Eppert
door Eppert Mar 28, 2023 om 00:30
Geldzaken & recht

Huursubsidie vermogen te veel door drempel schulden

Hoi,

Ik ben student en ouder dan 23 jaar. Nu heb ik qua vermogen als ik puur naar bezittingen en schulden kijk minder dan de vermogensgrens voor het jaar 2021.
Maar omdat de belastingdienst een drempel heeft voor schulden, kom ik toch nog net boven deze grens uit. Dit betekent dat wij als huis de huursubsidie moeten terug betalen.
Als ik dus mijn schulden zou hebben afgelost (maar ik wil nu nog wel mijn studentenreisproduct gebruiken) zou ik wel onder deze grens komen.
Het erge is dat nu mijn huisgenoten gedupeerd zijn doordat ik teveel vermogen had, maar ik wist niet dat dit zo was.
Daarnaast staat op de site van de belastingdienst: "Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden." link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/
Dit lijkt heel logisch op het eerste gezicht maar pas na veel verder klikken wordt duidelijk dat er een drempel voor schulden is waar je rekening mee moet houden.

Zou het mogelijk zijn om alsnog succesvol bezwaar te maken tegen het terug moeten betalen van de huursubsidie omdat ik mijn schuld nog niet heb afgelost omdat ik nog student ben en logischerwijs nog niet mijn schuld aan het aflossen ben?

4389 11 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

mahadma
door mahadma - Mar 28, 2023 om 07:42
11602 Antwoorden / 51 Vragen
2

NL = een regeltjesland. En 1 euro teveel of te weinig kan funest xijn. En belastingdienst heeft strakke regels die in ons voordeel of nadeel werken. Bezwaar maken kunt u altijd, maar of dat uw kant op gaat is de vraag. De enige hier die uw vraag 100% zeker kan beantwoorden is belastingdienst zelf, 0800 0543. Hoop voor u het beste.

Ag
door Agamemnon - Mar 28, 2023 om 08:54
82 Antwoorden / 7 Vragen
0

Interessante vraag. Ik ben er nog niet van overtuigd dat de schulddrempel van 3200 euro meetelt voor het bepalen van het recht op huurtoeslag. Wel bij de bepaling van de hoogte, die o.a. van het verzamelinkomen afhankelijk is.
Er zijn diverse aanwijzingen dat het vermogensbegrip voor de huurtoeslag anders is dan voor de inkomstenbelasting (IB), waar die drempel gebruikt wordt:
Bijv.:
1. Groene beleggingen tellen niet mee voor de inkomstenbelasting en wel voor het recht op huurtoeslag
2. De vraag op het aangifte formulier IB vraagt of uw vermogen meer is dan  XXXX (de grens voor de toeslagen) terwijl de berekening met o.a. de drempel pas in een later moment gemaakt wordt.
3. De grenzen zijn anders
Het lijkt er op dat voor de huurtoeslag het objectieve vermogen geteld wordt: Bezittingen minus schulden terwijl voor de IB allerlei rekenregels gelden.

Het zoeken is nu in welke wettelijke regeling het begrip voor de huurtoeslag is gedefinieerd. In de Wet op de Huurtoeslag vooralsnog niet gevonden:
daar staat enkel: Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de draagkracht, waaronder begrepen het vermogen, van de huurder, diens partner en de medebewoners.

 


Ag
door Agamemnon - Mar 28, 2023 om 11:08
82 Antwoorden / 7 Vragen
0

Anderzijds staat in de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen (2023) in de paragraaf over draagkracht (ook art.7):

  • Indien in een inkomensafhankelijke regeling de aanspraak op een tegemoetkoming mede afhankelijk is gesteld van het vermogen, bestaat geen aanspraak op een tegemoetkoming, indien de rendementsgrondslag, bedoeld in artikel 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de belanghebbende aan het begin van het berekeningsjaar meer bedraagt dan € 33.748

In in Art. 5.3 Wet IB staat inderdaad: 
verplichtingen, niet zijnde verplichtingen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en het vierde lid, alleen in aanmerking worden genomen voorzover de gezamenlijke waarde daarvan meer bedraagt dan € 3.400.

En dat duidt er dan weer op dat wél rekening gehouden moet worden met de drempel.

Dan zou aanpassing van de online aangifte IB aan de orde zijn. Op de Ja/Nee vraag of uw vermogen hoger is dan 33.748 weet nog niemand dat je handmatig met een drempel rekening moet houden.
Edit: De aangifte IB vraagt niet of het vermogen hoger is dan... Maar vraagt naar de bezittingen. Dat is dus zonder rekening te houden met schulden. Dan is de vraag wél goed.

atlas1302
door atlas1302 - Mar 28, 2023 om 11:50
342 Antwoorden / 14 Vragen
0

Sterke vraag, u had teveel schuld in 2021. Ik zou daar ook niet opkomen, maar is het niet mogelijk om een correctie uit te voeren waardoor uw schulden net onder de grens vallen. U kan toch een fout hebben gemaakt met het invullen van het formulier, en dat nu corrigeren?
Fouten zijn menselijk toch?

Ag
door Agamemnon Mar 28, 2023 om 12:17
82 Antwoorden / 7 Vragen

Zouden die schulden niet bij DUO zijn en al vooringevuld op de belasting aangifte? Of anderzijds gewoon bekend zijn bij de fiscus? Maar het probleem zit niet in te veel schulden, maar in te veel bezittingen. En die zijn ws. ook vooringevuld en bekend. Bijv. bezit = 34000, en schuld is 5000 = netto 29000 en dat is onder de grens van 31340 (2021). Maar door de schulddrempel van 3200 wordt de som 34000 minus 1800 = 32200 en dat is boven de grens.

atlas1302
door atlas1302 Mar 28, 2023 om 13:38
342 Antwoorden / 14 Vragen

Er wordt niet voor niets gewaarschuwd om vooringevulde aangiften te checken van belasting, ook zij zijn niet op de hoogte van alles. Wellicht is het mogelijk om een toelichting aan te vragen van de aangifte 2021, als die vooringevuld was!

Dus ik zou zeker een bezwaarschrift indienen, of het zinvol is dat zal dan blijken.

Henk De Zevende
door Henk De Zevende - Mar 28, 2023 om 13:47
2131 Antwoorden / Vragen
0

Klinkt als iemand die de grens opgezocht heeft om maximaal te profiteren en verkeerd heeft gerekend. Dus nou krijg je wat minder maar het lijkt dat je het prima kan betalen.

ro
door ronny530 - Mar 28, 2023 om 15:12
2810 Antwoorden / 41 Vragen
0

U bent student maar u bent er zo druk mee dat u niet eens weet dat huursubsidie overgegaan is in huurtoeslag die door de dienst toeslagen wordt toegekend. De dienst toeslagen staat geheel los van de belastingdienst die aangiftes verwerkt. Wat de belastingdienst wel doet is uw jaarinkomen aan de dienst toeslagen doorgeven zonder rekening met vermogen en schulden te houden. Op basis van dat jaarinkomen berekent de dienst toeslagen de hoogte van de huurtoeslag en als uw vermogen boven de grens van € 33.748,00 wat al gigantisch ruim is uit komt dan komt u niet voor huurloeslag in aanmerking. U zou om te beginnen de medestudenten schadeloos kunnen stellen, uw schulden af kunnen betalen om zo onder die vermogensgrens te geraken. Voor het geval dat u ook nog onbekend is, de dienst toeslagen gaat uit van een verzamel inkomen van alle studenten maar ziet een studiefinanciering niet als inkomen maar telt het vermogen van één student u dus bij het verzamel inkomen op. Bezwaar maken is zinloos omdat u over een bruikbaar vermogen bezit en dus voldoende middelen heeft om de totale huursom te kunnen voldoen.

sv
door svliegen - Mar 28, 2023 om 18:23
2 Antwoorden / 0 Vragen
4

1) op de website van de Belastingdienst wordt onder toeslagen uitsluitend gesproken over vermogen. Het vermogen wordt daar gedefinieerd als bezittingen minus schulden. Over drempels wordt in het geheel niet gesproken en als die drempels daadwerkelijk van toepassing zijn, dan moet de Belastingdienst de informatie hoognodig verbeteren. Ik heb dus alle begrip voor de vervelende situatie die ontstaan is.

2) Henkdezevende schrijft: "Klinkt als iemand die de grens opgezocht heeft om maximaal te profiteren en verkeerd heeft gerekend". Dat klint als opzet en dat is nogal een beschuldiging.

Voor mij klinkt het eerder als iemand die te goeder trouw zijn/haar financiële situatie getoetst heeft aan de mogelijk incomplete/incorrecte informatie die de belastingdienst verstrekt, c.q. de informatie verkeerd ge"interpreteerd heeft.

3) Ronny530 schrijft: "zo druk dat u niet eens weet dat huursubsidie overgegaan is in huurtoeslag". Nou Ronny, ik geef je op een briefje dat half Nederland het verschil niet weet. Laat staan een student die waarschijnlijk voor het eerst met belastingen en toeslagen in aanraking komt.

"U zou om te beginnen de medestudenten schadeloos kunnen stellen, uw schulden af kunnen betalen..."

Je gaat er vanuit dat het niet krijgen van de toeslag reden voor schadeloosstelling is, maar dat moet nog blijken. Want het gaat namelijk helemaal niet alleen om het vermogen van Eppert, maar om het verzamelvermogen van Eppert en huisgenoten. Het is best denkbaar dat als Eppert een deel van zijn schulden had afgelost en daarmee onder de individuele drempel was gebleven, ze alsnog geen toeslag krijgen omdat ze samen teveel vermogen hadden.

Bovendien is het maar de vraag of die schulden zomaar afgelost hadden kunnen worden. Vaak zit het vermogen vast of mogen schulden niet of beperkt afgelost worden. Denk bijv. aan effecten die niet verhandeld kunnen worden, leningen met een vaste looptijd, etc.

"telt het vermogen van één student u dus bij het verzamel inkomen op"

Nee natuurlijk niet. Appels en peren kun je niet optellen. Beide aspecten worden afzonderlijk beoordeeld. Heb jij (en je huisgenoten) teveel verzamelinkomen of teveel verzamelvermogen dan kom je niet voor de huurtoeslag in aanmerking.

4) Wat Eppert wellicht kan proberen is de belastingaangifte en aanvraag van de toeslag te herzien. Maar dat moet dan met terugwerkende kracht want de peildatum is 1 januari. Bovendien moet er een valide reden zijn, bijvoorbeeld een fout dit gemaakt is of een aftrekpost die vergeten is. Een correctie die alleen bedoeld is om de toelage te krijgen maar die in strijd is met de werkelijkheid, levert een wetsovertreding op.

5) Wat de politiek hiervan moet leren is dat al die regeltjes, toeslagen, heffingskortingen, etc zo ingewikkeld zijn geworden dat de Belastingdienst en uitvoeringsinstanties het niet meer kunnen uitleggen en/of correct kunnen uitvoeren. Je kunt dat echt niet een student verwijten.Ja
door JannyBoe Mar 28, 2023 om 19:09
533 Antwoorden / Vragen

De complimenten voor de inhoud en toon van uw reactie!

atlas1302
door atlas1302 Mar 28, 2023 om 19:23
342 Antwoorden / 14 Vragen

De toon maakt de muziek, netjes geëvalueerd. Compliment!

ma
door marie47 Mar 29, 2023 om 14:59
40 Antwoorden / 0 Vragen

SVliegen, Dit is tenminste eens op een vriendelijke manier het juiste antwoord geven. Respect.

mooimeisje_25395
door mooimeisje_25395 - Mar 29, 2023 om 10:56
32 Antwoorden / 1 Vragen
1

Heb het zelfde met de zorgtoeslag 
na heen en weer schrijven en bellen bleven ze bij der standpunt 
heb opnieuw de proef berekening gedaan 
had gewoon recht op de zorg toeslag 
maar ze bleven bezig dat ik 1000 euro moest terug betalen 
bezwaar beroep aangetekend 
brief met het bewijs van proef berekening erbij.
Toch blijven ze bezig dat ik moet betalen,
weer alles opgestuurd bezwaar gemaakt 
hielp maar weinig, tot dat ik werd gebeld door een medewerkster,
heb alles uitgelegd hoe en wat 
ze heeft ook de proef berekening gedaan 
eindelijk gelijk gekregen dat ik gewoon recht er op had.
dus doe een proef berekening op toeslagen.
als je er recht op hebt gewoon mee sturen 
belasting maakt ook veel fouten.
succes 

Ag
door Agamemnon Mar 29, 2023 om 12:55
82 Antwoorden / 7 Vragen

Raar verhaal. Alsof een eenvoudige proefberekening met fout ingevulde gegevens, want hij vraagt bij de simpele Ja/Nee vraag om zelf rekening te houden met evt. schulden voorzover die meer dan de drempel zijn, meer waarde heeft dan de wet.... Je hebt dan dus Nee ingevuld waar het Ja had moeten zijn, Het zal dus toch wel niet hetzelfde zijn geweest, er speelde ongetwijfeld iets anders.

atlas1302
door atlas1302 Mar 29, 2023 om 13:49
342 Antwoorden / 14 Vragen

Het kan wel een ander verhaal zijn, maar het blijkt dat de aanhouder kan winnen. Ook de belasting maakt fouten, waar eigenlijk niet?

1paul
door 1paul - Mar 29, 2023 om 11:24
3201 Antwoorden / 0 Vragen
0

TJA, in principe heeft u helemaal geen recht op huurtoeslag, u woont met meerderen in 1 woning en die inkomens moet u meetellen, daarna word gekeken of u recht heeft op eventueel huurtoeslag!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/content/wie-telt-als-medebewoner

ze
door zeemannetje - Mar 29, 2023 om 15:18
126 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ingewikkelde situatie en het gaat ook nog eens om de details. Wie heeft de huurtoeslag aangevraagd? Wie zijn medebewoners? Hoe hoog is het inkomen en het vermogen totaal van de aanvrager en de medebewoners?
Daar zijn allemaal regeltjes en grensbedragen voor dus misschien kun je iemand vinden die weet wat die doet en er naar laten kijken want zonder de details ( die je hier ook niet moet publiceren!) is alleen een algemeen antwoord mogelijk.

mo
door mof - Mar 29, 2023 om 15:57
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

U kunt altijd bezwaar aantekenen maar of het succesvol is beteijfel ik. De belastingdienst hanteert regels en als u die had kunnen weten heeft u simpelweg de toeslagen onterecht ontvangen. En moeten deze worden terugbetaald. U had vooraf beter moeten onderzoeken.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

atlas1302
atlas1302 - Jun 8, 2024 om 12:47
Geldzaken & recht

Bijklussende A.O.W -er

Aow-ers die 50% krijgen van het minimum loon, zullen graag nog wat willen bijklussen, om een buffertje te willen hebben voor tegenslagen of gewoon eens op vakantie. Dat mag, en ook onbeperkt...alleen bij een max. bedrag gaat de A.O.W-er belasting betalen. Velen gaan daarom onder andere naar het buitenland, omdat er gedacht wordt..hier is het lekkerder dan daar. Maar is dat ook zo!

Wat m ... Lees meer

br
brandewijn - Jun 13, 2024 om 00:53
Computers & telefonie

Ik moet iedere keer opnieuw inloggen bij edge zins kort niet bij groome

als ik op facebook wil en andere dan moet ik iedere keer minloggen dat is nooit geweest Lees meer

Mu
Mureuswausss - Jun 13, 2024 om 01:46
Computers & telefonie

Samsung komt zijn verplichtingen niet na betreft reparatie in garantieperiode

Goedenavond Kassa,

Eind september 2022 heb ik een nieuwe Samsung Galaxy S22 aangeschaft volledig nieuw in gesealde verpakking met de volledige gebruikelijke fabrieksgarantie van 2 jaar.

Nu is er tijdens deze periode een mankement opgetreden met de telefoon. 
De touchscreen in de 2 bovenste rijen functioneert/reageert niet meer.

Vanzelfsprekend heb ik een repa ... Lees meer