Be
door Bendebest Jul 16, 2021 om 14:44
Geldzaken & recht

Rekening opzeggen na overlijden

goedemiddag 

ik probeer al sinds januari 2021 een en/of rekening bij ING op te zeggen aangezien mijn moeder is overleden.

er is geen sprake van een erfenis, sterker nog ik moet iedere maand betalen omdat de rekening niet opgezegd kan worden.
ING geeft aan dat er sprake is van onenigheid aangezien er een familielid (zus) gebeld heeft met de ING.

zij is verder geen mederekeninghouder of gemachtigde en zoals eerder vermeld er is geen sprake van enig financiële  belang om deze rekening open te laten staan,
hooguit in het belang van ING want zij vangen iedere maand een bedrag.
ze vragen nu om een verklaring van erfrecht maar deze verklaring kost een paar honderd euro een dat bedrag heb ik niet en dat voor een lege rekening.
Kunnen jullie hierbij helpen, ik wil graag een periode afsluiten maar op deze manier wordt ik er alleen maar ziek van 


19452 20 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

Topantwoord

ne
door neodutchio - Jul 16, 2021 om 14:51
5207 Antwoorden / 12 Vragen
11

Bij een en/of rekening staan er altijd 2 namen, wie staat er nog meer op die rekening? Zou daar het probleem in kunnen zitten?
Mocht uw moeder als enige naam op de rekening staan, dan zal de bank wel bewijs moeten hebben dat uw moeder is overleden.

Be
door Bendebest Jul 16, 2021 om 15:13
Antwoorden / 1 Vragen

Ik sta als 2de naam op de rekening 
ze hebben alle informatie al gehad van me, een akte van overlijden van de gemeente een verklaring dat ik garant sta voor alle kosten e.d maar ze blijven weigeren

heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 18:17
16906 Antwoorden / 202 Vragen

Zie mijn reactie van 18:14 uur. Als het uw zus  is staat de bank volledig in haar recht om zich te verzekeren dat er qua afwikkeling van de nalatenschap voor hen geen problemen komen. 


mahadma
door mahadma - Jul 16, 2021 om 14:55
11644 Antwoorden / 51 Vragen
1

Stuur de ing een copie/originele overlijdensbericht/kaart en erbij verzoek tot opzeggen rekening met vermelding van uw relatie zijnde van de overledene. Als de rekening € 0,00 staat wat is dan een acceptabele reden om die rekening aan te houden om deze niet af te sluiten, vermeld erbij dat u geen geld voor een erfrechtverklaring heeft. Wat die zus zegt heeft voor de rekening die op nul staat geen effect. Tenzij dat er rondom het overlijden veel geld weggesluisd zou zijn ....... Wie staat er op die e/o vermeld behalve de overledene?

Be
door Bendebest Jul 16, 2021 om 15:17
Antwoorden / 1 Vragen

Het eerste is gedaan, 
en ik ben zelf de mederekening en er stond een bedrag voor lopende zaken


heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 18:30
16906 Antwoorden / 202 Vragen

Tja, en dat is dan de reden: u stelt zich op als executeur en zoals ik het nu begrijp is uw zus mede erfgenaam. En dat betekent dat uw zus medzeggenschap heeft over de betaling van nog lopende zaken en dient u zich te houden aan de wetgeving (BW boek 4, afd 6) aan hetgeen m.b.t. executeurs wettelijk is geregeld qua bevoedheden.

gerbera
door gerbera - Jul 16, 2021 om 14:57
7400 Antwoorden / 14 Vragen
2

Lees hier  mogelijk kan dat u helpen. En laat anders die zus het maar oplossen, zolang u gemachtigd bent als 2e rekeninghouder kan die zus er niets mee.

heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 18:32
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@GERBERA, zoals ikhet nu begrijp is degene 'die aan de bel trok' een mede erfgenaam en heeft die zus dusa alle rechten m.b.t. de afwikkeling. 
En de zus staat dus ook in haar recht als zij dit doorzet! Met mogelijkde nodige negatieve gevolgen (financieel - procedure) voor vraagsteller.

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 19:05
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De Ts is geen gemachtigde maar tweede rekeninghouder. Zus kan er niets mee, maar de Ts ook niet, omdat zus erfgenaam is, dus ook van deze rekening. En de Ts moet wel blijven betalen.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jul 16, 2021 om 15:02
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

Zie deze informatie: https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/bankrekening-en-overlijden  Meld uw probleem bij de gratis service van de consumentenbond https://www.klachtenkompas.nl/ en vraag eventueel ook advies bij de Ombudsman van www.kifid.nl

Een andere mogelijkheid is ook:  raadpleeg - Het Juridisch Loket, tel. 0900 - 8020 (25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus je gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nl

Ik maak uit de info van de Consmentenbond op dat in principe het moeten overleggen van een verklaring van erfrecht niet nodig zou moeten zijn en een verklaring van de Gemeente voldoende is. Afgezien daarvan, m.i. hereft de Ing geen enkel recht om nog kosten in rekening te brenegen m.b.t. een rekening van een overleden klant als het overlijden bevestigd kan worden. 

(Ps. Ik zie dat er kruisend met mijn reactie ook 2 andere  zijn gegeven, de tweede en derde)


tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 19:19
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Het is een en/of rekening. Uiteraard moet daar voor betaald worden.

heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 20:25
16906 Antwoorden / 202 Vragen

Daar gaat het niet om, uiteraard blijven er kosten zolang en niet is opgezegd. Het betreft een nalatenschapsafwikkeling!  (Dus inderdaad reden om spijt te hebben van de aan u gegeven +!)

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 20:53
42060 Antwoorden / 21 Vragen

U schrijft dat de ING geen enkel recht heeft om kosten in rekening te brengen. De Ts wil de naam van moeder er af, dat is alles. Dus betaald moet er worden. En de nalatenschap is nog niet afgewikkeld.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jul 16, 2021 om 15:22
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

Ik kom nog even bij u terug omdat ik 'een mogelijke adder onder het gras' vergat. Deze 'adder' kan het feit zijn dat er nog geld op de bedoelde rekening staat en er vanuit die optiek wel degelijk een idee  van financieel belang kan zijn als uw zus mogelijk toch wettig erfgename is. (Of denk dat te zijn, al of niet terecht/onterecht)
In dat geval is het toch uiterst zinvol om een notaris te raadplegen. En dan is een verklaring van erfrecht wel van belang om hoe dan ook verdere problemen te voorkomen. Vraag dan bij die notaris wat een verklaring kost. Ik zie aanbiedingen van €150,00.

M.a.w de zus is mogelijk van mening dat haar belang m..b.t. de afdwikkeling van de nalatenschap en dat dus specifiek ook gericht op de afwikkeling van een eventueel nog bestaand banksaldo wordt geschaadt.

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 19:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Waar ziet u die aanbiedingen? Zelfs bij de goedkoopste notaris kost dat al € 400,00.

heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 20:23
16906 Antwoorden / 202 Vragen

Voor de goede orde: ik gaf u een + en m.b.t. de goedkoopste notaris dan helaas toch iets verder kijken dan dat uw tijgerinnen neus lang is: https://www.nunotariaat.nl/verklaring-van-erfrecht-online?msclkid=d1876646644e156942a306b7a9f0e1d2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=!4.-Verklaring-van-Erfrecht&utm_term=verklaring-van-erfrecht-kosten&utm_content=!Verklaring-van-Erfrecht---BMM    en  m.b.t. € 400,  die u meent te meoetn noemen in ieder gevcal ook deze: https://www.infotaris.nl/blogs/verklaring-van-erfrecht-kosten/  Zie ook de reactie dia @AURORA1 al gaf. Moet ik nu spijt hebben van de +?? Tja, ik denk het wel. En laat ik nu denken dat het in Limburg hoog water is en spijkers dan lastig te zoeken zijn. Oh ja, het was o.a. uw reactie eerder die mij deed bedenken dat Ts zijn zus bedoelde en niet de zus van zijn moeder zoals ik later ook bevestigd kreeg n.a.v. een reactie van hemzelf.

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 20:58
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Hebt u uw eigen link wel aangeklikt? Die € 250,00 is nog zonder de verplichte kosten.

Houd toch op met uw plusjes, doe niet zo kinderachtig. 


Ik heb het nergens over zijn tante gehad, en de Ts ook niet. Dat u dat dacht,is aan u. 

justmeagain
door justmeagain Jul 16, 2021 om 23:26
623 Antwoorden / 8 Vragen

Heb net vorige maand na overlijden moeder een verklaring van erfrecht laten opstellen. Niet dat ik hem nodig had maar drie erfgenamen willen gewoon de pot voor een 4e erfgenaam zo klein mogelijk houden. Kostte me 550 euro en dat was niet eens de duurste want die had geen tijd.

ma
door malty - Jul 16, 2021 om 15:27
1112 Antwoorden / 1 Vragen
1

Een verklaring van erfrecht zal waarschijnlijk niet helpen als uw zus dwars blijft liggen.
De erfgenamen zullen ook nog moeten tekenen bij de bank.
Ga naar de ING bank om de zaak nog eens te bespreken.
Te gek om een paar honderd euro uit te moeten geven voor het opheffen van de lege rekening.
Geen idee wat uw zus verteld heeft dat de bank weigert de rekening op te heffen.


justmeagain
door justmeagain Jul 16, 2021 om 23:28
623 Antwoorden / 8 Vragen

Ik heb er onlangs mee te maken gehad. Bij een verklaring van erfrecht zoekt de notaris uit wie de erfgenamen en executeur zijn. De familie kan wel dwarsliggen maar daar heeft een bank maling aan als ze eenmaal de verklaring hebben.

ma
door malty Jul 17, 2021 om 09:01
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@justmeagain Als de bank de verklaring van erfrecht hebben, wie krijgt dan toegang tot de rekening,toch niet alle erfgenamen.
Als iemand van de erfgenamen dwarsligt zal het benoemen van een executeur via de rechter moeten.

tijger1
door tijger1 Jul 17, 2021 om 09:47
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Er is blijkbaar geen testament. Maar uit die verklaring van erfrecht zal in ieder geval blijken dat er twee erven zijn, en niet nog meer kinderen/erven.

En dan zullen de Ts en zus toch samen moeten tekenen bij de bank of de één of deanter tot executeur benoemen.

aurora1
door aurora1 - Jul 16, 2021 om 15:41
15645 Antwoorden / 6 Vragen
2

Voor zover ik weet zou het met een verklaring van erfrecht in orde moeten komen. Die heb je overal voor nodig.
Verschillende notarissen hebben verschillende tarieven dus ik zou even gaan shoppen.

https://www.ing.nl/particulier/klantenservice/na-overlijden/officiele-documenten/index.html

https://www.degoedkoopstenotaris.nl/

https://www.nunotariaat.nl/kennisbank/kosten-van-een-verklaring-van-erfrecht
heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 16, 2021 om 20:29
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@AURORA1: zoals ik het later begreep is het een zus van Ts. die bezwaar heeft gemaakt en aangezien zij erfgename is staan de rechten aan haar kant als er afwikkeling etc. plaats vindt zonder haar instemming. Vraagsteller zal dus heel erg duidelijk en tenminste moeten aangeven wat er met de rekening is gebeurt als die nu leeg is. Mogelijk heeft de zus reden om daar aan te twijfelen. En dan is bezwaar tegen het handelen m.b.t. opzeggen door haar broer niet onterecht.

tijger1
door tijger1 - Jul 16, 2021 om 15:47
42060 Antwoorden / 21 Vragen
3

U had dus een en/of rekening samen met uw moeder, maar dat betekent dat uw zuster mede-beslissingsbevoegdheid heeft over die rekening.

Dat is het nadeel van een en/of rekening. 


Het is dus verstandiger contact op te nemen met uw zuster en haar uit te leggen dat de rekening leeg is en opgezegd moet worden.

U bent voor een verklaring van erfrecht toch minstens € 400 kwijt. Maak uw zuster er op attent dat de helft van die kosten voor haar zijn.

aurora1
door aurora1 Jul 16, 2021 om 18:52
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Inderdaad, had ik even niet bij stilgestaan, de medebevoegdheid van zusterlief en gedeelde kosten…. 

Misschien is er wel meer aan de hand als ze moeilijk doet?

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 19:06
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Och, de rekening is leeg, maar wie weet wat er eerder op stond. En dan nog, een rekening die ca. € 1,50 per maand kost.

aurora1
door aurora1 Jul 16, 2021 om 20:35
15645 Antwoorden / 6 Vragen

Waar Zus dan een aandeel van zou moeten betalen?

tijger1
door tijger1 Jul 16, 2021 om 21:04
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Dan weer de helft van de helft, want die rekening staat ook op naam van de Ts.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jul 16, 2021 om 18:14
16906 Antwoorden / 202 Vragen
0

Toch nog even dat dit: is het een zus van u die bezwaar heeft gemaakt of een zus van uw moeder (zoals ik het begreep)?. Hoe dan ook, als het uw zus is is zij mede erfgenaam. Ik ging er in mijn reactie vanuit dat het een zus van uw moeder is.

En dan is ook dit heel belangrijk: u stelt zich kennelijk op als executeur (m.b.t. het willen opzeggen van de rekening) en dan bent u wetttelijk tot alle verantwoording verplicht aan mede erfgenamen!! Zie dan o.a. hetgeen is genoemd in het BW Boek 4 afdeling 6.

Regel dus met uw zus om dit op te lossen. In ieder geval zijn de kosten van de verklaring van erfrecht ten laste van de nalatenschap en dan dus van ALLE erfgenamen dus ook van uw zus! (en voor 50% als zij en u de enige erfgenamen zijn.) (Zoals @TIJGER1 ook aangeeft). 

(Ik ben zelf betrokken geweest als juridisch adviseur bij de afwikkeling van twee (elkaar opvplgende nalatenschappen)  waarvan bij één een erfgename dacht dat zij alle rechten had, met als gevolg en procedure die ca twee 10 jaar duurde -  waarbij zij uiteindelijk toch 'het onderspit dolf'  - m.b.t. aanzienlijke bedragen - en één nalatenschap  waar een broer  dacht hij in zijn eentje alles kon regelen en geld had weggesluist. Heir betrof het in feite geen groot bedrag maar  ook ook bedoeld om zaken af te wikkelen - zonder de instemming van andere erfgenamen). Dat duurde minder lang maar betekende wel een uitspraak van de kantonrechter in het nadeel van die broer).
Ik hoop dat u dat niet overkomt.

Be
door Bendebest Jul 16, 2021 om 21:37
Antwoorden / 1 Vragen

Toch nog even een reactie van mijn kant,
het is inderdaad mijn zus en ik zou u begrijpen als er sprake was van een erfenis al was het maar 100,-.
het geld wat op de rekening stond is gebruikt voor de crematie en daar is niets van over.
ik heb en wil absoluut geen contact met mijn zus het enige wat ik wil is van de rekening af

tijger1
door tijger1 Jul 17, 2021 om 00:20
42060 Antwoorden / 21 Vragen

U zult dat echt met uw zus moeten regelen. Of blijven betalen.

br
door bravehenk - Jul 16, 2021 om 21:29
208 Antwoorden / 0 Vragen
0

van de site ING

Als overgeblevene van de En/of Betaalrekening blijft u, na overlijden van de mederekeninghouder, toegang houden tot de rekening. Bij hoge uitzondering kan een En/of Betaalrekening bij het overlijden van een van de rekeninghouders worden geblokkeerd. Een blokkade van een En/of Betaalrekening kan alleen schriftelijk en ondertekend door de erfgenamen van de overledene worden aangevraagd.  U kunt dan dus niet meer aan de rekening komen. Alleen met toestemming van alle erfgenamen kan deze blokkering weer worden opgeheven.

De andere erfgenaam heeft  blokkade aangevraagd om wat voor rede dan ook.
Toen ik nog bij een bank werkte werd een en/of rekening omgezet bij overlijen 1 rekeninghouder naar Erven van wijlen en/of naam 2e rekeninghouder..

Be
door Bendebest Jul 16, 2021 om 21:39
Antwoorden / 1 Vragen

Dat begrijp ik alleen het vreemde is dat de rekening niet geblokkeerd is, ik kan hem alleen niet opzeggen

tijger1
door tijger1 Jul 17, 2021 om 00:21
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Die rekening wordt ook niet geblokkeerd. Nog eens lezen.

Topantwoord

gerbera
door gerbera - Jul 16, 2021 om 21:48
7400 Antwoorden / 14 Vragen
12

De TS schrijft, er is geen sprake van een erfenis,

Zien een aantal furumleden dit nu over het hoofd. Het gaat alleen om het opheffen van een lege rekening die mede op naam van de TS staat. De TS betaald hiervoor maandelijk ongeveer € 3,- terwijl er € 0,0 op staat en er verder niets mee gedaan wordt. Dus die hele discussie over nalatenschap is volgens mij hier niet van toepassing de TS kan, lijkt mij, aan zijn zus tonen dat er niets te halen valt. Verder vindt ik het vreemd dat de bank reageert en handeld op een telefoontje van de zus zonder te weten of het werkelijk de zus van TS is tenzij zich heeft moeten legitimeren maar hoe doe je dat door de telefoon. Al met al een vreemde zaak want zou het om een erfenis gaan ,gaat dit volgens mij toch via een Notaris.

tijger1
door tijger1 Jul 17, 2021 om 00:08
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Een erfenis gaat natuurlijk helemaal niet standaard via een notaris. 


Er staat een rekening op naam van onder meer de overledene. De gezamenlijke erfgenamen moeten dan daarover beslissen. Ook al staat er niets op die rekening. 

heremietkreeft
door heremietkreeft Jul 17, 2021 om 09:34
16906 Antwoorden / 202 Vragen

@GERBERA, de zus is erfgename. En dan zijn er wettelijke rechten en indien de bank dan handelt op basis vaneen verzoek  van slechts 1 erfgenaam kan dde bank in gebreke worden gesteld door de andere , alsdan gepasseerde erfgenaam (of erfgenemen) resp. kan/zal een klacht bij het KiFiid voor de bank slecht uitpakken.

Kijk het BW m.b.t erfrecht er nog maar eens op na. Hoe dan ook zijn in deze casus de kosten die aan Ts worden aangerekend ook deels te verhalen, door Ts op de zus.

Het is daarmee een kwestie om er onderling uit te komen maar bij erfeniszaken kan er twijfel en ondelinge onenigheid is (of al was) en kan er sprake zijn van twijfel omtrent de gang van zaken en dat is vooral vaak zo als er al onderlinge onenigheid was en gebrek van vertrouwen.
Dat komt helaas ook voor als er feitelijk niets te verdelen is.   

Het is 'zuur' als de executeur (@BENDEBEST) van mening is dat hij vollidig in vertrouwen denkt te hebben gehandeld met de poging om de rekening op te zeggen.  Hoe het 'ook gewend wordt of gekeerd' de erfgenamen zijn en blijven gezamenlijk verantwoordelijk en op moment dat er bij een bank  bezwaar binnenkomt zal de bank daar niet aan voorbij mogen gaan.

ma
door malty Jul 17, 2021 om 09:47
1112 Antwoorden / 1 Vragen

@heremietkreeft De TS is geen executeur want dan zou ze benoemd zijn door alle erfgenamen incl. de zus en recht hebben om namens de erfgenamen de rekening op te heffen.

tijger1
door tijger1 - Jul 17, 2021 om 00:05
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Maar u hebt zich zelf om te beginnen die ellende op uw hals gehaald door een en/of rekening aan te gaan met uw moeder.

En of en nu geld is of niet, is helemaal niet van belang. Door het overlijden van uw moeder, is uw zuster mede bevoegd over die rekening te beslissen, want zij is dus ook erfgenaam van niets. 


Dus u zult dat echt moeten regelen met uw zuster, zodat u BEIDEN de ING  kunt verzoeken de rekening op te heffen, of alleen op uw naam te zetten. 

mahadma
door mahadma - Jul 17, 2021 om 02:39
11644 Antwoorden / 51 Vragen
0

De "zus" zal dan wel moeten meebetalen aan de kosten van alle papieren als zij per slot van rekening erfgenaam is van nul euro. En met 2 is dat dus 50% ieder van de kosten.

1paul
door 1paul - Jul 17, 2021 om 07:36
3252 Antwoorden / 0 Vragen
1

uw zus is ook belanghebbende en die moet dus meetekenen om de rekening op te zeggen.

vraag haar om dit te doen....

tijger1
door tijger1 - Jul 17, 2021 om 09:54
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

U schrijft: er is geen sprake van een erfenis. Maar dat is helemaal niet van belang. Ik neem aan dat uw moeder naast deze rekening niet nog een rekening had.

Dus na het overlijden zijn er waarschijnlijk nog heel wat mutaties geweest op die rekening. Afrekening pensioenen, huur, verzekeringen, belastingen, toeslagen, abonnementen en dan nog de uitvaartkosten. 


Geef uw zus inzage in die mutaties vanaf overlijden. Dan kan zij zien dat er niet gesjoemeld is. 

gerbera
door gerbera - Jul 17, 2021 om 16:16
7400 Antwoorden / 14 Vragen
0

Zijn er meerdere erfgenamen?

Wij kunnen u vragen met een volmacht een vertegenwoordiger te benoemen die de bankzaken afhandelt. Dat kan soms nodig zijn als er geen verklaring van executele is of als er geen gevolmachtigde is benoemd in de verklaring van erfrecht.

Downloads & informatie

Het is gewoon met een simpel formulier op te lossen, moet wel de zus meewerken. En wat valt er nou te erven, een lege bankrekening. Valt die zeker ook onder de boedel deling  en hebben beiden recht op de helft van een lege bankrekening.
Hoe maak je van een mug een olifant☺

tijger1
door tijger1 Jul 17, 2021 om 16:50
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Het formulier mag dan wel simpel zijn, maar er moet toch echt een verklaring van erfrecht overlegd worden.

panter22
door panter22 - Jul 17, 2021 om 17:35
6599 Antwoorden / Vragen
1

Je zus heeft de erfenis aanvaard?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/erfenis-aanvaarden
Je zus wil niet dat je de erfenis afhandelt?
Zij belt de bank buiten jou om.
Vertrouwt ze jou niet en denkt ze dat je  de bankrekening van je moeder geplunderd hebt?
Als je geen persoonlijk contact wilt met je zus. Schrijf haar dan een brief of mail.
Je zult wat moeten om een oplossing te vinden. Zo kan het niet doorgaan,

sinypots
door sinypots - Jul 19, 2021 om 10:56
55 Antwoorden / 1 Vragen
0

Akte van overlijden is voldoende.

joost12
door joost12 - Jul 19, 2021 om 13:38
52 Antwoorden / 0 Vragen
0

om de rekening op te heffen heb je echt een verklaring van erfrecht nodig, bel een notaris in de buurt leg je verhaal uit en dan kunnen zij jou verder helpen, je zal er wat voor moeten betalen daar kom je niet onderuit, hoe veel dit is kan je opvragen bij de notaris

Th
door Theawaalen - Jul 19, 2021 om 19:27
114 Antwoorden / 5 Vragen
0

Ga anders naar de bank en kijk of ze de naam van je moeder willen verwijderen als ze dat doen dan kun je daarna de rekening opzeggen. 

Willen ze dat niet doen dan laat je jouw naam eraf halen en geef het adres van je zus door dan kan zij het verder afhandelen 

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Op
Opa Ed - Jul 20, 2024 om 12:55
Geldzaken & recht

Rekeningafschriften Kinderbonus wordt niet afgegeven

L.s.,
Jarenlang wordt via automatische incasso door ABN AMRO de maandelijkse bijdrage van " Kinderbonus Spaar" voor onze 3 kleinkinderen betaald.
Twee ervan zijn inmiddels ouder dan 18 jaar, maar de derde is pas 14 jaar.
In het verleden kreeg zij van ABN AMRO op ons huisadres elke maand een rekeningafschrift toegestuurd. Het laatste afschrift werd op 13 maart 2023 opgestuurd en s ... Lees meer

diandra
diandra - Jul 13, 2024 om 09:38
Huishouden & energie

Migraine door omvormer

Hallo, sinds 2,5 jr wonen wij in een nieuwbouw woning (huur), vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen tot zover de 1e paar mand niets aan de hand.
Toen begon de migraine, nooit last van gehad, maar naar verloop van tijd kwamen de aanvallen steeds vaker een heftiger, verleden week zelfs 4 aanvallen in 1 week waarvan 1 heel zware en daardoor zware medicijnen gekregen.
Eerder een beetje ... Lees meer

He
Hendrik de derde - Jul 10, 2024 om 12:20
Vakantie & reizen

Annuleren als verdienmodel hotel?

5 daags tripje geboek bij Enjoy hotels.
Mijn vrouw breekt 43 dagen voor vertrek haar heup, en ik annuleer de reis. Ben ik 60% van de reissom verschuldigd, ook al is het hotel al verder voor het hele jaar volgeboekt. Van coulance is geen sprake, zelfs bij overlijden niet.

Toch maar even de voorwaarden bekeken, blijkt dat mijn annulering, al dan niet bewust enkele dagen is opgehouden ... Lees meer