dearagain
door dearagain May 22, 2013 om 19:49
Geldzaken & recht

Welke soorten garanties zijn er op de markt?

welke soorten garantie zijn er op de markt?©
----------------------------------------------------------------------------------

Garantiesoorten:

Er zijn in principe 5 soorten garanties:

1.de wettelijke “garantie” in de eerste 6 maanden na aankoop (dan ligt de bewijslast bij de verkoper);

(in deze “garantieperiode” kun je zonder meer terug gaan naar de verkoper, die er dan kosteloos voor moet zorgen dat het defecte produkt gerepareerd moet worden of zelfs vervangen (tenzij er sprake is van een gebruikersfout)

2.de "garantie" na die periode (gerelateerd aan de levensduur en op basis van de deugdelijkheid van het produkt);

3.de fabrieksgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar);

(het is in de EU-landen niet meer mogelijk dat er geen sprake is van een fabrieksgarantie)

4.de verkopersgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar bovenop de fabrieksgarantie)

(facultatief)

5.de "conformiteitsgarantie" (minimaal 2 jaar).

(de consument heeft 2 jaar het recht om bij de verkoper aan te geven dat het produkt niet conform het bestelde is)

(gebaseerd op artikel 7:17BW)

Aanvullende informatie:

De EU-consument heeft bij het afsluiten van een koopovereenkomst binnen de EU altijd recht op een deugdelijk produkt. Als dat produkt bij normaal gebruik defekt raakt binnen de eerste 6 maanden na aankoop, dan kan de koper met dat defecte produkt terug gaan naar de verkoper en eisen dat het produkt gerepareerd wordt, dan wel (als reparatie te kostbaar of niet mogelijk is) vervangen wordt, dan wel (als vervangen ook niet mogelijk is) dat de koop alsnog ontbonden wordt en de aankoopsom dientengevolge moet worden terug gegeven (restitutie in de vorm van een tegoedbon is in deze situatie dus een onredelijk beding en hoef je als koper niet te accepteren). Ook is er geen sprake van een zogenaamde verplichting om het gerestitueerde bedrag weer in dezelfde winkel of bij dezelfde verkoper te besteden.
Dit is het basisrecht dat elke consument uit de EU heeft. In het verlengde daarvan ligt het recht op een deugdelijk produkt in Nederland ook na afloop van het eenste halve jaar na aankoop. Dat (aanvullend) recht is dan afhankelijk van de kwaliteit van het produkt en de redelijke verwachtingen die je als koper mag hebben van een produkt. Als voorbeeld kun je stellen, dat als de lagers bij een Miele wasmachine bij normaal gebruik binnen 4 jaar defekt zijn, het produkt niet voldoet aan de gerechtvaardige verwachtingen met betrekking tot de deugdelijkheid die de koper van dat produkt mag hebben. Het defekt dienst dan kosteloos gerepareerd te worden. Dit beschermende aanvullende “garantierecht” (zie het BW7) houdt dus in, dat het bijkopen/bijverzekeren van garantie (althans) in Nederland onzin is. In het grijze gebied kan het redelijk zijn, dat de koper wel een bijdrage levert aan de reparatiekosten, dit, afhankelijk van de gebruiksuren en de gebruikstermijn van het produkt.

Dearagain

(met dank aan Mw. Monique Martens-Ferwerda)

Voordat ik nu het verwijt krijg dat ik geen vraag stel!

*de vraag is: zijn er respondenten die het met de inhoud van bovenstaande info over garantiesoorten niet eens zijn?

7956 21 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

tijger1
door tijger1 - May 22, 2013 om 20:56
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Goed, een inhoudelijke reactie dan. Ik vind uw hele uiteenzetting overbodig.

alexishoop
door alexishoop - May 23, 2013 om 07:36
562 Antwoorden / 6 Vragen
0

garanties bestaan officieel niet, in Nederland geldt er maar 1 hele belangrijke dwingende bepaling in voor alle burgerlijke overeenkomsten (dus zowel zakelijk als prive); dat ze voldoen aan de gemaakte afspraken, geschepte verwachtingen en de eigenschappen die men tijdens normaal gebruik daarop mag verwachten.

bedrijven willen dat via voorwaarden, disclaimers enz veelal beperken en zelfs aansprakelijkheid en risico uitsluiten, maar elke poging daartoe om dat te doen is praktisch futiel. als bedrijf kun je veel beter je energie steken in voorwaarden en bedrijfsprocessen hoe je dat gaat regelen en als marketing hoe je dat als verkoop argument kunt gebruiken, doe je dat niet dan ben je automatisch en ondubbelzinnig al aansprakelijk bij verstek.

dearagain
door dearagain - May 23, 2013 om 09:25
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

[edit redactie]

*ik hoop nog enkele inhoudelijke reakties te krijgen, anders dringt zich toch wel een pregnante veronderstelling op

ikbenik
door ikbenik - May 23, 2013 om 09:26
2845 Antwoorden / 27 Vragen
0

[quote=alexishoop schreef op donderdag 23 mei 2013, 07:36]garanties bestaan officieel niet, in Nederland geldt er maar 1 hele belangrijke dwingende bepaling in voor alle burgerlijke overeenkomsten (dus zowel zakelijk als prive); dat ze voldoen aan de gemaakte afspraken, geschepte verwachtingen en de eigenschappen die men tijdens normaal gebruik daarop mag verwachten.
Klopt, maar dat is wel totaal anders dan wat de toezichthouder ons wilt laten geloven.


[quote=alexishoop schreef op donderdag 23 mei 2013, 07:36]
bedrijven willen dat via voorwaarden, disclaimers enz veelal beperken en zelfs aansprakelijkheid en risico uitsluiten, maar elke poging daartoe om dat te doen is praktisch futiel.
In de wetgeving is bepaald dat de garantievoorwaarden nooit of te nimmer de wettelijke rechten in kunnen perken. Als die voorwaarden dat wel doen zijn ze gelijk verwerpelijk.

ikbenik
door ikbenik - May 23, 2013 om 09:30
2845 Antwoorden / 27 Vragen
0

En het staat ook nog vol fouten.
Vijf soorten garanties en een product dat "deugdelijk" moet zijn.
[edit redactie]

Dan nog die "conformiteitsgarantie"!
[edit redactie]

Ik heb eens ergens gelezen dat de verkopende partij garantie moet geven tegen non-conformiteit.
[edit redactie]

Volgens mij is dat garantiesoort nummer 6.

Redacteur
door Redacteur - May 23, 2013 om 09:31
1065 Antwoorden / 62 Vragen
0

Graag alleen inhoudelijk op de vraag reageren.

De redactie

dearagain
door dearagain - May 23, 2013 om 18:50
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

[quote=ikbenik schreef op donderdag 23 mei 2013, 02:19]En het staat ook nog vol fouten.
Vijf soorten garanties en een product dat "deugdelijk" moet zijn.
[edit redactie]

Dan nog die "conformiteitsgarantie"!
[edit redactie]

Ik heb eens ergens gelezen dat de verkopende partij garantie moet geven tegen non-conformiteit.
[edit redactie]

Volgens mij is dat garantiesoort nummer 6.


*dank je voor deze inhoudelijke reaktie

*jammer genoeg kan ik er weinig mee en kan ik jouw info of een deel er van ook niet verwerken in mijn stukje

dearagain
door dearagain - May 23, 2013 om 18:54
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

[quote=alexishoop schreef op donderdag 23 mei 2013, 07:36]garanties bestaan officieel niet, in Nederland geldt er maar 1 hele belangrijke dwingende bepaling in voor alle burgerlijke overeenkomsten (dus zowel zakelijk als prive); dat ze voldoen aan de gemaakte afspraken, geschepte verwachtingen en de eigenschappen die men tijdens normaal gebruik daarop mag verwachten.

bedrijven willen dat via voorwaarden, disclaimers enz veelal beperken en zelfs aansprakelijkheid en risico uitsluiten, maar elke poging daartoe om dat te doen is praktisch futiel. als bedrijf kun je veel beter je energie steken in voorwaarden en bedrijfsprocessen hoe je dat gaat regelen en als marketing hoe je dat als verkoop argument kunt gebruiken, doe je dat niet dan ben je automatisch en ondubbelzinnig al aansprakelijk bij verstek.*dank je voor jouw inhoudelijke reaktie

*ik zal bezien of ik een deel er van kan verwerken in het stukje

tijger1
door tijger1 - May 23, 2013 om 19:02
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

Gooi die geschepte verwachtingen maar in het putje dat u geschept hebt.

Verwachtingen worden geschapen.

ikbenik
door ikbenik - May 23, 2013 om 19:21
2845 Antwoorden / 27 Vragen
0

Men doet vaak een beroep op de redelijke verwachting. Kan nooit, omdat die zeer vaag is.
Zowel de Europese richtlijn als de Nederlandse wetgeving gaan uit van de overeenkomst. Dus het product dient die eigenschappen te bezitten welke het op grond van de overeenkomst had moeten bezitten, met daarnaast de uitspraken van fabrikant en verkopende partij.

Waar het hierbij zeer vaak mis gaat is dat de consumentenorganisaties zelf ook een mening hebben omtrent de verwachting van het product. Alleen kunnen daar geen rechten aan ontleent worden.
Een voorbeeld:
Een fabrikant geeft aan twee jaar en de consumentenorganisaties geven acht jaar aan. De meeste mensen baseren die redelijke verwachting dan op de uitspraken van die consumentenorganisaties.
Echter gaat het niet om de redelijke verwachting, maar het gaat om de verwachting welke de overeenkomst schept en de uitspraken van de fabrikant en verkopende partij voor verwachtingen uiten omtrent het product.

dearagain
door dearagain - May 23, 2013 om 19:32
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

[quote=ikbenik schreef op donderdag 23 mei 2013, 19:21]Men doet vaak een beroep op de redelijke verwachting. Kan nooit, omdat die zeer vaag is.
Zowel de Europese richtlijn als de Nederlandse wetgeving gaan uit van de overeenkomst. Dus het product dient die eigenschappen te bezitten welke het op grond van de overeenkomst had moeten bezitten, met daarnaast de uitspraken van fabrikant en verkopende partij.

Waar het hierbij zeer vaak mis gaat is dat de consumentenorganisaties zelf ook een mening hebben omtrent de verwachting van het product. Alleen kunnen daar geen rechten aan ontleent worden.
Een voorbeeld:
Een fabrikant geeft aan twee jaar en de consumentenorganisaties geven acht jaar aan. De meeste mensen baseren die redelijke verwachting dan op de uitspraken van die consumentenorganisaties.
Echter gaat het niet om de redelijke verwachting, maar het gaat om de verwachting welke de overeenkomst schept en de uitspraken van de fabrikant en verkopende partij voor verwachtingen uiten omtrent het product.

*zoals ik deze reaktie lees, zijn we het met elkaar eens

ikbenik
door ikbenik - May 23, 2013 om 19:44
2845 Antwoorden / 27 Vragen
0

Met garanties is het zo dat er maar één soort garantie is, en dat is welke de fabrikant of verkopende partij verstrekt. Alle andere garanties bestaan niet.

De term "wettelijke garantie" is gewoon een andere term voor conformiteit: "De zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden."
Aangezien de wet voorschrijft dat het product volgens de overeenkomst dient te zijn kan dat als een garantie worden gezien welke de wetgeving biedt. Een soort wettelijke garantie dus. Daar komt ook die term "wettelijke garantie" vanaf.

Veel mensen die aangeven dat een onderneming niet aan de garantieregels houdt verwijzen daarbij naar artikelen 17 t/m 24 van Wetboek 7. Alleen gaan die NIET over garantie.
Garantie staat alleen in artikel 6a en in de Europese Richtlijn artikel 6.

Al degene die roeptoeteren dat de verkopende partij verplicht is om minimaal twee jaar garantie te verstrekken hebben er totaal niets van begrepen, omdat die twee jaar in artikel 5 staat van de Europese richtlijn en daar heeft men het over de verjaringstermijn van de verkopende partij voor de aansprakelijkheid voor non-conformiteit.
Heel simpel.

Dus na twee jaar kan de consument in Europa niet meer bij de verkopende partij aankloppen als het product niet volgens de koopovereenkomst is.

In Nederland is die twee jaar gewoon van toepassing. Maar de Nederlandse wetgeving kent een uitbreiding:
Voor producten die normaal een langere levensduur bezitten dan twee jaar kan de consument na die twee jaar nog steeds bij de verkopende partij aankloppen als het product niet volgens de koopovereenkomst is en de verkopende partij dient dan kosteloos ervoor te zorgen dat het product alsnog volgens de koopovereenkomst komt.

Dat is wat de wetgeving zelf spreekt.

dearagain
door dearagain - May 23, 2013 om 19:50
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0


ikbenik

*collega: volgens mij zijn we het met elkaar een

*daarom plaats ik het woordje garantie bij punt 1, 2 en 5 ook tussen aanhalingstekens, omdat dat geen echte garanties zijn (dat zijn immers wettelijke beschermingsconstructies)

alexishoop
door alexishoop - May 25, 2013 om 11:07
562 Antwoorden / 6 Vragen
0

[quote=tijger1 schreef op donderdag 23 mei 2013, 19:02]Gooi die geschepte verwachtingen maar in het putje dat u geschept hebt.

Verwachtingen worden geschapen.

het gaat om een zwakke werkwoord, ergens verwachtingen uithalen ;)

tijger1
door tijger1 - May 25, 2013 om 12:49
42060 Antwoorden / 21 Vragen
0

@alexishoop

Verwachtingen worden geschapen (sterk). En niet geschept. Verwachtingen kan je niet ergens uithalen.

valerius-2
door valerius-2 - May 25, 2013 om 14:34
7840 Antwoorden / 95 Vragen
0

[quote=tijger1 schreef op zaterdag 25 mei 2013, 12:49]@alexishoop

Verwachtingen worden geschapen (sterk). En niet geschept. Verwachtingen kan je niet ergens uithalen.

Ja maar hoop doet leven, maar alsw men werkelijk er op staat om gelijk te krijgen dan zal het eerst een hoop geld gaan kosten om er een rechtzaak van te maken. En zoals met veel meer zaken, belofte maak schuld, en schuld wordt heel betaalt. Mooi bepalingen in de garantie van garantei is gewoon meestal verkoop praatjes.

dearagain
door dearagain - May 25, 2013 om 15:12
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

[quote=valerius-2 schreef op zaterdag 25 mei 2013, 14:34][quote=tijger1 schreef op zaterdag 25 mei 2013, 12:49]@alexishoop

Verwachtingen worden geschapen (sterk). En niet geschept. Verwachtingen kan je niet ergens uithalen.

Ja maar hoop doet leven, maar alsw men werkelijk er op staat om gelijk te krijgen dan zal het eerst een hoop geld gaan kosten om er een rechtzaak van te maken. En zoals met veel meer zaken, belofte maak schuld, en schuld wordt heel betaalt. Mooi bepalingen in de garantie van garantei is gewoon meestal verkoop praatjes.

*je hebt wel gelijk dat het vaak een mooi verkooppraatje is, maar als een consument precies weet hoe de vork aan de steel zit wat de verschillende beschermingsconstructies zijn, dat heeft hij indien nodig een steekhoudend weerwoord

*daarom adviseer ik eenieder mijn stukje tekst goed te lezen en er zijn voordeel mee te doen

dearagain
door dearagain - May 25, 2013 om 15:27
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

rectificatie:

*je hebt wel gelijk dat het vaak een mooi verkooppraatje is, maar als een consument precies weet hoe de vork aan de steel zit wat de verschillende beschermingsconstructies zijn, dat heeft hij indien nodig een steekhoudend weerwoord

moet zijn:

*je hebt wel gelijk dat het vaak een mooi verkooppraatje is, maar als een consument precies weet hoe de vork aan de steel zit wat de verschillende beschermingsconstructies zijn, dan heeft hij indien nodig een steekhoudend weerwoord

dearagain
door dearagain - May 25, 2013 om 17:16
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

rectificatie:

5. de "conformiteitsgarantie" (minimaal 2 jaar).

(de consument heeft 2 jaar het recht om bij de verkoper aan te geven dat het produkt niet conform het bestelde is)

(gebaseerd op artikel 7:17BW)

moet zijn:

5. de "conformiteitsgarantie".

(de consument heeft het recht om bij de verkoper aan te geven dat het produkt niet conform het bestelde is)


dearagain
door dearagain - May 25, 2013 om 20:06
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

aanvulling:


3. de fabrieksgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar);

(het is in de EU-landen niet meer mogelijk dat er geen sprake is van een fabrieksgarantie)

moet zijn:

3. de fabrieksgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar/maar tegenwoordig vrijwel altijd 2 jaar);

(het is in de EU-landen niet meer mogelijk dat er geen sprake is van een fabrieksgarantie)

dearagain
door dearagain - Aug 11, 2013 om 16:56
2462 Antwoorden / 7 Vragen
0

@@@

*ik heb mijn stukje over garantiesoorten herschreven en meer in lijn gebracht met de wettelijk gangbare omschrijvingen:


31

welke soorten garantie zijn er op de markt?©
----------------------------------------------------------------------

1. de wettelijke “garantie” in de eerste 6 maanden na aflevering van het produkt, (dit begrip valt feitelijk onder de conformiteitswetgeving);
In deze “garantieperiode” kun je zonder meer terug gaan naar de verkoper, die er dan kosteloos voor moet zorgen dat het defecte produkt gerepareerd moet worden of zelfs vervangen (tenzij er sprake is van een gebruikersfout).

Deze “garantie” is verwoord in Art. 7:18 lid 2. BW

“Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

2. de fabrieksgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar / maar tegenwoordig vrijwel altijd 2 jaar);

Deze fabrieksgarantie wordt verwoord in Art. 7:6a. BW

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/6a.html

3. de verkopersgarantie (bijvoorbeeld 1 jaar bovenop de fabrieksgarantie).

(facultatief)

Deze verkopersgarantie wordt eveneens verwoord in Art. 7:6a BW

Aanvullende informatie:

Garantie en conformiteit zijn twee totaal verschillende zaken:

De regels:
- over conformiteit liggen vast in de: wetsartikelen 7:17 BW t/m 7:24 BW en de artikelen 2 t/m 5 van de Europese richtlijn nr.99/44/EG.

De regels:
- over garantie liggen vast in het: wetsartikel 7:6a BW en het artikel 6 van de genoemde Europese richtlijn.


Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

josxxl
josxxl - Jun 15, 2024 om 11:31
Vrije tijd & tuin
Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Ik heb naast mijn schuur op eigen terein niet te zien vanaf de straat, een stapel tegls liggen die ik nog moet leggen, maar ik heb reuma dus kan ik dat niet snel, duurt een poosje en nu wil de woningstichting dat ik die opruim! ze liggen netjes, niet te0 zien vanaf de straat en en leveren geen hinder op zelf s niet voor ons zelf daarom ligt de stapel daar. Nu dreigd de stichting ook met juridische ... Lees meer

Ma
Martengeu - Jun 15, 2024 om 10:00
Winkels & webshops

Brugman legt de voorwaarden anders uit dan op papier.

Een samenvatting van mijn verhaal is onderaan dit stuk tekst te lezen.

Binnenkort gaan mijn vriendin en ik verhuizen en trekken wij onze eerste koopwoning in. De woning is in prima staat en we zijn er daarom reuze blij mee, maar heeft wel een aardig verouderde keuken en badkamer. Omdat dit onze eerste woning is en alles wat hier bij komt kijken hierdoor nieuw is voor ons, zijn wij ons g ... Lees meer

Bitterbleu
Bitterbleu - Jun 15, 2024 om 14:01
Geldzaken & recht

Vraag rechtsbijstandverzekering

Goedemiddag, zojuist heb ik een aangetekende brief ontvangen van FBTO over mijn rechtsbijstandverzekering. Ze stellen dat ik te vaak gebruik heb gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. Ik heb inderdaad in korte tijd 2x een geschil gehad met een werkgever (onterecht ontslag) en 1x een kwestie met een aannemer. (een grote lekkage waar hij zich niet verantwoordelijk voor voelde). Nu geven ze in de ... Lees meer