sp
door spoor60 Jun 23, 2011 om 18:51
Geldzaken & recht

Bsn misbruik

er is misbruik gemaakt van mijn bsnnr voor aanvragen van
toeslagen
hantekening vervalst en bsn misbruik
wat kan ik daar aan doen volgens de belasting ben ik zelf verandwoordelijk voor deze zaak blijk dus dat dit systeem niet waterdicht is ik kan dus als ik iemand zijn bsnnr weet en hantekening alles kan aanvragen wat ik wil zit nu met een schuld van € 8000.00 euro ik moet terug betalen terwijl ik niets heeft aan gevraagd wat kan ik hier aan doen
[edit red.]

27607 9 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

bosbess
door bosbess - Jun 23, 2011 om 21:02
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

Je kunt toch niet alleen met een BSN en een handtekening een toeslag aanvragen? Die handtekening zal toch geverifieerd moeten worden en de aanvrager zal zich dus moeten legitimeren. Daarbij wordt dan altijd een foto gemaakt van het paspoort of rijbewijs en/of het nummer ervan genoteerd.

Op www.burgerservicenummer.nl vond ik het volgende:

"In vergelijking met het sofi-nummerstelsel zet het burgerservicenummer (BSN) een rem op de identiteitsfraude. Identiteitsfraude is het voorwenden dat men een andere persoon is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het BSN van een ander, meestal met het doel daar voordeel uit te halen. Het BSN-stelsel kent betere voorzieningen om dit misbruik tegen te gaan dan het huidige sofi-nummerstelsel. De toekenning is beter geregeld, het uitgeven van meerdere nummers aan één persoon wordt tegengegaan. Gebruikers van het BSN moeten bij gegevensverwerking zich er van gewissen dat persoon en BSN bij elkaar horen. Het BSN-stelsel kent voorzieningen die de gebruikers ondersteunen bij het vergewissen (de beheersvoorziening BSN)."

Ik zou om te beginnen de aanvraag met de vervalste handtekening opvragen plus een fotocopie van het document waarmee de aanvrager zich heeft gelegitimeerd. En wend je zonodig tot het juridisch loket of een advocaat om je bij te staan.

birdies
door birdies - Jun 23, 2011 om 21:39
6104 Antwoorden / 31 Vragen
0

...........Daarbij wordt dan altijd een foto gemaakt van het paspoort of rijbewijs en/of het nummer ervan genoteerd..........

Beetje moeilijk, he als je de aanvraag via het internet doet. Daarvoor heb je alleen naam, bsn nr. en digi handtekening nodig. Om paspoort/rijbewijs wordt helemaal niet gevraagd bij aanvraag toeslagen.

fi
door fisbel - Jun 24, 2011 om 00:38
851 Antwoorden / 3 Vragen
0

Helaas is v/d wilk slachtoffer geworden van praktijken die tot nu toe mogelijk waren en dus voorkwamen. Zoals hier door v/d wilk beschreven.
Zo werd onlangs door de FIOD een omvangrijke fraude in Rotterdam bij de toeslagen vastgesteld. Het betrof hier grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag. Geschat nadeel voor de schatkist meer dan een half miljoen.

Fraude met het aanvragen van toeslagen was tot nu toe relatief eenvoudig. De fake-toeslag werd aangevraagd met de gegevens van iemand anders: persoonsgegevens, geboortedatum, BSN was voldoende. Met iedere willekeurige DIGD kon de 'aanvraag' worden verstuurd. Er is (was) door de geautomatiseerde verwerking van de aanvragen tot nu toe geen of nauwelijks controle / verificatie of de opgegeven DIGID (met wachtwoord) correspondeerde met het BSN van de aanvrager. Het bedrag liet men uitbetalen op de eigen bankrekening. Als de 'aanvrager' vervolgens een beschikking krijgt, is het al te laat: de uitbetaling heeft reeds plaatsgevonden (op het verkeerde rekeningnummer)

Door deze frauduleuze handelingen is v/d wilk behoorlijk in de problemen gekomen. Een bezwaarschrift indienen waarin aangetoond wordt dat de aanvraag ten onrechte en geheel buiten medeweten is ingediend, is het enige wat mogelijk is. Dat zal de Belastingdienst ook bedoelen met het zelf verantwoordelijk zijn. Men is gedwongen actief te reageren door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Deze procedure van bezwaar kan heel lang duren en daardoor grote onzekerheid veroorzaken. Ik wens v/d wilk veel sterkte toe in het vervolg van deze beroerde kwestie.

fi
door fisbel - Jun 24, 2011 om 00:47
851 Antwoorden / 3 Vragen
0

[quote=spoor60 schreef op donderdag 23 jun 2011, 18:51]er is misbruik gemaakt van mijn bsnnr voor aanvragen van
toeslagen
hantekening vervalst en bsn misbruik
wat kan ik daar aan doen volgens de belasting ben ik zelf verandwoordelijk voor deze zaak blijk dus dat dit systeem niet waterdicht is ik kan dus als ik iemand zijn bsnnr weet en hantekening alles kan aanvragen wat ik wil zit nu met een schuld van € 8000.00 euro ik moet terug betalen terwijl ik niets heeft aan gevraagd wat kan ik hier aan doen
M.V.G. n.w.v/d wilk
Naar aanleiding van wat spoor60 schreef:

De Belastingdienst probeert met diverse maatregelen paal en perk te stellen aan bovenstaande frauduleuze praktijken. In de hieronderstaande link van de Rijksoverheid zijn diverse maatregelen te lezen. Het betreft de (achtste) halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Op bladzijde 12 en 13 zijn de hiernavolgende maatregelen te lezen. Deze zijn recent ingegaan. Voor de inkomstenbelasting binnenkort. Een aantal maatregelen op een rij:

1. Bij schriftelijke aanvragen toeslagenwordt gevraagd om een schriftelijke bevestiging.
2. Digid aanvrager moet overeenkomen met BSN aanvrager.
3. Aanvragen met elektronische handtekening (pincode) worden beter beveiligd.
4. Bij wijziging bankrekeningnummer wordt schriftelijke bevestiging gevraagd.
5. Geen uitbetaling meer aan 'spookburgers' / mensen waarvan de woon- of verblijfplaats niet bekend is.
6. Aanvraag voor een toeslag met terugwerkende kracht (bijv. voorgaand jaar) worden gecontroleerd.
7. Aangiften inkomstenbelasting oudere jaren worden gecheckt op ingevulde gegevens.
8. Naast de FIOD (controle achteraf) wordt een extra controleteam in het leven geroepen (met controle vooraf)

Lees hier

moeder56
door moeder56 - Jun 24, 2011 om 00:55
483 Antwoorden / 2 Vragen
0

Het moet toch voor de belastingdienst een koud kunstje zijn om te achterhalen naar wiens rekeningnummer de bedragen worden overgemaakt.

nb
door nbw - Jun 24, 2011 om 01:49
521 Antwoorden / 24 Vragen
0

Alles is al gezegd.Echter het zou helpen als je meer uitleg geeft.

..
door ... - Jun 24, 2011 om 13:01
104 Antwoorden / 2 Vragen
0

Omdat U geen geld ontving en zij weten naar welk Bank nummer dit ging moeten zij dit uitzoeken wie deze fraudeur is en niet U.

U heeft geen gegevens en fraude, doe aangifte Politie en betaal niets.

Verder is het mogelijk dat Uw gegevens online zijn ingevuld en dan is IP adres controle of het Uw pc of iemand anders is mogelijk en gezien het bedrag is
het mogelijk om de Politie deze gegevens te laten onderzoeken.

Als de Politie dus uw gegevens zoals IP nummer en alle Bankrekening nummers heeft weten ze het eerder te achterhalen dus doe aangifte.
Via google kun je na intikken IP nummer ook jou IP nummer lezen.
Wacht niet te lang want er is een kans op beslag leggen van jou bank rekening dus zorg voor de zekerheid voor voldoende contant om deze blokkade tijdelijk te overleven.

Schade wegens beslaglegging kun je achteraf claimen want als je geen huur, energie of andere dingen kon betalen en de beslaglegging was onterecht zijn zij daar aansprakelijk voor.
Dus die gevolg schade kun je na melden identiteitsfraude ook claimen.
Alleen schade na aangifte Politie dus!

sp
door spoor60 - Jun 24, 2011 om 14:12
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

er is aangifte gedaan politie wacht af wat de belastingdienst doet
alles is via het internet opgegeven dus geen copie van id of rijbewijs nodig
wel een digid code ook kon ik die niet aanvragen omdat ik volgens hun
al een digid had dus niet nooit een gehad ook
dus het systeem is niet waterdicht kan iedereen maar doen wat het wil
alleen de gedupeerde moet alles terug betalen ze geven geen naam of bankrekeningnr waar het naar toe is gegaan van wegen privegegevens
belachgelijk wandt als dit op mijn naam staat kan ik toch die gegevens toch op vragen dus niet volgens de belastingdienst doen ze niet
inmiddels al een aanslag binnen moet gewoon betalen € 1780.00 euro
omdat ik dit onterecht heb gekregen volgens de bl

bosbess
door bosbess - Jun 24, 2011 om 19:33
354 Antwoorden / 40 Vragen
0

In de beheersvoorziening BSN staat duidelijk dat instanties verplicht moeten controleren of de betreffende persoon en het BSN bij elkaar horen. Als dat in de praktijk gebeurt door te kijken of een andere code (DigiD) bij het BSN hoort, dan is dat dus niet volgens de regels, maar bovendien is hett ook onlogisch. Een DigiD en een digitale handtekening zijn geen persoon en het zijn ook geen wettige legitimatiebewijzen.

Ook als je via internet iets aanvraagt kan en moet geëist worden dat je na de aanvraag een kopie van je paspoort opstuurt en dat je de aanvraag schriftelijk bevestigt (met handtekening). Zo gaat het bijvoorbeeld ook als je via internet een bankrekening wilt openen. Als dat bij de Belastingdienst voor het aanvragen van Toeslagen niet geldt, dan is dat een grote omissie die de deur wagenwijd openzet voor fraudeurs. En dan gaan ze de slachtoffers ook nog eens pesten met torenhoge terugvorderingen, terwijl ze zelf "gelegenheid geven".

Rechtshulp inschakeleni en in bezwaar en beroep gaan! Dan moeten ze vanzelf met de gegevens op tafel komen.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Sa
Sangelo - Feb 26, 2024 om 14:50
Huishouden & energie

Borgstelling

Ik kreeg vrijdag bijgevoegde mail,ik heb sinds j́anuari 2020 energie contract bij dgb energie,en nu na vier jaar en drie maanden eisen ze ineens een borgstelling met onterechte redenen, mogen ze dit doen wij komen hierdoor financieel in de problemen mvg Sandra houdijk <bijlage verwijderd vanwege privégegevens - redactie> Lees meer

Ma
Mark Jeronimus - Feb 26, 2024 om 16:02
Geldzaken & recht

iLost raakt spullen in tas kwijt

Ik heb onlangs een tas verloren op de bus. Op de pagina van Connexxion heb ik een link gevonden voor verloren/gevonden voorwerpen, deze linkt door naar iLost. Ik kon geen enkele andere mogelijkheid vinden om contact met Connexxion op te nemen over verloren voorwerpen.

Na wat onderzoek op internet blijkt iLost een internationaal platform te zijn waar allerlei bedrijven hun gevonden voorw ... Lees meer

ma
martinaa - Feb 28, 2024 om 10:24
Geldzaken & recht

Gezamenlijke rekeningen

Hallo,

Graag wil ik jullie iets vragen en ik hoop dat er mensen zijn die de antwoorden weten.

Als mensen getrouwd zijn met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen door huwelijkse voorwaarden, worden hun persoonlijke bankrekeningen uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Wat gebeurt er met de gezamenlijke rekeningen die op naam van beide partners staan? 
... Lees meer