ai
door aimhoff Jul 27, 2007 om 15:42
Geldzaken & recht

Recht van overpad...

kan het recht van overpad ook verlopen of afgeschaft worden indien er meerdere ontsluiting mogelijk zijn?


mag ik een hek plaatsen waar een deur inzit  (met de bordjes eigen weg en betreden op eigen risico) zodat men er wel doorkan maar in ieder geval het idee krijgen dat het van iemand persoonseigendom is. Mijn directe buren (100 mtr verderop) vinden het prima idee, in de wijk die later is gebouwd zijn er een aantal die hierover morren (zij kunnen ook via andere wegen de wijk bereiken)


groetjes antoinette

4174 12 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 16:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb me er nog niet in verdiept maar ik denk dat je niet zomaar een openbare weg mag afsluiten voor eigen gebruik, die is namelijk van iedereen. Of ligt de weg op eigen terrein?

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 16:36
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Recht van, het woord geeft zelf al antwoord. Er is recht van kerkpaden van eeuwen her, dat zelfs niet altijd in elk nieuw koopkontakt wordt opgenomen. Daarmee zijn ze niet ongedaan gemaakt. Dit recht is gevestigd. Destijds was het de kortste, maar soms niet altijd enige weg. Ruilverkaveling bood vaak uitkomst.


Er is ook recht van weg. Hierover moet dan b.v. een vrachtwagen kunnen wanneer er een achterliggend bedrijf is. Brandweer doet ook z'n zegje.  U geeft zelf al aan dat dit gebruik zelfs in andere bijgebouwde wijk is ingeslopen. Een doorgangshek plaatsen dat voldoende groot is om doorgang te bieden voor datgene dat in de vele vorige akten staat beschreven, is geen probleem en zou een hindernis kunnen opwerpen.  Wat eigen risico daar mee te maken heeft ontgaat me. U moet zorgen dat  de doorgang voldoet, maar hoeft daar geen zaklamp bij te leveren..


Wie in dit conflict Uw werderpartij is, ontgaat me, anders zou U een gratis beroep kunnen doen op de Rijdende Rechter. Hij laat dat dan piekfijn uitzoeken. Partijen moeten instemmen met uitzending.


Een Gemeente is niet gebaat bij sluiproutes naar nieuwe wijken. In feite wilt U er van af. Wie U daarbij schaadt is niet duidelijk. De prijs van uw woning was door overpad lager. De exacte situatie niet voor de geest kunnen halend, zou misschien een aanzet kunnen zijn overleg met uw Gemeente. In overleg zou U met "partijen?" tot een nieuwe notariële akte kunnen komen.


Wees uiterst taktvol. Deze zaken liggen altijd heel precair.

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 17:19
0 Antwoorden / 0 Vragen
0Artikel
79, Burgerlijk Wetboek nr. 5De rechter kan op
vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid opheffen,
indien de uitoefening daarvan onmogelijk is geworden of de eigenaar van het
heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening meer heeft, en het niet
aannemelijk is dat de mogelijkheid van uitoefening of het redelijk belang
daarbij zal terugkeren.Als er andere
toegangswegen zijn, dan is de noodzaak van het overpad vervallen, want er is
geen redelijk belang meer.Je zult echter via de rechter de erfdienstbaarheid (recht
van overpad) moeten opheffen. Een pand met grond, waarop een erfdienstbaarheid
is gevestigd is minder waard dan eentje zonder.Vladja

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 17:37
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

sqn610@?? recht van overpad bij een openbare weg? Overpad kan uitsluitend bedoeld zijn voor belanghebbenden of op basis van oud gebruik. En mag ik een tip geven: verdiep u er in eer u antwoord geeft.

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 17:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0610sqn,

Een erfdienstbaarheid als het recht van overpad is nooit een openbare weg. Dus
niet iedereen mag daarover heen.

Een recht van overpad loopt altijd over het eigendom van een ander (niet zijnde
gemeente, provincie of staat) als in- en uitweg naar een perceel, dat op een
andere manier niet te bereiken is. Alleen degenen, die – om welke reden dan ook
– naar dat betreffende perceel gaan, mogen van het overpad gebruik maken.wikipediaRecht van overpad of recht van voetpad is een een servituut of
erfdienstbaarheid en wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek genoemd. Het
recht van overpad is een inperking van de rechten van de eigenaar en de
gebruiker. Het betekent dat bepaalde anderen (meestal zijn dat buren) niet
gehinderd mogen worden bij het oversteken van het stuk grond in kwestie. Een
dergelijk recht is veelal ontstaan, of in een notariële
akte
gevestigd, wanneer de openbare weg alleen op die manier vanuit een
bepaald grondstuk te bereiken is.Het
recht van een rechthebbende om te voet over het land van een ander te gaan is
niet hetzelfde als het recht van weg dat inhoudt dat men ook op dat land mag
rijden.Dus eerst even iets opzoeken voordat je wat schrijft, lijkt mij handiger en duidelijker voor degene die de vraag stelt.

Vladja

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 17:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Gerrit,

Je was me net voor.

Vladjave
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 17:55
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

vladja@ een kleine opmerking en wel in die zin dat er op bepaalde plaatsen nog sprake is van overpad op basis van zeer oude rechten. dat overpad was dan toegestaan aan "iedereen"maar wel op basis van een bepaald doel bijv. kerkbezoek of dergelijke. Zo was er bijv. jarenlang recht op overpad tussen Zuthen en Nijenbeek (kasteelruine). Dat overpad is overigens "gehinderd"doordat landbouwers/grondeigenaren het overp[ad hebben afgesloten en er vervolgens nooit meer bezwaar is gemaakt.


dat betekent dat als een grondeigenaar afsluit en er is geen bezwaar binnen een bepaalde periode het afsluiten ook als voldongen feit wordt beschouwd. De exacte termijn heb ik niet paraat. In beginsel geldt echter wel al hetgeen je meldt. (En ook bij vraagsteller kennelijk aan de orde is)

ve
door verwijderd - Jul 27, 2007 om 19:20
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@gerrit: Natuurlijk weet ik dat je een openbare weg niet mag afsluiten en dat recht van overpad daar niet geldt! Vandaar ook mijn vraag aan TS! Misschien had die wat duidelijker kunnen zijn! De rest laat ik aan de (met alle respect)  "wetboek-uitpluizers" over.

ve
door verwijderd - Jul 28, 2007 om 11:23
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Antwoord gevend op de vraag: nee, u mag geen hek plaatsen met borden als "eigen weg" en/öf "betreden op eigen risico".


De erfdienstbaarheid is in het verleden gevestigd, de aanname dat het belang wellicht verloren is, moet snel gedaan worden. Men is daar zeer terughoudend in.


Het is mogelijk om een erfdienstbaarheid op te heffen. Denk er alleen wel om dat een erfdienstbaarheid een bepaalde waarde heeft. DAt betekent dus dat degenen die er nu gebruik van mogen maken,  vor de opheffing een vergoeding kan vragen en dat er ook overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn.


 

ve
door verwijderd - Jul 28, 2007 om 11:37
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel,

Overdrachtsbelasting? Waarover wordt die geheven?

Vladjave
door verwijderd - Jul 28, 2007 om 12:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Vladja,


Behalve bij overdracht van eigendom (zowel juridisch als economisch) is overdrachtsbelastin (o.a.) ook verschuldigd bij de vestiging en opheffing van erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten, niet zijnde zekerheidsrechten. Een erfdienstbaarheid heeft namelijk altijd een waarde. Bij opheffing zal de waarde van het onroerend goed waar de erfdienstbaarheid op rustte, veelal hoger worden (afhankelijk van de aard van de erfdienstbaarheid).

ve
door verwijderd - Jul 28, 2007 om 14:39
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

en heb ik ook weer iets geleerd.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Je
JennySB - Sep 25, 2022 om 01:31
Geldzaken & recht

Moet ik tegoedbon van theater accepteren

Deze week heb ik een voorstelling moeten annuleren vanwege het feit dat ik corona heb en heb het theater verzocht om mij het geld terug te storten. Het theater weigert dit met verwijzing naar hun algemene voorwaarden en zegt dat ik alleen recht heb op een digitale tegoedbon. Ik wil echter gewoon mijn geld terug. Mag het theater mij dit weigeren? Lees meer

ad
ad9 - Sep 18, 2022 om 16:51
Geldzaken & recht

Postbezorging

Hallo,

Ik heb een vraag over bezorging van geadresseerde post. In hoeverre is de postbode verplicht de post bij de geadresseerde in de brievenbus te doen. Ik woon in een woonzorgcentrum, en de postbode geeft alle post af bij de receptie. Uit het oogpunt van privacy vind ik dit ongemakkelijk, uit de afzender kun je vaak ook opmaken wat de inhoud is. Bijkomend nadeel is, hoe meer personen ... Lees meer

Henk_1970B
Henk_1970B - Sep 21, 2022 om 18:25
Geldzaken & recht

Stortingskosten ING

Hallo,

best wel even geleden zijn er hier ook vragen gesteld over stortingskosten, de ING maakt het nu wel heel bont. Mijn zoon doet af en toe bij vrienden wat computerklusjes, en krijgt dan een klein bedrag in contanten. Hij heeft een jongerenrekening bij de ING.

Onlangs schrok hij zich een hoedje, wat blijkt: de ING rekent hier maar liefst 6 Euro voor, terwijl je dit gewoon ... Lees meer