zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 14:00
Geldzaken & recht

Pensioen en voorlopige aangifte

Vraag: Krijgt iedereen die een pensioenuitkering ontvangt naast de AOW automatisch een oproep (en dus verplichting) om een aangifte inkomstenbelasting in te vullen?

De AOW is in 2019 omhoog gegaan. De pensioenen zijn vaak netto omlaag gegaan door de verhoging van het eerste schijftarief (en de stijging van de inkomens afhankelijke bijdrage ZKV).
Ook zijn een aantal heffingskortingen omhoog gegaan.

Veelal profiteren gepensioneerden nog niet van de verhoging van de algemene heffingskorting en de ouderenkortingen omdat ze over de AOW al geen belasting betalen en heffingskortingen maar op één uitkering, vaak de AOW, mag worden toegepast. Ontvangt men alleen AOW en geen pensioen ernaast, dan heeft men sowieso niets aan de verhoging van de heffingskortingen, ook al maakt het kabinet daar mooie sier mee.

Pas als men in 2020 aangifte doet over 2019 kan men de verhoogde heffingskortingen te gelde maken. Over het pensioen is meestal te veel belasting ingehouden en die krijgt men dan terug. Maar dan moet men wel aangifte doen natuurljk.

Maar men moet al in 2019 méér betalen voor BTW, energie, ziektekosten enz.

Soms (vaak?) kan men in 2019 al een voorlopige aangifte (VA) doen en kan men de teveel ingehouden belasting als voorschot uitbetaald krijgen. Maar deze berekening klopt niet altijd: het kan zelfs zijn dat je bij de VA moet bijbetalen, terwijl je in werkelijkheid geld terug zou moeten krijgen. Dat komt omdat de belastingdienst een vermoeden hanteert van de te verwachten loonheffing en er geen mogelijkheid is die loonheffing bij de VA zelf in te vullen. Soms kan men dus beter wachten tot 2020 voor de defintieve aangifte en de VA maar niet doen...

1652 5 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jan 27, 2019 om 14:13
16888 Antwoorden / 202 Vragen
1

Neen, maar u heeft volgens mij ook niet veel aan dit antwoord. Men bepaalt bij de Belastingdienst zelf wie er wel of niet een verzoek krijgt om aangifte te doen.
Veelal is dat wel het geval als u voor het eerst AOW ontvangt en daarnaast een aanvulling uit ander pensioen.

De Belastingdienst ontvangt hoe dan ook van alle instanties van wie u inkomsten ontvangt (m.v.v. inkomsten vanuit arbeid als zelfstandige) jaarlijks informatie op basis waarvan kan worden nagekeken of het ingehouden totaal bedrag aan Inkomstenbelastong en prie niet te laag of te hoog is.

Als voorbeeld: als zowel bij de AOW als pensioenuitkering rekening wordt gehouden met heffingskorting is er een grote kans dat u een nadere aanslag krijg wegens te weinig ingehouden. Omgekeerd kan ook zij het dat dat wel minder vaak voorkomt.

Ps. hoe dan ook, als u het verzoek krijgt om aangifte te doen bent u ook verplicht om dat te doen.tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 15:05
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Het komt zeker regelmatig voor dat mensen die uit twee bronnen inkomen hebben, dus pensioen en AOW geen verzoek tot het doen van aangifte ontvangen. Zelfs dat ze van de belastingdienst een brief krijgen dat er geen verzoek (meer) komt omdat ze in voorgaande jaren niets hoefden te betalen. Aardig nepperig, want meestal kregen ze wel iets terug.

Ik zie ook in mijn omgeving dat bijvoorbeeld de man wel een verzoek krijgt, terwijl hij bijvoorbeeld over 2017 ook geld terug ontvangen heeft, maar de vrouw met een piepklein pensioen zodat het zeker is dat de daarover ingehouden belasting na het doen van aangifte terugkrijgt, niet.

Daarom is het altijd verstandig op de site van de belastingdienst de gegevens verder in te vullen om te zien of er nog wat terugkomt. 

En dat geldt zeker ook voor mensen die alleen AOW hebben met daarnaast medische kosten. 

Als je dan de aangifte invult, is de uitkomst NUL, maar dat is onvolledig, want nadat de nihil aanslag is opgelegd, volgt een tijdje later alsnog een stukje restitutie op grond van de TSZ. 

Jammer genoeg staat dat op de aangifte niet vermeld en denken veel mensen dan, laat maar.

Wat men ook kan doen als men een gering pensioen heeft, zeg tot zo’n € 3000 per jaar, ook aan de pensioenuitvoerder doorgeven dat hij rekening moet houden met de loonheffingskorting, zodat bruto netto, afgezien van ZVW uitgekeerd wordt. Hoeft men dus geen jaar te wachten. 

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 15:49
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Dank voor de TSZ vermelding. Ik kijk of het zinvol is deze in mijn rekenmodule voor 2018/2019 op te nemen.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 16:07
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De belastingdienst rekent die TSZ echt keurig uit. Op de site staat een voorbeeldberekening.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 17:10
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Ja, die had ik al gezien. De vraag is echter of die voorbeeldberekening klopt. Ik vertrouw de site van BD niet meer helemaal. Ik zal de wet waar TSZ in geregeld is erbij moeten zoeken om e.e.a. te controleren. Zal dadelijk een topic openen over m.i. verkeerde informatie aldaar.

Ik kan me inderdaad van vroeger iets herinneren van een ABC berekening op de aangifte of aanslag. ABC stond voor bepaalde bedragen op dat formulier. Was die glad vergeten/

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 18:45
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Inderdaad ABC, wordt ook zo genoemd in het betreffende besluit. Wordt weer ff puzzelen.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027859/2018-07-28

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 18:56
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@zwaardvis. 
Ik heb in mijn omgeving drie echtparen met AOW en lage pensioentjes. Door de medische kosten komen zij in aanmerking voor die TSZ. Ik heb het een keer nagerekend. Klopt perfect.

Vroeger gebruikte ik ook ter controle de aangifte cd van Elsevier. Die rekende meteen ook die TSZ uit. Was wel zo prettig. Had uiteraard toentertijd een andere afkorting. 


gerbera
door gerbera - Jan 27, 2019 om 15:14
7386 Antwoorden / 14 Vragen
0

Vraag: Krijgt iedereen die een pensioenuitkering ontvangt naast de AOW automatisch een oproep (en dus verplichting) om een aangifte inkomstenbelasting in te vullen?

Is geheel afhankelijk van uw totaal belastbaar jaarinkomen, en dat houdt de belastingdienst goed in de gaten of er wat te halen valt.

tijger1
door tijger1 - Jan 27, 2019 om 15:14
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Wat betreft de VA bent u abuis. Als u een VA invult voor 2019 kunt u het programma de cijfers en gegevens van 2017 laten overnemen, maar u kunt dan wel de bruto inkomsten wijzigen, waardoor het programma de juiste inhouding hanteert.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 15:36
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Nee helaas, de belastingdienst gaat van het vermoeden uit dat over de hoogste uitkering altijd de heffingskortingen worden toegepast.
Maar dat is niet altijd zo. Ik heb hier een voorbeeld dat over de AOW van man en vrouw de heffingskortingen worden toegepast, maar op het pensioen (alleen de man heeft die) de volledige schijvenbelasting gehanteerd wordt. Het pensioen is hoger dan de AOW en dat belasting bedrag krijgt hij na aangifte deels terug, zeker door de veel hogere kortingen in 2019).  De VA gaat er echter vanuit dat over het pensioen de heffingskorting wordt toegepast en niet over de AOW. Gevolg is dat de fiscus in de VA denkt dat er te weinig loonheffing wordt ingehouden en er een voorlopige betaling dient te geschieden... De VA biedt geen mogelijkheid om zelf de (geschatte) toegepaste loonheffing in te vullen, zelfs niet om aan te geven over welke uitkering de kortingen in de praktijk worden toegepast. Althans ik zag het niet.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 15:42
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik ga het even uitproberen

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 16:06
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik heb het even geprobeerd. Dus het hogere bedrag van mijn AOW omgekeerd met het lagere bedrag van een pensioen. Dan krijg je bij de ingehouden loonbelasting omgekeerde cijfers te zien. 

Uiteraard kun je aan de heffingskortingen niets veranderen, want die zijn gegeven.

ik heb het voor verschillende mensen op een eenvoudiger manier opgelost om meteen het teveel ingehouden bedrag te ontvangen. 

Je kunt van te voren uitrekenen welk deel van een pensioen geheel of gedeeltelijk in principe onbelast is door het overschot van de ongebruikte heffingskortingen. Zeker als het totaal inkomen onder de grens van € 20.384 blijft. 

Dat is bijvoorbeeld voor een AOW-er met partner ca. 4.600. En voor een alleenstaande AOW-er ca. € 2.150. Dan is het simpel kijken naar het pensioen, bruto €380 pm, of € 180 pm? Doorgeven aan pensioenfonds aub rekening houden met de loonheffingskorting.

Bij een (veel) hoger pensioen? Dat halverwege het jaar doen. Dan hoeft daarover niets nabetaald te worden en als er in de loop van het jaar nog aftrekposten ontstaan, komt er nog wat terug van hetgeen ingehouden is, of eventueel via de TSZ.

tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 16:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Wat u natuurlijk ook kunt de de inhoudingen laten omkeren. Dus loonheffingskorting op het pensioen toepassen en bij de AOW juist niet. Via de site van de SVB is dat voor AOW zo geregeld en pensioen misschien met een mailtje?

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 17:24
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Als je de bedragen omkeert op de VA maakt het niets uit, de hogere uitkering wordt altijd verondersteld rekening te houden met de Heff.kortingen. Dat had ik al geprobeerd.

Even een voorbeeld: stel de AOW 2019 is 10674 en het pensioen = 16000. De totale belasting bij aangifte in 2020 is 2400 euro.
In de praktijk wordt er 3000 euro ingehouden op het pensioen en niets op de AOW. Er volgt een terugbetaling van 600 euro op aanslag.
Vul je de VA in, dat veronderstelt de BD dat er 2000 euro wordt ingehouden op de AOW en niets op het pensioen (de hoogste).
Op basis van de VA volgt een voorlopige aanslag van 400 euro. Dat is dus helemaal ongewenst. Dan liever geen VA.

De kortingen toe laten passen op het pensioen ipv de AOW kan natuurlijk, weer gedoe en dan krijg je weer een betaal aanslag. Het is dus van de desbetreffende mensen afhankelijk wat ze liever hebben, volgend jaar betalen of ontvangen. Een echt redelijk correcte VA kan gewoon niet omdat je de toe te passen loonheffing niet kunt invullen.


tijger1
door tijger1 Jan 27, 2019 om 19:07
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Ik zie het probleem niet zo. Juist omdat de inkomens van te voren haast precies bekend zijn, kan men door tijdelijk bij beide inkomens de loonheffingskorting toe te laten passen dat bij voorbaat rechttrekken. 

Als voorbeeld, heb een stel hij aow plus pensioen 12.500 zij 16.500 aow plus pensioen, maar zodanige medische kosten , dat ook zij ingehouden loonheffing volledig zou terugkrijgen, hij natuurlijk al sowieso.

Bij beiden wordt op alle inkomens de loonheffingskorting toegepast, en na aangifte met nihil aanslagen, volgt stukje TSZ. Zij kunnen de maandelijkse extra ontvangsten goed gebruiken.

zw
door zwaardvis Jan 27, 2019 om 19:22
1525 Antwoorden / 51 Vragen

Nee het blijft kiezen tussen nu 1000 euro extra inkomen en straks 400 euro nabetalen of straks 600 euro terugkrijgen. Ik vrees voor de mensen dat als ze nu teveel krijgen ze niets opzij zetten om het volgend jaar terug te betalen. Ik advseer ze dan maar te wachten en volgend jaar die 600 euro te ontvangen...
Enige andere mogelijkheid die ik zie is om te sjoemelen met de bedragen in de VA en beide uitkeringen op 13337 zetten, dan krijg je op VA iets van 100 euro terug. Niet echt de moeite. En de overige 300 op def.aanslag.

zw
door zwaardvis - Feb 15, 2019 om 14:25
1525 Antwoorden / 51 Vragen
0

And suddenly it struck me...

Het probleem is dat bij het invullen van de VA de BD er in de VA automatisch vanuit gaat dat op de hoogste uitkering de heffingskortingen worden toegepast terwijl in de praktijk in een (groot) aantal gevallen op de laagste uitkering de heffingskortingen worden toegepast. Dat speelt met name als het pensioen hoger is dan de AOW en op (en alleen op) de AOW de heffingskortingen worden toegepast.

Bv AOW =10600, Pensioen = 14000. In werkelijkheid wordt er alleen loonheffing over pensioen ingehouden en BD veronderstelt dat er alleen over de AOW loonheffing wordt ingehouden. (We laten even de mogelijkheid achterwege om de werkelijkheid te veranderen)

De oplossing is even simpel als geniaal: Splits op de VA het pensioen in 2 delen van ieder 7000 euro. Nu is de AOW de hoogste en worden daar de heffingskortingen toegepast en dus geen loonheffing ingehouden. Op beide stukken van 7000 wordt nu wel verondersteld loonheffing te zijn ingehouden...


Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ekiem
ekiem - Jun 14, 2024 om 21:25
Vakantie & reizen

Annuleren vacantie

Goedenavond
Het verhaal gaat als volgt.
Mijn dochter heeft vol enthousiasme begin dit jaar een vakantie geboekt bij Allcamps.
Niet wetende dat zij op de 2de Paasdag de diagnose uitgezaaide eierstokkanker zou krijgen. Wat volgde was een hele emotionele toestand.
Nu krijgt zij over een week een zware operatie en heeft deze vakantie geannuleerd. Ze heeft bij de boeking een annuler ... Lees meer

het rooie draakje
het rooie draakje - Jun 14, 2024 om 14:52
Geldzaken & recht

Aflossing lening bij Vesting Finance van NN

Onlangs hebben wij een aflosnota bij Vesting Finance opgevraagd om onze lening ( die ze ovegekocht hebben van Nationale Nederlanden ) vervroegd te kunnen aflossen.
Deze is netjes opgestuurd en door ons betaald. We hebben hier verder geen bewijs van gekregen.
Na gebeld te hebben was hun antwoord : Kijk maar op BKR... ( en daar staat hij een maand na inlossen nog steeds op "lopend")
... Lees meer

mathijs_b
mathijs_b - Jun 14, 2024 om 14:47
Geldzaken & recht
Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor afgesproken bezorgmoment verandert postNL van bezorgtijd 14:10-16:10 naar 'zelf afhalen' bij afhaalpunt. Bij het afhaalpunt vertelden ze dat dit héél veel gebeurt. PostNL doet er niets aan.   Mogelijk is het luceratief voor de bezorger die alles op afhaalpunt dumpt en zo dubbel zoveel pakjes kan "afhandelen".   De verzender kan er niets aan doen en voor post NL wil er n.m.m. nie ... Lees meer