Bo
door Bobot Nov 17, 2022 om 18:34
Geldzaken & recht

Ongevraagde wijziging overeenkomst met bso

Mijn zoon gaat een aantal dagen per week naar de bso, tot 18 uur. Deze eindtijd is vastgelegd in de overeenkomst, welke loopt tot medio 2028.

De bso heeft onlangs aangekondigd de openingstijden te verruimen en heeft een nieuw contractvoorstel gestuurd met eindtijd 18.30. Ik heb hier geen behoefte aan, het voorstel geweigerd en verwezen naar onze overeenkomst waarin expliciet gemeld wordt dat de bso de voorwaarden niet eenzijdig mag wijzigen, behalve bij 'zwaarwegend belang'. Daarop ontving ik een nieuw voorstel, met eindtijd 17.30. Dit heb ik opnieuw geweigerd.

Vervolgens stelt de bso dat er sprake is van een zwaarwegend belang en zij de eindtijd dus mogen wijzigen. Ik heb gevraagd om een toelichting, ik zie niet waarom het van zwaarwegend belang zou zijn om de overeengekomen eindtijd van 18 uur te wijzigen naar 17.30 of 18.30. De bso heeft geen uitleg, maar kondigt in plaats daarvan aan dat ze de dienstverlening per 1 januari beëindigen als ik de offerte niet accepteer.

Wat zijn mijn rechten en wat kan ik doen?

3799 14 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

Topantwoord

ju
door juliomariner - Nov 17, 2022 om 18:39
1286 Antwoorden / 2 Vragen
10

Ik zou ze erop wijzen dat ze toch met betere argumenten moeten komen om het contract te wijzigen

Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - Nov 17, 2022 om 20:06
1712 Antwoorden / 31 Vragen
0

Geachte Bobot,

Om welke BSO gaat het?

Bo
door Bobot Nov 17, 2022 om 20:52
28 Antwoorden / 2 Vragen

Om een bso van de organisatie Humankind.

Ho
door Hommer Nov 18, 2022 om 09:46
30 Antwoorden / Vragen

@GA,
nu uw vraag is beantwoord, komt u dan nog met een advies voor TS?

ju
door juliomariner Nov 18, 2022 om 10:56
1286 Antwoorden / 2 Vragen

GA heeft hieronser al een antwoord gegeven

Topantwoord

mahadma
door mahadma - Nov 17, 2022 om 20:32
11474 Antwoorden / 51 Vragen
11

U heeft een contract geldig TOT medio 2028. Ze mogen pas wijzigen als ze zwaarwegende redenen hebben. Laat ze maar met die zwaarwegende redenen komen. Wat is anders de waarde van contracten?

getty
door getty - Nov 17, 2022 om 20:54
4179 Antwoorden / 10 Vragen
1

Ben wel benieuwd naar de kleine lettertjes van het betreffende contract. Er staat vast wel wat in waardoor deze wijziging wel kan.

Bo
door Bobot Nov 17, 2022 om 22:17
28 Antwoorden / 2 Vragen

Er staat in dat de ondernemer enkel mag wijzigen bij zwaarwegend belang en daar beroept men zich ook op. Echter, ik vind dit niet aannemelijk en de bso gaat niet in op verzoek tot uitleg.

Topantwoord

ne
door neodutchio - Nov 17, 2022 om 21:03
5111 Antwoorden / 12 Vragen
10

Een BSO overeenkomst loopt tot einde schooljaar van groep 8. Het is niet zo dat u een vast contract hebt tot een bepaalde datum, het is een contract die van beide kanten aangepast kan worden en die automatisch stopt als het kind van de basisschool af gaat. Net zo goed dat een kinderdagverblijfcontract automatisch stopt als het kind 4 jaar is en naar school gaat. 

Wat even van belang is, wat is er afgesproken qua prijs en kosten? Betaald u per uur, per dagdeel of per dag? Wat gaat het veranderen in de nieuwe situatie?
Een BSO moet tot 18:30 opvang bieden. Als ze nu tot 18:00u open zijn, dan moeten ze dus een half uur langer open. Een half uur langer werken wil dus ook zeggen dat er op een andere dag gecompenseerd moet worden. Vandaar de keuze tussen 17:30 en 18:30.

Het zwaarwegende zit dus in de verplichting vanuit de overheid. Zowel qua uren als ook qua verplichte bezetting.

Bo
door Bobot Nov 17, 2022 om 22:04
28 Antwoorden / 2 Vragen

Ik betaal per uur, dus in de nieuwe situatie betaal ik een half uur extra waar ik geen gebruik van maak.

In de overeenkomst staat een einddatum vermeld van juni 2028, idd wanneer mijn zoon van school af zou gaan. In de voorwaarden staat dat ik tussentijds mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn, de bso mag niet opzeggen of wijzigen behalve bij zwaarwegende redenen. Waar haalt u vandaan dat een bso tot 18:30 open MOET zijn? Ik vind dit nergens terug en de bso heeft dit argument ook nog niet gebruikt... Ondanks herhaalde verzoeken geeft de bso mij geen verklaring waarom wijziging van het contract van zwaarwegend belang zou zijn, maar ik word onder druk gezet de wijziging te accepteren met het dreigement dat anders de dienstverlening wordt gestopt.

getty
door getty Nov 18, 2022 om 09:52
4179 Antwoorden / 10 Vragen

Dan maar een advocaat inschakelen. Maar of dat de verhoudingen goed doet?

Geboren Amsterdammer
door Geboren Amsterdammer - Nov 17, 2022 om 22:39
1712 Antwoorden / 31 Vragen
0

Geachte Bobot,

Het staat in artikel 15 van de algemene voorwaarden.(zie bijgevoegde foto).

ju
door juliomariner Nov 18, 2022 om 09:20
1286 Antwoorden / 2 Vragen

Maar dan moet de bso toch wel aangeven wat de zwaarwegend redenen zijn als ze zich daar op willen beroepen

me
door meganega - Nov 17, 2022 om 23:00
35 Antwoorden / Vragen
0

Overeenkomsten mogen nooit eenzijdig gewijzigd worden, deze clausule in de overeenkomst is onredelijk bezwarend en is dus niet rechtsgeldig.

rj
door rjw Nov 18, 2022 om 20:52
3203 Antwoorden / 5 Vragen

Natuurlijk mag dat wel. Maar dat betekent ook dat klanten het contract mogen beëindigen.

getty
door getty - Nov 18, 2022 om 09:50
4179 Antwoorden / 10 Vragen
0

Als ze over gaan tot ontbinding kunt u een advocaat inschakelen en naar de rechter.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Nov 18, 2022 om 10:02
16696 Antwoorden / 202 Vragen
0

Uw rechten m..b.t. eenzijdig wijzigen (wanprestatie) https://www.wetrecht.nl/ingebrekestelling/  en kunt u hier voorbeeldbrief-ingebrekestelling/ gebruik van maken om naleving van de overeenkomst zoals die is aangegaan te vorderen. 
U heeft het over verruimen van de tijden en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dat zwaarwegend is. Infdien er sprake zou zijn van inkrimping zou dat wel aan de orde kunnen zijn gelet op de huidige energiekostenproblematiek.

Een brief als bedoeld kost u ca. € 10,00 aan portokosten welke u ook kunt vorderen. Per saldo kan het dus een rechter moeten zijn indien de BSO in gebreke blijft resp. weigert hun voostel in te trekken. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, vraag dan daar om hulp/advies. 

En zie evt; Juridisch advies volgens kassa:

Voor juridisch advies kunt u zich ook wenden tot:

- Het Juridisch Loket, tel. 0900 - 8020 (10 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro, zie voor meer informatie https://www.juridischloket.nlCP
door CPV Nov 18, 2022 om 11:06
20 Antwoorden / Vragen

Nou, via de rechtsbijstandsverzekering het half uur afdwingen? Het zal er op de BSO niet gezelliger door worden...

heremietkreeft
door heremietkreeft Nov 18, 2022 om 11:13
16696 Antwoorden / 202 Vragen

@CPV, kent u de regels van deze site niet? Daarbij geef ik uitsluitend aan: vraag advies/hulp bij rechtsbijstand en men zal daar dan aangeven wat men wel en niet kan of zal doen.

mo
door mof - Nov 18, 2022 om 12:10
3577 Antwoorden / 3 Vragen
1

Als uw zoon tot 18 uur naar de BSO gaat dan is de openingstijd van 18h30 in principe niet bezwaarlijk, tenzij daar een hogere vergoeding voor wordt gevraagd. Ik neem aan dat dit het geval is. En zo niet, dan kan uw zoon toch gewoon om 18h naar huis? BSO is geen gevangenis, toch?
BSO moet het zwaarwegend belang aangeven. Dat kunt u per aangetekende brief eisen. U kunt ze in deze brief aansprakelijk stellen voor de schade die door u wordt geleden wanneer zij eenzijdig de overeenkomst ontbinden. Doen ze dit niet dan kunt u middels een kort geding een uitspraak bij de rechter halen.

ma
door marleenvanh - Nov 18, 2022 om 12:48
447 Antwoorden / 1 Vragen
0

WAT is dan die 'zwaarwegende reden' om de wijziging in eindtijd door te voeren? Dat men (bijvoorbeeld door personeels-tekort) eerder zou moeten sluiten, kan ik me iets bij voorstellen, maar nee de eerste wijziging was een half uur LATER... De tweede (wel) een half uur eerder dan nu (tot 2028!) contractueel werd vastgelegd. Wanneer dat allebei mogelijk is, waarom zou 18:00 uur dan in ene niet kunnen. Ik ben een oud mens (65) en heb gelukkig nooit kinderen gehad, maar de redenering van deze bso instelling klopt m.i. van geen kanten. Ga naar uw rechtsbijstands verzekering!!

ju
door juliomariner Nov 18, 2022 om 13:50
1286 Antwoorden / 2 Vragen

Precies wat ik dacht. (behalve dan de opmerking "gelukkig geen kinderen") Ze bieden eerst een half uur extra aan dus bedrijfseconomische redenen kan ik me niet voorstellen. Als alle andere ouders hun kinderen om half 7 ophalen zou je nog kunnen zeggen dat er onrust in de groep komt als 1 ouder hun kind om 6 uur ophaald, maar of dat een zwaarwegende reden is?

ne
door neodutchio Nov 18, 2022 om 17:34
5111 Antwoorden / 12 Vragen

Als het personeel een half uur langer moet gaan werken wil zeggen dat ze op andere momenten een half uur korter moeten werken. Tot 18:30u moet aangeboden worden en dat wil zeggen dat er geschoven moet worden. 
Er is ook een verplichting hoeveel personeel er per hoeveel kinderen verplicht moet zijn. Door vooraf te informeren tot hoe laat een kind blijft kan daar de planning op gemaakt worden. Van eindtijd 18:00 word dat nu 17:30 en 18:30 voor het personeel. En om de juiste personeelsaantallen in te zetten moeten ze dus weten welke eindtijd welk kind heeft.

1paul
door 1paul - Nov 18, 2022 om 16:32
3050 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als zij tot 18.30 open willen blijven omdat de wet dit voor gaat schrijven is dit heel mooi natuurlijk maar dit houd dus niet in dat zij u ook kunnen verplichten om dit half uur dat zij langer open blijven te benutten en dus te vergoeden.

u hoeft geen bezwaar te maken tegen de ruimere openingstijd maart wel tegen de verhoging van uw bijdrage simpel omdat u daar geen gebruik van gaat maken!!!!

 

lees inhoud link ook even door maar let ook op P5 hoofdstuk 2!!!!

file:///C:/Users/otten/Downloads/Brochure%20contracten%20en%20algemene%20voorwaarden.pdf.pdf

Bo
door Bobot - May 7, 2023 om 19:39
28 Antwoorden / 2 Vragen
2

Zo, voor de geïnteresseerden nog even een update over deze zaak... Na de aankondiging dat onze overeenkomst per 1 januari zou eindigen, hebben we geprotesteerd en - gesterkt door de reacties hier - nog maar eens gevraagd naar de zwaarwegende reden. De BSO vroeg ons de nieuwe overeenkomst voorlopig te accepteren en beloofde met terugwerkende kracht te corrigeren als zou blijken dat zij fout zitten. Na het accepteren van de overeenkomst hebben we niets meer gehoord - en hierop hebben we onze  rechtsbijstandverzekering ingeschakeld.

Deze stelde: de overeenkomst mag niet gewijzigd worden als er geen zwaarwegende reden is, de BSO is verplicht dit aan te tonen en heeft dit niet gedaan. Wij moesten de BSO nogmaals vragen naar de zwaarwegende reden; geen reactie. Vervolgens heeft de jurist de vraag uit zijn eigen naam gesteld... En kwam er antwoord! De bedrijfsjurist moest hier naar kijken (dat was nog niet gebeurd blijkbaar?) en zou na een week terugkomen van vakantie. Die dag werden we gebeld door de klantenservice met het voorstel de overeenkomst terug te wijzigen naar de oude voorwaarden met terugbetaling van de teveel betaalde uren. 

Nou ja, daarmee hebben we gekregen wat we wilden en ik zie het maar als bewijs dat de BSO organisatie zijn fout erkend heeft. Dit werd niet uitgesproken (de klantenservice medewerker kende de achtergrond van het 'nieuwe' voorstel niet) en excuses zaten er ook niet in, maar ach ;-)

ne
door neodutchio May 7, 2023 om 20:12
5111 Antwoorden / 12 Vragen

Ik zie nergens waar de BSO hun fout erkend, ik lees enkel laksigheid van hun kant waardoor ze zichzelf in de vingers snijden. Want, nogmaals, een BSO moet tot 18:30 uur aangeboden worden. En een half uur langer doorwerken betekend op een andere dag een half uur korter werken. 

U hebt geluk, maar wees er wel op bedacht dat u uw kind echt voor 18:00u opgehaald heeft. Anders kan er alsnog een rekening komen.

va
door vanlotjegetikt - May 7, 2023 om 20:08
809 Antwoorden / Vragen
0

Dank voor het terugkoppelen van het antwoord.
Fijn dat u de moed heeft gehad om dit (juridisch) aan te vechten.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ro
Robin Martens - Feb 22, 2024 om 12:08
Elektronica & tv
KPN opzegging stilzwijgend geannuleerd

KPN opzegging stilzwijgend geannuleerd

Op 10-12-23 heb ik mijn kpn abonnement via hun online formulier opgezegd (Liep tot 18-01-24), helaas hebben ze dit zelf geannuleerd toen ik de telefoon niet heb opgenomen. Mevrouw aan de telefoon zei dat er in de notitie stond "Klant niet gesproken, klant blijft bij KPN", ook zei ze dat ik niet online kon opzeggen zonder dat ze me zouden spreken.
In hun mail staat echter:
"Om uw opzegg ... Lees meer

Ba
Bart0404 - Feb 22, 2024 om 19:46
Garantie & verzekeringen

Hoe lang blijft een weigering van een verzekering staan?

30 jaar geleden heb ik mijn auto verzekering te laat betaald en ben destijds geroyeerd, met mijn jeugdige onschuld heb ik daarna een andere vezekering afgesloten en de vraag " bent u al eens geweigerd bij een andere vezekering" met nee beantwoord. Dit bleek een heel stomme fout te zijn want hierdoor werd ik wederom geweigerd en kreeg ik ook nog een notitie achter mijn naam zodat ik alleen nog maar ... Lees meer

Atina1
Atina1 - Feb 21, 2024 om 09:53
Garantie & verzekeringen

WE KAN MIJN VERTELEN OVER GEEL RARE BEDRIJF PERSOONALARMERING B.V.?

iK HEB MET DIT BEDRIJF CONTRACT AFGESLOTEN MAAR GEEN KOPIE VAN CONTRACT GEEN AFZZEGINGS FORMULIER GEEN WELKOMSTMAP GEKREGEN  TELEFOONNUMMER IS AFGESCHERMD DUS GEEN CONTACT MET DIT BEDRIJF IK DENK DAT IS GEWOONE . IK WIL IN CONTACT KOMEN MET MENSEN DIE HEBT IETS TE MAKKEN MET DIT BEDRIJFOPLICHTERS Lees meer