zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 17:33
Geldzaken & recht

Heffingskortingen laten uitbetalen - kan dat?

Ik heb oprechte twijfels over de pagina van de belastingdienst waarin de uitbetaling van de heffingskorting wordt besproken.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/heffingskortingen-laten-uitbetalen

@Tijger1, Ik ben benieuwd naar uw reactie, zowel over de zwalkende uitgangspunten tussen 2018 en 2019, maar met name over de uitkomst van de voorbeeldberekening van 2019. Die kan m.i. namelijk bij geen enkel uitgangspunt kloppen.

Oh, en ik bedoel het belangrijke uitgangspunt dat niet met zoveel woorden wordt genoemd....

7303 17 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

edrick3
door edrick3 - Jan 27, 2019 om 17:38
27632 Antwoorden / 85 Vragen
1

Wat zijn dan je twijfels?
Die kan m.i. namelijk bij geen enkel uitgangspunt kloppen.
Heb je dit aan de Belastingdienst voorgelegd?

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 17:42
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Ja, maar daar zijn veel vakbekwame krachten vorig jaar vertrokken...

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jan 27, 2019 om 17:44
16888 Antwoorden / 202 Vragen
0

Hoewel ik niet @TIJGER1 ben geef ik toch een reactie.
Waarom twijfelt u aan formele berichtgeving van de Belastingdienst?

Hoe dan ook geldt dat indien uit uw aangifte blijkt dat bij u teveel aan loonheffing is ingehouden, (mogelijk omdat niet goed rekening is gehouden met de heffingskorting) dan wordt dat middels de aanslag die volgt na de aangifte gecorrigeerd, met in achtname van een teruggave drempel Inkomstenbelasting.

Op basis van op het daatoe bedoelde formulier door u zelf aangegeven wensen m.b.t. heffingskorting wordt dat toegepast door degene van wie u salaris of uitkering ontvangt.

Hoe dan ook heeft u recht op betaling van de heffingskorting als uw inkomen lager is dan genoemd in de door u genoemde jaren met nadrukkelijk de aantekening dat de bedragen van heffingskorting en toepassingsregels per jaar (kunnen) wijzigen zoals in ieder geval m.b.t. 2018 en 2019.

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 18:10
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@zwaardvis

Was even afwezig. Ik ga het bekijken:-))

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 18:47
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Rare sommen. De IACK krijgt men dus in beide sommen niet, omdat het inkomen te laag is. Begrijp dus niet waarom dat nog in het lijstje staat, wekt alleen verwarring. 

Als die persoon met het lage inkomen helemaal geen inkomen heeft, krijgt hij of zij bijna duizend euro met een VA. Dan uiteraard geen arbeidskorting. 

Maar de som van 2018 gaat over iemand van vóór 1962, die dus recht houdt op de hoge algemene heffingskorting. En de som van 2019 gaat over 1963 en jonger.

Over die € 4000 wordt al niets ingehouden volgens de maandtabel.

Niet echt slim om die als vergelijking onder elkaar te zetten.

Maar het kan best zijn dat ik iets over het hoofd zie.

Maar al met al kloppen ze wel.

Maar misschien kunt u uw laatste zin nog even toelichten.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 18:59
1525 Antwoorden / 51 Vragen

verplaatst

zw
door zwaardvis - Jan 27, 2019 om 19:06
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Ik kopieer even de reactie naar hier, dat edit wat makkelijker.

De IACK kan in principe ook uitbetaald worden, maar die is verder in de voorbeelden niet aan de orde, verder niet belangrijk.

De arbeidskorting kan ook uitbetaald worden. Vóór 2019 nog a 100%, vanaf 2019 a hetzelfde percentage als voor de AHK geldt voor mensen die geboren zijn na 1962, in 2019 dus 26,666%. Het is niet per se zo dat er géén inkomen mag zijn om de kortingen uitbetaald te krijgen. 2018 klopt zo.

En inderdaad dat bedoel ik met zwalkende uitgangspunten, bij 2018 is het blijkbaar iemand van voor 1963 en in het voorbeeld van 2019 rekent men blijkbaar voor iemand van na 1962. De eerste a 100% de tweede a 26,666%.  Beter ware het natuurlijk geweest voor beide categorieën per jaar een voorbeeld op te nemen.

Over 4000 euro wordt natuurljk in de praktijk niets ingehouden omdat de heffingskortingen (2270) hoger zijn dan de bruto belasting (1275).
Maar dan speelt juist de situatie van een evt. uitbetaling van de niet genoten heffingskorting.

Maar het gaat mij met name over de uitkomst van de berekening 2019 zijnde 266 euro. Hier wordt m.i. een valse belofte gedaan. 
Deze uitkomst is voor beide geboortecohorten onjuist. Rekent u mee? 

Artikel 8.9 wet IB 2001:

  • 1 Indien de gecombineerde heffingskorting door artikel 8.8 wordt beperkt tot een bedrag beneden het niveau van 26 2/3% van het totaal van de voor de belastingplichtige geldende algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting (toetsniveau) wordt, indien de belastingplichtige in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden dezelfde partner heeft, de gecombineerde heffingskorting daarna verhoogd tot het toetsniveau. De verhoging bedraagt echter maximaal het bedrag van de door de partner verschuldigde gecombineerde inkomensheffing verminderd met zijn gecombineerde heffingskorting.

  • 2 Ten aanzien van de belastingplichtige die geboren is vóór 1 januari 1963 wordt voor de bepaling van het toetsniveau de algemene heffingskorting voor 100% in aanmerking genomen.

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 19:16
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

U schrijft de uitkomst is voor beide cohorten onjuist.

Maar als je geboren bent vóór 1963 dan speelt de afbouw van de algemene heffingskorting helemaal niet. Dus het voorbeeld van 2018 krijgt gewoon alsnog het verschil uitbetaald tussen de (hoge) algemene hk plus ak en de verschuldigde belasting. 

Bij de IACK is de hoogte van het laagste inkomen van belang, dus zowel in 2018 als 2019 komen die personen daar niet aan. Maar dat is even verder niet van belang.

Ik denk dat uw punt er over gaat dat in 2019 zelfs na de afbouw van de ak nog een stukje aanvullende ak wordt uitbetaald!?

zw
door zwaardvis - Jan 27, 2019 om 19:28
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Nee, 2018 is wel juist (bij vóór 1963 geborenen) zoals ik al schreef. 

Vergeet verder de IACK

De AK wordt in principe in 2019 maximaal a 26,6667% uitbetaald, zoals in art. 8.9 genoemd wordt. Ook verder geen discussie.

De uitkomst van 2019 echter klopt zowel voor 1962 als voor 1963 niet. 

Essentiëel is toepassing van art. 8.9.1 en de bepaling van het aldaar genoemde toetsniveau.

Het is een moeilijk leesbaar artikel, maar het helpt de niet essentële bijzinnen te schrappen. Wat overblijft is kristalhelder.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 19:37
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik ga het proberen te lezen, wil niet echt openen op mijn padje.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 19:44
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Een gewone PC is toch zo'n fantastisch ding.... Ik had het artikel trouwens hierboven en het essentiéel deel hieronder al vermeld.

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 19:35
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

ik kan uit die som van 2019 alleen maar opmaken dat een weinig verdiener van na 1962 een extra stuk heffingskorting krijgt uitbetaald bovenop het belastingvrije inkomen, cq heel laag belaste inkomen. En wel dat percentage over het verschil tussen de normale ahk plus ak en (lagere) verschuldigde belasting.

zw
door zwaardvis - Jan 27, 2019 om 19:41
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Even het essentiële deel dan:

Indien de gecombineerde heffingskorting wordt beperkt tot een bedrag beneden het niveau van 26 2/3% van het totaal van de voor de belastingplichtige geldende algemene heffingskorting en arbeidskorting (toetsniveau) wordt de gecombineerde heffingskorting daarna verhoogd tot het toetsniveau.

Het toetsniveau is dus 26,666% van (AHK+AK)  dus van 2270 = 606 euro in dit voorbeeld. Maar 2477+70 in het echt in 2019, dat is ongeveer 680 euro. En wat is dan de uitbetaling? Indien.......

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 20:01
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Nou is uw punt mij duidelijk. In het voorbeeld, geen idee wanneer dat gemaakt is, staan voor beide jaren dezelfde heffingskortingen. 

Het komt mij voor dat uw sommetje de juiste is.

Ik weet alleen niet zeker of de afbouwpercentages wel kloppen. Ik lees 2018. 33 1/3%.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 21:17
1525 Antwoorden / 51 Vragen

26,6667% is voor 2019. Ieder volgend jaar 6,6666% lager tot de nul is bereikt.

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 19:52
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Hè hè, ik heb het kunnen lezen.

Goed zoals ik het begrijp zou de persoon uit voorbeeld 2019, omdat die van ná 1962 is eigenlijk alleen dat bedrag als heffingskorting krijgen wat in dat voorbeeld als verschuldigde belasting is genoemd. Artikel 8.8.

Maar in artikel 8.9 wordt dus uiteengezet, dat hij nog wat meer krijgt, uiteraard afhankelijk belasting partner. Alleen wordt er over een percentage gesproken, heb dat niet nagerekend.

zw
door zwaardvis - Jan 27, 2019 om 20:06
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Nee, het genoemde artikel bepaalt zowel het recht op als de hoogte van de evt. uitbetaling van de niet gebruikte heffingskorting.
Met de in het voorbeeld genoemde bedragen (dat ze fictief en hetzelfde als 2018 zijn is ook een verwarrend ding, maar dat terzijde):
Indien 1275 lager is dan 606 (680) dan..... 
Er is helemaal geen recht op uitbetaling van na 1962 geborenen. dat bedoel ik. 266 euro is een valse belofte.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 20:15
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Dat ben ik niet met uw eens. Doe voor iemand met een laag inkomen de aangifte, van na 1962. Heeft dus lagere ahk, verschuldigde belasting is hoger dan die lagere ahk , maar ahk wordt dus herrekend en er komt toch nog terug. 

Dus geen valse belofte. Maar we zullen het na de aangiften zien.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 20:47
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Bedragen? Jaar?
Bij 0 inkomen wordt gewoon 661 uitbetaald, want 0 is lager dan 661 (26,6667% van 2477) en die 0 wordt dan verhoogd tot 661.

Maar bij 4000 euro en 1275 bruto belasting voldoet e.e.a. niet aan de regel.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 21:21
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Helaas kan ik het niet testen voor 2019 of 2018 omdat ik geen DigID's heb van mensen van jonger dan 1962...
Ik kan mij alleen op de wet baseren. Ik sluit niet uit dat de wet verkeerd geïnterpreteerd wordt door de BD-programmeurs maar ik betwijfel het. Ik heb edoch minder vertrouwen in website bouwers.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 21:34
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar in principe is het niets nieuws en al zolang de afbouw van de ahk van toepassing is.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 23:03
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Precies, daarom testen we het in het laatste PC aangifteprogramma, die van 2014.

zw
door zwaardvis - Jan 27, 2019 om 22:43
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Maar we kunnen gelukkig wel het downloadbare aangifteprogramma van 2014 gebruiken om proefberekeningen te maken:
In 2014 was de AHK 2103 euro en het AHK% voor 1963 en later was 60% = maximaal 1262 euro uit te betalen.

partner 1: hoog inkomen, zeg 40.000 = ruim voldoende belasting
partner 2: 4000 arbeidsinkomen. geboren 1966.

Bruto belasting partner 2 wordt dan berekend op 1450 euro (36,25% van 4000) en de Arbeidskorting op 73 euro
Het maximum in aanmerking te nemen heffingskortingen is 1450 euro.

Zou de methode die de BD in het voorbeeld van 2019 hanteert, kloppen dan zou (2103+73 minus 1450) * 60% = 436 uitbetaald worden.
Passen we de wet toe, dan zegt die: indien 1450 lager is dan (1262+73), dan wordt 1450 verhoogd tot 1335 (toetsniveau)
Dat is niet zo, dus wordt er niets uitbetaald.

En de uitkomst van het belastingprogramma is inderdaad 0 euro.


Bij een arbeidsinkomen van 1000 euro geldt een AK van 19 euro, waardoor het toetsnveau wordt bepaald op 1262+19=1281.
Bij 1000 euro geldt een bruto belasting van 362 euro (36,25%). Nu wordt de toegepaste heffingskorting van 362 euro verhoogd naar het toetsniveau en wordt inderdaad 919 euro uitbetaald. Dat programma werkt dus correct.

De foute methode zou overigens tot (2103 - 362) * 60% +19 = 1064 hebben geleid. In 2014 werd de AK indien nodig nog a 100% betaald
zw
door zwaardvis - Feb 11, 2019 om 10:10
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

Ik zie net dat de belastingdienst het voorbeeld van 2019 op hun site heeft aangepast. Nu staat het geboortejaar erbij en betreft het iemand zonder inkomen. Dat is makkelijker... en nu klopt het wel.

tijger1
door tijger1 - Feb 11, 2019 om 12:04
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@zwaardvis

Ja, nu klopt het wel, doordat ze de juiste cijfers gebruiken.  Maar dan ook slechts voor dat voorbeeld in 2019 bij GEEN inkomen en geboren na 1962.

Uw vraag ging er toch mijns inziens over of, als je weinig inkomen hebt en de AHk net de verschuldigde belasting dekt, je nog eenstukje extra uitbetaald krijgt? 

Daar geven ze nu geen voorbeeld van. En dat is mijns inziens nog steeds het geval, zoals ook al in eerdere jaren, tijdens die afbouw van de Akh. Alleen geldt die afbouw nu ook voor andere kortingen.

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 12:34
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Ja helaas hebben ze het voorbeeld niet gehandhaafd en alleen de uitkomst aangepast maar het hele voorbeeld aangepast.

Zoals ik al eerder schreef was er in dat geval geen recht op uitbetaling en dat kun je nog verifiëren door zo'n zelfde soort voorbeeld in het aangifte programma van 2014 te simuleren.

Er is in 2019 voor 1963+ een minimum toe te passen heffingskorting van 26,666% van (de volledige AHK+AK+IACK) mits de partner enz. en voor 1963-minners  een minimum toe te passen heffingskorting van de volledige AHK + 26,666% van (AK+IACK) mits de partner enz.

Overigens zijn niet de juiste cijfers voor 2019 gebruikt. Dan zou de uitbetaling namelijk 26,6666% van 2477 zijnde 661 euro zijn geweest.

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 12:42
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik heb de cijfers niet gecontroleerd. 

Maar het is mijns inziens simpel na te gaan door even een fake aanvraag VA in te vullen met voor de minstverdienende partner een inkomen te nemen waarbij de belasting gelijk blijft aan die lage AHK, en een partner met voldoende inkomen. Mijns inziens krijgt dan de minstverdienende nog een stukje extra, was in voorgaande jaren ook al zo.

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 12:45
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Alleen heb je voor de fake aangifte echte DigID's nodig van de juiste leeftijd en die heb ik niet. In het offline aangifte programma 2014 kun je wel fake BSN's verzinnen. Bovendien, waarom zouden ze het voorbeeld hebben aangepast als die klopte?

zw
door zwaardvis - Feb 11, 2019 om 12:43
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

En zoals ik elders schreef klopt deze zin die daar op die site staat dus ook niet altijd:

Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2019 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2019 aan. 

Dat is dus alleen zo als over het hoogste inkomen de AHK in de praktijk is toegepast en niet als die over het laagste inkomen (bv AOW) is toegepast. Als je dan een VA doet moet je bijbetalen ipv terugkrijgen terwijl je wel degelijk over 2019 geld terugkrijgt.....

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 12:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar dat is een hele andere kwestie. Want bij AOW-ers wordt de ouderenkorting, of beter gezegd het stukje dat je niet gebruikt als je alleen AOW hebt helemaal niet uitbetaald. En de gewone AHK voor AOW-ers gebruik je voor de AOW. 

Ik moet zo weg, maar zal later eens bij een “klantje” kijken. Na1962 laag inkomen, hoe dat uitpakt. Edit. U bedoelde wat anders. Maar ik lees op de site van de belastingdienst dat ze nu de VA van 2019 zorgvuldiger en correcter kunnen berekenen. Als men inkomen uit meerdere bronnen heeft. Misschien hebben ze daar ook iets asngepast.

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 13:02
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Nee maar het staat op dezelfde site/pagina van voorbeeld 2019. Dat viel me nu op. En die zin klopt dus niet per se als je naast de AOW nog een pensioen hoger dan de AOW hebt.tijger1
door tijger1 - Feb 11, 2019 om 13:46
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@Zwaardvis.

Uw laatste voorbeeld kan ik niet testen. Al mijn “klantjes” hebben minder pensioen dan AOW. Maar één heeft een VA, AHK word toegepast op de AOW, maar hij krijgt via die VA wel vast geld terug.

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 14:46
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Ja, dan is zijn pensioen ws. lager dan de AOW.

Ik heb vorig jaar trouwens gemerkt dat het resultaat van de invuloefening op de voorlopige aangifte anders is dan van de voorlopige aanslag.
Ik had de V.aangifte zodanig ingevuld dat de uitkomst 0 was, maar de V.aanslag met precies dezelfde ingevoerde gegevens had als resultaat 500 euro betalen. Dat kwam omdat de berekening van de waarschijnlijk ingehouden loonheffing voor beide op een andere manier berekend was... Nou wordt dat natuurlijk in principe allemaal rechtgetrokken bij de definitieve aanslag, maar je verliest zo wel het recht op de 46 euro aanslaggrens. Dus het wordt soms niet helemaal rechtgetrokken. Dus als ze het voortaan zorgvuldiger en correcter gaan berekenen zoals u schrijft, bedoelen ze dat misschien, dat de uitomsten van voorlopige aangifte en -aanslag hetzelfde zijn voortaan.

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 14:57
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@zwaardvis

Ik heb even, nou ja, een fake VA ingevuld voor 2019 na 1962, gering inkomen, partner voldoende.

En inderdaad, dat voorbeeldje wat er eerst stond op de site, dat je dus nog een stukje extra uitbetaald kreeg, zoals voorheen, is blijkbaar niet meer van toepassing in 2019. 

Je krijgt slechts als voorheffing verrekend, wat je verschuldigd zou zijn.

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 16:06
42060 Antwoorden / 21 Vragen

U gebruikte de aangifte 2014 omdat dat de laatste was die men kon diwnloaden. Maar in een ander topic gaf @fisbel een link naar een oefenaangifte. Maar is jammer genoeg van 2017.

https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/onlineaangifte/ih/2017/?casusid=162#Aangever

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 16:10
42060 Antwoorden / 21 Vragen
Cookies
door Cookies Feb 11, 2019 om 16:20
13336 Antwoorden / 36 Vragen
tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 16:22
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@cookies. Link staat er al.

Cookies
door Cookies Feb 11, 2019 om 16:26
13336 Antwoorden / 36 Vragen

Nee, deze link is van VA 2019

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 17:02
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Oh, stom, sorry, keek naar die regel in de midden. Nog stommer natuurlijk want voor 2017 valt er helemaal niets over te nemen uit 2017. 

Ik ga mijn bril oppoetsen.

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 17:57
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Bedankt voor die links mensen. Leuk om mee te spelen.

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 18:10
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Volgende maand mag het in het echt.:-))

zw
door zwaardvis Feb 11, 2019 om 18:13
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Wat is Google toch mooi als je weet waar je op moet zoeken. Met deze link kun je diverse soorten van diverse jaren simuleren:
https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/?1

tijger1
door tijger1 Feb 11, 2019 om 18:18
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Die link zullen we dus maar bewaren.:-))

Cookies
door Cookies Feb 11, 2019 om 18:19
13336 Antwoorden / 36 Vragen

Zwaardvis, via die link was ik ook bij de door mij geplaatste link gekomen.

zw
door zwaardvis - Feb 13, 2019 om 15:30
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

@Tijger1

"Maar ik lees op de site van de belastingdienst dat ze nu de VA van 2019 zorgvuldiger en correcter kunnen berekenen"

Ah, dat klopt inderdaad en dat verklaart ook de verschillen in het verleden die ik geconstateerd had,

Als je in het verleden bijvoorbeeld 5 inkomstenbronnen had van ieder 8000 euro, dan werd bij het online invullen van de VA de reeds ingehouden loonheffing berekend op basis van 40.000 met toepassing van schijf 1,2 en 3.
Bij de definitieve voorlopige aanslag, die zij blijkbaar op een andere computer berekenen, werd 5 x de loonheffing van 8000 euro berekend. Dus met 5x alleen toepassing van schijf 1.  Dat resulteerde dus tot een lager bedrag aan reeds ingehouden loonheffing waardoor mensen ineens moesten betalen of een lager bedrag voorlopig terugkregen dan ze verwachtten.

Als je in 2019 zo'n VA online invult, dan wordt wel al in het begin 5x de heffing over 8000 euro berekend, zodat er nu geen verschil meer mag zijn tussen online invullen en de berekening in de backoffice.

PS. Dat klopt beter omdat in de praktijk ieder van die 5 inkomstenbronnen geen rekening (kan) houden met de andere 4 bronnen. Het is ieder voor zich. Dus ieder begint bij schijf 1.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ekiem
ekiem - Jun 14, 2024 om 21:25
Vakantie & reizen

Annuleren vacantie

Goedenavond
Het verhaal gaat als volgt.
Mijn dochter heeft vol enthousiasme begin dit jaar een vakantie geboekt bij Allcamps.
Niet wetende dat zij op de 2de Paasdag de diagnose uitgezaaide eierstokkanker zou krijgen. Wat volgde was een hele emotionele toestand.
Nu krijgt zij over een week een zware operatie en heeft deze vakantie geannuleerd. Ze heeft bij de boeking een annuler ... Lees meer

het rooie draakje
het rooie draakje - Jun 14, 2024 om 14:52
Geldzaken & recht

Aflossing lening bij Vesting Finance van NN

Onlangs hebben wij een aflosnota bij Vesting Finance opgevraagd om onze lening ( die ze ovegekocht hebben van Nationale Nederlanden ) vervroegd te kunnen aflossen.
Deze is netjes opgestuurd en door ons betaald. We hebben hier verder geen bewijs van gekregen.
Na gebeld te hebben was hun antwoord : Kijk maar op BKR... ( en daar staat hij een maand na inlossen nog steeds op "lopend")
... Lees meer

mathijs_b
mathijs_b - Jun 14, 2024 om 14:47
Geldzaken & recht
Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor afgesproken bezorgmoment verandert postNL van bezorgtijd 14:10-16:10 naar 'zelf afhalen' bij afhaalpunt. Bij het afhaalpunt vertelden ze dat dit héél veel gebeurt. PostNL doet er niets aan.   Mogelijk is het luceratief voor de bezorger die alles op afhaalpunt dumpt en zo dubbel zoveel pakjes kan "afhandelen".   De verzender kan er niets aan doen en voor post NL wil er n.m.m. nie ... Lees meer