Al
door Alfa Romeo Mar 27, 2019 om 13:11
Geldzaken & recht

Inzage financieen na overlijden moeder

Onze moeder is onlangs overleden, ik ben ececuteur van haar nalatenschap en was tijdens leven gevolmachtigde (notarieel vastgelegd) voor geld en medische zaken. 
Nu wil  mijn zusje inzage in alle financiën van de afgelopen jaren, ben ik verplicht haar inzage te geven? En zo ja in welke mate?
Mijn moeders wens was dat dat alleen ik in haar geldzaken mocht kijken en de relatie tussen hun was moeizaam.

14864 17 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

sjjoppy
door sjjoppy - Mar 27, 2019 om 13:23
7247 Antwoorden / 3 Vragen
0

In de eerste plaats, gecondoleerd met het verlies van uw moeder.
Het is niet zo gek dat uw zus inzage wilt hebben en daar is toch niets op tegen?
U kunt een beetje steun wel gebruiken denk ik want er komt veel op u af in deze periode en staat u er niet alleen voor.

tijger1
door tijger1 - Mar 27, 2019 om 13:25
42060 Antwoorden / 21 Vragen
2

Ik ga er van uit dat er een verklaring van erfrecht is opgesteld door een notaris, en ook een verklaring van executele, inzake uw benoeming tot executeur.

Dat hebt u nodig om tzt de bankrekening af te kunnen sluiten. Het is verstandig die bankrekening nog een tijd aan te houden tot dat alle zaken afgewikkeld zijn.

U bent slechts verantwoording verschuldigd over de financiële zaken van uw moeder aan de erfgenamen, dus ook uw zuster, vanaf de sterfdatum van uw moeder.

Dus die “wens” van uw zuster, kunt u volkomen naast u neerleggen. 

Zij heeft tzt recht op een overzicht van de saldi van de bankrekeningen per sterfdatum en uiteraard een overzicht van andere nagelaten goederen. Daarnaast maakt u een opstelling van nagekomen inkomsten en betalingen. Uw kosten en ieders erfdeel. Pas bij akkoord door de erfgenamen betaalt u uit op een bankrekening. Niet eerder. 


we
door weethet Mar 27, 2019 om 15:07
107 Antwoorden / 2 Vragen

TOP ANTWOOD. DACHT DAT ZUS WEL RECHT OP INZAGE HAD. MAAR IS IID NIET ZO. DANK U.

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 15:09
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Tja, bij leven zijn ze nergens en na een overlijden staan ze op de stoep met eisen. Dus niet.

jo
door jorisw Mar 27, 2019 om 15:20
4340 Antwoorden / 1 Vragen

Gebruik maken van je rechten kan natuurlijk wel zorgen voor de nodige conflicten in de familiesfeer. Dat moet je ook meenemen in je overweging.

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 15:32
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Maar hier gaan de plichten van de executeur voor. En welke conflicten in de familiesfeer? De Ts heeft al jarenlang geen contact met zus, en dat kan na de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder ook rustig zo blijven.

tenormin
door tenormin - Mar 27, 2019 om 13:29
16873 Antwoorden / 108 Vragen
1

Gecondoleerd met het verlies van uw moeder. Jammer dat de situatie van uw moeder met uw zus niet optimaal was. Maar ik denk (heb in eenzelfde situatie gezeten): ik ging (ga) wel goed met mijn zus om; ze wat mij betreft alles mocht inzien en ook heeft gedaan. In wezen heeft ze er immers ook wel recht op, het is ook haar moeder. Kort door de bocht: u bent het niet verplicht haar tegemoet te komen maar ik zou de relatie niet op scherp willen scheppen. Er valt immers niets te verbergen.

Al
door Alfa Romeo - Mar 27, 2019 om 13:40
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

Alvast dank voor de antwoorden en medeleven. Mijn moeder heeft bij leven iemand financiële hulp geboden, en ze wilde niet dat de jongste dat te weten zou komen. Dus als ik alles open moet gooien komt ze dat dus wel te weten en zal er daardoor frictie ontstaan. Ik zelf heb al jaren geen contact meer met jongere zus.
Maar vanaf overlijden moet ik dus alles verantwoorden dat is geen probleem voor mij.

Ja ik heb een verklaring van erfrecht en ececutele in mijn bezit.  En ja ik ben ook  notarieel als executeur aangesteld in het testament.

sjjoppy
door sjjoppy Mar 27, 2019 om 14:09
7247 Antwoorden / 3 Vragen

Voel u niet bezwaard nu uw zusje er achter zal komen dat uw moeder in het verleden iemand financieel heeft bijgestaan. Dat uw zus het niet mocht weten gold alleen tijdens het leven van uw moeder. Dat mag niet op uw schouders neer komen.

tenormin
door tenormin Mar 27, 2019 om 14:13
16873 Antwoorden / 108 Vragen

+1 @shoppie

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 14:43
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Een executeur voert de wensen uit van de overledene. Hoe moeilijk kan dat zijn? En als de Ts dat niet wil doen, had hij of zij de executele niet moeten aanvaarden.

sjjoppy
door sjjoppy Mar 27, 2019 om 14:56
7247 Antwoorden / 3 Vragen

Bedankt @tenormin.

emcede
door emcede Mar 27, 2019 om 15:08
960 Antwoorden / 4 Vragen

Waarom denkt u dat er frictie ontstaat als uw zusje merkt dat uw moedern iemand financiële hulp geboden heeft? Dat was de beslissing van moeder. Daarover hoeft uw zusje u niet aan te kijken.

Even advocaat van de duivel spelend: die 'iemand', was u dat zelf wellicht? Heeft u geld gekregen van uw moedern? Tja, dan kan ik me de frictie voorstellen. Anders niet, dus dan gewoon open kaart spelen. En mochten er toch scheve gezichten ontstaan: u geeft zelf al aan dat u geen contact meer heeft met uw zusje, dus zo'n groot probleem kan het niet zijn. Ik krijg het gevoel dat u hier niet het hele verhaal vertelt.

ma
door marleenvanh Mar 29, 2019 om 13:34
453 Antwoorden / 1 Vragen

Dat dacht ik ook net EMCEDE, het zou goed kunnen zijn dat deze mevrouw wel geld gekregen en de zus niet.... Tja.

tijger1
door tijger1 - Mar 27, 2019 om 14:11
42060 Antwoorden / 21 Vragen
3

Ik zou sowieso de wens van uw moeder respecteren. Uw zuster heeft geen rechten en u bent daar ook niet toe verplicht. Sec.

Gr
door Grunn1 - Mar 27, 2019 om 14:45
1427 Antwoorden / 18 Vragen
1

Zoals al eerder vermeld u bent pas verantwoording verschuldigd vanaf het moment van overlijden, voorheen was uw moeder de baas over haar geld. Wel verstandig is het om alles duidelijk op papier met bewijzen bij te houden wat eventueel nog uitgegeven wordt na overlijden om problemen te voorkomen.
Sterkte.

Ge
door Genee - Mar 27, 2019 om 15:42
1509 Antwoorden / 1 Vragen
0

Wat als een notaris de afwikkeling van de nalatenschap zou doen, dan krijgt uw zus ook geen inzage over de afgelopen jaren.


heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 27, 2019 om 17:27
16888 Antwoorden / 202 Vragen

@GENEE BW Art 4:148! Ook een notaris is verplicht daaraan te voldoen als die is aangewezen als executeur.

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 18:51
42060 Antwoorden / 21 Vragen

@kreeft

Wat een onzin. Die notaris heeft die oude jaren helemaal niet. En dat is ook de taak niet van een executeur. 

Moeder heeft bij haar volle verstand een volmacht afgegeven. Dus dat gaat zus helemaal niet aan.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 27, 2019 om 17:19
16888 Antwoorden / 202 Vragen
1

Allereerst gecondoleerd.
Ingaande op uw vraag: u bent wettelijk verplicht om inzage te geven aan andere erfgenamen. Zie BW art 4:148.

Boek 4. Erfrecht

Titel 5. Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen

Afdeling 6. Executeurs

Artikel 148
De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven.   

Het lijkt mij echter bijzonder zinvol om een notaris te raadplegen in hoeverre er sprake kan zijn van terugwerkendheid. Dit wel in de context dat er kennelijk twijfel is of u wel op een goede wijze met de volmacht van uw moeder heeft gehandeld en ik ken in ieder geval een gerechtelijke uitspraak waar sprake is geweest van het veroordelen van een gevolmachtigde m.b.t. een geldoverboeking vlak voor overlijden van de volmachtgever. 
Ik sluit zelfs niet uit dat het zinvol zal zijn om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen omdat juist dit soort vragen reden zijn dat er een conflict kan ontstaan. Als u niets te verbergen heeft is het advies eenvoudiger: gewoon inzage geven over bijv. de laatste drie jaren.  (Hoewel ik dat niet helemaal zeker weet dienen financiële gegevens 5 jaren max. bewaard te worden)

Ge
door Genee Mar 27, 2019 om 18:25
1509 Antwoorden / 1 Vragen

Wat is de taak van de executeur?
Lijkt me om de nalatenschap af te wikkelen en wat vóór het overlijden gebeurt is, is niet van belang.
De erfgenamen hoeven niet te weten waar de overledene zijn of haar geld allemaal aan uitgaf.
tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 18:44
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Precies.een executeur moet alle inlichtingen over zijn werkzaamheden geven. En zijn Werkzaamheden behelzen niet de financiële zaken van moeder vóór haar overlijden. 


Die volmacht staat helemaal niet ter discussie.

Al
door Alfa Romeo - Mar 27, 2019 om 18:33
3 Antwoorden / 1 Vragen
1

,@heremietkreeft.
Een notaris danwel een advocaat inhuren zou de nalatenschap ineens opslokken. Dat is iets voor grote bedragen en rijke mensen.

Als u even had gelezen heb niet ik maar mijn moeder iets te verbergen, de financiële hulp aan een bekende. Ik heb al jaren geen contact meer met mijn enige en jongere zus. Dus een conflict zou niets uitmaken.

Als u op de site van de rijksoverheid kijkt kunt u lezen dat er geen verplichting is om administratie te bewaren, het wordt echter wel geadviseetd.


tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 18:45
42060 Antwoorden / 21 Vragen

Zoals eerder geschreven vanaf de datum overlijden moet u alles verantwoorden. Van de geschiedenis daarvoor heeft zus niets mee van doen.

heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 27, 2019 om 19:27
16888 Antwoorden / 202 Vragen

@TIJGER1, helaas, er is degelijke en zeer duidelijke jurisprudentie over het  moeten verantwoorden van hetgeen op basis van volmachten is gedaan voor het overlijden als daarnaar wordt gevraagd door erfgenamen. Vandaar mijn advies: benader een notaris of advocaat om grote ellende te voorkomen. (Dit advies mede op basis van procedures van gelijksoortige zaken waar ik zelf bij betrokken ben geweest als adviseur en waarover de rechter in het voordeel van de vrager besliste.)

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 23:32
42060 Antwoorden / 21 Vragen

#kreeft

ik heb in de afgelopen jaren helaas heel van nalatenschappen moeten regelen. Ook die waarbij vóór het overlijden een volmacht afgegeven was, aan de latere executeur.  De erfgenamen hebben geen poot om op te staan om inzage te verkrijgen in de voorgaande financiële situatie.

Ik ga er van uit dat moeder bij haar volle verstand was toen zij die volmacht afgaf. Dat wordt door een notaris gecontroleerd.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Mar 27, 2019 om 19:37
16888 Antwoorden / 202 Vragen
2

Let op: uw zus wil inzage in hetgeen u inzake de financiën van uw moeder heeft uitgevoerd en dat betekent m.i.niet meer en niets minder dan dat zij twijfelt of dat allemaal regelmatig is geweest. In andere woorden, zij zou wel eens van mening kunnen zijn dat aan haar tekort is gedaan door haar moeder maar dan ook met medwerking van u op basis van uw volmacht. Als u niets te verbergen heeft is er ook geen enkel probleem om die inzake te verstrekken. Maar het is aan u welke eventuele ellende u over u zelf wilt afroepen. Ik ben zelf als adviseur betrokken geweest bij een soortgelijke kwestie waarvan de afwikkeling qua gerechtelijke procedures zelfs 10 jaar!!! heeft geduurd. (Proces kosten ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraars van beide partijen). Op gegeven moment was er zelfs sprake van het feit dat de benoemde executeurs uit hun bevoegdheid werden ontheven met een truc maar uiteindelijk het vonnis voor de vraagsteller negatief uitviel. 

Ik herhaal: als u niets te verbergen heeft, wat is dan hetgeen u belet om die inzage te geven? Ter voorkoming van verdere eventuele ellende?

Ps. Het is uw zaak om te besluiten wat u doet op basis van de verkregen info waaronder het wetsartikel waar ik naar verwijs!

Al
door Alfa Romeo - Mar 27, 2019 om 20:18
3 Antwoorden / 1 Vragen
0

,@heremietkreeft.
U leest niet goed.
Ik heb niets te verbergen, mijn moeder wilde het niet.
Als gevolmachtigde heb ik niets verkeerds gedaan. Als ze dat voor wil laten komen zal ze met bewijzen moeten komen en die zijn er niet. Zelfs geen gerede twijfel.


heremietkreeft
door heremietkreeft Mar 27, 2019 om 23:07
16888 Antwoorden / 202 Vragen

Nogmaals: het lijkt er op dat uw zus van mening is dat u mogelijk iets verkeerd heeft gedaan (in opdracht van uw moeder).
Als zij het laat voorkomen zult u moeten bewijzen dat zij ongelijk heeft en ten onrechte procedeert. In dat geval is uw zus het die vordert.  mHelaas is dit iets dat al veelvuldig in werkelijkheid aan de orde is  in nalatenschapszaken met vertroebelde verhoudingen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

Als u niets te verbergen heeft en overtuigd bent van uw gelijk, herhaald, wat is dan uw reden om inzage te weigeren en daarmee vordering van inzage te voorkomen? 

Herhaald, het is aan u om hierover te besluiten. Ik geef u slechts advies als gevraagd op basis van mijn kennis en ervaring op dit gebied. Als u van mening blijft dat ik niet goed lees, tja, dat is ook aan u.

tijger1
door tijger1 Mar 27, 2019 om 23:37
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De Ts hoeft helemaal niets te bewijzen. Als zus wil gaan procedereren staat haar dat vrij. Maar zus moet bewijzen dat de Ts niet conform die volmacht gehandeld heeft. 

De verhoudingen zijn blijkbaar allang vetroebeld, het is niet aan de Ts om de wensen van zijn moeder te negeren. Hij dient gewoon zijn plicht als executeur te vervullen.

Niets meer en niets minder. Het is altijd nog zo, dat wie eist, bewijst.

panter22
door panter22 Mar 28, 2019 om 08:52
6599 Antwoorden / Vragen

Er staat niets op papier over die financiele hulp? 
Als je informatie verstrekt, dan gaat je zus verder. Ze zal een deel, in haar ogen haar deel, daarvan opeisen.
Volg het advies van Tijger1, alleen de afwikkeling van de erfenis verantwoorden naar de erfgenamen.
Voor de rest hou je kaken op elkaar.

zoekster1
door zoekster1 - Mar 29, 2019 om 14:30
1583 Antwoorden / 3 Vragen
0

Tijger1 heeft volkomen gelijk. Uw moeder wilde die inzage niet en daarmee uit. Mocht uw zus een rechtszaak beginnen is zij de eiseres en moet met bewijzen komen van onrechtmatig handelen. Wie eist bewijst.

Het is niet zo 'omdat het je moeder is' dat de zus inzage heeft in de financiele handelswijze van de moeder van voor het overlijden.

Toen mijn moeder overleed was mijn broer executeur. We dachten er niet over om overal inzage in te vragen. Je vertrouwt elkaar. Dat uw zus inzage wil betekent dat zij u niet vertrouwt. Als je zo iemand inzage gaat geven in de financien tijdens leven dan moet je iedere kontkrummel die uw moeder heeft uitgegeven verklaren, want zo zijn wantrouwige mensen, ze gaan tot het gaatje. En u bent het niet verplicht dus waarom zou je daar aan beginnen.

mo
door mof - Mar 29, 2019 om 16:08
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

Als u gevolmachtigde was en nu executeur testementair hoeft u uw zus geen inzage te geven, tenzij dit per testament is vastgelegd.

mo
door mof - Mar 29, 2019 om 16:09
3619 Antwoorden / 3 Vragen
0

Het komt er dus op neer dat als uw moeder dit had gewild ze dit bij testament had moeten vastleggen. Nu bent u degene die de zaken beheert en niet uw zus.

1paul
door 1paul - Mar 29, 2019 om 16:11
3208 Antwoorden / 0 Vragen
0

moet u inzage geven als uw zus erfgenaam is, JA, snap het probleem niet zo of is het zo dat uzelf al iets toegestopt hebt gekregen?

In dat geval moet u uw broers en zussen alsnog ditzelfde bedrag toebedelen...hierna kunt u dat wat overblijft verdelen onder ALLE erfgenamen...

pas op, hou de rekening nog zeker een jaar aan en zorg dat er nog wat geld op blijft staan, na dat jaar kunt u de finale afrekening opmaken...

pi
door pietro1948 - Mar 30, 2019 om 06:57
18 Antwoorden / 1 Vragen
1

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van je moeder.
Ik heb zelf te weinig verstand van zaken om op je vraag te antwoorden, maar ik wil verhalen wat een kennisje is overkomen.
Zij regelde al vele jaren de bankzaken van haar vader, die dat zelf niet meer kon. Elke week haalde zij een bedrag contanten van de bank zodat hij ‘leefgeld’ had. Maar heel vaak had pa dat geld al in de loop van de week op, o.a. aan frequent cafébezoek. En dan belde hij om te bedelen voor extra geld, wat mijn kennis dan meestal voor hem van de bank haalde. Alles in goed vertrouwen tussen beiden.
Mijn kennis had echter nog twee broers die al járen geen contact meer met hun vader en hun zus hadden. Na zijn overlijden beschuldigden ze haar ervan dat ze veelvuldig geld voor zichzelf van de bankrekening van pa had gehaald en ze begonnen een rechtszaak tegen haar. Omdat mijn kennisje te geld telkens cash aan haar vader had gegeven en haar pa geen ontvangbewijzen had laten tekenen, heeft ze dat proces verloren en heeft ze aan haar ‘broers’ vele duizenden Euro’s moeten betalen.
Probeer een dergelijke situatie te voorkomen, als je niet voor elke financiële transactie bewijzen hebt en ontvangbewijzen voor alle contante bedragen die je aan of voor je moeder hebt betaald.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Bi
Biasp - Jun 20, 2024 om 10:41
Elektronica & tv
Tv kan bij plaatselijke ondernemer niet retourneren

Tv kan bij plaatselijke ondernemer niet retourneren

Wel als deze online bij hun gekocht zou zijn.
Er bestaat toch een herroepingsrecht.
Ik zou gewoon deze tweede TV a € 1199, ook moeten kunnen retourneren bij de plaatselijke ondernemer. nadat ik heb gezien dat wij blijkbaar wel een heel oud showmodel hebben gekocht. En het geld terug moeten kunnen krijgen. Lees meer

ta
tango4 - Jan 4, 2024 om 19:50
Vrije tijd & tuin

Hoe kan ik Post nl bewegen om mijn post te leveren

Sinds 25 november 2023 krijg ik al bijna geen post meer van Postnl, terwijl volgens hun app wel post onderweg is en er zijn belangrijke poststukken bij zoals een sim kaart. Heb bij Lebara al 3 keer een sim kaart aangevraagd en terwijl ze op de app van Post nl staan worden ze maar niet geleverd. Het commentaar is dat ze er weinig aan kunnen doen en ik maar gewoon moet afwachten of dat ik teveel vri ... Lees meer

Be
Bereket - Jun 20, 2024 om 12:19
Vakantie & reizen

Ik wil graag weten of er meer klachten zijn over Canal Digitaal

Hallo ik heb een flex abonnement bij Canal Digitaal. Nu hebben zij in mei bij de Astra Sateliet de transponders veranderd waardoor ik geen ontvangt meer heb. Om weer via de sateliet te kunnen kijken moet eerst de software geupt-date worden via de dealer. Ik heb extra kosten moeten maken om tijdens de vakantie TV te kunnen kijken. Nu krijg ik wel een maand extra voor mijn flex abonnement maar mijn ... Lees meer