ge
door gewicht Mar 8, 2013 om 19:07
Geldzaken & recht

Testamentinzage

Mijn broer is sinds kort overleden ,was ongehuwd en kinderloos.
Ouders zijn reeds lang overleden en er zijn alleen nog enkele broers en zusters over. (voor de reeds overleden broers is "plaatsvervulling" uiteraard)
Er blijkt een testament te zijn,dat heb ik nagegaan bij het CTR. Het testament is in catagorie I , dus openbaar.
In het testament is een excuteur aangewezen.
Volgens telefonische informatie bij de notaris heb ik geen recht op inzage van het testament als ik er ook niet in genoemd wordt.
Dat vind ik merkwaardig, als er geen testament was zou ik volgens de wet mede erven.
Uiteraard heeft iedereen het recht om zelf uit te maken wie zijn geld en goederen mag verkrijgen. Dat staat bij mij ook buiten kijf.
Maar mijn probleem is ,hoe kan ik dan controleren of er correct gehandeld is/wordt door de excuteur ?
Als over een jaar de zaak afgehandeld is ben ik wel te laat om nog in te grijpen.
De hamvraag is; heb ik het recht om bij de excuteur te verzoeken en bij weigering te eisen dat ik een kopie krijg van het testament ?
Ik wil gewoon dat de nalatenschap op een eerlijke en transparante manier wordt afgehandeld.
Immers als er geen testament was zouden de erven gezamelijk een excuteur moeten benoemen die altijd aan de erven verantwoording verschuldigd is.
12093 27 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - Mar 8, 2013 om 19:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Openbaar wil niet zeggen dat je recht op inzage hebt. Blijkbaar ben je niet tot erfgenaam en/of executeur benoemd en hebt dus geen recht op inzage in het testament omdat je geen belanghebbende bent.

Dat je wel erfgenaam zou zijn als er geen testament is, doet daar niets aan af. Er is immers een testament.

Je kunt de executeur ook niet dwingen inzage te geven. Je bent immers juridisch niet bij de nalatenschap betrokken op welke wijze ook.

Ondanks je waarschijnlijk goede bedoelingen, heb je dus niets te zeggen.

Ten overvloede: was er geen testament geweest, dan hadden de erfgenamen geen executeur kunnen benoemen. Dat kan alleen de testateur in een testament doen. Erfgenamen kunnen alleen een gevolmachtigde aanwijzen.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 00:27
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Nu er een testament is, moet er door een notaris een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. Als u genoemd wordt in het testament, wordt u door de notaris opgeroepen.

Gebeurt dat niet, dan staat u dus niet in het testament. Simpel

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 11:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
TS heeft al contact gehad met een notaris en die heeft inzage geweigerd. Ergo: TS is geen belanghebbende en dus niet tot legataris, erfgenaam en/of executeur benoemd.

De aan- of afwezigheid van een testament, zegt niet over het opstellen van een verklaring van erfrecht. En al helemaal niet over het wel of niet ontvangen van enig schrijven van een notaris.

Als een notaris alleen de opdracht krijgt een verklaring van executele op te stellen, dan zal hij met de erfgenamen geen contact op nemen.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 12:09
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel

Ook bij een verklaring van executele worden de erfgenamen door de notaris benaderd.Na alle controles worden verklaringen van aanvaarding van de nalatenschap en eventuele volmachten voor de erfgenamen gemaakt en rondgestuurd. Deze verklaringen en volmachten komen ondertekend weer terug. Als alles gecontroleerd is kan de verklaring van erfrecht of executele worden afgegeven
.

Bron van Ee notariaat

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 15:10
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
En waarom zou een notaris contact opnemen met erfgenamen als hij de opdracht heeft gekregen een verklaring van executele op te stelen? In die akte staat immers alleen dat iemand tot executeur is benoemd en die benoeming aanvaardt heeft. Ik verwijs op dat punt graag naar het Handboek Nieuw Erfrecht onder redactie van prof. mr. Verstappen, het "praktijkhandboek familierecht" en "De Notariswet" van Melis. In een verklaring van executele wordt namelijk niets over erfgenamen gezegd en het aanschrijven daarvan is dan ook overbodig. Sterker nog: de notaris mág de erfgenamen niet zonder toestemming van de executeur aanschrijven!

Dat een notaris op zijn/haar website de werkelijkheid wat simpeler voorstelt dat deze juridisch is, is ook wel logisch. Denk aan de leesbaarheid van een website. Om daar dan maar van te quoten en er van uit gaan dat het de volledige waarheid is, doet afbreuk aan iedere academische rechtenopleiding en vervolgopleiding om notaris te kunnen worden.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 16:19
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel en Tijger bedankt voor jullie reacties.
Wat wordt nou bedoeld met een "verklaring van excutele" die de notaris opmaakt en wanneer doet deze dat, wanneer het testament afgehandeld is ?
Verder kan ik mij moeilijk voorstellen dat een notaris de tijd en de boekhoudkundige kennis heeft om als een accountant de afhandeling na te (doen) vlooien en te controleren.
Dat brengt mij toch weer terug naar de vraag ; wie controleerd de executeur ?
Als wij in de laatste decennia iets geleerd hebben dan is het wel dat je zonder controle moeilijk tot geen vertrouwen hoeft te schenken. Ik denk hierbij bv aan de vele financiële adviseurs en bankfiguren die in het verleden ons vertrouwen beschaamd hebben.
Zelf heb ik vroeger in de financiële/bank sektor gewerkt en het was de gewoonste zaak van de wereld dat je altijd gecontroleerd werd of kon worden. Dat had met wantrouwen niets te maken.
Dat gaf gewoon zekerheid.


ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 17:28
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

gewicht schreef op zaterdag 9 mrt 2013, 16:19:
Dat brengt mij toch weer terug naar de vraag ; wie controleerd de executeur ?


Om het even heel rot te zeggen, dat doet er hier niet toe. Jij bent door het testament volledig buitenspel gezet en hebt er helemaal niets meer mee te maken. Zelfs als die executeur fouten zal maken, dan is dat nog niet jouw probleem. Jij telt niet in deze.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 19:55
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wittechoco, je trekt te snel je conclusie.
Het geheel speelt nog maar kort en ik heb op voorhand ook geen reden om aan te nemen dat ik niet genoemd wordt.
Ik zal dus gewoon af moeten wachten of de executeur met mij en of de anderen kontakt op neemt.


ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 20:16
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De notaris controleert met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap helemaal niets.

De executeur moet als zijn taak er op zit rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur moet ook in de tussenliggende tijd op verzoek van een erfgenaam inzage geven in de administratie. Is een erfgenaam van mening dat de executeur zijn werk niet goed doet, kan hij naar de rechter stappen en de executeur laten ontslaan.

De notaris kan 2 akten/verklaringen opstellen: een verklaring van executele en/of een verklaring van erfrecht. In de verklaring van executele wordt alleen geconstateerd dat iemand bij testament tot executeur is benoemd en die benoeming heeft aanvaardt. Met die verklaring kan de executeur naar buiten toe aantonen dat hij belast is met het beheer van de nalatenschap en kan zo bijvoorbeeld betaling verrichten en levensverzekeringen innen.

De verklaring van erfrecht is uitgebreider. Daarin staat ook wie de erfgenamen zijn, of de erfgenamen de nalatenschap zuiver danwel beneficiair aanvaardt hebben en eventueel of één van de erfgenamen(eventueel de executeur) mede namens de anderen de nalatenschap als gevolmachtigde mag afwikkelen.Over het algemeen mag een gevolmachtigde meer dan een executeur.

Als je de notaris die het testament in zijn kluis heeft hebt gebeld, kan hij je ook vertellen of wel of niet erfgenaam bent.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 20:39
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@marcel

Als er dus in een testament een executeur is benoemd, stelt de notaris een acte van executele op. Als dan iin een hypothetische geval de executeur de erfgenamen niet in kennis stelt, zou die executeur kunnen doen en laten wat hij wil, want dan zou niemand hoeven weten dat hij eventueel erfgenaam is.

Dat kan dus volgens mij niet kloppen.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 21:01
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

gewicht schreef op zaterdag 9 mrt 2013, 19:55: Wittechoco, je trekt te snel je conclusie.
Het geheel speelt nog maar kort en ik heb op voorhand ook geen reden om aan te nemen dat ik niet genoemd wordt.
Ik zal dus gewoon af moeten wachten of de executeur met mij en of de anderen kontakt op neemt.


Waar maak je je dan in vredesnaam nu al druk om?

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 22:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger,
Dan had u tussen 1963 en 2002 anders moeten stemmen. De akte die de notaris opstelt, is afhankelijk van de opdracht die de notaris krijgt.

Een vermeende erfgenaam kan de executeur wel om informatie vragen. Krijgt hij dat niet, dan kan hij naar de rechter stappen.

Overigens kan een executeur alleen de nalatenschap beheren, daar niet over beschikken. In gewoon Nederlands: hij mag rekeningen betalen, maar de rekening niet opheffen. Is er een woning, dan mag hij een schilder de kozijnen laten schilderen, maar de woning niet zelfstandig overdragen. Voor zaken die verder gaan dan het normale dagelijkse beheer, moet hij de erfgenamen ook mee hebben.

ve
door verwijderd - Mar 9, 2013 om 22:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uiteraard hangt het er van af wat voor opdracht de notaris krijgt. Wat het stemmen er mee van doen heeft ontgaat mij.

Dus als er geen pand is, alleen maar een bankrekening, kan de executeur tot aan zijn dood die plunderen,

U zegt een vermeende erfgenaam kan naar de rechter stappen, maar dan moet hij wel weten of hij erfgenaam is.

In het geval van Ts veronderstelt Ts dat, maar er kunnen erfgenamen zijn die dat zelfs helemaal niet veronderstellen. Wie brengt hen dan op de hoogte dat ze in het testament genoemd zijn als de executeur dat niet doet?

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 12:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Uit de reacties van Marcel (22.34) en Tijger (2243) maak ik op dat het verstandig is om de vinger aan de pols te houden.
Over enige weken bel ik opnieuw de notaris in de hoop dat hij mij wil vertellen of ik wel of niet genoemd wordt. (Misschien een overbodige vraag als ik toch nog geen bericht heb gehad.)
Als ik niet genoemd wordt houdt de zaak gewoon op.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 12:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@gewicht

Hebt u uw vraag al aan de executeur voorgelegd? Is dat familie? Hebben de andere broers en zusters iets gehoord?

Alles kan wel nagelaten zijn aan een kattenpension of zo.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 13:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

tijger1 schreef op zondag 10 mrt 2013, 12:52:
Alles kan wel nagelaten zijn aan een kattenpension of zo.

De wens is de vader van de gedachte?
;-)

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 13:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wie er ook gelijk moge krijgen, een interessante vraag+debat en ik geniet er van.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 13:14
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Tijger
Zonder de inhoud van het testament te kennen, kun je in principe ook niet weten wie executeur is.

Het stemmen heeft er mee te maken dat één en ander nu eenmaal de huidige wetgeving is. Daar had je invloed op kunnen uitoefenen door anders te stemmen.

De executeur heeft sinds 2003 juist een veel steviger positie gekregen en een privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid, dwz hij vertegenwoordigt de erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De executeur is verplicht om contact op te nemen met de erfgenamen. De notaris mag dit niet zonder toestemming van de executeur doen.

Er zit natuurlijk een verschil tussen een vermeende erfgenaam en een erfgenaam. Een vermeende erfgenaam is niet altijd erfgenaam. Hij denkt het alleen maar. Via de gang langs de rechter kan dan één en ander vastgesteld worden.

De executeur kan niet gaan plunderen. Hij mag immers alleen schulden voldoen en vorderingen innen. Het is zijn taak om de nalatenschap voor te bereiden op verdeling. Gaat hij boodschappen doen voor zichzelf van het geld op die rekening, dan maakt hij zich schuldig aan verduistering en zal de rechter hem ontslaan en veroordelen tot schadevergoeding.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 13:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@ gompy2
Het gaat mij helemaal niet om gelijk, ik ben hier echt benieuwd naar.
@ zoekster
Ik heb geen pension hoor.

@ marcel
En het is ook maar hypothetisch van die plunderende executeur hoor. Ik veronderstel niet dat dat hier het geval zal zijn.
Maar iemand weet dan pas dat hij erfgenaam is als de executeur hem daarvan op de hoogte stelt, maar wat als een executeur dat nou niet doet, hoe moet iemand die erfgenaam is, of denkt te zijn, daar dan achter komen? Dat vraag ik mij echt af.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 14:40
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

tijger1 schreef op zondag 10 mrt 2013, 13:45: @ gompy2
Het gaat mij helemaal niet om gelijk, ik ben hier echt benieuwd naar.

Weet ik, en ik ben er ook benieuwd naar, maar ik reageerde hoofdzakelijk dat de manier waarop, met zinnige argumenten, het geheel me boeit en ik het volg..

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 18:56
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik ben inmiddels wel wat wijzer geworden o.a. door de reacties van ondermeer Marcel en Tijger.
Maar ik vind nog steeds dat de afwikkeling van een testament en vooral de controle daarop slecht geregeld is.
Opvallend detail daarbij is dat sinds de nieuwe erfwet van 2012 de executeur persoonlijk verantwoordelijk is voor de aangifte en afdracht van de erfbelasting.
De overheid zorgt dus heel goed voor zichzelf , de burger (kiezer, Marcel) moet maar zien.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 21:14
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Er is sinds 2012 zeker geen nieuwe erfwet. Er is wel een wijziging/aanvulling op de Successiewet gekomen op grond waarvan executeurs ook aansprakelijk zijn voor de aangifte en afdracht van erfbelasting. Dit ter voorkoming van de "Edelweiss"-route. Je laatste posting is dan ook niet goed te volgen en feitelijk nergens op gebaseerd naar mijn mening.

ve
door verwijderd - Mar 10, 2013 om 23:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Een executeur wordt op de handelingen qua nalatenschap gecontroleerd door de notaris en moet daar ook verantwoording afleggen.

ve
door verwijderd - Mar 11, 2013 om 00:13
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

wolfgang wölfe schreef op zondag 10 mrt 2013, 23:04: Een executeur wordt op de handelingen qua nalatenschap gecontroleerd door de notaris en moet daar ook verantwoording afleggen.Dat is dus onjuist.

ve
door verwijderd - Mar 11, 2013 om 09:00
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Wolfgang,
Waar baseer je dat op? De notaris is verder niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. De executeur moet verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Die zijn immers rechthebbende en dus ook belanghebbende.

De notaris kan worden gevraagd om controle uit te oefenen, maar dat kost geld. En dat is iets wat Nederlanders over het algemeen niet willen betalen.

ve
door verwijderd - Mar 11, 2013 om 15:03
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Marcel, het is toch moeilijk ,zoals Tijger ook al zegt ,hoe stel je vast ,dat je als direkt familielid wel of niet in het testament staat als je geen recht op inzage hebt.
Natuurlijk kan je naar de rechter stappen,maar vanwege de hoge kosten doe je dat alleen als je zeker weet dat je er in wel staat.
Natuurlijk is een executeur strafbaar als hij niet volgens de wens van de erflater handelt, maar wie constateerd dat ?
Ook een inbreker,die zonder jouw toestemming je huis leeg haalt is strafbaar, maar hij moet wel eerst gepakt worden.
Het is erg theoretisch, maar wat als er door de executeer met sommige erfgenamen wordt samengespannen om anderen erven uit te sluiten bij de afhandeling.
De erflater kan niets meer controleren.

Het lijkt ver gezocht ,maar ik refereer dan toch weer aan wat ik al eerder schreef,
in het verleden vertrouwden we op financiële adviseur en banken en nu weten wij wat voor gevolgen dat had voor velen van ons.
Marcel ,jouw laatste opmerking ,dat de notaris gevraagd kan worden om de uitvoering van een testament, tegen honorarium, te controleren is het overwegen waard. Al is het maar om na te gaan of alle genoemde erven volledig ingelicht zijn.

Nogmaals ten overvloede, al geeft de erflater in zijn testament (Uiterste Wilsbeschikking) aan dat al zijn geld, na aftrek van erfbelasting, in de zee gegooid wordt. Hij alleen bepaald, het is zijn geld.
Maar het moet dan ook wel gebeuren. (dat Vaderdje Staat misschien bezwaren maakt laat ik even in het midden.)

ve
door verwijderd - Mar 11, 2013 om 15:33
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Gewicht,
Waarom zou de staat moeilijk doen om een dergelijke bepaling? Als de erfbelasting maar betaald wordt, dan maakt het de staat echt niets uit.

De link naar adviseurs bij banken en een executeursbenoeming loopt overigens wel mank.

De executeur mag, zoals al eerder aangegeven, alleen maar beheren, niet beschikken. Oftewel: hij mag de dagelijkse gang van zaken afhandelen. Bankrekeningen opheffen, zaken in eigendom overdragen etc. kan hij niet zonder de erfgenamen doen.

En wie anders dan de erfgenaam zou de executeur dan wel moeten controleren? En vooral: wie gaat dat betalen? De gemiddelde erfgenaam wil namelijk vooral nergens voor hoeven te betalen.

En zo moeilijk is het niet om er achter te komen of je wel of geen erfgenaam bent. Je kunt een notaris bellen en hem daartoe opdracht geven. Dat kost geld en het kan zijn dat de notaris die je inschakelt je geen informatie mag verstrekken. In dat laatste geval weet je in elk geval dat jij geen erfgenaam bent.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

josxxl
josxxl - Jun 15, 2024 om 11:31
Vrije tijd & tuin
Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Tegels opgestapeld in achtertuin om later te leggen, netjes uit zicht en MOET opruimen van vehuurder

Ik heb naast mijn schuur op eigen terein niet te zien vanaf de straat, een stapel tegls liggen die ik nog moet leggen, maar ik heb reuma dus kan ik dat niet snel, duurt een poosje en nu wil de woningstichting dat ik die opruim! ze liggen netjes, niet te0 zien vanaf de straat en en leveren geen hinder op zelf s niet voor ons zelf daarom ligt de stapel daar. Nu dreigd de stichting ook met juridische ... Lees meer

Bitterbleu
Bitterbleu - Jun 15, 2024 om 14:01
Geldzaken & recht

Vraag rechtsbijstandverzekering

Goedemiddag, zojuist heb ik een aangetekende brief ontvangen van FBTO over mijn rechtsbijstandverzekering. Ze stellen dat ik te vaak gebruik heb gemaakt van de rechtsbijstandverzekering. Ik heb inderdaad in korte tijd 2x een geschil gehad met een werkgever (onterecht ontslag) en 1x een kwestie met een aannemer. (een grote lekkage waar hij zich niet verantwoordelijk voor voelde). Nu geven ze in de ... Lees meer

mathijs_b
mathijs_b - Jun 14, 2024 om 14:47
Geldzaken & recht
Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor bezorgmoment verandert PostNL het tijdstip naar 'zelf afhalen'.

Vlak voor afgesproken bezorgmoment verandert postNL van bezorgtijd 14:10-16:10 naar 'zelf afhalen' bij afhaalpunt. Bij het afhaalpunt vertelden ze dat dit héél veel gebeurt. PostNL doet er niets aan.   Mogelijk is het luceratief voor de bezorger die alles op afhaalpunt dumpt en zo dubbel zoveel pakjes kan "afhandelen".   De verzender kan er niets aan doen en voor post NL wil er n.m.m. nie ... Lees meer