... maar hij betaalt niet voor werk wat ik al wel gedaan heb.

Iv
door Ivo W 8 mei 2019 om 08:15
54 Antwoorden / Vragen

U werkt niet op uren-basis, maar op basis van resultaat. 

Wij hebben hier geen idee wat voor freelancer u bent en wat voor werk u doet. Maar wanneer uw werkzaamheden tot op heden nog niet tot enig bruikbaar resultaat voor de opdrachtgever hebben geleid, zal de opdrachtgever u voor het reeds gedane werk waarschijnlijk ook niet hoeven te betalen. 

Tenzij u "uurtje factuurtje" heeft afgesproken, maar daar lijkt het hier niet op.

door panter22 - 7 mei 2019 om 19:45
2784 Antwoorden / Vragen
1

Als je in loondienst werkt en je wordt ziek, dan is daar de ziektewet voor. De werkgever moet een oplossing zoeken om jou de vervangen.Zelf hoef je niets te regelen.
Nu ben je freelancer en je bent ziek, dan is het jouw verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken.
Dus overleggen met de opdrachtgever hoe je zoveel mogelijk de opdracht af kunt maken.
Misschien kun je een deel van de week thuis werken. Bedenk eens wat mogelijkheden.Pa
door PaulineVDBijtel - 8 mei 2019 om 06:26
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

Even ter verduidelijking, hij weigert dus gewoon te betalen voor het geleverde werk omdat hij mijn ziekmelding niet accepteert. Ik heb geopperd een andere copywriter in te huren daar ik inmiddels in het ziekenhuis ben opgenomen, maar alleen ik mag de opdracht afmaken.
En dat gaat dus gewoon niet. Ik wil er wel nog ff zeggen dat ik met 13 weken mijn zwangerschap gemeld heb en dat dit wettelijk uiterlijk met 31 weken hoeft. 


door costnix 8 mei 2019 om 07:30
2868 Antwoorden / 1 Vragen

Maar is het voor u niet mogelijk om in ieder geval een deel van het werk in het ziekenhuis te doen?
Het uitwerken van de tekst op een laptop moet toch mogelijk zijn. Het werk zorgt ook voor afleiding. Er is niets zo saai als het liggen in het ziekenhuis.
Ik vind wel, dat in ieder geval de gewerkte uren moeten worden uitbetaald. Maar wat staat hier over in het contract?

ma
door malty 8 mei 2019 om 15:42
163 Antwoorden / Vragen

Mij lijkt het dat uw opdrachtgever niet kan eisen dat u persoonlijk de opdracht afmaakt.
Hij zal toch moeten toestaan dat u iemand anders inhuurt om de opdracht af te maken, maar het is wel uw verantwoordelijkheid dat de ingehuurde kracht goed werk levert.
Het is goed om het contract eens goed door te lezen wat uw verplichtingen hierin zijn.

ne
door neodutchio - 8 mei 2019 om 08:08
2759 Antwoorden / 11 Vragen
2

U schijnt niet te weten hoe het ondernemersschap werkt. U neemt werk aan en zal betaald worden bij het goed afronden daarvan. U maakt het niet af, dus de opdrachtgever komt in de problemen. Hij wil zich aan de overeenkomst houden en u niet. U blijft in gebreke en bent dan financieel voor alles verantwoordelijk.
U kent ook de betekenis van discriminatie niet. Discriminatie is onderscheid maken op basis van ras, afkomst, geslacht, e.d. U wordt niet betaald niet omdat u zwanger bent, maar omdat u zich niet aan de afspraak houdt. Als u meent wel recht te hebben op een deel van het geld zal u een juridische procedure moeten starten. 
Het is ook de taak niet van de opdrachtgever een andere freelancer te regelen, u zal iets moeten regelen om uw werk over te nemen. Vergelijk het met het bouwen van een huis. Een aannemer neemt het werk aan en deze wordt ziek. Gaat u dan zelf een nieuwe aannemer zoeken, of is de zieke aannemer verantwoordelijk voor de opvolging?
Zakelijk recht is heel anders dan consumentenrecht. Als werknemer gelden andere regels dan als ondernemer.

ma
door malty - 8 mei 2019 om 08:09
163 Antwoorden / Vragen
1
door tenormin 8 mei 2019 om 13:25
14794 Antwoorden / 87 Vragen

Goede doorverwijzing @malty. Heel duidelijk.

door abkuza - 8 mei 2019 om 08:14
2 Antwoorden / Vragen
0

Er moet een clausule zijn met betrekking tot ziekte of in het geval van een handicap om door te gaan. U moet de contractvoorwaarden aandachtig lezen als het om een ​​verzekeringspolis gaat. Aangezien u de bestelling niet hebt uitgevoerd, is het aan de klant om u enige verlichting te bieden of de overeenkomst te beëindigen. Succes!

door brainless - 8 mei 2019 om 11:24
311 Antwoorden / 0 Vragen
3

Ik wil er wel nog ff zeggen dat ik met 13 weken mijn zwangerschap gemeld heb en dat dit wettelijk uiterlijk met 31 weken hoeft. 

U haalt wat door elkaar.
Als u in loondienst bent moet u uw zwangerschap (bij max 31 weken) melden bij uw werkgever.
U bent zelfstandige en werkt voor uzelf. U heeft geen plicht dit aan de opdrachtgever te melden.

Daarnaast gaat het niet direct om uw zwangerschap.
Ook als u bv een ongeluk had gehad en uw opdracht daardoor niet had kunnen nakomen, zat u in hetzelfde schuitje.


mo
door mof - 8 mei 2019 om 12:15
1242 Antwoorden / 2 Vragen
0

Als u niet wist dat u zwanger was toen u de klus aannam heeft u daarover ook niet kunnen liegen. Verder bent u niet verplicht te melden bij welke sollicitatie dan ook dat u zwanger bent. Wel moet uw werkgever weten dat u zwanger bent als u werk uitvoert dat daarbij niet passend is, zwaar werk, gevaarlijk werk etc.
als u ziek bent moet u zich gewoon ziek melden. Als freelancer bent u echter niet in loodndienst maar hebt u een zakelijke overeenkomst van bedrijf tot bedrijf. U kunt daarom wel aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Was u in loondienst dan was de situatie anders.

door sjoppie - 8 mei 2019 om 12:20
4280 Antwoorden / 3 Vragen
0

Hopelijk is de ziekte van korte duur en kunt u met volle teugen van de zwangerschap genieten, ik ga uit van misselijkheid en braken waardoor uitdrogingsverschijnselen ontstaan zijn.
Sterkte gewenst en beterschap.

ma
door marleenvanh - 8 mei 2019 om 12:44
255 Antwoorden / 1 Vragen
0

Wat staat er PRECIES in het contract m.b.t. uitval door ziekte en zou u eventueel voor een vervanger/vervangster kunnen zorgen?  Verder bent u ZZP-er zijnde een éénpersoons BEDRIJF en dient u dus het overeengekomene te leveren. Dit heeft NIETS met discriminatie te maken!!.

door sjoppie 8 mei 2019 om 13:10
4280 Antwoorden / 3 Vragen

Alleen ts mag de opdracht afmaken,
dit schreef zij:
(Ik heb geopperd een andere copywriter in te huren daar ik inmiddels in het ziekenhuis ben opgenomen, maar alleen ik mag de opdracht afmaken)

door 1paul - 8 mei 2019 om 15:13
926 Antwoorden / 0 Vragen
0

simpel, klus afmaken, desnoods door een ander, en de centjes innen!!!

 

dat u ziek bent geworden kan uw opdrachtgever helemaal niets aan doen en nee, hij bluft niet, u bent een overeenkomst aangegaan...

beetje raar, u verwacht een betaling maar wil hiervoor niet leveren, u bent zelfstandige, hier horen rechten bij maar vooral plichten!!!

door wimmi20 - 8 mei 2019 om 16:10
2092 Antwoorden / 6 Vragen
0

Om te beginnen : de opdrachtgever is geen werkgever.
Als een freelancer een klus aanneemt is er geen dienstverband.
Als je een  free lance schilder je huis laat schilderen ben je toch geen werkgever ?

De opdrachtgever--dus niet werkgever--hoeft niet te betalen, omdat 'de klus' niet is afgemaakt.
Indien hij hierdoor schade ondervindt dan kan hij die niet verhalen.

Want de freelancer kan zich beroepen op overmacht.
En dat is een wettelijke uitsluitings grond.
Bovendien : als Pauline niet ziek was geworden had ze klus gewoon kunnen afmaken, neem ik aan.

Begint de opdrachtgever een rechtszaak om zijn schade te verhalen dan zal hij deze verliezen.

En al die rare antwoorden dat vraagsteller de klus moet afmaken slaan helemaal nergens op !
Pauline is erg ziek en is in een ziekenhuis opgenomen !

door panter22 11 mei 2019 om 08:18
2784 Antwoorden / Vragen

Pauline heeft maar 2 weken gewerkt.

ne
door neodutchio 11 mei 2019 om 08:44
2759 Antwoorden / 11 Vragen

Wimmi, Als u diezelfde freelance schilder gaat inhuren en u maakt de afspraak dat het voor een bepaald moment af moet zijn vanwege geldende redenen, bv ivm de verkoop van het huis. Met het slechte schilderwerk is het huis minder waard dan met mooie strakke kozijnen. Nu begint de schilder er aan en na het afplakken en 1 kozijn schilderen wordt deze persoon ziek. Zo ziek dat de opleverdatum niet bereikt zal gaan worden. Resultaat: het huis kan of niet in de verkoop of de verkoopprijs zal een stuk lager zijn. En u denkt dat die kosten niet te verhalen zijn? 

U praat ook over overmacht. Geen idee of u vroeger bij biologie wel eens hebt opgelet, maar op het moment dat een man een vrouw geslachtsgemeenschap hebben zonder voorbehoedsmiddel, dan kan daar gewoon een zwangerschap uit voortvloeien. Dat is geen overmacht, maar de natuur. Het is een bewuste keuze om dit risico te lopen.

TS had gewoon een BAV moeten afsluiten waardoor ze verzekerd is tegen de schade die voortvloeit uit haar eigen handelen. Net zo goed dat je je, als ondernemer, moet verzekeren tegen ziekte en iets moet regelen voor de oude dag. Een onderneming beginnen is niet simpelweg het werk doen en factureren, er komt een hoop meer bij kijken.

door aurora1 - 9 mei 2019 om 00:57
13625 Antwoorden / 6 Vragen
1

Kijkt u eens op de site higherlevel, dat is v
een site voor ondernemers en kunt u uw vraag ook nog eens voorleggen, en u kunt er om tips vragen.

En misschien kunt u nog wat informatie hier halen (o.a. cursussen KvK) https://www.kvk.nl/evenementen/een-eigen-bedrijf-starten/

Br
door BrendaDJSenKarel - 13 mei 2019 om 13:25
32 Antwoorden / Vragen
0

Uitzieken en samen met de opdrachtgever op zoek gaan naar een "gezonde" samenwerking om de opdracht af te maken. En het juridisch loket bezoeken kan geen kwaad, vergeet niet je contract(en) mee te nemen.

ne
door neodutchio 13 mei 2019 om 13:35
2759 Antwoorden / 11 Vragen

Als er een tijdsdruk achter zit, dan valt er na de bevalling weinig meer aan te doen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

zo
zoekjerecht - 23 jul. 2019 om 11:34
Geldzaken & recht

Slot vervangen appartement

Als vrijwilliger hebben we te maken van een bewoner die medebewoners lastig valt. Wij beheren appartementen voor zelfstandig wonende ouderen boven de 60 jaar. In totaal gaat het om 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen met elk 2 etages. Elk appartement heeft een unieke set sleutels welk niet na te maken zijn. Op elke etage is een zgn. contactpersoon aangesteld die een moedersleutel bezit va ... Lees meer

On
OnlineBoeker - 22 jun. 2019 om 11:15
Vakantie & reizen

Zijn er meer mensen gedupeerd door Travelberry?

Zijn er meer mensen gedupeerd door het niet doorgaan van onder andere stedentrips en Disneyworld Parijs reizen die door het bedrijf Travelberry (al dan niet via Vakantieveilingen) wordt of werd aangeboden?   Meermaals afgezegd?
Geen afzegging ontvangen? Belofte gedaan dat volgende keer wel doorgaat en dan toch weer niet? Geen reacties op mail krijgen?
Telefonisch niet bereikbaar? G ... Lees meer

wy
wyty1990 - 22 jul. 2019 om 22:30
Geldzaken & recht

Internet+TV

Beste mensen van kassa,

Op 17 juni kreeg ik een telefoon van KPN met de vraag of ik ook dsl van ze wilde afnemen. Dit omdat ik al jaren tevreden klant ben bij KPN mobiel. Tijdens dit telfoongesprek werd mij verteld dat ik een pairbonding zou krijgen, wel op 23 juli en dat er een overstapservice ingezet zou worden. Dit alles met 14 dagen bedenktijd. Op 18 juni krijg ik netjes een orderbe ... Lees meer