door ptezog 20 okt. 2020 om 18:06
Geldzaken & recht

Factuur sturen na terugtrekken offerte, mag dat?

Ik had een loodgieter langs laten komen om onze dakgoot na te kijken. Deze heeft dit inderdaad bekeken en vermelde wat er moest gebeuren en zou een offerte toesturen. De loodgieter heeft toen wel wat kit aangebracht om de ergste lekkage te verhelpen (5 min. werk).

Nadat we de offerte, na wat aandringen van mijn kant, eindelijk gekregen hadden vond ik de prijs aan de hoge kant (1850 Euro voor het vervangen van 1 dakgoot van 5 meter met 2 stadsuitlopen). Ook omdat er geen verdere specificatie van materiaal prijzen of arbeidskosten op de offerte stonden heb ik hier een kritische vraag over gesteld. 

Nadat ik iets meer info ontving over de samenstelling van het totaalbedrag ontving ik 5 minuten later een mail waarin stond dat ze bij nader inzien van de opdracht afzagen. Ik dacht toen al "Welke opdracht? Het is nog een offerte.". Ik heb toen wel hun meegestuurde voorwaarden bekeken en daar stond duidelijk in dat de offerte onherroepelijk is voor de eerste 20 dagen na uitgifte offerte (er was slechts 1 dag verstreken). Hierna had ik uiteraard niet veel zin meer om nog contact met dit bedrijf te hebben.

Een week later krijg ik ineens een factuur met geleverde werkzaamheden (de 5 min. kit) voor een bedrag van ruim 100 Euro. Mijn vraag is dan ook of dit zomaar mag aangezien ik:
1) Nooit enige prijs heb gehoord tijdens de afspraak met de loodgieter over het kitten.
2) Nooit heb vernomen dat er ook maar iets in rekening gebracht zou worden.

Uiteraard heb ik bovenstaande reeds teruggestuurd naar de loodgieter met de vermelding dat ik niet van plan ben om dit bedrag te betalen voor coulance werkzaamheden tijdens het opmaken van een offerte.

Alvast bedankt voor het antwoord.


1422 16 Rapporteer
door getty - 20 okt. 2020 om 18:08
3439 Antwoorden / 10 Vragen
2

Dus u verwacht gratis werk?

van coulance werk heb ik nog nooit gehoord. Gewoon betalen dus.

rj
door rjw - 20 okt. 2020 om 18:10
1713 Antwoorden / 5 Vragen
3

Hij heeft werk verricht en daar mag hij een rekening voor sturen. Of hij dat op de netste manier gedaan heeft kan je over discussieren. En lomp gedrag mag gewoon. Dat is niet strafbaar.

door ptezog - 20 okt. 2020 om 18:14
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

@GETTY

Uiteraard verwacht ik geen gratis werk. Vandaar de offerte aanvraag. Indien een loodgieter uit eigen overweging 5 minuten gaat kitten terwijl wij om een offerte hadden gevraagd (dus nog geen opdracht) moet ik dan aannemen dat dit gefactureerd wordt tegen een uurtarief van zo'n 1000 Euro?

door mahadma - 20 okt. 2020 om 18:14
9269 Antwoorden / 45 Vragen
1

De beste man heeft wel voorgereden, 5 minuten gewerkt, een offerte gemaakt en was dus bij elkaar een uur arbeid kwijt.
Logisch dat u dat moet betalen. Werkt u voor niets? Deze loodgieter ook niet. Dus gewoon betalen.
Zelfs alleen een offerte maken kan al geld kosten. Als de offerte doorgaat dan worden die kosten vaak gecrediteerd.

Hoe komt u trouwens aan een uurtarief van 1.000 euro? De kosten beginnen als de loodgieter in zijn auto stapt en naar u toe rijdt al.
Ze waren kennelijk niet blij met uw opdracht, dus geen opdracht.
En hebben ze gezegd dat de werkzaamheden coulance waren of heeft u dat nadrukkelijk gevraagd te doen. Dàn is dat een opdracht.

door ptezog - 20 okt. 2020 om 18:18
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

@RJW

Het gaat hier dus om werk waar wij niet om hebben gevraagd (geen opdracht gegeven). 

door getty 20 okt. 2020 om 18:23
3439 Antwoorden / 10 Vragen

Maar u heeft wel iemand bij u thuis laten komen.

bijzonder dat u denk dat dat gratis is.

en sommige offertes kosten inderdaad geld

betaal gewoon, wel zo fatsoenlijk

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:46
3 Antwoorden / 1 Vragen

Sinds wanneer kost een vrijblijvende offerte geld?

door ptezog - 20 okt. 2020 om 18:21
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

@MAHADMA

Het gaat hier specifiek om dat het bedrijf zelf de offerte heeft ingetrokken vervolgens gemaakte kosten op mij verhaald die niet meer te crediteren zijn omdat de offerte niet meer geld. Dit terwijl de offerte onherroepelijk uitgegeven was. Wat is uw mening hierin?

door mahadma 20 okt. 2020 om 19:42
9269 Antwoorden / 45 Vragen

Er is feitelijk werk verricht door hen , dus man uren die niet per minuut berekend worden maar met een minimum, en voorrijkosten. Zonder aanzien des persoons, ik ken u niet, maar wellicht waren ze "niet happig" op u als klant om welke reden dan ook. U was ook niet verplicht om in te gaan op hun offerte.

door tenormin - 20 okt. 2020 om 19:15
15625 Antwoorden / 96 Vragen
0

Nou ja, iedereen schrijft dat het normaal is dat je voor een offerte moet betalen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb een tijd geleden een offerte aangevraagd over binnen schilderwerk en ja, dan moet er een schilder voor komen en te bekijken hoeveel werkuren, verf en voorbereidings werk hierin gaat zitten. De offerte had ik bij 2 bedrijven aangevraagd, warvan ik er een heb gekozen. Van het andere schildersbedrijf heb ik geen rekening gekregen omdat ik dat van te voren besproken had: "nee, dit is geheel vrijblijvend". Het is jammer dat u de man iets heeft laten kitten, want dat heeft u dan weer wel toegelaten. Maar iemand die een offerte maakt is over het algemeen gewoon een onderdeel van het werk dat hij/zij verricht en behoort tot zijn/haar onkosten.

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:39
3 Antwoorden / 1 Vragen

Dat had ik dus ook. Indien ik 5 offertes aanvraag bij bedrijven ga ik er niet vanuit dat ik daarvoor dien te betalen (vandaar de term offerte) tenzij inderdaad afgesproken is dat deze niet vrijblijvend is. Indien een bedrijf geen vrijblijvende offertes opstelt zal ik nooit een offerte vragen van zo'n bedrijf.

Voor het kitten heb ik een voorstel terug gestuurd naar het bedrijf om hier 25 Euro voor te betalen aangezien ik dat een reeel bedrag vind voor deze werkzaamheden. Ik heb hier nog geen antwoord op terug ontvangen.

door tijger1 - 20 okt. 2020 om 20:21
41061 Antwoorden / 21 Vragen
0

Die kit heeft hij ongevraagd aangebracht? Of was u het daar wel mee eens?

Voor een offerte hoeft uiteraard niet te betalen, maar voor die werkzaamheden wel. En was de ergste lekkage verholpen?

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:36
3 Antwoorden / 1 Vragen

Indien ik geweten had dat ze voor die kit meteen ook de reistijd alsmede de tijd voor het bekijken van de dakgoot, wat benodigd was om een offerte uit te brengen, in rekening zouden brengen had ik uiteraard die kit noodmaatregel zelf aangebracht. Dit is waarom ik deze actie niet kan waarderen. Voor 7 Euro materiaalkosten tijdens een offerteaanvraag een rekening krijgen van boven de 100 Euro vind ik in geen verhouding staan. 

Ik heb ze overigens een voorstel gedaan om 25 Euro te betalen voor deze gedane werkzaamheden. Hier hebben ze nog niet op gereageerd.

door gerbera - 20 okt. 2020 om 21:48
6059 Antwoorden / 10 Vragen
1

Ik heb toen wel hun meegestuurde voorwaarden bekeken en daar stond duidelijk in dat de offerte onherroepelijk is voor de eerste 20 dagen na uitgifte offerte 

Dit betekend dat u 20 dagen de tijd heeft te reageren op het aanbod in offerte, doet u dat niet dan komt deze, na 20 dagen, automatisch te vervallen. De loodgieter heeft, los van de offerte, altijd het recht de gevraagde werkzaamheden niet uit te voeren. De werkzaamhde die zijn uitgevoerd zouden, als u de offerte had getekend, niet afzonderlijk in rekening gebracht worden, echter omdat er tijd en materiaal besteed zijn heeft deze het recht dit in rekening te brengen ongeacht het intrekken van de klus door deze.

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:32
3 Antwoorden / 1 Vragen

Ik snap wat u zegt, maar is het niet discutabel dat een bedrijf die langskomt om een offerte op te stellen vervolgens alle tijd in rekening brengt omdat ze toevallig een paar minuten wat kit hebben aangebracht? Dit had ik nl zelf ook kunnen doen als zelfde noodmaatregel en had me slechts ongeveer 7 Euro gekost.

door gerbera 21 okt. 2020 om 11:40
6059 Antwoorden / 10 Vragen

E.e.a. is hier al geschreven, heeft de loodgieter uit eigen beweging kit aangebracht zonder dit vooraf aan u te melden dan is dat zijn probleem en hoeft er naar mijn mening dus niet betaald te worden. Maar neem eens kontact op met het juridisch loket en laat u informeren over ongevraagde werkzaamheden.

door alfatrion - 20 okt. 2020 om 23:58
1658 Antwoorden / 1 Vragen
0

Ik zou het zelf niet betalen. Hij zou hooguit recht hebben op een redelijk loon voor die 5 min zeg 5/60 * € 70,- = € 5,83, maar dat is ook discutabel.

sw
door swat1500 21 okt. 2020 om 00:29
2955 Antwoorden / 0 Vragen

De loodgieter zal een ZZP er zijn en die.mag per uur rekenen wat hij wil. Nergens staat dat voor 5 minuten werk ook maar 5 minuten in rekening mogen worden gebracht.
Het is aan de klant om vooraf goed te informeren wat iets hem gaat kosten en dan de beslissing te nemen of hij wel of niet die prijs wil gaan betalen.

door alfatrion 21 okt. 2020 om 00:38
1658 Antwoorden / 1 Vragen

Het is hier nog maar de vraag of er voor deze werkzaamheden zijn uigevoerd op grond van een overeenkomst. Als er een overeenkomst is dan is het duidelijk dat partijen geen afspraak hebben gemaakt over het loon.

Als een ZZPer geen afspraak heeft gemaakt over het loon dan kan hij niet rekenen wat hij wil. In het verbintenissenrecht geldt als uitgangspunt dat beiden partijen akkoord moeten gaan.

Artikel 7:405 BW

1 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.

2 Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd.

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:16
3 Antwoorden / 1 Vragen

@ALFATRION

Dank u voor uw duidelijk antwoord met verwijzing naar de wettelijke bepalingen hierin. Vooral punt 2 is iets waar ik veel aan heb.

door heremietkreeft 21 okt. 2020 om 11:43
12549 Antwoorden / 180 Vragen

@ALFATRION: u vegeet dat hier hoe dan ook sprake moet zijn geweest van voorrijkosten en dat het naar mijn idee ook meer tijd heeft gekost dan uitsluitend 5 min kitten. Bijv. trap halen, trap opklimmen, afdalen van trap en trap opruimen.

Zo vraagsteller er een punt van wil maken zal hij letterlijk moeten bewijzen dat de totale tijdsbesteding van de loodgieter slechts 5 minuten. is geweest!
De wetgeving is in deze zeer duidelijk: op gebruikelijke wijze berekend of bij gebreke daarvan een redelijk loon. 

@PTEZOG, in deze kunt u naar mijn mening dus geen voor u positieve consequentie trekken uit in het gestelde in punt 2. Zie ook o.a. de reactie van @MAHADMA m.b.t. andere kosten dan uitsluitend die voor de tijd van 5 min kitten.

door alfatrion 21 okt. 2020 om 11:57
1658 Antwoorden / 1 Vragen

Dat de opdachtnemer ter plekke heeft besloten om wat werk te verrichten maakt niet dat hij voorrijkosten kan rekenen. Het doel van het bezoek is het opstellen van een offerte. Voor het maken van een offerte kan alleen kosten in rekening worden beracht indien dat vooraf is afgesproken. Onzin. De bewijslast ligt bij de opdrachtaannemer. Het is namelijk de opdrachtaannemer die stelt dat er a) een overeenkomst is; b) dat hij bepaalde werkzaamheden heeft gedaan; en c) wat daarvoor betaald moet worden.

door ptezog 21 okt. 2020 om 12:02
3 Antwoorden / 1 Vragen

@Heremietkreeft:
Duidelijk verhaal waarin ik u volkomen gelijk zou geven indien wij opdracht gegeven zouden hebben tot het verrichten van deze kit werkzaamheden. Echter de opdracht was het uitbrengen van een vrijblijvende offerte. Indien iemand tijdens deze werkzaamheden eenzijdig besluit om werk te verrichten voor ongeveer 5 minuten is het dan reeel om de voorrijkosten en alle andere tijden in rekening te brengen terwijl die tijd ook bij het uitbrengen van een offerte verloren waren gegaan en er dan geen opbrengsten zouden zijn voor ditzelfde bedrijf?
M.a.w. door het kitten moet ik dan ineens de vrijblijvende offerte betalen?

Zoals ik in een andere reactie al vermelde heb ik een voorstel gedaan naar het bedrijf om 25 Euro voor de werkzaamheden te betalen aangezien ook ik van mening ben dat ze uiteraard iets kunnen verdienen aan deze kitwerkzaamheden, maar om alle tijd voor het kunnen maken van een offerte te moeten betalen gaat mij een beetje ver.


sw
door swat1500 - 21 okt. 2020 om 00:24
2955 Antwoorden / 0 Vragen
0

Alles staat en valt wat er precies is afgesproken. Heeft u de loodgieter gebeld met de vraag "Ik heb een lekkage en kunt u dit komen repareren?" of "Ik vermoed dat er een lekkage is kunt u komen en een offerte maken"?
Was dit een 24 uurs reparatie service die u via Google gevonden hebt?
Heeft u vooraf gevraagd of het voorrijden en zoeken naar de lekkage gratis was?

Een offerte vragen is niet per definitie kosteloos. Alleen als vooraf is afgesproken dat het een vrijblijvende offerte betreft hoeft u geen rekening te verwachten voor het opstellen van de offerte.
Voor gedane werkzaamheden zult u wel degelijk moeten betalen. Daarbij mag de loodgieter voorrijkosten, arbeidsuren en materiaal kosten in rekening brengen. Vijf minuten werk zal het wel niet geweest zijn want de werkzaamheden beginnen op het moment dat hij aanbelt en niet op het moment dat het probleem is vastgesteld.

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:30
3 Antwoorden / 1 Vragen

Toen we dit gerenomeerde loodgietersbedrijf belde vermelde we heel duidelijk dat we een lekkage in onze dakgoot hebben en dat we graag een offerte wilden hebben voor het repareren van deze dakgoot. Dat ze dan langskomen om te bekijken wat er benodigd is lijkt mij niet meer dan normaal. Ik heb nooit besproken dat het meteen opgelost dient te worden (lijkt me dus geen opdracht).

De 5 minuten zijn uiteraard gebaseerd op een noodreparatie die ze gedaan hebben nadat ze bekeken hadden wat er mis was. Ook al was dit al gedaan voordat ik dit wist ben ik zeker bereid om hiervoor te betalen, maar het blijft gek dat hierdoor ineens de reistijd en onderzoektijd voor het uitbrengen van een offerte ineens in rekening gebracht wordt omdat ze toevallig wat kit hebben gespoten. Had ik dit geweten had ik deze kit uiteraard zelf wel even aangebracht als tijdelijke maatregel en had het me ongeveer 7 Euro gekost.

door heremietkreeft - 21 okt. 2020 om 10:23
12549 Antwoorden / 180 Vragen
0

@PTZOG, u behoeft niet iedere keer dat u reageert dat te doen als 'nieuwe vraag'. Het is gemakkelijker en ook beter te volgen als u dat direct doet als reactie onder een al gegeven gantwoord.

En helaas is ook mijn rteactie: hetgeen is gefactureerd betalen om verdere problemen te voorkomen. De loodgieter heeft zoals ik het begrijpo wel de werkzaamheden waarvoor de latere offerte was geannuleerd. Het zou anders zijn indien de loodgieter vooraf had gesteld dat hij het kitwerk gratis zou doen.
Evenwel, dat dan als voorwaarde stellen voor het verdere werk had hij dan niet mogen doen (en heeft dat ook niet gedaan).

door ptezog 21 okt. 2020 om 11:22
3 Antwoorden / 1 Vragen

Ik had eerst niet door dat ik op 'Toon reacties (0)' diende te klikken om te kunnen antwoorden op een reactie (beetje verwarrend vind ik). 

door 1paul - 21 okt. 2020 om 11:27
1496 Antwoorden / 0 Vragen
0

nee dit mag niet zomaar, jij moet opdracht hebben gegeven namelijk en als je dit niet hebt gedaan mogen ze ook geen rekening sturen, zal lekker zijn, ik ga uit het niets je voortuin opknappen en bel daarna aan om even af te rekenen!!!!

 

Offerte geldigheid is trouwens niets anders dan, in deze tijd wijzigt het bedrag niet en wil ik het doen voor dit bedrag, meer niet....

zoek een betrouwbaar adres of kijk eens in de bouwmarkt voor en kant en klaar produkt welk je zelf ophangt....

door ptezog 21 okt. 2020 om 12:10
3 Antwoorden / 1 Vragen

"Offerte geldigheid is trouwens niets anders dan, in deze tijd wijzigt het bedrag niet en wil ik het doen voor dit bedrag, meer niet...."

Tenzij ik mij compleet vergis is dit niet waar als het een onherroepelijke offerte (zoals bij ons) betreft aangezien dit aangeeft dat het bedrijf ten allen tijde de werkzaamheden moet uitvoeren voor de prijs van de offerte zolang de klant de offerte accepteert binnen de geldigheidsduur van de offerte.

door 1paul 22 okt. 2020 om 08:47
1496 Antwoorden / 0 Vragen

volgens mij is dat wat ik zeg met daarbij dat binnen de termijn het bedrag vast staat....

door gerbera - 21 okt. 2020 om 11:30
6059 Antwoorden / 10 Vragen
0

@heremietkreeft,
Alleen zo jammer dat reacties van de TS op antwoorden van forumleden niet of nauwelijks gelezen worden. Gevolg vaak ( overbodige) reacties waarop een TS al antwoordt heeft gegeven.

door sira - 21 okt. 2020 om 12:28
350 Antwoorden / 21 Vragen
0

De factuur van de loodgieter bestaat uit voorrijkosten, uurloon en materiaalkosten.
Ik neem aan dat hij de ladder op moest om de dakgoot na te kijken, of heeft hij vanaf de begane grond gekit?

U zegt dat het kitten maar 5 minuten duurde, maar u vergeet dat hij naar u toe is gereden, ladder op, dakgoot nagekeken, misschien wat vuil weggehaald en droog gemaakt (in ieder geval op de kitplek) en gekit. Dit alles kan hij nooit in 5 minuten hebben gedaan. Dat lukt zelfs uw buurman niet.

Werkzaamheden wordt in uren berekend, niet in minuten.
Ter illustratie: als een bedrijf op een werkplek 6 uren heeft gewerkt, wordt een volledige werkdag berekend, want in die resterende uren kunnen ze geen nieuwe klus opstarten.
Nog een voorbeeld: u gaat naar garage A, want uw auto maakt een gek geluid. Zij constateren een lekkage aan uw uitlaat en deze moet worden vervangen. De garage brengt tijdelijk kit aan tot de vervanging, maar u vindt de prijs + vervanging van de nieuwe uitlaat te hoog en besluit naar garage B te gaan. Garage A zal u de werkzaamheden dan toch echt in rekening brengen.

Dat de loodgieter zelf van de klus afzag, zal wel redenen hebben gehad. In ieder geval heeft hij nu nutteloze tijd aan u en aan de offerte besteed.

door ptezog 21 okt. 2020 om 13:42
3 Antwoorden / 1 Vragen

"U zegt dat het kitten maar 5 minuten duurde, maar u vergeet dat hij naar u toe is gereden, ladder op, dakgoot nagekeken, misschien wat vuil weggehaald en droog gemaakt (in ieder geval op de kitplek) en gekit. Dit alles kan hij nooit in 5 minuten hebben gedaan. Dat lukt zelfs uw buurman niet."

Deze zaken had hij ook al moeten doen om een offerte te kunnen maken: "hij naar u toe is gereden, ladder op, dakgoot nagekeken"
Deze zaken heeft hij gedaan wat buiten een eventuele offerte vallen: "misschien wat vuil weggehaald en droog gemaakt (in ieder geval op de kitplek) en gekit"

Ik ben derhalve bereid om voor het tweede deel te betalen, maar niet voor het eerste deel aangezien de opdracht was voor het uitgeven van een offerte (en die zijn voor de klant altijd vrijblijvend tenzij expliciet anders afgesproken).

door sira 21 okt. 2020 om 14:26
350 Antwoorden / 21 Vragen

Nou, dan betaalt u wat u vindt dat u moet betalen en dan afwachten.

door panter22 - 21 okt. 2020 om 18:15
4321 Antwoorden / Vragen
0

Kennelijk is er een misverstand ontstaan. De loodgieter vatte naar de dakgoot kijken op als een opdracht en jij bedoelde vrijblijvend een offerte te maken zodat je zijn offerte met die van anderen kon vergelijken.
Het was duidelijk dat de dakgoot lekte  De loodgieter heeft in afwachting van de werkzaamheden al het gat met kit gedicht.
Achteraf zelf ook wel had kunnen doen, maar waarom heb je dat dan niet gedaan? Met deze regens wilde je  het gewoon maar laten lekken? De loodgieter  heeft verdere schade voorkomen.
Loodgieters hebben het druk, die staan morgen niet voor de deur.
De loogieter maakt een offerte, jij aanvaardt die niet want je stelt kritische vragen.
De loodgieter is er klaar mee en wil niet meer voor  je werken.
Als ik dit verhaal lees, ben je niet duidelijk genoeg geweest. 
De loodgieter moest naar de lekkende dakgoot kijken. 
Dat is wat anders dan een vrijblijvende offerte maken.
Nu wil je de rekening niet betalen, maar de loodgieter wel aan de offerte houden?
Ik begrijp er niets van.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

HappyHenny - 28 nov. 2020 om 18:33
Computers & telefonie

BEWAARMAPPEN plotseling LEEG

Eerder zijn bij een crash al eens al mijn bestanden en mail teruggekomen, maar mijn bewaarmappen waren allemaal LEEG. Nu is er helemaal geen sprake van een crash en ik heb ik geavanceerde niuewe DeskTop PC met Windows 10 en Edge, maar plotseling blijken (bijna) alle bewaarmappen opnieuw plotseling LEEG te zijn.  BIJNA alle, want heel bizar zijn er een paar, waar nog wel iets in zit.  Hoe kàn ... Lees meer

We
Wesleywesley - 30 nov. 2020 om 23:26
Winkels & webshops

Heeft iemand ervaring met deretourboer.nl

Ik wil hier graag wat bestellen ze hebben van alles heeft iemand hier ervaring mee? Lees meer

Me
Mentor1 - 28 nov. 2020 om 13:41
Garantie & verzekeringen
Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Stappen ondernemen tegen schildersbedrijf

Goedendag,   Weet iemand hier misschien waar ik schilderwerk kan laten keuren ?   Schildersbedrijf heeft voor flink bedrag (€3700) huis geschilderd en dit is echt vreselijk slecht gedaan. Na 2 maanden komen er al scheuren, het zit vol met schroeiplekken, druipers, oneffenheden en er zijn hele stukken niet geschuurd en zo de verf erop gekwakt, ook stukken overgeslagen, etc,etc.

... Lees meer