li
door liefmeisje 30 sep. 2007 om 11:44
Geldzaken & recht

Voledige alphahulp

Ik werk als alphahulp 6 a 7 dagdelen in de week. Dit komt neer op 1050 tot 1150 euro per maand als inkomen. Ik ben kostwinnaar niet mijn partner, hij studeert. Nu vraag ik mijn af hoe het met de belastingen zit. Ik werk nu al zo'n 5 maanden houd dit in dat ik volgend jaar ineens een hele hoge belasting moet gaan betalen?

1446 19 Rapporteer

Deze vraag is gesloten. De vraag kan niet meer worden beantwoord.

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 11:59
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

als u via een stchting of organisatie werkt, worden de benodigde belastingen en premies al in gehouden op uw brutoloon

u kunt dit zien op uw salistrook en u heeft dan een netto loon overve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 12:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als Alphahulp wordt u gezien als een zelfstandige.
Dat kan voordelen hebben.
U kunt zich inschrijven bij een Kamer van Koophandel.
U zich inschrijven bij de belastingen voor een belasting en BTW-nummer.

Voor elke dienst die u verricht zult u dan een nota moeten maken met daarop uw gegevens;
Naam,adres,telefoon/faxnummer/e-mailadres, "algemene voorwaarden"
(die u overigenns rechtstreeks kunt overnemen van gelijkwaardige zelfstandig werkende uit uw beroepsgroep.

Omdat u BTW-plichting bent kunt u ook alle uitgaven ten behoeve van uw werk ook als afschrijvingen opvoeren als "bedrijfskosten"en daarbij de BTW apart verrekenen met dat wat u als BTW door uw werk heeft ontvangen.

Wat de belasting betreft zult u dus aan de belasting moeten opgeven;
Uw bruto-inkomsten.
Al uw uitgaven ten behoeve van uw beroep waarbij ook autokosten (denk ook aan die BTW! Denk ook aan die extre belasing die er op een nieuwe auto zit voor particulieren!) kunt u van dat brutobedrag aftrekken.
Dan blijft er een netto belastbaar bedrag over waarover men pl.m. 35 % aan premie's betaald en Inkomstenbelasting.

Wordt lid van een vakbond (FNV-kleine zelfstandigen) en aan het nemen van een goede boekhouder!
(in Amsterdam Hagedoorn-Elpermeer die voor kleine zelfstandigen een PC rekenprogramma heeft waarbij de administratie per PC afgewerkt kan worden).

Kortom, veel extra's aan beslommeringen maar voor een kleine zelfstandige hoeft het niet slechter te zijn dan een loondienstsituatie.

Denk er wel aan dat u een en ander ook goed gaat regelen met een zorgverzekering.
Hoe een en ander verder uitpakt met uw studerende partner kunt u weer met dat FNV bespreken.

De Vrije Vogel.ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 13:16
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Zoals er al gezegd werd, dit is afhankelijk of je je loon bruto of netto ontvangt.


In tegenstelling tot het vorige bericht, wordt je niet automatisch als zelfstandige gezien door de belastingdienst. Je kunt als zelfstandige werken, maar hoeft niet. Dit wordt namelijk gezien als "inkomsten uit overige werkzaamheden"


In de situatie dat je je loon bruto ontvangt, dan moet je aan het eind van het jaar aangifte IB doen. Iedereen die namelijk inkomsten heeft, waar geen inkomsten belasting/premi volksverzekeringen op ingehouden wordt, wordt geacht dit te doen.


Tevens kun je dan ook een aanslag verwachten van voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringwet, wat een 4.4.% is van je bruto inkomen.


Als het werk wat je nu hebt, struktureel is, en er vind geen afdracht plaats. ( je krijgt je geld bruto) dan krijg je idd een aanslag om dat alsnog nog te doen.


Vind je het vervelend om dan in één keer een hoog bedrag te moeten betalen, dan zou je kunnen overwegen om een verzoek aan de inspecteur te schrijven, waarin je vraagt of hij je maandelijks een aanslag wil doen toekomen, waarin je per maand je inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen betaald. ( het tegenovergestelde van een voorlopige teruggaaf dus)   Aan het einde van het jaar doe je dan gewoon aangifte IB, en wordt er bekeken of je al voldoende hebt afgedragen, of dat je teveel hebt afgedragen, en dat je nog het e.e.a terug kunt krijgen.


 


Jojanda.


p.s. Hieronder nog even wat knip en plakwerk van de belastingdienst, over alpahulpen.


Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter


Werkte u in 2006 als freelancer of alfahulp, of had u bijverdiensten? Dan kan het zijn dat op uw inkomsten geen loonheffing werd ingehouden en dat deze inkomsten ook geen winst uit onderneming zijn. Of was u in 2006 als artiest of beroepssporter niet in dienstbetrekking? In al deze gevallen had u opbrengsten uit overige werkzaamheden door het verrichten van arbeid.


Heeft u aftrekbare kosten gemaakt voor deze opbrengsten uit overige werkzaamheden? Dan mag u deze aftrekken. Het verschil tussen opbrengsten en kosten zijn de inkomsten uit overige werkzaamheden.


Administratie


U bent niet verplicht een administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit overige werkzaamheden. Als de Belastingdienst u om inlichtingen en gegevens over deze werkzaamheden vraagt, bent u echter wel verplicht deze binnen een redelijke termijn en op een overzichtelijke wijze te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart, omdat u daarmee kunt laten zien hoe u tot de vermelde bedragen bent gekomen. Onder gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank of giro. U kunt hierbij ook denken aan de door u gemaakte berekening als u op een bedrijfsmiddel afschrijft.


Let op!


Als u ondernemer bent voor de omzetbelasting, moet u wel een administratie bijhouden.


Als er wel loonheffing is ingehouden


Als u met uw opdrachtgever bent overeengekomen dat hij wel loonheffing zou inhouden, dan geeft u uw inkomen en loonheffing aan als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking die onder de loonheffing vielen.


 


 


 


 


 


 

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 13:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ps : Bovenstaand knip en plakwerk van de belastingdienst heeft als cijfers 2006, maar gaat ook op voor 2007


 


Jojanda

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 13:44
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Mijn vraag is dan wel; Wie betaald het brutoloon?
Dat is in ieder geval niet meer de organistatie waarvoor men eerder werkte, maar de klanten zelf en gezien het gemelde maandinkomen zijn dat er redelijk veel.

Ik ben ervan overtuigd dat het echt werken als kleine zelfstandige zeker in dit geval voor de alphahulp gunstiger uit zal gaan pakken dan een beetje het hap-snap zoals bovengenoemd.

Immers, er is niets gezegd over  alphahulp als bijverdienste !!!

In het geval zoals door mij beschreven is er zelfs de grote kans dat zij als zelfstandige namelijk helemaal geen belastingen zal hoeven te gaan betalen in de toekomst.

Immers, van 1000, euro per maand bruto en daarvan afgetrokken alle kosten die zij moet maken voor de uitoefening van haar beroep komt zij onder de belastbare grens!

En wie hier gaat adviseren om maar geen goed administratiekantoortje te zoeken geeft een slecht advies!!!

Dit valt mij erg tegen want op dit forum had ik toch wat meer verstand verwacht.

Dus topicstarter, bel eens met het FNV-kleine zelfstandigen.

De Vrije Vogelve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 14:08
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Waar ik in eerste instantie op reageerde was de opmerking "u wordt gezien als zelfstandige"


Je kunt gezien worden als zelfstandige.


De vraag was mijnziens ook niet, hoe e.e.a vorm gegeven moet worden, maar of er hoge belasting betaald moet worden.


En ja, de hoeveelheid belasting die je betaald, is afhankelijk van de rechtsvorm die je kiest, en de fiscale gevolgen die dat kan hebben.


Hoe dan ook, het is nooit slecht om hier deskundig advies over in te winnen dat ben ik het met je eens.


Jojanda. Die geen advies geeft, wat daarvoor mist er te veel informatie.


 


 

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 14:17
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo liefmeisje,


Voor dat er hier een gigantische spraakverwarring gaat ontstaan lijkt mij één vraag relevant. Werkt u zelfstandig of wordt u uitgeleend via een organisatie? M.a.w. regelt u alles zelf of doet een zorgkantoor dit? Als het een zorgkantoor is dan handelt die, als het goed is, ook alle andere zaken af. Zoals belastingen en premies. U moet die dan weer via een aangifte terugvorderen. De klant betaald aan het zorgkantoor €12.40 per uur. U krijgt ongeveer €8.70. Het verschil is voor de werkzaamheden die het kantoor voor u en de klant verricht. Zoek eerst eens uit hoe één en ander gaat. Dan pas kan uw vraag goed beantwoord worden.


Vr.gr. Poltol

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 14:35
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

ik werk via een organisatie idd. Maar ik krijg 12,51 per uur. Nu heb ik via een client gezien dat de gemeente per uur 14,50 betaald aan de organisatie waar ik voor werk. Ik weet niet of de inhoudingen die ze doen staan voor de zaken die hun regelen of dat ze belastingen inhouden. Op mijn loonstrookje staat niks qua inhoudingen alleen het aantal uur dat ik per client heb gewerkt, en hoeveel ik uitgekeert krijg.

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 14:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Liefmeisje,


Volgens mij bent u, voor de wet, een kleine zelfstandige. Een witte werkster heette dat vroeger. Ik dacht dat u als hulp ongeveer €5500 vrij mag verdienen. U zou dan nu al voorbij die belasting vrije som zijn. Maar wellicht vindt u in de vorige antwoorden meer info. Zoekt u anders eens bij postbus51.nl of overheid.nl of belastingdienst de zoekterm zou "witte werkster" kunnen zijn.


Bedankt voor de aanvullende info, poltol

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 18:05
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

liefmeisje@ hier klopt iets niet. U zou een kleine zelfstandige zijn maar wel een loonstrook hebben. Wat stat er dan op die loonstrook? Een zelfstandige, klein of groot krijgt uitbetaald op basis van een declaratie n.a.v. de verleende dienst of verkocht product.


Voor wat betreft de fiscus, de hoogte van de Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen maakt het in die zin uit dat bij inhouding van loonheffing via een "werkgever" die inhouding wordt verrekend. U zou dan eventueel korting hebben/aftrekposten als iemand in loondienst. Voor een zelfstandige zijn de tabeltarieven gelijk aar heeft u andere aftrekmogelijkheden waaronder alle kosten die u aantoonbaar als zelfstandige maakt en ondernemersaftrek. De eerste jaren ook nog beginnend ondernemersaftrek.


Is er geen sprake van loonheffing via "een werkgever"of reserveer of vraag aan de belastingdienst voorlopige aanslagen opdat u niet een aanslag in één keer krijgt. U moet naar mijn mening rekenen voor 2007 op een aanslag ad ca. € 2500 (1e schijf, 33.65%) zonder dat ik rekening hield met aftrekbare posten

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 18:32
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

belastbaar inkomen ( reeds verdiend): 5x 1100 euro
belastbaar inkomen ( nog te verdienen) 3 x 1100 euro
totaal Belastbaar inkomen : 8x1100 euro = 8800 euro


VErschuldigde inkomstenbelasting/premi volksverzekeringen: : 8800 x33.65% =2961 euro.


Heffingskortingen :
Algemene heffingskorting 2043 euro
8 x 73 euro : 584
Totaal heffingkortingen : 2627


Te betalen aan belastingen : 2961-2627=334 euro.


Aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet :
4.4% van 8800 euro =387 euro.


Bovenstaand is een ruwe berekening van wat je kunt verwachten over dit jaar.


Als je je belastbaar inkomen nog kunt verminderen, en dat kan als je voor 2 personen de ziektekostenpremies bijelkaar optelt, en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekerings wet, dan wordt het te betalen bedrag aan belastingen nog lager.
Stel dat je aan ziektekosten een post hebt van 2500 euro per jaar, dan wordt je belastbaar inkomen 2500 euro minder, en dan zou dat uitkomen op 8800-2500 euro=6300 euro.


Het voorbeeld wordt dan :


VErschuldigde inkomstenbelasting/premi volksverzekeringen: : 6300 x33.65% =2119 euro.


Heffingskortingen :
Algemene heffingskorting 2043 euro
8 x 73 euro : 584
Totaal heffingkortingen : 2627


Te betalen aan belastingen : 2119-2627=0 euro.


Aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet :
4.4% van 8800 euro =387 euro.


Misschien dat dit meer duidelijkheid geeft op de vraag : moet ik nu veel belasting betalen of niet?


Jojanda.

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 18:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De 8 x 73  euro staat voor de arbeidskorting.


Het woord arbeidskorting ben ik vergeten in het voorbeeld.


Jojanda

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 18:40
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

In Bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met andere inkomsten. Dus als je eerder dit jaar een uitkering had, of een andere bron van inkomsten, dan telt dat ook mee in de berekening van het bedrag wat je moet betalen aan belastingen.


Vergeet dat niet! Mocht je nog vragen hebben, dan kun je als je wil contact met mij opnemen.


Jojanda


 


 

ve
door verwijderd - 30 sep. 2007 om 19:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

het vorige is nog uitgebreider en correct.

ve
door verwijderd - 26 okt. 2007 om 18:57
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

hallo,
Ik ben op dit forum beland omdat ik voor mezelf aan het kijken was hoe het een en ander gaat uitpakken wat betreft belasting. Ik werk als alphahulp (zelfstandig)


Veel is me al duidelijk. Maar een paar vragen blijven onduidelijk (in deze forumdraad, maar ook in het algemeen). Misschien kan iemand me helpen.


1. Bij je berekening, Jolande (die ik heel nuttig vond btw) heb je het over 8 * 73 arbeidskoring. Mijn inziens is dit (1,781% van 8312) plus 12,354% van 8800 - 8312)


2. Ik lees op internet wat over het aftrekken van je ziektekosten-premie van je belastbaar inkomen. Eerst vraag: Is dit het bedrag wat ik elke maand overmaak aan mijn zorgverzekeraar minus de zorgtoeslag? Tweede vraag: Kan ik dit inderdaad aftrekken?


3. Ik lees in diezelfde fora ook wat over het aftrekken van je inkomensafhankelijke ziektekostenpremie (die 4,4%). Kan dit?


4. Kan ik reiskosten gemaakt met het openbaar vervoer om naar mijn clienten te komen aftrekken?


Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste reactie kwam hier, maar ik hoop dat er nog iemand kijkt. Alvast bedankt.


Wouter


 


 


 

ve
door verwijderd - 26 okt. 2007 om 21:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

je schreef :


1. Bij je berekening, Jolande (die ik heel nuttig vond btw) heb je het over 8 * 73 arbeidskoring. Mijn inziens is dit (1,781% van 8312) plus 12,354% van 8800 - 8312)


Daar heb je gelijk in, ik heb het alleen niet op die manier berekend. Ik heb daar de rekenhulp van de belastingdienst voor gebruikt.


2. Ik lees op internet wat over het aftrekken van je ziektekosten-premie van je belastbaar inkomen. Eerst vraag: Is dit het bedrag wat ik elke maand overmaak aan mijn zorgverzekeraar minus de zorgtoeslag? Tweede vraag: Kan ik dit inderdaad aftrekken?


Ja, dat is dat bedrag. Dus je premie, je aanvullende premie, en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW minus de ontvangen zorgtoeslag. Dit kun je invullen onder het kopje  Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven.


3. Ik lees in diezelfde fora ook wat over het aftrekken van je inkomensafhankelijke ziektekostenpremie (die 4,4%). Kan dit?


yep, zie mijn vorige antwoord hierboven


4. Kan ik reiskosten gemaakt met het openbaar vervoer om naarmijn clienten te komen aftrekken?


yep zie de volgende quote (bron helpfunctie belastingdienst)


Inkomsten uit overige werkzaamheden


Opbrengsten uit overige werkzaamheden


Werkte u in 2006 als freelancer of alfahulp, of had u bijverdiensten? Dan kan het zijn dat op uw inkomsten geen loonheffing werd ingehouden en dat deze inkomsten ook geen winst uit onderneming zijn. Of was u in 2006 als artiest of beroepssporter niet in dienstbetrekking? In al deze gevallen had u opbrengsten uit overige werkzaamheden. Klik eventueel op 'Rekenhulp' als hulp bij de berekening van uw opbrengsten uit overige werkzaamheden. U bent niet verplicht om de Rekenhulp te gebruiken.


Aftrekbare kosten


Heeft u aftrekbare kosten gemaakt voor de opbrengsten uit overige werkzaamheden? Dan mag u deze aftrekken. Het verschil tussen opbrengsten en kosten zijn de inkomsten uit overige werkzaamheden. Klik eventueel op 'Rekenhulp' als hulp bij de berekening van uw aftrekbare kosten en lasten. U bent niet verplicht om de Rekenhulp te gebruiken.


Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste reactie kwam hier, maar ik hoop dat er nog iemand kijkt. Alvast bedankt.


Wouter


Groetjes jojanda


 


 

ve
door verwijderd - 27 okt. 2007 om 13:03
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hoi Jojanda,
Bedankt voor je super snelle reactie en voor je antwoorden.


Mbt de berekening van de arbeidskorting in het voorbeeld: Ik kom dan op 208 euro over 8800 euro. Dat is dus 8 * 26 euro. En jij hebt het over 8 * 73 euro. Ik ga ervan uit dat 208 euro klopt gezien ik de juiste formule gebruik, wat jij beaamde . Maak ik nu toch een foutje of de rekenhulp?


Mbt de ziektekosten: Mijn gevoel zegt dat de belastingdienst dit niet volledig aftrekt van je belastbaar loon, maar deels. Klopt dit? Het lijkt me anders zo gunstig? Of is het zo gunstig?


Mbt de reiskosten: Die zie ik nergens als zodanig genoemt bij aftrekbare kosten voor opbrengsten uit overige werkzaamheden. Ik zie een rijtje niet-aftrekbare kosten en een rijtje (deels) aftrekbare kosten, maar ik zie geen aftrekbare kosten voor openbaar vervoer.


Wat is trouwens jou achtergrond mbt kennis over belastingen? Wat ik eigenlijk wil zeggen is;
Ik kan mijn weg op internet redelijk vinden.
Ik ben niet dom en had een goed cijfer voor begrijpend lezen op school ;o)
Ik snap dat de belastingwet een oerwoud is met voor elke persoonlijke situatie een eigen ingang.


Maar wat een zinnen gebruiken die lui soms! Pfffff.


Maar goed...bedankt voor antwoord.


Vr.Gr. Wouter


 


 

ve
door verwijderd - 27 okt. 2007 om 17:18
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

je schreef :


Hoi Jojanda,
Bedankt voor je super snelle reactie en voor je antwoorden.


Mbt de berekening van de arbeidskorting in het voorbeeld: Ik kom dan op 208 euro over 8800 euro. Dat is dus 8 * 26 euro. En jij hebt het over 8 * 73 euro. Ik ga ervan uit dat 208 euro klopt gezien ik de juiste formule gebruik, wat jij beaamde . Maak ik nu toch een foutje of de rekenhulp?


Ik heb jou formule niet nagerekend, en ook heb ik de rekenhulp niet nagerekend. ik ben er van uit gegaan dat beiden klopten :-) Ik vond het ook niet zo relevant, om eerlijk te zijn, want wat iemand NETTO aan het eind van het jaar aan belastingen betaald, is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wat ik in bovenstaand voorbeeld duidelijk wilde maken, is dat of je nu wel of geen rekening houdt met de heffingskortingen via je loon, aan het eind van het jaar, als je aangifte iB doet, is het resultaat hetzelfde. Dat was namelijk ook mijn insteek in dit hele verhaal, om het fabeltje te ontkrachten, dat als je als niet of minst verdienende partner gaat werken, je er op achteruitgaat. Dat is per definitie niet zo.


 


Mbt de ziektekosten: Mijn gevoel zegt dat de belastingdienst dit niet volledig aftrekt van je belastbaar loon, maar deels. Klopt dit? Het lijkt me anders zo gunstig? Of is het zo gunstig?


je vergeet dat je een drempel hebt tav je ziektekosten.


1.10.1 Drempels buitengewone uitgaven
De kosten voor ziekte, invaliditeit en dergelijke komen voor aftrek in aanmerking voor zover zij meer bedragen dan een bepaalde drempel. Het gaat dan om kosten van belastingplichtige zelf, zijn fiscale partner en zijn kinderen jonger dan 27 jaar en tot het huishouden van belastingplichtige behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder en van tot  huishouding behorende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters.De drempels zijn als volgt voor 2007


Bij een verzamelinkomen tot € 6.896 is de drempel  € 793, en bij een verzamelinkomen van meer dan € 6.896 is je drempel 11.5%


Als de belastingplichtige het hele jaar een partner heeft gehad, moeten de verzamelinkomens
van de belastingplichtige en zijn partner worden samengevoegd en worden de in de tabel
genoemde bedragen verdubbeld.


Met andere woorden, hebben jij en je partner een inkomen van €30.000 euro, dan hebben jullie samen een drempel van 11.5% van 30.000 euro = €3450 euro. Alle ziektekosten daarboven gelden als aftrekpost, en daar krijg je de teruggaaf van.


Mbt de reiskosten:


Even voor alle duidelijkheid, ik ben geen wandelend fiscaal handboek,<<grijns>> en het feit dat ik iets niet opschrijf, houdt niet in dat het dan niet mogelijk is. LOL


Als je op deze pagina kijkt : http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2006/aangifte2006-69.html, dan zul je de volgende regel zien : Heeft u aftrekbare kosten gemaakt voor deze opbrengsten uit overige werkzaamheden? Dan mag u deze aftrekken. Het verschil tussen opbrengsten en kosten zijn de inkomsten uit overige werkzaamheden.


Reiskosten vallen hier ook onder. Want dat zijn kosten die je MOET maken om je inkomsten te verwerven.


Wat is trouwens jou achtergrond mbt kennis over belastingen? Maar goed...bedankt voor antwoord.


Graag gedaan!, en waar mijn kennis vandaan komt? Ach je leert nog wel eens wat in je leven.....


Vr.Gr. Wouter


Dag dag JOjanda


 

ve
door verwijderd - 27 okt. 2007 om 19:04
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

wederom bedankt! ik ben weer een stukje verder gekomen.
groeten, Wouter

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

In
Index - 18 okt. 2017 om 20:19
Computers & telefonie

ZusjeTapas spam via SMS?

Goedenavond,   Eerder vandaag kreeg ik een SMS-bericht met de volgende tekst:

'Bedankt voor jouw reserving voor [X] pers. bij Brasserie 't Zusje Zaltbommel op [XX-XX-XX] om [XX:XX]. Zijn er wijzigingen? Bel ons op 0900-98753' 

Op de plaatsen in het verhaal waar een [X] staat hoort een getal. De reden van het achterwege laten van deze getallen is de privacyschending van dege ... Lees meer

He
Helen1159 - 17 okt. 2017 om 15:14
Auto & vervoer

Hoe te handelen na een "sloopauto" aan de garage te hebben verkocht, maar de auto voor veel geld te koop zien staan?

Mijn dochter had na een flinke aanrijding haat auto verkocht voor €170,- aan de garage waar zij ook altijd kwam voor onderhoud. De auto zou waarschijnlijk niet meer te repareren zijn (moeilijke kleur oa) en waarschijnlijk alleen nog fungeren als sloopauto. Tot haar verbazing staat de auto een kleine week later bij de garage te koop voor €2950,- en ziet er als nieuw uit. Ze voelt zich enorm bedonde ... Lees meer

dawson - 18 okt. 2017 om 17:33
Computers & telefonie

Verborgen bestanden op C benaderen

Tijdens de introductie heb ik W 10 schoon geinstalleerd. Na wat problemen heb ik W7 weer opnieuw geinstalleerd, recent werd mijn paswoord niet meer herkend en kon ik W7 niet meer openen, bleek een registerfout te zijn en was niet eenvoudig op te lossen.(ook niet via microsoft hulp)
Dus maar weer W10 met een herstelschijf naast W7 teruggezet. W10 draait nu prima.

Vraag: De foto's en ... Lees meer