door betifleda 2 apr. 2019 om 10:21
Geldzaken & recht

Pensioenbetaling aan ex

Na een huwelijk van 28 jaar zijn mijn ex-echtgenote en ik in 1999 gescheiden. We hebben in een convenant vastgelegd dat mijn opgebouwd pensioen wordt verdeeld op basis van 50/50. Mijn ex is alleen gebleven, maar ik ben hertrouwd. Mijn huidige vrouw en ik hebben uit dit huwelijk 2 kinderen gekregen. Mijn huidige echtgenote is ziek geworden en kan niet meer werken. Zij krijgt echter géén uitkering en moet, gelet op haar leeftijd, nog plm. 18 jaar wachten op haar AOW. De inkomsten moeten geheel van mij komen. Omdat de inkomsten van mijn huidige echtgenote waren weggevallen had ik naast mijn werk óók nog een weekendbaantje (plm. 10 uur). In 2015 ben ik met pensioen gegaan en heb weekendbaantje kunnen uitbreiden naar een “bijbaan” van plm. 30 uur per week. Dit is een must, om het hoofd boven water te houden. Mijn ex is plm. 5 maanden geleden met pensioen gegaan en heeft mij herinnerd aan de betaling van haar gedeelte van het pensioen (€ 425,00 per maand). Ik wilde dit, via gerechtelijke weg, laten bijstellen. Twee advocaten, welke ik heb geraadpleegd, willen hier níet aan beginnen, omdat het volgens hen een verloren zaak gaat worden. N.m.m. kan dit echter nóóit de bedoeling zijn van het Nederlands rechtssysteem. Nadat ik mijn ex verzocht heb om mijn betalingen aan haar te willen halveren, heeft zij een advocaat in de arm genomen. Ik heb, zowel aan mijn ex als wel aan haar advocaat, d.m.v. een uitgebreid overzicht aangetoond welke inkomsten- en uitgaven er maandelijks zijn. Onze koopwoning staat vér onder water, waardoor wij nu maandelijks, boven het gewoonlijke hypotheekbedrag, ook nog eens € 500,00 aan de bank betalen als extra aflossing op het uitstaande hypotheekbedrag. Ik heb in het bedoelde overzicht ruimschoots aangetoond dat wij geen enkele ruimte hebben voor eerder genoemde betaling van € 425,00. In genoemd overzicht is daarbij nog niet eens rekening gehouden met div. kleine -en onvoorziene uitgaven, kleding/schoenen/reservering voor aanschaf van apparatuur welke sneuvelt en/of reparaties aan de (koop)woning. Ik heb opnieuw gevraagd om te komen tot een gedeeltelijke betaling van de opgebouwde pensioenrechten. Mijn ex houdt echter, bij monde van haar advocaat, onverkort vast aan de afspraak in het convenant. Deze advocaat stelt mij nu vervolgens in gebreke en gaat zelfs zover, dat zij mij laat dagvaarden in een civiele procedure bij de Rechtbank. De reden hiervan is mij (nog) geheel onduidelijk. Ik weiger immers niet om te betalen?! Ik heb alleen aangegeven dat het totale bedrag voor ons gezin geen haalbare kaart is. Mijn ex en haar advocaat kiezen er zélf voor om niet akkoord te gaan met een herziening van het convenant. Aangezien de eerder door mij geraadpleegde twee advocaten een gerechtelijke procedure níet aandurven, vraag ik mij nu af, of ik op enige bijstand van een advocaat kan rekenen in de rechtszaak welke mijn éx nu tegen mij aanspant.


 


Heeft iemand soortgelijke ervaring en kan mij verder adviseren??

5365 18 Rapporteer
door Geboren Amsterdammer - 2 apr. 2019 om 10:38
181 Antwoorden / 15 Vragen
1

Hallo Betifleda, 

Informeer eens bij Het Juridisch Loket voor schuldhulpverlening. 

Misschien kunnen zij jou doorverwijzen naar een familierechtadvocaat.

ma
door maarten heest - 2 apr. 2019 om 10:38
463 Antwoorden / 0 Vragen
1

Hallo, een hele vervelende situatie. Ik denk dat juristen hier het deskundige adres bij uitstek zijn.
Sterkte en succes.

door tijger1 - 2 apr. 2019 om 10:49
38406 Antwoorden / 21 Vragen
5

U bent getrouwd geweest en tijdens dat huwelijk hebt u oudedagspensioen opgebouwd. Volkomen wettelijk heeft uw ex recht op de helft van dat pensioen. En dat staat helemaal los van uw huidige financiële situatie.

Als uw ex de scheiding binnen twee jaar gemeld had aan uw pensioenuitvoerder, zou haar deel rechtstreeks asn haar zijn uitgekeerd. Blijkbaar is dat helaas verzuimd. 

Dat uw situatie na uw scheiding en hertrouwen geheel anders geworden is, heeft niets met de verdeling van het oudedagspensioen te maken.

U bent in 2015 met pensioen gegaan en vanaf die datum heeft uw ex recht op haar deel. Ik maak uit uw schrijven op dat zij daar pas een beroep op heeft gedaan, sinds zij zelf met pensioen gegaan is. Als dat zo is, hebt u al een groot voordeel gehad.

Dat uw huidige vrouw geen inkomen uit werk heeft, of een uitkering wegens ziekte, waardoor u als enige voor het inkomen moet zorgen, mag uw ex geen last van hebben. 

Dat die advocaten hier geen heil in zien, is volkomen logisch, want ex staat in haar recht. Natuurlijk gaat zij niet akkoord met herziening van het convenant.

Ge
door Genee - 2 apr. 2019 om 11:18
1509 Antwoorden / 1 Vragen
0

U zou die extra aflossing van €500 kunnen stoppen, heeft u voldoende om de verplichting aan uw ex te voldoen.
Bespaar advocaatkosten want dit zult u niet kunnen winnen.
Of uw ex er wat aan kan doen dat uw huidige vrouw geen uitkering krijgt.
Weet u het pensioeninkomen van uw ex dat u denkt dat zij de €425 niet nodig heeft?
Zou kunnen als u het tot een rechtszaak laat komen, u veroordeelt wordt tot betaling vanaf 2015.

ne
door neodutchio - 2 apr. 2019 om 12:02
2753 Antwoorden / 11 Vragen
1

Als het andersom was, u en uw huidige vrouw hadden een topsalaris. Of welicht de loterij had gewonnen. Had uw ex dan ook een zaak tegen u aangespannen dat ze meer wilde hebben?
Dat uw huis onder water staat is geen reden om het deel van uw ex niet te betalen. Zo lang u gewoon uw normale aflossingen doet is er niets aan de hand.

ro
door ron503 - 2 apr. 2019 om 12:08
835 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uw ex houdt u aan de gemaakte afspraken die in het convernant zijn opgenomen en het is uw plicht om die afspraken ook na te komen. De afspraak is 50-50 niets meer maar ook niets minder. Uw wens om zich niet aan die afspraak te houden door een lager bedrag aan te bieden wordt door uw ex niet gehonoreerd en begint een procedure om u aan die afspraak te houden. De geraadpleegde advocaten geven u zo goed als geen kans om die procedure te winnen en dan is het voor u beter om toch tot betaling over te gaan want u draait bij verlies ook nog eens voor de proceskosten op. Wat mij wel bevreemd is dat uw echtgenote geen uitkering krijgt want als zij wel heeft gewerkt maar door ziekte niet meer kan werken dan zal zij voor een deel arbeidsongeschikt bevonden zijn en voor dat deel een uitkering kunnen ontvangen. Uw huidige financiele situatie is zeker niet rooskleurig maar wel door uw eigen toedoen ontstaan en staat los van de afspraken die destijds gemaakt zijn. Het enige advies dat ik u kan geven is een gang naar uw gemeente zij kunnen u adviseren voor wat betreft de mogelijkheden om uw financiele positie te verbeteren.

door tijger1 2 apr. 2019 om 12:13
38406 Antwoorden / 21 Vragen

Wat denkt u dat een gemeente gaat doen aan die financiele positie van de Ts?

door tenormin 2 apr. 2019 om 12:25
14787 Antwoorden / 87 Vragen

@ron503, Dan zullen veel Gemeenten nog meer in de moeilijkheden komen als men individueel mensen die "een tekort aan cash hebben" te gaan helpen. Wat ze en niet doen en niet eens mogen doen. Zelfs mensen die het echt nodig hebben, vervoer of aanpassing huis is al geen sinecure om in aanmerking te komen, laat staan een man die zijn ex niet het afgesproken bedrag kan/wil betalen.

ro
door ron503 2 apr. 2019 om 12:34
835 Antwoorden / 0 Vragen

Dat kan toch wel veel zijn want misschien is er wel recht op toeslagen vanuit de gemeente maar bovenal een luisterend oor en budget advies. Er zullen in mijn optiek meer gescheiden mensen met dit probleem kampen maar te trots zijn om hulp te zoeken. Naast de normale maandelijke hypotheek ook nog eens 500 euro extra betalen duidt wel op een beginnende schuld situatie die een domino effect kan hebben op andere betalingen. Bij tijdig advies vragen kan een heleboel ellende voorkomen worden en daar doelde ik op.

he
door henry1942 - 2 apr. 2019 om 12:44
88 Antwoorden / 25 Vragen
0

Afspraak is afspraak , het zou mooi zijn als je daar zomaar onderuit kon komen. 
 Je zult waarschijnlijk geen enkele advocaat kunnen vinden die dit "geding"aan zal gaan.

door panter22 - 2 apr. 2019 om 13:28
2771 Antwoorden / Vragen
0

Je weigert niet je vrouw haar deel van het pensioen te betalen, schrijf je. Sinds je pensionering in 2015 heb je haar nog geen cent betaald  en sinds zij met pensioen is, 5 maanden geleden, ook niet. Dat staat voor juristen gelijk aan weigering. Je hebt niet voldaan aan je verplichting om te betalen. De reden waarom doet niet ter zaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je financiele situatie.
Het lukt je niet om te betalen.Dan is het zaak hulp te zoeken. 
Je moet binnenkort voor de rechter komen en je hebt nog steeds niet door waarom?
Vier jaar €425 per maand niet betaald, met rente en kosten is €20.400.
Neem contact op met het juridisch loket. https://www.juridischloket.nl/ Voor uitleg over de papieren die je gekregen hebt.
Is er een sociaal wijkteam in je woonplaats? Daar kun je een afspraak mee maken om de zaken financieel op een rijtje te krijgen, en om met jullie te kijken of er nog een mogelijkheid is dat je vrouw geld gaat verdienen. 
Is zo'n team er niet, dan kan de gemeente je verwijzen naar schuldhulpverlening of het maatschappelijk werk.

Sc
door Scherpslijper - 2 apr. 2019 om 18:08
40 Antwoorden / Vragen
0

Volgens mij kunt u per convenant vastgelegd wat u maar wilt, bepalend hierin zijn de bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Uw ex heeft gewoon wettelijk recht op haar helft van het oudedagspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk. Punt uit. Of u onderhands iets anders wilt besluiten is in strijd met de wetgeving en alleen al daarom nietig/vernietigbaar. Over deze (zgn. verknochte) pensioenrechten kunt u onderling geen afspraken maken die in strijd zijn met de wetgeving en die is daar nogal duidelijk over. Dat zal ook wel de reden zijn, dat de tot nu toe door u geraadpleegde advocaten te kennen hebben gegeven, dat uw wensen geen haalbare kaart zijn, hoe u het ook wendt of keert. Sterker nog, dit had allang door u moeten worden doorgegeven aan het betreffende pensioenfonds, want dan hadden die het pensioen rechtstreeks aan haar betaald. Het zou niet eens aan aan de orde mógen komen, dat zij hierover bij u moet komen soebatten.

door tijger1 2 apr. 2019 om 18:35
38406 Antwoorden / 21 Vragen

Men kan zelf wel degelijk hele andere afspraken maken inzake de pensioenaanspraken.

Maar dat is verder niet van belang, want in het convenant zijn afspraken gemaakt over het oudedagspensioen.

door deexpert 3 apr. 2019 om 14:27
87 Antwoorden / 2 Vragen

Klopt niet

door tijger1 3 apr. 2019 om 14:52
38406 Antwoorden / 21 Vragen

@de expert. Onzin.

door aurora1 - 2 apr. 2019 om 19:08
13613 Antwoorden / 6 Vragen
0

Het verbaast me dat u zoiets durft te vragen aan uw ex. Na bijna 30 jaar huwelijk? Wat heeft zij te maken met uw keuzes na de scheiding? Uw ex heeft nog geld van u tegoed sinds 2015, tel maar eens op hoeveel dat is en begin dat maar af te betalen + verder de gemaakte afspraak nakomen.
Waarom ontvangt uw huidige vrouw geen WAO of iets dergelijks? 
Het verbaast me ook dat u uw voorstellen en vragen maar heel gewoon en logisch vindt.
Mogelijk kunt u de uitkerende pensioeninstantie uw ex rechtstreeks haar aandeel laten uitbetalen? Dan krijgt u het niet meer in handen en is er ook geen verleiding om het achter te houden, in eigen zak te steken.

door tijger1 2 apr. 2019 om 22:02
38406 Antwoorden / 21 Vragen

Dat kan achteraf niet meer.

mo
door mof - 3 apr. 2019 om 13:45
1232 Antwoorden / 2 Vragen
0

U heeft afspraken met uw ex gemaakt en die moet u in principe nakomen. Uw huidige situatie is niet haar probleem. Die heeft u zelf veroorzaakt. Huis onder water? Verkeerde hypotheek genomen, niet genoeg afbetaald etc. Daarvoor hoeft zij haar inkomen niet te korten. U heeft het over uw eigen financiele situatie, maar rept met geen woord over die van uw ex. Misschien heeft zij het geld net zo hard nodig als u, en zij heeft daar in principe wél recht op, want u bent verantwoordelijk voor de afspraken die u gemaakt heeft.
als twee advocaten dit ook beamen omdat de zaak kansloos wordt geacht zou dat u aan hetdenken moeten zetten.

door deexpert - 3 apr. 2019 om 14:32
87 Antwoorden / 2 Vragen
0

In 1999 bestond er al zo iets als de wet verevening bij echtscheiding. Ingegaan in 1995. Deze wet biedt de mogelijkheid om te kiezen voor 3 opties; 1 geen verevening (convenant), 2 het aandeel bij het bereiken van de pensioen leeftijdtijd van de ex (WEL ALLEEN OVER DE HUWELIJKSE PERIODE), en 3 het verdelingen van de pensioen rechten (ALLEEN OVER DE HUWELIJKSE PERIODE) bij het bereiken van de pensioenleeftijd van diegene die pensioen heeft opgebouwd.

Lijkt me duidelijk. Uw verhaal / vraagstelling lijkt me niet geheel duidelijk waarvoor gekozen is lijkt me.

Al met al denk ik dat u weinig kans heeft.

va
door vanlotjegetikt 3 apr. 2019 om 15:00
58 Antwoorden / Vragen

Het Boon en van Loon arrest

door tijger1 4 apr. 2019 om 12:07
38406 Antwoorden / 21 Vragen

@van lotjegetikt

Het Boon van Loon arrest heeft hier niets mee van doen.

door tijger1 - 3 apr. 2019 om 14:54
38406 Antwoorden / 21 Vragen
0

men kan zelf elke verdeling van het pensioen overeenkomen in een convenant.

door 1paul - 3 apr. 2019 om 15:16
922 Antwoorden / 0 Vragen
0

uw ex heeft recht op de helft van uw pensioen TOT het moment van de scheidingsdatum, als u dus gehwud was tot 1999 en u heeft nog pensioen opgebouwd na de scheidingsdatum dan heeft ze geen recht op dat deel, u zou dit uit moeten laten rekenen door een expert of uw pensioenfonds, daarvoor heeft ze gewoon haar rechten uiteraard.

dat u uw kosten niet kunt betalen heeft zij niets mee van doen, desnoods moet u uw huis verkopen als u niet kunt betalen!!!

el
door elvira1978 - 3 apr. 2019 om 15:17
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

Laat haar vooral naar een advocaat gaan en een rechtszaak beginnen, waarschijnlijk zult u zelfs het deel vanaf 2015 moeten betalen zelfs. U moet gewoon betalen punt en dat huidige vrouw geen inkomen of wat dan ook heeft staat hier helemaal los van.

He
door Helen 66 - 4 apr. 2019 om 13:11
29 Antwoorden / Vragen
0

Er zit weinig op dan de extra aflossing naar de bank toe te stoppen (ze zullen u niet uit het huis zetten zolang u de hypotheekrente maandelijks blijft betalen).Daarnaast zal uw vrouw moeten proberen toch werk te vinden dat ze nog wel kan doen, desnoods thuiswerk, alle beetjes helpen. U schrijft niet hoe oud uw kinderen zijn uit het huidige huwelijk. Misschien kunnen zij hun steentje bijdragen door een folder-krantenwijk te nemen en daarmee hun eigen mobielabonnement en zakgeld te betalen. U ontvangt ook kinderbijslag? Houdt dat geld apart voor hun kleding/schoenen, tandarts/ortho ed.
U kunt uw ex niets verwijten. Het is al heel coulant van haar dat ze niet vanaf uw pensioneringsleeftijd in 2015 om haar deel heeft gevraagd. Naar de rechtbank stappen kost heel veel geld (een beetje advocaat rekent 175 euro per uur + 7% kantoorkosten + btw) en u loopt de kans dat de rechtbank u veroordeelt tot het betalen vanaf 2015. Dan zit u nog veel meer in de problemen. Als u nog fit genoeg bent kunt u proberen van die 30 uur een werkweek van 40 uur te maken. Als uw kinderen ouder worden en zijn afgestudeerd kunnen zij wellicht kostgeld gaan betalen. Daarmee kunt u dan tzt weer extra gaan aflosssen. Met AOW + uw werk+  kinderbijslag en de kinderen en vrouw die hun steentje proberen bij te dragen moet het allemaal wel lukken.

door Leopalm01@ - 4 apr. 2019 om 21:45
4 Antwoorden / Vragen
0

Ik vind dat de alementatie aan ex echtgenoten moet worden af geschaft! Want vele gaan gewoon of kunnen gewoon gaan werken zo dat ze zelf hun pensioen kunnen opbouwen . En niet afhankelijk van de execht genote!!

door brainless 4 apr. 2019 om 22:18
311 Antwoorden / 0 Vragen

Ik lees niks over alimentatie.
Wel over pensioen... bij scheiden (onder gemeenschap van goederen) worden alle spaartegoeden en schulden gedeeld.
Pernsioen is een spaartegoed.
Als mevrouw een pensioen had opgebeouwd moet zij daar ook de helft van afstaan.

Het werkt dus beide kanten op.
Als manlief niet had gewerkt had mevrouw hem moeten betalen.
Sommige beslissen nu eenmaal samen dat er iemand minder/niet werkt.
En daar is dan door beide mee ingestemd.


Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

He
Henk - 18 jul. 2019 om 18:16
Geldzaken & recht

Pensioenfonds

Hoeveel geld heeft de regering in het verleden uit het pensioenfondsen geleend? Lees meer

mk
mk - 18 jul. 2019 om 21:19
Geldzaken & recht

Letselschade

Blijkbaar heb je als slachtoffer van een ongeval pech als je bent bijgestaan door een letselschade jurist ipv advocaat.

Wat kun je doen als ze er een potje van heeft gemaakt en jij je recht wilt Halen?

Na van meer mensen gehoord te hebben dat ze er steeds een potje van maakt maar zelf wel hoge kosten declareert en het slachtoffer er bijna niets wijzer van word wil ik hier iet ... Lees meer

ho
holiday - 18 jul. 2019 om 00:45
Winkels & webshops

Verpakte producten wegen bij AH minder dan op de sticker staat.

Al eenpaar weken achter elkaar koopt mijn vrouw een doos aardbeien, er van uit gaande dat er 1 pond, 500 gram in zit, vond ik er zo weinig inzitten.
Maar even de keukenweegschaal er bij gepakt en geconstateerd dat deze blister 336 gram woog.
Op de verpakking stond 400 gram.
Alleen de aardbeien wogen 300 gram.
Bij melding hierover, kon ik wel een nieuwe door op komen halen. Erg ... Lees meer