Jo
door Jorinda2024 Feb 27, 2024 om 14:31
Geldzaken & recht

Gelden uitboeken vóór passeren hypotheekakte

Is het een notaris toegestaan om via zijn derdenrekening gelden uit te boeken naar een verkoper van onroerend goed? Dit terwijl de hypotheekakte – die de koper nog moet ondertekenen – nog niet gepasseerd is?

Als dat zo is: waar kan ik dit in wetgeving terugvinden? Ik ben zelf al aan het zoeken geslagen, maar kom er jammer genoeg niet achter en ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

 

[EDIT REDACTIE: Opmaak aangepast, Comic Sans-lettertype verwijderd]

1868 7 Rapporteer
heremietkreeft
door heremietkreeft - Feb 27, 2024 om 14:48
16906 Antwoorden / 202 Vragen
2

Neen, het lijkt mij dat fat niet mag. De koop kan immers nog altijd niet doorgaan. Het lijkt mij even wel dat u deze vraag het beste kunt voorleggen bij de deken van betrokken notaris resp. eerst aan de notaris zelf. Zie daarvoor: https://www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris  Lees dseze info goed door o.a. m.b.t. ook de opomerking m.b.t. mogelijke bemiddeling alvorens u een klacht zou neerleggen. 

Citaat : Voordat u een klacht indient bij de kamer voor het notariaat, kunt u overwegen bemiddeling door de KNB aan te vragen. en ook deze m.b.t. de notariskamer waar u uw vraag kunt stellen. 

Henk De Zevende
door Henk De Zevende - Feb 27, 2024 om 18:33
2172 Antwoorden / Vragen
0

Nee, bij het passeren worden de gelden juist beschikbaar. Alleen hoe denkt u hier weet van te hebben? Komt vreemd over.

Iv
door Ivo W - Feb 27, 2024 om 22:39
753 Antwoorden / Vragen
1

Ja, dat kan. 

Doorgaans passeert eerst de koopakte en vervolgens (direct aansluitend) de hypotheekakte.

Wanneer de koper van de woning wél de koopakte tekent, maar niet de hypotheekakte, dan is desondanks de koper de volledige koopsom aan de verkoper verschuldigd. De eigen middelen die de koper heeft ingebracht mogen in dat geval dus zonder meer uitbetaald worden aan de verkopers. 


Janzegt
door Janzegt - Feb 27, 2024 om 22:44
144 Antwoorden / Vragen
1

Verkoop van ontroerend goed vind plaats door middel van tekenen van een transport akte. Deze akte is een notarieel document en een notaris tekent dan ook pas nadat zowel kopers en verkopers de akte hebben getekend. Tijdstip dat de notaris tekent is bepalend. Op hetzelfde moment gaan de gelden ook over van koper naar verkoper.

Koop en verkoop van ontroerend goed is beschreven in het burgerlijk wetboek.

Tot op het laatste moment kan een koper af zien van de koop en een verkoper kan afzien van verkoop.

Bedenk in dezen maar eens aan het feit dat koper of verkoper een ernstig ongeluk krijgt terwijl hij op weg is naar de notaris maar daar niet aankomt, omdat deze ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht wordt.

Indien een notaris al geld naar een verkoper heeft overgeboekt, dan kan de notaris in grote problemen. De koop is immers niet doorgegaan.

 

In de afgelopen 30 jaar heb ik meerdere keren een woning verkocht en gekocht en iedere notaris vertelde tijdens het passeren van de akte dat hij pas tot uitbetalen aan de verkoper overging, nadat het kadaster had bevestigd dat de transportakte in het register is ingeschreven. In het algemeen is dat nu ca 24 uur na passeren van de akte, maar kan oplopen als er een weekend en/of feestdagen tussen zitten.

Uw vraag komt mij dan ook vreemd over. Waarop baseert u uw vraag eigenlijk?

Iv
door Ivo W Feb 28, 2024 om 07:19
753 Antwoorden / Vragen

U gaat uit van het niet tekenen van de koopakte. 

De vraag gaat uitsluitend over het niet tekenen van de hypotheekakte. Ook zonder passeren van de hypotheekakte kan de (ver)koop van een woning plaatsvinden.

Janzegt
door Janzegt Feb 28, 2024 om 16:17
144 Antwoorden / Vragen

Je hebt gelijk dat de vraag gaat over het niet tekenen van de hypotheek akte. Maar nadat de transport akte getekend is, heeft de verkoper recht op zijn geld. Dat hij moet wachten totdat de akte staat ingeschreven in het kadaster is ooit in het leven geroepen om te voorkomen dat de verkoper de woning 2x verkoopt , wat in het verleden ook wel eens gebeurd is.

 

De koop van de woning is afgewerkt na het tekenen van de transportakte. De verkoper heeft recht op zijn geld. En dat geld is afkomstig van de koper of van de hypotheek verstrekker of een combinatie van beide. En dat geld staat op de rekening ten tijde van tekenen. Als dat geld niet op de rekening staat, zal de akte niet getekend worden en heeft de koper een probleem.

 

Met andere woorden, na het tekenen van de transport akte (en de koopakte is maanden daarvoor al getekend), heeft koper recht op zijn geld en moet hij de koopsom krijgen.

Indien de koper alsnog besluit tot het niet tekenen van de hypotheek akte, staat los van de transportakte.

in
door infotaris - Apr 26, 2024 om 10:58
3 Antwoorden / Vragen
0

Is het een notaris toegestaan om via zijn derdenrekening gelden uit te boeken naar een verkoper van onroerend goed? Dit terwijl de hypotheekakte – die de koper nog moet ondertekenen – nog niet gepasseerd is?

Hoi Jorinda,
Waarschijnlijk bedoel je met "naar een verkoper" de notaris van de verkoper waar hij op dezelfde dag een andere woning aankoopt?
Het is een gebruikelijke praktijk dat jouw notaris A de koopsom "voorwaardelijk" overmaakt naar notaris B zodat het geld gebruikt kan worden voor een andere aankoop.
De voorwaardelijkheid zit hem er in dat het geld terug moet naar notaris A als die transactie (jouw transactie) niet door gaat.
Er zijn modelbrieven gemaakt door de KNB waarmee het risico wordt "weg gecontracteerd". In de praktijk zijn er volgens mij notaris(klerk)en die creatief omgaan met de inhoud van de modelbrieven en (volgens de KNB noodzakelijke) voorwaarden weglaten uit kostenbesparing...

Hiermee is jouw vraag nog niet beantwoord. Volgens mij denken notarissen dat ze kunnen volstaan met de modelbrieven en dat alles dan in orde is. Hiermee gaan ze voorbij aan het feit dat het vroegtijdig overboeken van gelden in strijd is met de inhoud van de koopakte. Volgens mij heeft de notaris dus toestemming nodig van de koper om te kunnen voldoen aan het verzoek van de verkoper om het geld eerder uit te boeken aan een andere notaris.

vriendelijke groet,

infotaris

ps: het wetsartikel dat je zoekt is 7:26 lid 3 BW (boek 7 Burgerlijk Wetboek, artikel 26, derde lid)Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

diandra
diandra - Jul 13, 2024 om 09:38
Huishouden & energie

Migraine door omvormer

Hallo, sinds 2,5 jr wonen wij in een nieuwbouw woning (huur), vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen tot zover de 1e paar mand niets aan de hand.
Toen begon de migraine, nooit last van gehad, maar naar verloop van tijd kwamen de aanvallen steeds vaker een heftiger, verleden week zelfs 4 aanvallen in 1 week waarvan 1 heel zware en daardoor zware medicijnen gekregen.
Eerder een beetje ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer